Idékatalog

Her udgiver vi artikler, cases og podcasts, du kan bruge til inspiration i din egen virksomhed. Vi har desuden udgivet samtlige besvarelser, vi har modtaget fra de mere end 3500 virksomheder, der har udfyldt vores spørgeskema. Du har mulighed for at søge på branche, virksomhed eller de temaer, du selv ønsker. Vi kaldet det vores idékatalog. Du finder det nederst på siden. Rigtig god læselyst.

Vi analyserer desuden data på Forventningsindeks-siden, hvor du kan dykke ned i grafer og indekser der beskriver, hvordan virksomheder håndterede krisen.

Video: Søren Madsen

Her forklarer ejerleder Søren Madsen, hvordan han har tilpasset sin virksomhed efter omstændighederne under Coronakrisen.

Interview: Søren Madsen

Her kan du høre et udvidet interview med ejerleder Søren Madsen, hvor han uddyber sin virksomheds Coronakrise-tiltag.Vi har slået os sammen med den dygtige stab hos Tænketanken Mandag Morgen, og bringer sammen med dem artikler fra corona-ramte virksomheder og brancher. Artiklerne bliver udgivet i vores nyhedsbrev – Danmarks bedste nyhedsbrev om ejerledelse – og bliver også løbende lagt op her på siden. Læs med herunder. 


Case: P.A. Bager & Søn

Kriser Kræver Kreativitet

Læs hvordan Vejlensiske P.A & Søn har sadlet lynhurtigt om for at holde Coronakrisen for døren.


Spørgeskemabesvarelser

Læs, søg og find inspiration til din egen virksomheds situation herunder

Firmanavn Forretningsmæssige tiltag Brancheangivelse
Da vi har kraftig mangel på likviditet, har vi sat vores priser ned med -20% i vores detailbutik. Så vi på den korte bane kan få nogle penge i kassen, og betale vores regninger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har endnu ikke gennemført nogle udover de sikkerhedsmæssige.

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Enkelte opsigelser. Information og kommunikation
Arbejdsfordeling i hold af en uges varighed. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Virtuelle møder
Øget Fokus på salg
Afskedigelse
Optimering af interne processer
Fokus på digitale produkter, elearning og forretningssoftware.
Øget fokus på omkostninger og mersalg
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af personale. Tilpasning af produktion.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, vi er pre-revenue og derfor afhængige af investorer og er netop lykkes med fundraising under de første tre uger af Corona krisen :-) Fremstillingsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har delt os i 2 hold og møder forskudt Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Kortere vikarperioder - på helt ned til 3 måneder. Det er højtuddannede vikarer, hvor vi normalt kører med min. 1 år. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Der arbejdes i stor grad hjemmefra, men der er altid mindst en på arbejde, så kunder kan aflevere materiale. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Portionsanrettet mad og tilpasning af medarbejderstab. Fremstillingsvirksomhed
Vi er gået i defensiven, investerer minimalt og skærer alle unødige omkostninger fra. Man kan sige at vores forretning går lidt i dvale. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
slår vores navn fast på medier - facebook- linkind - pressen
finder nye omsætningsområder
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi servicere med abonnementsforretning, som gik direkte i kulden med Corona, ikke fordi det blev skåret bort, men fordi efterspørgslen var aktivitetsafhængig. Først opsøgte vi i stedet forretning for at få fyldt dagene ud, men indså enden på dette ville være nær og derfor har vi benyttet hjemsendelsesordningen. Når aktiviteten begynder igen omend langsomt vil efterspørgslen komme tilbage, måske med stabil til positiv effekt grundet behovet for øget hygiejne fra pandemien.
Vi sælger udstyr, og det har vi været mere direkte i vores opsøgende salg ved, idet vi har opsøgt de virksomheder, kommuner, stat som fremskynder aktiviteter. Det har skabt en stabilitet, som gør vi tror på overlevelse og en fremtid efter Corona.
Transport og godshåndtering
begyndte at producere håndsprit Fremstillingsvirksomhed
Skiftehold/forskudt tid Fast ejendom
Sender folk hjem
Med løn
Og venter til vi skal igang igen
Andre serviceydelser
Ingen (endnu) Fremstillingsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Minimering af omkostning. Timelønnede får færre timer. Information og kommunikation
Alle er gået ned i tid og løn. Visse medarbejdere er sendt hjem kompensation fra staten. Holder igen med investeringer. Andre serviceydelser
Hjemsendelse af ansatte på restferie samt evt hjemsendelse på dagpenge. Bygge- og anlægsvirksomhed
Fyringer, opsigelse af lokaler Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
nedsætter smitte risikoen ved at folk holder deres tilbage værende ferie og etablerer hjemmearbejdspladser
Transport og godshåndtering
Holder kun kundemøder via telefon og videochat indtil videre. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Nye digitale tiltag
Gør brug af lønkompensation
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi er ikke berørt Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi er en lille virksomhed, så vi har valgt at arbejde lidt på skift og klare en masse ting hjemme fra. Fremstillingsvirksomhed
besparelser generelt og ansættelsesstop. Fast ejendom
vi afventer og ser hvornår der kommer i åbning af samfundet

vi vi ikke over reagere
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ikke noget særskilt, vi havde allerede inden sat vores erhvervsandelslokaler til salg. Kultur, forlystelser og sport
Tæt dialog med kunder - vores hovedsegment er ekstremt hårdt ramt - med leverandører og med andre stakeholders. Fremstillingsvirksomhed
Omkostningsbesparelser (medarbejdere og faste udgifter) Fremstillingsvirksomhed
Reducering af personale.
Øge fokus på online platforme
MIndre fokus på fysiske butikker
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Før lå der ca. 23 timer på værkstedet og ifbm værkstedet /hverdag. Pga. smittefare for os selv, kunder og familier har vi skåret antallet af værkstedstimer ned til ca 10. Derved går vi ikke for tæt og det passer med det antal kunder der kommer, dvs en halvering -dertil kommer at kunderne møder låste døre og bliver mødt udenfor. De kan ringe ind vha en ringklokke vi har monteret.
Ved genåbning forventer vi ikke at have mulighed for at ændre meget, alle er blevet forskrækkede og det varer lang tid inden det hele normaliseres, herunder at investere i have/park/vej-maskiner.
Mvh Michael Vorre
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har valgt at bruge regeringens hjælpepakke, så vi har sendt
6 ansatte hjem, på lønkompensation, og håber så ikke dette vare alt for længe, for så bliver vi nok nødt til at fyre nogle
Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Sendte de medarbejder som hjem som ikke har det stærkeste helbred Fremstillingsvirksomhed
Ingen gæster i huset.
Special sluse til fragtfolk og forsendelser
Ekstra opfølgning på import/eksport.

Andre serviceydelser
Ingen Andre serviceydelser
Opruster på hygiejnen, reducerer vores vareindkøb Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
vi arbejder for at opretholde mindst vores markedsandel under corona og det samme efter Corona krisen.

Bygge- og anlægsvirksomhed
Bruger video opkald for syn af opgaver, samt forklaring til montører.
Større brug af billeder, mindre kontakt.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Personalereduktion/udskydelse af investeringer/udskydelse af vedligeholdelsesopgaver Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ingen Fast ejendom
afspadseringer, afholdelse af ferie fridage, stop for investeringer mm Fremstillingsvirksomhed
- yderligere investering i it-systemer/automatiseringsprocesser mv.
- lancering af nye produkter
- øget markedsføring overfor samarbejdspartnere for at fastholde synlighed
- Fremskyndelse af betalinger til vores leverandører
- hurtigere og enklere skadebehandling

Allerede gennemførte tiltag igennem de sidste 5 år gør dog at vores processer kan håndteres uændret ved hjemmearbejde og vores kernedrift er dermed ikke påvirket synderligt.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Alle kan arbejde hjemmefra. Hvis vi oplever en nedgang i ordre (det har vi ikke set endnu) så overvejer vi selvfølgelig nogle af de tilskudsordninger regeringen har, men de passer bare ikke helt til os. Vi kunne ønske os en løsning, hvor vi kunne have medarbejderne på halv tid, og så fik de resten i tilskud fra staten, hvis ordretilgangen går ned. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Nedlukning:
Afholder ferie.
Efteruddannelse ved hjælp af selv studie.
Nye tiltag og investeringer er stoppet.
Genåbning:
Kontakt til kunder og forsætte udvikling og salg, men forventer at vores kunder skal igennem det første kvartal for, at se hvor de er økonomisk, inden de laver yderligere investeringer eller nye tiltag.
Andre serviceydelser
Øget anvendelse af digitale samarbejdsmetoder
Prioritering af planlagte investeringer
Effektivisering af drift
Implementering af tværgående initiativer vedr. digitalt samarbejde og tværfaglighed
Prioriteret kundefokus med udgangspunkt i ændrede samarbejdsmodeller
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi udvikler nyt forretningsområde i takt med at flere holde online møder. Information og kommunikation
Stop at indkøb samt lønnedgang Kultur, forlystelser og sport
De 6 uger har vi arbejde i to hold skift for at minimere smitten. Vores team bytte ikke imellem de forskellige team, ingen frokost sammen, ingen samkørsel til pladserne. Ledelsen har arbejdet hjemme de sidste 4 uger. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi arbejder på at få en funktionel og lækker webshop op at køre, så der kan skabes en mindre, men stabil omsætning der igennem.
Vi har skåret omkostningerne helt ind til benet.
Fremstillingsvirksomhed
vi er ikke lukket, arbejder stort set normalt Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Justerer bemanding, sparer på omkostninger, udsætter investeringer Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi oplever en 90% nedgang i omsætning , alle ikke nødvendige omkostninger er skåret væk - alle er gået 30 % ned i løn.
7 ud af 12 mand sendt hjem.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Forsøger at holde fast i de netværksmøder som vi faciliterer både selv og for andre.
Vi kommunikerer en del ud og forsøger at bevare optimismen
Undervisning
We spent more on marketing as our product was more relevant than ever before since Parents were stuck at home with their kids and needed them to continue learning. Undervisning
Ingen Information og kommunikation
Vi har TAKE-AWAY.
Vi sælger ud af vores vin-lager og øl/sodavand på flaske, dvs alt hvad vi har for at få mere likviditet.
Vi prøver at lave produkter som er nyt for os, men et behov hos kunden.
Vi er aktive på Instagram mog Facebook.
Vi laver tilbud på gavekort så vi kan øge likviditeten nu og her.
Vi har fået længere kredit hos vores leverandører og samarbejdspartnere.
Vi har fået henstand på husleje og flexibilitet.
Vi minimerer personalet og har sendt alle timelønnede hjem.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi er en rengøringsvirksomhed, så jeg forventer stigende omsætning Andre serviceydelser
Skærer hårdt i alle omkostninger, men undgå fyringer Fremstillingsvirksomhed
Neddrosling af investeringer Fast ejendom
Hård omkostningsstyring og hjemsendelse i stedet for fyringer.
Likviditeten er hård fordi kunder ikke kan betale og regeringens kompensationer er alt for langsommelige og bureaukratiske. Man burde have rullet moms 01.03.20 baglæns som lån til virksomhederne, alle tømte kassen for at betale og står nu med håret i postkassen. Godt med kompensationer men de er skruet forkert sammen af folk der aldrig har drevet virksomhed selv. Banklån med statsgaranti på 70% er no go for bankerne tager ikke risiko på den sidste 30% på virksomheder der er pressede.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vores tiltag er meget begrænsede. Hjemmearbejde, forskudt arbejdstid, og værnemidler. Bygge- og anlægsvirksomhed
Har trimmet organisationen, personalet har afholdt tilgodehavende afspadsering/fri og overvejer nu om vi på baggrund af de sidste nye initiativer fra regeringen skal igangsætte produktudvikling Fremstillingsvirksomhed
Fyringer/nedskæringer/ingen investeringer Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejde hvis muligt.
Ekstrem travlhed med at levere bærbare til alle dem, der lige pludselig skal have hjemmearbejdspladser.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har skåret ned på de ansattes timer. Andre serviceydelser
Mere reklame. Andre serviceydelser
Ingen indtil videre, da vi ikke kan gøre bruge af nogle af hjælpepakkerne. Vi har dog bedt alle medarbejdere om at få afholdt alt restferie etc. inden udgangen af april 2020 og vil muligvis også bede dem om at afholde de nye 5 feriefridage allerede i maj 2020. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har etableret hjemmearbejdspladser og har næsten business as usual. Dog er flere opgaver blevet annulleret. Det er nok tæt på 40-50% af vores opgaver, der er blevet annulleret eller udskudt til senere / næste år. Information og kommunikation
Da stort set alle vore kunder er tvangslukkede er strategien først og fremmest at minimere udgifterne, så vi har kapital til et fremstød når vore kunder igen får løv at åbne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lukning af fysisk butik og 100% fokus på netsalg. Salg i fysisk butik udgjorde før coronakrisen ca. 25%. Netsalget er steget mere under krisen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opsigelse af kontorlokaler. Trækker kontoret hjem - beholder lager og produktionsfaciliteter. Andre serviceydelser
Har hjemsendt over 50 % af medarbejderne og forventer efterfølgende afskedigelser Fremstillingsvirksomhed
Tilpasning af organisationen - revurderer kunde og forretningsområder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opretter hjemmearbejdspladser for funktionærer hvor dette er muligt Bygge- og anlægsvirksomhed
Ved nedlukning er alle ansatte fyret.
Vi forventer at genåbne med væsentligt nedsat antal ansatte.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Grundig gennemgang af hele selskabets økonomi. Fast ejendom
Medarbejder arbejder hjemmefra, vi er en lille virksomhed og har hos os ikke været påvirket af mangel på arbejde endnu, Vi ser med største ydmyghed på hvordan mange kæmper i disse dag. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi genoptager investeringsplan med få udtagelser Fremstillingsvirksomhed
1 medarbejdere (30%) sendt hjem med lønkompensation Information og kommunikation
Arbejde hjemmefra så vidt muligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har udsat vores sæsonstart og følger myndighedernes anbefalinger tæt. Som det ser ud nu, satser vi på en kontrolleret og forsigtig åbning af vores campingplads fra 15.4.2020 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
ingen Transport og godshåndtering
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
hjemsendelse af medarbejdere.
Aflysning af messer.
Cancellering af ordrer/skære i størrelsen af ordrer.
Fuld fokus på egen webshop/egen kampagne.
Kampagne sammen med andre designbrands for at opnå den synergi der kan ligge i større udbredelse.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Al arbejde foregår hjemme, og alle møder er erstattet med Skype / Google Meet etc. I det daglige er vi mere opsøgende hos vores kunder, og arbejder mere aggressivt efter selv små opgaver. Information og kommunikation
Vi har og vil løbende tilpasse os situationen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen lukning. Forsøger at finde andre forretningsområder for at hente det der er/ eller bliver ramt af omsætningen pga. corona situationen.
Fremstillingsvirksomhed
Vi er en servicevirksomhed så vi har nedmandet og må se om der findes andre markeder vi kan gå ind på. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har bedt vores kunder om kun at informere om opgavens omfang og derefter blive væk fra os nå vi arbejder på adressen. Hvis de har været syge eller er syge eller har været i karantæne kommer vi slet ikke på adressen Bygge- og anlægsvirksomhed
Passer på med nye projekter. Giver rabatter. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi er lukket helt ned, ingen indkomst.
Vi mediterer med vores studerende og kursister, så alle holder modet oppe.
Genåbning for os, er nok enten eller, det er svært at gøre det gradvist.
Undervisning
Vi afholder flere webinarer for potentielle kunder Information og kommunikation
Reducere annoncering Information og kommunikation
Vi er i gang med at udvikle digitale tilbud Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
Hjemsendelse ag medarbejdere under tilskudsordning.
udvikling produkter til hygieje,
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opsøgende salg
Vi har været nød til at fortsætte de projekter vi arbejder med, selvom nedlukningen af det offentlige og delvis private vanskeliggør arbejdsprocesserne, som derved tager noget længere tid. Vores folk har så høje lønninger så det giver ikke rigtig mening at sende dem hjem på en hjælpepakke. Information og kommunikation
Sender medarbejdere hjem
Skærer omkostninger til
Fremstillingsvirksomhed
Vi er heldigvis ikke ramt så meget, da vi har en entreprise i en ejendom, hvor det kun er mine 2 medarbejdere, der er på arbejde. Dog er vi ramt på den måde, at de ind imellem må blive hjemme for, at passe børn fordi deres ægtefæller er hhv lærer og Sosuass. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi annullerer ordrer og accepterer kunders annulleringer. Vi sælger varer billigere end vi normalt ville gøre for at nedbringe lagre. Vi laver støttekampagner til vores forhandlere - og bruger dermed en del penge på at "skubbe til sælg hos dem". Vi bruger en del yderligere resourcer på at lave ekstra PR - for at hjælpe vores kunder og vi reducerer vores produktudbud for den kommende periode for at forsøge at tilpasse udbud og efterspørgsel. Fremstillingsvirksomhed
Udskydelse af moms og skat. Eventuelt opsigelser af op mod 10%. Information og kommunikation
Optimering på områder, der ikke er følsomme for coronakrisen. Information og kommunikation
hjemsendt personale Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Nedlukning af aktiviteter uden kunder
Delvis nedlukning af aktiviteter med delvist kundefravalg
Kampagner for salg af gavekort på SoMe og email
Tilbudskampagner på SoMe og email
Langsigtede planlægning for øget indtjening, herunder forbedring af marketing, salg og branding, samt lidt besparelser på omkostninger
Optagelse af lån
Benyttelse af statens lønkompensation
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Potentielle fyringer. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har hjemsendt godt 30% af medarbejderne for at kvalificere os til statens hjælpe-pakke og udskudt investeringer. Afhængig af justeringer for hjælpe-pakkerne forventer vi at måtte opsige 2-3 medarbejdere på lidt længere sigt.. Fremstillingsvirksomhed
mere markedsføring, mere telesalg Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har Påbud om at lukke. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ingen da der ikke er taget hensyn til håndværkerne, vi har skullet fortsætte som normalt! Bygge- og anlægsvirksomhed
Nedskæringer på personale og alle ikke kritiske leverancer. Råstofindvinding
Har ikke mærket nedlukningen på vor omsætning endnu og vil nok først se ændringer i 3. kvt. men fokuserer nu endnu mere på kundens behov (især eventuelle nye behov) og vil resten af 2020 reducerer interne investeringer til et minimum. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Aflysning af arrangement.
Overvejelse om udskydelse en måned eller et år.
Andre serviceydelser
Effektivisering øget fokus på optimal kundeservice. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Omkostningsbesparelser, reduktion af investeringer, effektiviseringer for at reducere omkostninger,
Salgsaktiviteter på de bedste markeder, opgivelse af markeder med lav indtjening, forenkling af processer for at reducere omkostninger, reduktion af produkter.
Fremstillingsvirksomhed
Investeringerne omlægges. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Fokus på simplere produkter. Fremstillingsvirksomhed
Der er ikke behov for at foretage tiltag. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Diverse sikringsforanstaltninger for at undgå spredning af Covi 19 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Søge hjælpepakker og mindre investeringer, samt mere net Fremstillingsvirksomhed
Personale afspadserer så meget som muligt. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har indtil videre ikke haft behov for at gøre en helt masse.
Men vi er desværre nok nødsaget til at afskedige et par medarbejdere hvis der ikke bliver mere at lave.
Fremstillingsvirksomhed
Ny net shop og mere fokus på ny salg Fremstillingsvirksomhed
Vi forventer at gå konkurs men forsøger at redde personalet længst mulig tid. Kultur, forlystelser og sport
Hjemmearbejde, vurdering af hvor mange vi kan være, medarbejdere har været inddraget fra første færd. Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejde pladser. Strammere likviditetsstyring Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har 8 frisørsaloner og et produktfirma, havde lige brugt vores penge i vækst af både saloner og produkter. Vi handler med udlandet også og er derfor ramt på mange planer. Vi har som et tiltag forsøgt at styrke vores digitale medier og vores webshop, er ved at lave en international webshop også. Andre serviceydelser
Sendt en medarbejder hjem - som følge af Corona.
Genåbningen bliver interessant - der er mange virksomheder som lukker eller træder vande et godt stykke tid efter 9. juni, hvis det er der åbningen sker.......
Forbruget skal i gang .....
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Vi er ikke berørt direkte af nedlukning Transport og godshåndtering
Ingen - håndværkere er der ingen restriktioner på, så der er kun enkelte kunder der aflyser/udsætter arbejdet, og de fleste byggerier kører videre - så tiltag vedrørende dette er kun ekstra håndvask samt afspritning - samt afstemning med kunden før arbejdet Bygge- og anlægsvirksomhed
Fyringer som det første
Mindre løn til ejer
Bygge- og anlægsvirksomhed
Arbejde hjemme fra Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fokus på cash flow. Minimere Capex. Udsætter innovation. Men har mod til at investere i alm drift og projekter der er bevist succesfuld. Fyrer ikke medarbejdere men ansætter heller ikke selvom det var planen grundetvækst. Så, padler og afventer men afvikler ikke. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle medarbejdere arbejder hjemmefra indtil efter påske. Herefter er der mulighed for at bruge kontoret indtil 10. maj, hvorefter vi forventer at alle arbejder fra kontoret igen (vi er en mindre virksomhed). Information og kommunikation
Fokus på nethandel herunder åbning på nye markeder
Samarbejde/sammenlægning med andre i branchen for at skabe stærkere fundament
Udførelse af vedligeholdelsesarbejder
Færdiggørelse af udviklingsprojekter
Forøget markedsføring og kommunikation med kunder
Andre serviceydelser
50 % af medarbejderne er på lønkompensation
alt markedsføring er sat på pause indtil videre
ved genåbning, vil vi formentlig være nødsaget til at fyre 20 % af medarbejderne
Ændring af markedsføring, til mere lokalt funderet
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Hjemsendt medarbejdere Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Laver arbejde hvor kun 2 mand arbejder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere brug af video og telefonkonsultationer Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
20 lønreduktion
40% medarbejder på lønkompensation
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Det meste arbejde foregår fra hjemmekontor både før, under og efter krisen Bygge- og anlægsvirksomhed
vi kører næsten som normalt, dog rydder vi op i gammel afspadsering Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejder alle fra hjemmet. Ingen kundebesøg.
Ellers ingen ændringer.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi renoverer og prøver at tænke en ny start ind. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
fyrer og hyrer efter opgaver Bygge- og anlægsvirksomhed
Holder møder udenfor, hvis muligt.
Holder afstand og forsøger kun at mødes med personer som vi har mødt med før nedlukning.
Vi forsøger at arbejde så normalt som muligt, med omtanke.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi tilpasser os situationen, og gennemfører de nødvendige foranstaltninger
Efter genåbning vil vi øge vores marketings strategi
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Alle arbejder hjemmefra, men arbejdsstyrken arbejder som normalt.

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Tilpasser vìrksomheden til den nye virkelighed. Skærer ind til benet. Kender først påvirkningerne på branchen generelt om 2 til 3 måneder. Bygge- og anlægsvirksomhed
Besparelser på alle områder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har pt. 100 % fokus på omkostninger for både os og vores lejere.
Vi har sat investeringer på standby indtil vi ved, hvor krisen ender.
Fast ejendom
Ingen. (Arbejder mere hjemme.) Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Har hjemsendt halvdelen af personalet med tilskud.
Reducerer varelagre
Overvejer forretningsmodel
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen - vi afhænger fuldstændig af fiskeriets situation Fremstillingsvirksomhed
Har implementeret flere af sundhedsstyrelsens retningslinjer og og tiltag.
Ingen besøgende, møder eller kundebesøg.
Folk der kan arbejde hjemmefra får tilbuddet om at gøre dette.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen indtil videre Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi gør som myndighederne siger, men arbejder dagligt under hensyntagen til restriktionerne, både hos private og erhverv, hvis de vil have besøg af os. Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen, vi lagde ny strategi i september 2019 som har gjort at corona ikke påvirker os. Andre serviceydelser
Reduktion i ansatte Bygge- og anlægsvirksomhed
Følger de anvisninger som foreligger - adm. personale og tegnestue arbejder hjemmefra, bedre rengøring, større afstand, ingen besøg, mere afholdes online mm Fremstillingsvirksomhed
Øget digitalisering og salgs tiltag over nettet. Fremstillingsvirksomhed
INGEN Fremstillingsvirksomhed
- Arbejder hjemmefra
- Mere kontrol/opfølgning
- Strammer fokus på optimering
- Ingen løn regulering
Information og kommunikation
neddrosling af aktiviteter.
Vi venter på, at eksport-markedet åbner igen.
Fremstillingsvirksomhed
Nytænker genaktivering af markeder på "bagsiden" af Covid-19. Fremstillingsvirksomhed
Vi er et ApS med 2 ansatte, og vi har kunnet arbejde hjemmefra - samt køre til kunder.
Andre serviceydelser
Ingen Andre serviceydelser
Vi gør brug af regeringens lønkompensationsmodel. 30% hjemsendt. Bruger online møder internt og eksternt for at opretholde aktivitet. Fremstillingsvirksomhed
Store besparelser og fyringer. Vi om stiller så meget salg som muligt digitalt selv om vores tekstil branche normalt ikke er kendt for at gøre dette. Afventer og følger markedet tæt i en længere periode efter genåbningen.. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har sendt 30% af medarbejderne hjem og modtager compensation. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
En væsentlig andel af vores salg går til medical device industrien og vi har derfor kun mærket en beskeden nedgang i efterspørgsel Fremstillingsvirksomhed
Lønkompensation
Skiftehold
Øget fokus på marketing
Plejer kunder
Test af nye områder
Fremstillingsvirksomhed
Ekstra overvågning af markeder og lokale tilpasninger (omk) til efterspørgelsen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Vi arbejder normalt - sammen hver for sig. spritter af osv. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Afskedigelse af 1/3 af medarbejderstaben. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afskedigelse af medarbejdere samt afsøgning af nye forretningsområder Information og kommunikation
Vi var allerede fuldt digitaliserede og vil arbejde løbende videre med en øgning af dette. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ekstraordinær indsats for at skabe yderligere omsætning og nå det mistede under krisen.
Vi var netop på vej op, men da vi handler med det offentlige sygehusområdet og prak. læger, så blev alt lukket ned ...
Andre serviceydelser
Hjemsendelse, produkttilretning, gennerelle nedskæringer Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
lønkompensation, der dog er helt utilstrækkelig så den vil blive fulgt op med afskedigelser af 50-60% af de ansatte. Fremstillingsvirksomhed
Søgt hjælpepakker, hjemsendt medarbejdere Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Styrker salgsindsatsen på Kina og USA Fremstillingsvirksomhed
Toholdsskift, hjemmearbejdspladser, ingen fremmede besøg i vores virksomhed. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Følger statens anbefalinger og lader så mange som muligt arbejde hjemmefra. Stadig i udviklingsfasen med forventet første salg ultimo året. Fremstillingsvirksomhed
Vi afvikler en del ferie for at minimerer antallet af medarbejdere på kontoret,, Transport og godshåndtering
På nuværende tidspunkt ingen særlige tiltag som ølge af Corona udover skærået hygiejne og større grad af hjemmearbejde end vi gjorde allerede Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ruster os til økonomisk krise i samfundet - udskyder eller aflyser investeringer og sparer generelt op Bygge- og anlægsvirksomhed
Mere fokus på online aktiviteter: virtuelle møder og nye måder at løse vores opgaver på Andre serviceydelser
Skærer i alle omkostninger og medarbejder på lønkompensationsordning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Brugt de forskellige hjælpepakker
Sendt meget personale på kurser
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Hjemsendelse af medarbejder. Forsøger bredere markedsføring for at skaffe opgaver. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
gennemgang af mulige besparelser og undgå planlagt ansættelse af medarbejder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
restauranten er lukket, men vi tilbyder mad gæster selv kan tage med hjem Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
ingen der er så meget at gøre vi er en service virksomhed
så kunder vil ikke rigtig have at vi kommer
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Er nu firma i ejendomsbranchen udelukkende med boligejendomme uden butikker Fast ejendom
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen , da forretningen kører som vanligt med ganske små justeringer Andre serviceydelser
Vi har valgt at ansøge om lønkompensation til så mange medarbejdere som muligt, for at være rustet til at modstå fortsat høje omkostninger uden særlig mange indtægter, når lønkompensationensperioden ophører.

Vi er bekymrede ift. hvor lang tid der går før vi kan vende sikkert tilbage til arbejdspladsen, og er ligeledes bekymrede for, hvornår og i hvilket omfang dagligdagen ser ud fra september og fremefter.

Vi har planer om at kontakte alle kunder for at tage pulsen på, hvordan det går hos dem - vi må imødese, at der er kunder, som går konkurs - hvilket vil påvirke vores forretning.

Afhængig af vores egen økonomiske situation, så arbejder vi også med modeller for, hvordan vi kan sikre ny forretning som skal afbøde for det der tabes og kunder, som evt. går konkukrs. Det vil nok være vanskeligt at finde nye kunder, så vi overvejer at holde øje med, om andre i vores branche må lukke - for i så fald at forholde os til, om vi kan overtage deres forretning for at sikre opgaver til os selv.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Nedsat arbejdstid for alle medarbejdere. Nedsat løn til mig. Andre serviceydelser
Behovet for vore ydelser er uændret - så ingen deciderede forretningsmæssige ændringer.
Dog afholdes flere møder elektroniske, og rengøringsniveauet er øget samt øvrige normale forholdsregler.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
fuld gas igen! Fremstillingsvirksomhed
Lukker for personlig henvendelse, men har åbent ellers på normal vis. Igangsætter også ekstra investeringsprojekter, som egentlig var planlagt til senere. El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Mere opsøgende salg. Skærer alle unødvendige udgifter fra Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi prøver at sælge, men ingen vil købe Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi forberede os på at vores undervisning i en længere periode vil kræve forskellige former for fjernundervisning Undervisning
Vi holder os endnu tættere på eksisterende kunder, for at sikre at vores pipeline holder.
Vi søger at følge med markedet, i det omfang vores kunders behov ændrer sig grundet ændrede vaner hos dem eller deres kunder.
Information og kommunikation
Holder igen med Investeringer
Afvikler alt ferie og fridage
Skærer ned på lageret, for at forbedre likviditeten
Fremstillingsvirksomhed
Medarbejdere arbejder hjemmefra - ændring i Produktion etc.
Tilpasset lokalerne etc til genåbning etc.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejdet på forskudte dage blandt andet. Opdelt arbejdspladser & hjemmearbejdspladser men de forskudte dage har gjort at vi har arbejdet i hele perioden og med alle medarbejdere. Har heldigvis ikke været tvunget ud i afskedigelser endnu.:-)
Dog mærkes nedgang i ordretilgang markant da vi osse sælger til det offentlige, som jo har været lukket ned i vores branche.
Fremstillingsvirksomhed
Ingen. Bygge- og anlægsvirksomhed
Forsøger at være fleksible over for kunder Undervisning
- Alle arbejder hjemmefra
- Vi har kraftigt reduceret vores markedsføringsudgifter
- Vi forsøger at skabe positivt cash flow på kort sigt
Information og kommunikation
De biler som ligger og kører i internt i DK er vi ikke ramt på, men en anden del som ligger og køre skibs-container der er vi gået ned på 4-dages uge indtil videre.

Men ingen planer om at sende folk hjem eller fyrer
Transport og godshåndtering
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Sidder hjemme og har kun Skype og Teams møde - ingen fysiske møder El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Vurderer på nye forretningsområder . Sænker prisen på ekst. produkter og forsøger at holde ordrebogen fuld Bygge- og anlægsvirksomhed
Flere videomøder og hjemmearbejde ellers ingen tiltag Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fokus på udvikling - til 2021 Fremstillingsvirksomhed
Etablering af større lager Fremstillingsvirksomhed
Produktionen lukket ned. Forventes at være lukket delvist ned indtil udgangen af maj.
Vores vej ud er at vente på at markedet vågner op igen, og håber på, at aktiviteten fortsætter nogenlunde uændret.
Fremstillingsvirksomhed
ingen - vi er en forsyningsvirksomhed og er reguleret indtægtsmøssigt Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Vi har flyttet alle vores håndværkere ud på forskellige satellitter så de var adskilt, og fortsat har kunnet arbejde, blot hver for sig.
Vores erhverslejemål har fået coronahjælp, fri leje i april og maj for at hjælpe dem igennem denne krise.
Fast ejendom
ingen Fremstillingsvirksomhed
Højere grad af videokonferencer internt og med kunder Information og kommunikation
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse alle medarbejderne. Pga. Leverer ydelser til offentlige som er lukket ned. Andre serviceydelser
Øget rapportering fra forretningen
Øget dialog over hele linjen - medarbejdere, kunder og leverandører
Hjemmearbejdspladser, ingen fysiske møder
Øget analysering af hvad tabte/udskudte ordrer betyder for vores bemanding i løbet af 2020
Øget aktivitet på de sociale medier
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
skære lidt ned og holde lidt igen med investering indtil situationen er mere normal Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Neddrosling af medarbejderstaben, idet eksporten på normalt 45% af oms. er blevet reduceret til ca. 15% af oms. Fremstillingsvirksomhed
Øget salgsindsats. Skærer ned på nogle omkostninger.
Det ville være gavnligt om man kunne få taget en test for antistoffer, så man kunne fortælle potentielle kunder at man ikke er så "farlig" at få besøg af.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi er en del af en større virksomhed (datterselskab). Vi har hjemsendt en medarbejder og får del i støtteordning til denne.
Udover det har vi øget fokus på de forretningsmæssige områder, der trods alt kører og prøver at lave tilpassede løsninger til disse målgrupper.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har ikke været lukket, men aktiviteten er næsten forsvundet. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
kun en person ud af 5 på arbejde på kontoret (max 2 i skift) Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Vi prøver at finde nye produkter at sælge og vi kommer til at tilpasse organisationen når hjælpepakkerne stopper. Andre serviceydelser
Alle arbejder hjemmefra, men det har vi gjort i stor stil alligevel Information og kommunikation
Ingen Information og kommunikation
Vi har heldigvis ikke været ramt af nedlukningen, så vi har ikke gjort noget ekstraordinært
Vi har haft en fornuftig ordrebeholdning.
Fremstillingsvirksomhed
Drive- In Shopping , levering til døren uden beregning Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Servicering af materiel.
Vi udlejer til events, så kalenderen er blevet helt blank - foreløbigt frem til d. 1/9
Kultur, forlystelser og sport
Afskedigelse af en medarbejder
Besparelser på "frynsegoder" som massage, fællesfrokost og sociale arrangementer
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Forsøger at finde job ved vores kunder i DK i stedet for i udlandet.
Afvikle afspadsering og ferie
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fokus på risiko og omkostninger samt at holde gang i forretningen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Prisstigning
Tillæg for hygiejne/værnemidler
Indkøb af div værnemidler
Omrokering af inventar
Snak om nye åbningstider
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Skærer ind til benet i forhold til medarbejderstab. Undervisning
Ikke nogen væsentlige ændringer - vi har i forvejen overvejenede hjemmearbejdspladser Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
øget markedsføring, forsøg på nye markedsområder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har indført toholdsskift og hjemme arbejde. Der er fokus på minimering af udgifter. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
-fyringer
-fokus på at nedbringe kunders kreditter og strammere kreditpolitik i det helt taget - nogle kunder er det ok at sige nej til.
-nedbringe lager
Bygge- og anlægsvirksomhed
har nedlukket og hjemsendt mere end 30 % af medarbejderne med henblik på hjælpepakken..
Holder tæt kontakt med vore kunder.
Fremstillingsvirksomhed
Holde mindste 2 m. afstand til alle kunder og holde alle anbefalet forholdsregler
udsætte mange rutine procedurer
udsætter alle investeringer
Arbejder på skift og planlægge fyringer af medarbejder.
Er meget meget sur over vi ikke kan blive testet...
Andre serviceydelser
Lukket samtlige butikker (7) indtil omkring den 1 maj. Ca 2 måneder
Skære produktion ned og leverer mindre til wholesale kunder.
Forventer mindre salg i efterår 2020 og i 2021.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Sendt 3 folk hjem ud af 5 ansatte Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Skift til elektronisk kommunikation i stedet for fysiske møder. Fremstillingsvirksomhed
Tilpasser så vidt mulig kapaciteten Bygge- og anlægsvirksomhed
Arbejdsfordeling, opsigelse af div. Abonnementer eks. aviser.
Omstrukturering af medarbejdere og opgaver til eks. rengøring og adm. opgaver.
Øget markedsføring via fb/ IG/ LinkedIn.
Telefon og videomøder med eksisterende kunder.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Meget mere rengøring, indkøb af værnemidler, holde afstand. Andre serviceydelser
Midlertidig reduktion af kapaciteten vha Statens Lømkompensation, ellers intet. Information og kommunikation
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Hiring freeze
mindre lønnedgang for ledelsen
Reduktion af rejseaktivitet
Aflysning af firmafester mm.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Opsagde 6% af medarbejdere ultimo marts.
Budgetterer med nul-resultat det kommende år, mod tidlgiere godt 10 i overskudsgrad.
Ledelsen 10% ned i løn.
Unødvendige personalegoder suspenderet.
Andre serviceydelser
Vi har et par medarbejdere, der arbejder hjemmefra, men ellers er det business as usual. Fremstillingsvirksomhed
ingen Fremstillingsvirksomhed
øget webshop focus
spare omkostninger
udskyde nyansættelser
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har som IT virksomhed gode muligheder for at arbejde hjemmefra, og kan som udgangspunkt opretholde kapaciteten. Vi mister en del på salgsfronten,, hvor vi forløbig har mistet 2 måneders "produktion". Samtidig vil vi naturligvis miste omsætning ved et længere forløb, hvis vores kunder indskrænker eller går konkurs. Information og kommunikation
Hjemsendelse af personalet
Annullering af de ordrer vi kan
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Umiddelbart ingen - vi er, som fødevareproducent, ikke direkte berørt af restriktioner. Vi har implementeret de udstukne retningslinjer, men er derudover ikke berørt. Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejdspladser
Restferieafholdelse
Udvikling af ydelser der kan anvendes til fjernmøder
Udvikling af ydelser der kan bruges efter krisen
Information og kommunikation
Arbejdsfordeling på personale så de alle er på 60%
Delvise fyringer af personale

Fokus på finansiering af ordrer for os selv og vores kunder.
Dybdegående information til vores kunder omkring forventninger til fremtiden, set fra vores synspunkt.
Fokus på digitalisering og bæredygtighed
Strategi for fremtiden sat midlertidigt på pause i 4-6 måneder.

Næste uge genstart på kontoret med max. 50% ansatte fysisk på kontoret ad gangen indtil i første omgang 10. maj
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ingen, udover en masse mere rengøring Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi var inden Coronaen accelerede i den afsluttende fase for at modtage et kapitaltilskud på 2,2 mio kr fra en udenlandsk investor. Han trak sig dog da verden begyndte at lukke ned,

Vi har så siden da gjort følgende:

Stoppet yderligere produktudvikling.

Oprettet en webshop da vores forhandlere enten har været lukkede eller ikke har trafik i deres butikker.

Vi har oprettet et on-line lagersalg for at have en måde at komme af med udgåede varer, messe og fotoprøver osv.

Vi har oprettet en ret aggressiv kampagne på de produkter som vi har flest af på lager som både kører i vores egen webshop og igennem vores forhandlere, så vi ikke skubber dem væk fra os.

Vi påbegynder i næst uge bearbejdningen af det offentlige Danmark. Ministerier, kommuner, Regionshospitalerne og alle danske kirker (menighedsråd).

Vi opsøger dialog med mindre virksomheder i vores egen branche med hvilke vi potentielt kunne have nytte af at samarbejde - og dem med os.
Fremstillingsvirksomhed
Ingen - vi har kunne holde det hele kørende hele tiden. Men vi kan blive påvirket som følge af general dårlig økonomi hos befolkningen på sigt. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi skærer ned på omkostninger hvor vi kan, men ikke på medarbejdere staben har heldigvis en god økonomisk ballast som har gjort vi kunne købe til lager inden verden lukkede for varer. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
10 ud af 13 er sendt hjem. med løntilskud
Vi rydder op i alle systemer, gennemgår kundetyper og afkast hos disse... så vi bedst kan tilpasse og forbedre os når tingene igen kører.

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi forsøger at blive mere synlige på de sociale medier - så vi hurtigere kommer i kontakt med potentielle kunder omkring de ydelser/produkter vi tilbyder. Information og kommunikation
Afskedigelse af medarbejdere, opgradering af marketing og cases. Information og kommunikation
Passer bedst muligt på vores ansatte, både før og efter. Bygge- og anlægsvirksomhed
Overvejer at hjemsende medarbejder Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Effektuere arbe´jdesgange, tilføjer nye områder og minimerer udgifter Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fyring af en medarbejder, forsøger at skære ned på udgifter. Sender infomails til patienter. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen idet virksomheden ikke er ramt af denne krise. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Hjemsendelse med lønkompensation
Udsættelse af projekter og lang-sigtede forbedringstiltag.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi udfører desinficerings opgaver i stor stil Andre serviceydelser
Løn kompensation Fremstillingsvirksomhed
Har hjemsendt 2 medarbejdere af 5. Kontoret holdes åbent således erhvervskunder stadig kan få hjælp i det omfang det er muligt. Samtidigt har vi "ro" til at færdiggøre ny webshop / ERP system. Information og kommunikation
Markedsføring og opdatering af medarbejder og it værktøjer. Bygge- og anlægsvirksomhed
Medarbejdere arbejder hjemmefra i begrænset omfang
Øget salgaktiviteter efter corona
Andre serviceydelser
Øget mødeaktivitet via ZOOM, Skype, Teams. Information og kommunikation
smøre ærmerne op, løbe hurtigere Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi arbejdere primært hjemme. Information og kommunikation
Vi er i en branche (filmdistributør med fokus på digital distribution), som undtagelsesvis får en lille fordel af at flere folk måtte blive hjemme. Vi har bare sikret at vores film er tilgængelige i så mange platforme som muligt. Kultur, forlystelser og sport
Øget markedsføring, udvikling af nye onlinestrategier Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Organisering af hjemmearbejdsmuligheder.
Organisering af virtuelle møder/faciliteter
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
1. Oprettede hjemme arbejdplader til en del kontor ansatte.
2. Hjemsendte nogle medarbejdere på DI/ATL. 3F ordningen
1. Efter genåbningen har/vil vi skære forretning længere ind til benet
2. Flere forretningsområder ligges ud til underleverandører
Transport og godshåndtering
Investeringer på hold
Back to basics, reducer variable omkostninger (markedsføring bla)
Behold al personale - og øge afviklingen af ferie hvor muligt
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mange! Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen kontakt mellem kunder og chauffør, følgesedler fremsendes pr mail i stedet for den udleveres på stedet. ingen besøg på kontor udover personale, håndvask og sprit står fremme, til personalet ,enkle personale holder sig til deres egen bil i pauser, Råstofindvinding
Alle er sendt hjem på hjemmekontor, restriktioner i forhold til hvor mange der må være på kontoret og hvor mange der kan sidde pr. 'ø'. Vi fokuserer på eksisterende kunder og 'approacher' nye kunder evt. med alternative betalingsbetingelser, Information og kommunikation
Vi er en tømrervirksomhed. Der hvor vi har gjort tiltag, er at nogle køkkener og andre småting vi skulle have lavet i private hjem, er udsat til efter corona. Det er beboerens ønske. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Hjemmearbejdspladser for vore medarbejdere Information og kommunikation
vi tabsbegrænser Kultur, forlystelser og sport
Optimere hjemmearbejdspladserne for vores medarbejdere, så vores klienter ikke mærker nogen forskel I den ydelse vi giver dem Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Vi gør mindre brug af eksterne konsulenter til projekter, samt invistere ikke i projekter der ikke har direkte profit. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Følger tæt op på vores lejeres betalingsevne og "vilje", da flere af vores virksomhedslejere er totalt lukket ned af regeringens tiltag, og derfor ikke har nogen indtjening. Fast ejendom
Vi har hjemsendt 3 ud af 4 mand, da vi ikke kan besøge og arbejde hos vores kunder, så det er kun vedligeholdende skype-møder der er mulighed for indtil der åbnes for adgang på virksomhederne vi arbejder for og med.
Det er svært at planlægge hen mod en åbning vi endnu ikke kender tid og omfang af - men vi holder os parate.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemmearbejde - forskudt arbejdstid - begavet áfstand Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Nedlukning.
Skåret omkostninger og bemanding ned til minimum.
Genåbning.
Øget markedsføring, når tiden er til det.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi forsøger at informere vores eksisterende kunder og potientielle nye kunder om vigtigheden af vores arbejde ifht deres virksomhed (markedsføring). Information og kommunikation
Virksomhed er under nedtrapning på grund af alder, og mht. arbejdsopgaver ikke væsentligt påvirket af corona-krisen. Andre serviceydelser
Holder produktionen i gang - underleverandør til bl a fødevare industrien . Sendt flest mulige funktionærer på hjemmearbejde for at skabe afstand mellem medarbejdere der nødvendigvis skulle supporter produktionen. Fremstillingsvirksomhed
Øget marketing indsats Information og kommunikation
ingen, der har været nok at se til- bortset fra holde afstand-sprite bilen af efter brug-og holde -afstand til kunderne-skriver selv under på scanneren- Transport og godshåndtering
Ekstra fokus på kundetilfredshed
Ekstra fokus på at agere hurtigere i markedet
Periodisk lønreduktion for alle medarbejdere for at sikre fuld produktivitet.
Information og kommunikation
Intet Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi bygger en webshop. Lukker vores showroom og sælger vores showmøbler. Vi fokuserer på mindre produkter fremfor de meget store og pladskrævende som også er resourcekrævende at fremstille og sælge. Fremstillingsvirksomhed
Ny hjemmeside Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af Personale
Budget tilrettet.
Stopper med luxusbil ala. Rengøring, branding, åbenthus, gaver ect.
Det er for dumt at de medarbejder der er hjemsendt med løn ikke må hjælpe det de kan.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
At mine medarbejdere føler sig trygge Andre serviceydelser
Mere annoncering Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har iværksat nye tiltag for at skabe nye forretningsmuligheder som E-learning. Herudover har vi fulgt dagligt op på medarbejdernes performance ift. deres hjemmearbejdspladser.

Vi er en it-virksomhed.
Information og kommunikation
Vi følger den løbende udvikling, da vi er afhængige af medarbejderes mulighed for at kunne forsamle sig, så vi har ingen tiltag endnu. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
holddeling, hjemmearbejde, øget rengørring, fokus på rationaliseringer, planlægger scenarier for nedgang Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Lukket og tager det Tab som følger med Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Udvikler online ydelser i stedet for face-to-face-ydelser, så vi kan opretholde vores aktiviteter. Tilbyder kunder længere betalingsfrister o.l. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Alle målsætninger for 2020 er annulleret. Eneste målsætning er at vi ikke vil afskedige nogen medarbejdere pga. Corona. Information og kommunikation
Det er meget begrænsede tiltag Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har ikke haft lukket ned Fremstillingsvirksomhed
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Ingen Transport og godshåndtering
Vi er bilforhandler og har iværksat følgende initiativer
* Vi har sendt 30% hjem på lønkompensation
* Hjemsendte sendes i stort omfang på kursus
* hjemmearbejdspladser, hvor det er muligt (begrænset omfang)
* Ingen fysiske møder - kun webmøder. Det kommer vi til at fortsætte med - sparer faktisk meget tid på vejene.
* online fremvisning af biler (kunne vi også tilbyde før, men vi har øget markedsføringen af det.
* vi tilbyder at mødes med kunderne, når de ønsker det også uden for normal åbningstid.. Kan også fremvise biler hjemme hos kunderne
* Vi har lukket for fast aftenåbent for at få arbejdstider til at gå op
* opfordrer i stigende grad værkstedskunder til at benytte sig af online booking og nøgleindkast, så fysisk kontakt undgås

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- Alle medarbejdere 10% ned i løn indtil 30. juni 2020
- Direktøren 30% ned i løn indtil 30. juni 2020
- 11 ud af 17 medarbejdere hjemsendt med lønkompensation
- Suspendering af IT projekt
- Genåbningstiltag: Få flere forhandlere på flere eksportmarkeder, øge synlighed (branding), afholdelse af webinars.
Fremstillingsvirksomhed
Vi har 3 ud af 7 medarbejdere sendt hjem på hjælpepakke frem til juni måned. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har gjort brug af 75/25% ordningen og sendt 20 ud af 45 medarbejdere hjem med løn.
Alt afhængigt af hvordan det hele opstarter igen, kan vi blive nødt til at skride til afskedigelser og/eller lønnedgang for medarbejderne når støtteordningerne ophører.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Webinarer for potentielle kunder
Kampagnetilbud
Reduktion af råvareindkøb
Afskedigelse af 1 medarbejder
Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har ikke haft lukket ned, vi har vel ligget ca. 20% under forventet, og har derfor holdt gang i forretningen da vi producerer til vigtige brancher,, netbutikker osv.
Men træffer alm tiltag til at holde hygiejne og afstand mellem medarbejdere
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af medarbejdere
Arbejde hjemmefra
Øget markedsførring
Transport og godshåndtering
Større afstand ml medarbejdere og øget rengøring
Øget fokus på supply chain og sikringsmekanismer hertil
Indførelse af flere digitale værktøjer som digital whiteboards osv.
Fremstillingsvirksomhed
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
mere websalg samt lagersalg. Kører ud med varer. Ølsmagninger samt øget aktivitet på Facebook Fremstillingsvirksomhed
Ingen El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Skærer på omkostningerne. Prøver nye tiltag af med nye samarbejdspartnere. Ser på nye finansieringskilder og kundeemner. Justerer på vores forretningsmodel. Tænker ud af boksen. Information og kommunikation
Vi lukker virksomheden. Vi var egentlig i gang med et salg af virksomheden, men blandt andet på grund af corona er dette salg gået i vasken. Så nu lukker vi. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
P.t intet - vores virksomhed kører helt normalt - som før Corona-krisen - vore kunder holder også stadig samme aktivitiets-niveau. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, da vi er bundet af SST Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Hjemsendelse af medarbejdere med tilskud. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Bruger mere tid på udvikling, samt styrkelse af online-udbud. Undervisning
Foreløbigt har vi måttet udsætte vores sæsonstart, så vi ikke kunne åbne til Påske, som vi plejer. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Breder os over flere projekter/nye forretningsområder som ikke vil være påvirket af social distancering. Vores eksisterende områder er hårdt påvirket af kravet om social distancering. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Da vi i vores industri, først får krisen at føle om tre-fire måneder (når indværende ordrer er eksekveret hos vore kunder og dermed hos os) Så kommer vi til at fyre en stor del af staben. Med de lange opsigelser der er på en del personale er vi dog i gang. Vi har INGEN glæde af de pakker der dækker "her og nu problemer". Der er INTET til os, når det virkelig kommer til at gøre ondt. Derfor må vi skære i alle omkostninger også selvom det kan have den konsekvens, at vi må sige nej til eventuelle ordrer der kommer senere på året. Fremstillingsvirksomhed
Forbedre website og produktudvikning Fremstillingsvirksomhed
Fokus på omkostninger og mindske markedsintroduktion af nye produkter, som skaber højere omsætning end nuværende produkter alene Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Nedskæring på personale samt markedsføring
Vi har meget hurtigt tilpasset varelageret
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
De af vore medarbejdere der laver forefaldende arbejde, mødte før krisen ind på lageret og fik morgenkaffe sammen.
Nu har hver medarbejder et specifikt tidsrum, hvor de kan hente dagens nøgler mv. i et dueslag på lageret.
Meget få af vore kunder er direkte påvirket af krisen, så på nuværende tidspunkt er vores økonomiske situation uændret. Vi planlægger dog ud fra den forventning, at der vil komme en generel økonomisk afmatning i samfundet. I praksis udmønter det sig i at vi overvejer projekter vi kan udføre internt i firmaet (større vedligeholdelses arbejder på egne bygninger, eventuelt indkøb af huse til renovering mv.), så vi vil kunne beholde alle vore medarbejdere indtil eftervirkningerne af krisen er væk.
Andre serviceydelser
Ingen, vi arbejdede i forvejen hjemmefra Information og kommunikation
Dialog med lejer Fast ejendom
Vi oplever kun ekstra vækst og aktivitet som følge af krisen. Information og kommunikation
Nedsat løn Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse med lønkompensation og ansøgt om omsætningskompensation Bygge- og anlægsvirksomhed
Øget fokus på salg til TV og streaming.
Udskydelse eller aflysning af biograflanceringer.
Kultur, forlystelser og sport
Vi er ved at sikre likviditet og nye kontrakter før tid samt kapitalrunde, da det er en vækstvirksomhed. Information og kommunikation
nedlukning med lille akutberedskab Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har nogle strategiske overvejelser om ændringer i f. m. kommende udbud på persontransportområdet - som alt lige andet skal sikre bedre udnyttelse af materiel. Transport og godshåndtering
afskedigelser
udgiftsstop
Nye produkter
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Kampagner, meget øget antal virtuelle kundesamtaler, træning i koncept for at tale om kundens nye problemstillinger, refreshed hjemmeside, øget aktivitet på Linkedin Andre serviceydelser
Nogle medarbejdere har arbejdet aften/nat for at kunne passe deres børn i dagtimerne.
Ellers gør vi ingenting anderledes.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
omlægning til e-handel og automatisering Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Generel lønreduktion på 7,5% for alle ansatte i maj, juni og juli Information og kommunikation
prøver at lave alternative ting i ny branche Andre serviceydelser
Ingen Fast ejendom
Bla prioritering af digital marketing Information og kommunikation
Ingen Information og kommunikation
Ingen specifikke, bortset fra de generelle retningslinier der udstikkes for befolkningen som helhed. Afstand, sprit mm Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vores forretning har ikke været ramt af corona-nedlukning, derfor er det ikke nødvendigt at gennemføre yderligere corona-tiltag Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Øget grad af distancearbejde Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Opsigelse af medarbejdere og nedgang i lønninger Information og kommunikation
Når vi genåbner vil vi introducere take away, muligvis også på antal medarbejdere, og nye medarbejderkontrakter. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
1. fokus på hurtig betaling af regninger og skader til leverandører og kunder for at vise opbakning til vores kunder.
2. investering i yderligere digitalisering/automatisering af processer og dermed omkostningsoptimering.
3. Fokus på yderligere vækst i segmenter der ikke er særligt ramt af den nuværende situation.
4. Lancering af nye produkter.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Har opsagt 2/3 dele af virksomhedens ansatte. Andre serviceydelser
Sætter tæring efter næring Transport og godshåndtering
Vi holder færre møder, Afspritter og vasker hænder oftere. Sidder ikke så tæt sammen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Afskedigelse af administrative medarbejdere.
Intensivering af markedsføring af mersalgsydelser.
Intensivering af aktiviteter på sociale medier.
Ændring af kursusydelser til onlinekurser.
Information og kommunikation
Ingen særlige. Vi oplever ikke omsætningsmæssig nedgang men er opmærksomme på at de meget vel kan komme. Fremtiden er tåget. Information og kommunikation
Hjemsender folk med løntilskud.
Fokuserer på den del af markedet, som ikke bliver så hårdt påvirket af krisen.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Udbringning af bøger.
Dørsalg. dvs. pleksiglas ved hoveddøren, ingen inde i butikken.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen. Vi har faste aftaler om konsulentydelser. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Øget fokus på kundetilfredshed Information og kommunikation
Ingen PT Transport og godshåndtering
Hjemmearbejde for alle som følge af lukningen og det vil formentli fortsætte indtil der gives helt frit. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Har afskediget én medarbejder ( 16%) Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi arbejder mere på vores kommunikation og på at kommunikere korrekt information ud til vores kunder, da vi oplever at folk er stoppet med at tænke og skal have alt skåret ud i pap.

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ekstraordinært fokus på salg og tilgang af nye opgaver på trods af travlhed lige nu... Fokus på relationer! Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har benyttet os af Statens støttepakker, herunder hjemsendelse af medarbjedere og dækning af faste omkostninger. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi er ikke berørt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Unødvendige investeringer laves ikke.
Opsøgende salg med produkter, som rager udover kerneområdet.
Fremstillingsvirksomhed
Ingen endnu. Fremstillingsvirksomhed
Standby på aktiviteter og arbejde hjemmefra og hjemsendelsen. Når der åbnes, skal vi forsøge at indhente det forsømte. Fremstillingsvirksomhed
Mere speed i vores produktudvikling Fremstillingsvirksomhed
Afsøger nye markeder, produktudvikler. Fremstillingsvirksomhed
Ingen ud over at medarbejder arbejder hjemmefra Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Arbejdsfordeling
Nedsat tid og løn
Hjemmearbejdsplads
Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejde samt hjemsendelse af medarbejdere i en måned. Information og kommunikation
Ekstremt meget digital mødeaktivitet
Ændrer vores salgskoncept så det passer i en digitaliseret verden
Langt mere målrettet i vores kundekontakt
Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejdsplads, den bliver brugt flittigt, desuden at unødvendige møder aflyses og klares over telefon og mail.
Stor glæde over at skolerne er åbnet igen, da det giver 20 timer uden børn på kontoret.
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Hjemmearbejdspladser, hjemsendelser, forskudt arbejdstider, reduceret åbningstider, alternative serviceydelser, efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle mulige økonomiske tilpasninger, herunder opsigelser, fraflytninger fra lejemål og nedksæringer overalt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Chauffører sendt hjem uden løn
busser på stilstandsforsikring.
Har prøvet at få leasinger rykket, men fået at vide at der er andre, som har større behov.
Har undersøgt hjælpe pakker. Men der er ingen der kan hjælpe.
Andre serviceydelser
30% af medarbejderne er sendt hjem (løn kompensation).
Reduceret vores indkøb vedr. efterår 2020 med ca. 12%, da vi forventer kunder, som går konkurs samt kunder, som af økonomiske grunde, ønsker at annullere deres ordrer.
Vi har forlænget vores kunders kredittid.
Vi sælger lagervarer med minus 20%.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelser
Tilfører nye forretningsområder
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mindre fokus på forretningsudvikling der ikke relateres til salgs-initiativer samt reduction i ikke kundevendte IT investeringer
Stærkere end normalt fokus på aftaler med kunder, der sikrer forbedret cash flow management (branchen er sæson betonet)
El-, gas- og fjernvarmeforsyning
40% ned i tid - 20% ned i løn. Hjemmearbejdspladser. Fokus på nye arbejdsområder, kunder, projekter mm. for at skabe nye muligheder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere arbejde hjemmefra
Ellers er det "business-as-usual" for os.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi arbejder på at få en webshops op at kører, hvilket ikke er så let ;-)
Vi har fortsat besøgt kunder vedr. "Gardinbus-besøg", men kan godt mærke en markant nedgang i antal af henvendelser.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
hjemmearbejde og udbredt brug af teams. ellers ikke noget. Information og kommunikation
Alt kører som vanligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mange ændringer for at undgå fysiske møder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Udvikling af nye kundetilpassede produkter Transport og godshåndtering
Vi har søgt hjælp til lønkompensation og kompensation for faste omkostninger idet vi er tvunget lukket. Når vi igen må åbne igen må vi være brutalt opmærksomme på omkostningerne. Likviditet bliver en udfordring for os. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Har bla. etableret en app, hvor private kan bestille frugtkasser. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Online undervisning Kultur, forlystelser og sport
Foden er taget væk fra speederen. Rationalisinger og besparelser. Andre serviceydelser
Lønkompensation
Efter dette muligvis afskedigelser. (forhåbentligt kan vi undgå dette)
Fremstillingsvirksomhed
Udvikling af forskellige aktiviteter, som kan være svært at nå i hverdagen. Andre serviceydelser
administrative justeringer - udskydelse/aflysning af planlagte investeringer - tilpasning til ny markedssituation, når reel marked er kendt efter ophør af hjælpepakker Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Medarbejdere er blevet bedt om at afvikle feriefridage og lidt ferie, men ellers ingen. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har haft medarbejdere på hjemmearbejde i 4 uger og vi er nu begyndt en lønkompensationsordning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Holder investeringer tilbage.
Udbetaler ingen udbytte til aktionærerne.
Udliciterer intern funktion.
Fast ejendom
Indtil videre ikke så meget, idet vi som digital konsulentvirksomhed mest er ramt på vores salg. Vi overvejer at lave nogle online salgsarrangementer. Information og kommunikation
Ingen Andre serviceydelser
Meget aktiv på sociale medier. Bygge- og anlægsvirksomhed
Hjemsendelser. Kultur, forlystelser og sport
Delvis hjemmearbejde under Corona, og en tilpasning af medarbejderstaben, hvor vi forventer at afskedige enkelte medarbejdere. Fast ejendom
Arbejder hjemme! Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen.
Vi er en arbejdsgiverforeningen og rådgiver vores medlemmer om forretningsmæssige tiltag.
Internt har vi blot etableret mulighed for hjemmearbejde.
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
ikke så mange da vi er så privilegeret at have opgaver udendørs så vi er ikke så hårdt ramt, men det kan jo komme med opbremsningen af ordretilgang som vi dog endnu ikke har oplevet. Bygge- og anlægsvirksomhed
Virksomheden er stadig i vækst fasen med finansielle hjælpe af virskomhedens tyske hovedsæde. Nogle organisatoriske ændringer er blevet taget for at at styrke virksomhedens muligheder efter krisen. Fremstillingsvirksomhed
Mere aggressiv opsøgning af opgaver blandt eksisterende netværk i branchen Information og kommunikation
Vi opsiger medarbejdere og gennemfører mere digitalisering. Slanker sortimentet og forsøger at øge fortjeneste pr. solgt enhed. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Øget brug af IT kommunikation. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Online undervisningsmateriale til brug for uddannelsesinstitutioner åbnes for fjernundervisning, med en midlertidig adgang for elever. Undervisning
Fokuserer på at lave produktforbedringer under krisen sådan kunderne vil opleve et klart løft når vi kommer ud af Corona Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Der er ikke stor påvirkning pga conrona, udover praktiske ting er blevet vanskeligere at gennemføre. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
RESOURCETILPASNING (=REDUKTION)
KOLLEKTIV LØNNEDGANG
Fremstillingsvirksomhed
Begrænsede - kun tilbageholdt den planlagte lønstigning

Arbejder på mange løsninger til afskærmninger m.v. for at sikre virksomheder muligheder for en større genåbning
Fremstillingsvirksomhed
Holder afstand, vasker ofte hænder, spiser i hold, begrænser vores kontaktkreds, passer generet på. Fremstillingsvirksomhed
Planlægger endnu mere end vi normalt gør Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har ikke lukket ned, men vores produktion er hermetisk lukket for fremmede. Fremstillingsvirksomhed
Right-sizing af organisationen; tilpasse kapacitet til efterspørgsel
Smart-working (86% af eligible staff arbejder remote/hjemme)
Tilbageholde/ udskyde investeringer
Holde igen på running cost (EBIT-protection planning)
Optimere forretningsgange & udnytte digitale platforme bedre
Transport og godshåndtering
Bogholder arbejder på kontoret - andre medarbejdere arbejder hjemmefra - ekspeditioner lukket - der sælges via hjemmeside eller over telefonen. Dagligt sprittes der af på tastaturer - vogne og andre flader hvor kunder rører. Andre serviceydelser
Afskedige 1 medarbejder, lukkede arbejdsplads i en kort periode. Arbejde så med halvdelen af medarbejderne i to hold som har arbejdet skiftevis i løbet af ugen. Genoptog arbejdet for alle samtidigt den 20.04,20 med iagttagelse af alle råd fra sundheds myndighederne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Forholdsregler i virksomheden i forhold til sundhedsstyrelsen anbefalinger samt etablering af hjemmearbejdspladser.
Ingen fysiske møder med kunder/leverandør/samarbejdspartnere samt buffet i kantine lukket. Ekstra rengøring i virksomheden og tæt dialog med leverandører omkring forsyningssikkerhed af råvarer.
Fremstillingsvirksomhed
Foranstaltninger til at sikre afstand plus imødekomme skærpede krav til håndhygiejne Fremstillingsvirksomhed
Laver vores produkt bedre og mere miljørigtigt
(hotel, lejligheder og sommerhuse)
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Flytter nok i mindre lokaler.
Sparer på administrationspersonale.
Information og kommunikation
Vi har været i gang med en digitalomstilling ift. produkter samt orientering od nye kundesegmenter. Den proces speeder vi nu op. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ekstra opmærksomhed på likviditet Bygge- og anlægsvirksomhed
Virksomheden har ikke haft mulighed for at lave mad ud af huseet tidligere, men det iværksætter vi fra 10/5-20 .
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vores hverdag ændres ikke så meget, vi holder afstand og følger gængse vejledninger, så kan de fleste opgaver løses. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke nogle da vi er så heldig at vi ikke rigtig er ramt. Fremstillingsvirksomhed
Besparelser på løn (arbejdsfordeling) og på andre faste omkostninger. Desuden søgning efter kortsigtet omsætning, der kan holde virksomheden oven vande. og endeligt intensiveret produktudvikling som del af vores overordnede strategiplan.
Fremstillingsvirksomhed
Kunder bestiller tid i dametøjsforretningen.
Stamkunder køber gavekort.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
1. Nuludbetaling i forhold til udbytte fra 2019 resultat
2. Nedjustering af forventning til nuludbytte i 2020
3. Konvertering i opgaveløsning til virtuelt miljø
4. Fælles lønnedgangstiltag for at sikre fastholdelse af alle medarbejdere
5. Aftaler om up-front betaling for udsatte opgaver - dette er specielt gældende for statslige og kommunale opgaver
6. Tæt dialog og videndeling med kunder og nøgleinteressenter om tilgang og tiltag til håndtering af Covid-19 situationen
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har ikke været lukket ned Transport og godshåndtering
Forsøger at sætte tæring efter næring hver dag, I vores virksomhed yder vi service i private hjem og kommunale institutioner, vi kan ikke fortage andre tiltag end lave besparelser i takt med den manglende indtægt. ( Selvmord i slowmotion ) Vores forretning kan ikke anvende hjælpepakker fra staten pt. Det næste bliver fyringer af personalet. Andre serviceydelser
Fokus på Corona-relaterede forretningsmuligheder Information og kommunikation
Medarbejder med symtomer skal blive hjemme.
Medarbejder med med større risiko skal blive hjemme.
Holde afstand og spritte/vaske hænder
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
reduktion af omkostninger og reduktion af investeringer Fremstillingsvirksomhed
Omlægning af aktiviteter Bygge- og anlægsvirksomhed
Opsagt alle medarbejder
Opsagt kontor
Skåret ned på alle markedsførings udgifter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af medarbejdere på kompensation
Søgning af tilskud til faste omkostninger
Øget reklame og tiltag som udvidelse af åbningstider for reparation af lastbiler
Afskedigelser af medarbejdere
Fremstillingsvirksomhed
Vi holder stadig åbent, men for lavt blus - med mindre personalestab, da medarbejdere hjemsendt på hjælpepakke Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Hjemsendelsesaftaler Andre serviceydelser
Vi kører en del af vores varer på lager, indtil vi igen kan få bedre priser. Det kræver en god likviditet, som vi håber på vi har eller kan finde. Fremstillingsvirksomhed
Vi har lukket helt ned Kultur, forlystelser og sport
Sælger er ikke udekørende og prøver at arbejde hjemmefra. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Undlader at investere overskudslikviditet Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Vi har sendt vores sælgere hjem med lønkompensation. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
mere fokus på e-business Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Støttepakker
Indskrænkninger
Information og kommunikation
Reduktioner i medarbejderstab, samt midlertidig lukning af udenlandsk kontor. Generelt stærkere omkostningskontrol. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Vi prøver at holde nogle events, som kan skabe noget opmærksomhed om os. Information og kommunikation
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen, Har ikke været særligt ramt Bygge- og anlægsvirksomhed
Tilpasning af organisationens størrelse, ny strategi og leveranceformer Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fordeling med lønkompensation Fremstillingsvirksomhed
Øget fokus på salg. Information og kommunikation
Opdeling af mefarbejdere Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Vi forsøger at indrette forretningen mere mod detail, hvor vi nu er rette mod foodservice Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser, lønnedgang og hjemsendelse (lønkompensation)
Kompensation for omkostninger
Godtgørelse hos Rejsegarantifonden
Besparelser på alt der er muligt:)
Andre serviceydelser
VI kan ikke bruge nogle af regeringens hjælpeløse hjælpepakker så forsøger at holde skruen i vandet så godt som muligt. Vi er naturligvis udsat pga manglende nye projekter. Så her og nu er vi lidt under niveau, men er bekymrede for Q3 og Q4 2020. Information og kommunikation
Vi har et stort 2021 - vi skal par frem til det Andre serviceydelser
Ingen ud over at give vores kunder længere kredittid. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Tilpasning af skarpere profil, internt og eksternt Information og kommunikation
Løbende analyse af tilbagemeldinger fra kunder Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi påtænker fyring af 2 medarbejdere Bygge- og anlægsvirksomhed
Hjemsendelse af medarbejder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Forsøger at lave online aktiviteter og fastholder kommunimation med vore medlemmer Andre serviceydelser
Nye produkter relateret til den nye dagligdag i Danmark og EU Fremstillingsvirksomhed
De svageste ansatte bliver opsagt ( ca 15%) Information og kommunikation
Vi er i praksis lukket - under 20 & af omsætningen tilbage, selv om vi har åbent alt som er tilladt. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi har sendt 3 på Løn kompension og fyret 3
Produktionen er lukket
Samtlige produktionsmedarbejdere er hjemsendt med fuld løn, understøttet af Regeringens hjælpepakke, som er aktiveret
Fremstillingsvirksomhed
Ingen pt. Bygge- og anlægsvirksomhed
Gennemføre kampagner som er mulige i sammenhæng med regeringens retningslinier. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har hjemsendt de ansatte med løn, og modtager kompensation herfor. Vi har stoppet alle større projekter og investeringer. Vi regner med et opsving ved udgangen af krisen. Fremstillingsvirksomhed
Ingen fysisk kontakt, ingen åbne hus, men fremvisninger med kontrol og afspritning mv.
Brug af lønkompensation
Fast ejendom
Mere fokus på online Fremstillingsvirksomhed
Alle medarbejdere er sendt hjem m/lønkompensation
Direktør varetager alle servicefunktioner
Fremstillingsvirksomhed
fokus på støttet byggeri. Bygge- og anlægsvirksomhed
Kurser flyttes til Live Online kurser i Zoom.
Co-working space pladser er opsagt så medarbejdere arbejder hjemmefra.
Information og kommunikation
Ingen El-, gas- og fjernvarmeforsyning
fokusering på færre aktiviteter
mindre afhængighed af kommuner
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
HAFT ÅBENT HELE TIDEN, FØDEVARER Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har lukket ned for private kunder og udvidet andre områder.
Vi har sagt folk de må arbejed på skift weekend og aften når manden kommer hjem fra arbejde
Bygge- og anlægsvirksomhed
De der kan arbejde hjemme gør dette og produktion og lager er delt i hold som arbejder i skift. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har haft åbent i hele perioden, en lærling der er blevet udlært er stoppet, det er det hele. Han for øvrigt fået arbejde andet sted. Bygge- og anlægsvirksomhed
som erhvervsfremmeaktør så består vores arbejde i at understøtte erhvervet bedst muligt. Vi arbejder overordnet med 3 elementer; produktudviklingstiltag, forretningsudviklingstiltag og markedsføringstiltag. Andre serviceydelser
Vi har kun indført de sundhedsmæssige foranstaltninger som er blevet udbredt af de relevante organisationer Fremstillingsvirksomhed
Marketing plan sættes i gang. Vi håber momsen
Vil blive eftergivet så vi kan sætte andre tiltag i gang. Vi har ikke har kunne søge tilskud fra det offentlige grundet komolicerede regler hvor der skal spekuleres i at gøre sig kvalificeret og det ønsker vi ikke.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen. Vi er ikke specielt berørt (endnu). Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
personalet sendt på arbejdsdeling, alle udgifter gennemgået og barberes ned til absolut nødvendig Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi er ikke specielt ramt af Corona, da vi sælger medicinsk udstyr.
Vi arbejder dog så meget hjemme som muligt, holder afstand og mødes via skype. Arbejder 2 holds skift og spritter af og gør meget rent.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Reducering af medarbejdere.
Støtteordninger.
Salg af aktiver.
Fremstillingsvirksomhed
Vi har sendt medarbejdere på hjemmearbejde - men følger budget efter de første kvartal Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Information og kommunikation
Øget salgsindsts, øget fokus på omkostnings strukturer, bedre indkøbs procedurer Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af medarbejdere i .henhold til 3 parts aftale..div. hjælpepakker til hotel og restaurant virksomheden..
Svaret er givet som koncern, der bl.a. ejer hotelvirksomhed. Det er den del som er hårdest ramt. Men også .elproduktion fra vore VE anlæg er ramt.
Kultur, forlystelser og sport
Er mere forsigtig med investeringer. Kun de investeringer som har en lang tidshorisont kan måske gennemføres. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Omkostningsreduktion
ingen ændringer. Afholder dog formentlig flere møder virtuelt fremover. Information og kommunikation
forstærket inkassoindsats overfor debitorer, som der er flere af
dialog med lejere
arbejder hjemmefra
håndsprit
Fast ejendom
Alle arbejder hjemmefra under nedlukningen, og vender derefterlangsomt tilbage til kontorerne Bygge- og anlægsvirksomhed
Øget dialog med nuværende kunder, stærkere salgsfokus og intern kompetenceudvikling. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Mere fokus på online salg. Tiltag der øger trygheden ved at handle (vi er en butik). Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi er gået i "spare mode" og afventer udlandets op lukning når/efter Corona krisen brænder ud, da 90% af vores omsætning stammer fra eksport. Fremstillingsvirksomhed
Vores forretning er relativt upåvirket af corona-nedlukningen, vi gennemfører derfor ikke nye tiltag pga coronaen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har skåret kraftigt i vores organisation Andre serviceydelser
1. Corona pololitik for god hygiejne for både gæster og medarbejdere for at undgå smitte
2. Særlige kampagner med tilbud til kunderne
3. Prioritering af udviklingsprojekter som følge af mindre driftsopgaver
4. Forbereder os på at stå 110% skarpt efter krisen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har ikke haft nedlukket, vi har kun haft fremgang siden corona - krisen. Fremstillingsvirksomhed
ingen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Under, ikke noget - da vi er tvangslukket
Efterfølgende - ansættelsesstop
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
mere focus på salg vedr. eksisterende kunder og nye kunder
prøver at reducere omkostninger hvor vi kan som følge af corona virus.
midlertidig ansættelses stop
Transport og godshåndtering
Hjemmearbejdspladser
Nye produkter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har spændt livremmen ind Information og kommunikation
ingen Fremstillingsvirksomhed
tilpasser medarbejderstaben Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
vi følger udviklingen lige pt er det take away og lokal handel. men hvad der sker resten af 2020 er svært at sige vi regner med at vi i 20211 kommer på niveau
vi har en lokal slagter i en lille by her går det meget godt
og en slagter /cafe i et center den har det svært
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opfordrer vore kunder til at være aktive på www.
prøver alt hvad der er muligt. Men når mange lande har begrænset/lukket detail er det ikke let.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere SoMe reklame. Mere personlige reklamer lavet af vores konsulenter. Mere fokus på hygiejne fremover. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lige nu er 4 medarbejdere hjemsendt på løn, som vi får kompensation for. Vi håber på at i al de 3 skal tilbage senest starten af juni måned. Vi forsøger at finde nye produkter og mere og anderledes markedsføring, men det er ikke kun pga. coronakrisen men også pga den i forvejen lidt underlige situation, som vores firma står i
Fremstillingsvirksomhed
Vi har søgt lønkompensation for 6 mand og kommer salget ikke hurtigt op på sammeniveau som tidligere m¨å vi opsige et par stykker. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Normal drift samt hjemmearbejde hvor det er muligt. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Reduktion af medarbejdere
Reduktion af brands
Omkostnings tilpasninger
Fremstillingsvirksomhed
indtil videre, ingen, what so ever Bygge- og anlægsvirksomhed
Øget fokus på salg og lukke ordre.
Alle medarbejdere arbejder hjemmefra som udgangspunkt.
Kantineordning er suspenderet.
Langsigtede strategiske overvejelser bliver mere væsentlige og tiltag kan blive fremrykket.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af personalet, kortere åbningstider, målrettede produkter tilpasset dagens Danmark, tilbud, mulighed for at købe ind udenfor åbningstid, udlevering af tøj til hjemmeadresser, aftaler med leverandører omkring yderligere kredit eller stop for varer eller justering af pris. Endnu flere tiltag på de sociale medier Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Passet på vores medarbejdere og givet dme mulighed for at arbejde hjemmefra Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Være mere på "beatet" Bygge- og anlægsvirksomhed
Håndsprit og afstand og øget markedsføring. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
udleje stedet for salg af boliger, besparelser og udsættelse af projekter Fast ejendom
Lidt nøjere opfølgning på kunderne både under og efter nedlukningen Råstofindvinding
Medarbejdere på fordeling - producere til lager Fremstillingsvirksomhed
fastholder kontakt med kunder Andre serviceydelser
Større fokus på markedsføring og kommunikation Undervisning
Foreløbig er vi ikke "ramt" - det bliver vi på den lange bane, hvis ikke snart grænsen til Tyskland åbner. 70% af vore kunder er udenlandske. Andre serviceydelser
Vi konsoliderer, opdaterer forretningsplan og søger ekstern kapital. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af personale ca. 50% Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi arbejder i 2 hold, dvs nedsat bemanding Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
flere nye tiltag for at gøre vore gæster trygge, så de tør at bestille en rejse (f.eks. mulighed for afbestilling med dags varsel), adskillige kommunikationstiltag, ændrede rutiner til rengøring af feriehusene, ændrede åbningstider, fleremedarbejdere er sendt hjem, ændrede markedføringstiltag, inkl. nye målgrupper (som erstatning for udlændinge), osv. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi hjemsender nogle får medarbejdere og anvender dem der stadig er til at speede op på et par udviklingsprojekter. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
sikkerhedsforanstaltninger og ændringer af ferieplaner Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har ikke været ramt af nedlukning Transport og godshåndtering
Agere jysk - sørger for afskrive mest mulig og tilpasse os det marked vi agere på. Transport og godshåndtering
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
hjemsendelse af medarb , satser på projekter ved genåbningen Kultur, forlystelser og sport
Ingen - vi kan køre videre som normalt. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Intet Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Afventer Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
udvidet brug af virtuelle møder
Udvidet brug af hjemmearbejdspladser
Fast ejendom
nedskalering, arbejdsdeling, investeringsstop Andre serviceydelser
Vi ser på webshop - det bliver nok et must. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle ansatte er hjemsendt og vi forventer at være omfattet af hjælpe pakker.
Genåbning af grænser er nødvendig før der kan være en forventning om økonomisk rentabilitet i hotel drift.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Benyttelse af ordning om lønkompensation Information og kommunikation
reklamere mere Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har hjemsendt 4 timelønnede medarbejdere.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ændring af markedsføringsfokus / stram styring af lager og omkostninger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opfølgning erhvervslejere - aftaler om henstand for sårbare lejere. Fast ejendom
Vores virksomhed har ikke krævet nogen væsentlige ændringer. Fast ejendom
Intet Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Udvidelse og produktsortiment, fokus på automatisering, tvungen udskiftning af medarbejdere. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen p.t. - afventer det fulde billede af krisens omfang og reelle konsekvenser Andre serviceydelser
Uændret. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Driften er stoppe, og medarbejder hjemsendt og der er søgt om løntilskud.
Udviklingen er det eneste der kører videre.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har travlt med at hjælpe vores kunder med kompensationsansøgninger. Vi er p.t. ikke påvirket af COVID-19. Vi afholder ikke møder, spritter af, medarbejderne er meget forsigtige udenfor arbejdstid og overholder alle restriktioner. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Hjemsendt medarbejder med løntilskud, nye tiltage, optimere virksomhed Fremstillingsvirksomhed
Begrænsning i adgang til virksomheden, ændret mønster i kundkontakt. Fremstillingsvirksomhed
Digitale kataloger, webinarer, omstruktureing. Fremstillingsvirksomhed
Da vi sælger licensbaseret software, har vi tilbudt vore kunder mulighed gratis licens til hjemmekontor, samt diverse on-line undervisningsmuligheder.
Virksomhedens medarbejdere arbejder alle hjemmefra.
Fremstillingsvirksomhed
Vi holder omkostningerne mest muligt nede og gør mere brug af eksterne samarbejdspartnere. Samtidig har vi øget fokus på digitale løsninger for kunderne. Bygge- og anlægsvirksomhed
ansat flere folk
Vi er meget opmærksomme på ændringer i markedet og foretager kun de mest nødvendige investeringer Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har kørt på 60 % medarbejderkapacitet, men er nu oppe på 100 % igen. Fremstillingsvirksomhed
Ekstra fokus på udvikling + R/D
Implementering af flere virtuelle værktøjer ex. videomøder
Fremstillingsvirksomhed
Det har indtil nu været muligt for os at køre videre på næsten samme niveau og uden de helt store konsekvenser. Vi er dog mere bekymret om fremtidig ordre indgang. Fremstillingsvirksomhed
Fokus på alle omkostninger.
Forberedelse af materiale til kunder, så vi er forberedt på at vores branche kommer igang igen.
Transport og godshåndtering
Vi har haft åbent hele vejen igennem - og har mega travlt - vi sælger og levere blomster - og det er der stort behov for i disse tider ... Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har sendt 42% af medarbejderne hjem med lønkompensation for at minimere de faste omkostninger for afbødning af den lavere aktivitet og omsætning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi udvikler nye produkter og åbner B2C shop Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser
Omkostningsbesparelser
Information og kommunikation
En vis lageropbygning så vi er klar når markedet kommer tilbage Fremstillingsvirksomhed
Tilpasning af organisationen.
Ændring og tilpasning af interne arbejdsprocesser.
Ændring af markeds fokus.
Transport og godshåndtering
omlægning af produktion til tapning af håndsprit Fremstillingsvirksomhed
Vi trimmer organisationen og forsøger at skære unødvendige udgifter væk. Vi har ikke fyret nogen, men skåret samarbejdspartnere væk. Andre serviceydelser
Nye koncepter på TakeAway Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ingen fysiske kundemøde på nuværende tidspunkt i stedet bruges alternative mødeformer via digitale platforme. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har ikke fyret folk og kun hjemsendt dem der hostede lidt. Og det har kun været få dage det drejede sig om. Bygge- og anlægsvirksomhed
-Nedskæringer af medarbejderstaben
-Slankning af virksomheden
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- mange medarbejdere hjemsendt
- fokusere på salg i lande, der ikke er lukket ned
- fortsat fuld fokus og bemanding på produktudvikling
Fremstillingsvirksomhed
Vi er kun ramt af Corona-krisen i meget begrænset omfang.
Møder afholdes online.
De sædvanlige sundhedsmæssige forholdsregler.


Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ekstra fokus på faste omkostninger - kan vi omlægge til anden omkostningsmodel med flere variable omkostininger.. bl. outsourcing.
Sikre endnu større fleksibilitet i eksisterende forretningsmodel
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har afskediget 2 ud af 21 medarbejdere og minimerer brug af 4 freelancere (der ellers var meget beskæftiget hos os.)
Vi er kollektivt gået 20% ned i løn pr. 1/7-2020. Men lykkes det at få overskud pr. 1/7-21 (vi har forskudt regnskabsår) bruges dette først til at betale os alle tilbage igen.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har. Været igang hele tiden Andre serviceydelser
Vi er bange for at mangle varer, så vi har lavet store pre-orders til resten af 2020 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke så mange tiltag - men vi vil helt sikkert have lidt mere af vores reservedele på lager El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Kan ikke gøre andet end producere de enkelte akutte opgaver vi får ind Fremstillingsvirksomhed
vi er tvangslukket og har kun begrænsede muligheder Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Søger alle de hjælpepakker vi kan, har sendt alle hjem
En reduktion af vores medarbejderstab med 12%. Vi forventer, at den ikke øges igen før godt inde i 2022. Transport og godshåndtering
optrapper online aktiviteter for den del af forretningen, der ikke har været online tidligere Fremstillingsvirksomhed
Vi arbejder hjemmefra, og bruger skype, discord og andre metoder til vedligeholde den social struktur i firmaet. Information og kommunikation
Kontrolleret nedlukning Fremstillingsvirksomhed
Etablering af hjemmearbejdspladser, implementering af intern digital komminikation (chat, video m.v) som samtidigt kan anvendes til videomøder eksternt, øge muligheder for sikker digital udveksling af dokumenter med kunder Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har ikke været lukket ned Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fokus på at sælge på nettet. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi holder igen med markedsføring og opsøgende salg. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Alt arbejde selvfølgelig nedlagt. Medarbejdere afskrevet eller udsat ifht. sæsonarbejde. Huslejen er stoppet. Ombygningen udsat og jeg er taget til demonstration i Berlin - Corona ér røgsløret for at indføre tvang og overvågning som værktøj. REVOLUTION! Vågn op!!
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi har lavet flere online sekvenser og bruger flere penge på markedsføring for at komme styrket ud på den anden side Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen. Fast ejendom
VI har styrket indretningen så alle har 2-mandskontorer, kan møde ind på skift og bevare de sociale. Aldrig mere storrumskontorer, produktionen er lavere og smitterisiko højere. Fast ejendom
Mange mindre tiltag. Bla er virksomhedens partnere gået ned i løn og medarbejderne har holdt kano 20 procent ferie uden løn i marts og april. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen pt. Information og kommunikation
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Vores nysalg er væsentligt påvirket, da potentielle kunder synes, det er useriøst at følge op på givne tilbud eller henvendelser, under Corona-krisen. I stedet fokuserer vi på produktudvikling, on-Line markedsføring og derudover bruger vi tiden på diverse interne “hængepartier” og opgaver Information og kommunikation
Tilpasning af services og produkter. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
øget fokus på samarbejde mhp øgetffektivitet.fokus på medarbejderrivsel
fokus på udvikling
Information og kommunikation
INgen Bygge- og anlægsvirksomhed
alle de hjælpepakker vi kan søge, forventer arbejdsdeling efter udløb af lønkompensationspakken.
Har sat priserne lidt ned på genudlejning Fast ejendom
Sparer og udskyder betalinger Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Benytter statslige ordninger Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi kommer til at fyre ca. 40 til 50% for at være proaktiv i forhold til evt. efterfølgende corona fase 2 og finanskrise. dvs. 8-10 medarbejdere Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
3 af 6 medarbejdere på arbejdsfordeling. ellers kún lidt forøgede udgifter til værnemidler Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Fortsætter som hidtil Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har ikke haft behov for at lave forretningsmæssig tiltag som følge af corona-nedlukningen på nuværende tidspunkt. Men det er jo svært at sige om det bliver nødvendigt. Vores ordre bog ser pt ud som den "plejer". Bygge- og anlægsvirksomhed
Afvikling af ferie og afspadsering for alle ansatte
Udvikling af nye løsninger
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Alle medarbejder er sendt hjem på lønpakken og jeg er selv tilbage. Laver varm-selv i det omfang jeg kan følge med (har ca. 15-18 timer hver dag)

Genåbning... hmm den begynder jeg så småt først at overveje nu her - der er meget lange udsigter til at folk igen begynder at holde fester og det er der mine penge tjenes. Ikke på restauranten... Så det betyder nok også at det ikke er alle medarbejder der kan komme tilbage hertil...
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
-Skar alle medarbejdere kollektivt med 20%
-Sendte 40% af medarbejderne på lønkompensationordningen
-Strammet kreditgodkendelsen af kunder
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Sørger primært for at komme gennem krisen uden at vi går konkurs. Vi kan ikke lave egentlig forretningudvikling i denne periode, og vi frygter også, at markedet er så dødt bagefter, at det bliver en krise, der tager flere år at komme igennem...Bruger tiden på at lave en del strategisk arbejde, så vi forhåbentlig står stærkere end andre på den anden side.. Information og kommunikation
Vi er en smykkebutik, og vil fortsætte vores forretning uden de store ændringer. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Styrker marketing og rydder op i tilbud og leads samt kontakter gamle kunder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
30% af medarbejderne er hjemsendt Fremstillingsvirksomhed
Business as usual! i forhold til produktion mv. Vi bruger dog tid på optimeringer af vores systemer - ERP, CRM mv. Vores forretningsgange osv analyseres og forbedringer planlægges. Der er hyret eksterne konsulenter til at hjælpe med disse opgaver. Fremstillingsvirksomhed
Digitalisering af kunde kontakt på eksport markederne. Corona vil dog først manifestere sig for os sent i 2 henholdsvis 3 og 4 kvartal. Her vil vi med stor sandsynlighed opleve en stærk tilbagegang i ordre mængden. Fremstillingsvirksomhed
De dele af forretningen der er ramt med mere end 30% er i fælles CVR nr med den øvrige del der er mindre påvirket og vi kan dermed ikke gøre brug af hjælpepakke.
Store virksomheder kan nemmere nå de mindst 50 medarbejdere der kan hjemsendes på en pakke.
Begge dele er konkurrenceforvridende.
Information og kommunikation
Ændrede markedsføring og ændret fokus på specifikke markeder. Fremstillingsvirksomhed
Evt. opsigelse af medarbejdere Andre serviceydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har reduceret åbningstider i weekends og på helligdage. Derudover har vi reduceret i personaletimer
Svært at vurderer, hvad der sker når der åbnes igen. Tror der går lang tid, inden tingene har normaliceret sig
Fremstillingsvirksomhed
Har sendt medarbejdere hjem med lønkompensation Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendte straks alle vores løsarbejdere/timelønnede Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Online kundemøder. Webinars høj aktivitet på sociale medier. Fokus på eksisterende kunder Information og kommunikation
Indskrænkninger af projekter, personale samt øvrige løbende omkostninger Fast ejendom
Ingen endnu vi har meget travlt Transport og godshåndtering
Da vi er et konferencecenter må vi vente til man igen må mødes og så må vi overholde de regler regeringen har lagt ud. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Har hjemsendt 22 ud af 30 medarbejdere via lønrefusion (trepartsaftalen)
Stoppet udviklingsprojekter og har stor fokus på vort forbrug af cash.
Har søgt ekstra lån i Nordea via EKF garanti støtteordningen.
Fremstillingsvirksomhed
intet. Information og kommunikation
Ny produker
Ny certificeringer eg. FSC godkendelse
Øget markedsføring
Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendt de medarbejdere der ikke producerer
Mødes ikke med kunder pga. smitterisiko
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
2/3 personale sendt hjem på løn kompensationsordning.
Ved genåbning forvente afskedigelser.
Information og kommunikation
optimere produktionen, hjemsende / fyre ansatte, hvor det er nødvendigt.
Forventer en stille opstart og evt. genansættelse.
Fremstillingsvirksomhed
Pt. ingen planer, men følger situationen tæt. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Tilpasning af organisationen, og brug af regeringens kompensations ordning Fremstillingsvirksomhed
Vær opmærksom her. Jeg ved godt at en forretning som fx coolshop eller lign type business Fungerer fint under Covid19. Fakta er at i marts måned har der kun været 2 nye ordretilgange her. Modsat 19 stk solide ordrer i februar til ordrebogen.
Det skaber et problem for fremtiden. For hvad med juli, august eller september 2020.
Det som jeg ser pt er at for at udøve business er at gældsætte sig til staten. Dvs september moms og A-skat bliver gæld til staten. Regel nr 1 i business er jo helt specifikt modsætningen.
Så i længden er det ikke business længere. Hvis intet nyt kommer ser jeg en fallit erklæring den 1 september 2020 for mange virksomheder.
Hilsen Allan Solo Sørensen.

Bygge- og anlægsvirksomhed
- Løbende tilpasning af mandskabet i vores konsulent-afdelinger
- Totalt omkostningsstop
- Evt. reduktion af konsulentpriser på længerevarende opgaver der fortsat kører fremfor opsigelser af aftaler
- Fastholdelse af kompetencer der før krisen var rift om - forventer et øget behov umiddelbart efter genåbning af bl.a. offentlige virksomheder
- Tilbud om længere kredittid til nøglekunder såfremt dette anses for nødvendigt
Information og kommunikation
Afvikling af alt restferie og overarbejde. Arbejde hjemmefra i meget stor udstrækning. Flere salgskampanger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen - fortsætter uændret Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har ikke haft lukket, vi er en blomsterforretning som leverer ud, og i denne tid mere end normalt. Selvfølgelig på bekostning af færre kunder i butikken Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, vi arbejder for fuld kraft, som revisor har vi ikke haft mulighed for at lukke ned. Vi passer bare godt på os selv. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afstand og meget mere online møder Andre serviceydelser
Alm. Forsigtighed. Fremstillingsvirksomhed
Kontakten til vores kunder betyder alt
Andre serviceydelser
Vores ydelser påvirkes ikke af Corona. Vi har været mindre eller slet ikke på kontoret i perioden og har lavet mere feltarbejde. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Primært digitalisering af ydelser. Andre serviceydelser
Vi er et firma, som dels udvikler og dels sælger udviklede løsninger (automatisering) til fødevareindustrien.
Vores slutkunder har lukket helt ned for installation af ny teknologi, men vi har nogle udviklingsprojekter, som kører.
Vi har fyret 15%, men forsøger at holde udviklingen intakt. På samme tid holder vi tæt kontakt til partnere og slutbrugere for at være klar den dag de åbner op.
Fremstillingsvirksomhed
Stor fokus på budgetter og -opfølgning og ikke mindst prognoser for indtægter for 2020 og 2021.
Ingen ændringer i medarbejdere.
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Aftale med Leasingselskaber,
Aftale med forsikringselskab
Aftale med pengeinstitutter, afdragsfrihed på ejendom og udvidelse af kassekredit.
hjemsendelse af personale.
Tager selv de småopgaver der løbende kommer og det vil være gældende et stykke tid efter mere åbning af landet.
Transport og godshåndtering
Fokus på kerne strategi
nedlukning af ikke strategiske aktiviteter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen ud over bedre kontrol med debitorer Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
reducere løn og arbejdstid med 10 %. Fremstillingsvirksomhed
Øger salgs kapaciteten med en person til nye markeder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har opsagt 5 og reduceret resten 20% i løn Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Alle er sendt hjem. Prøver at komme ud at lejekontrakter.
Ser hvordan vi kan realisere noget varelager og skabe noget likviditet.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Konsekvent opstilling af forskelle scenarier så vi præcis ved hvordan vi skal navigere i de tænkelige situationer vi kan se foran os. Hyppig dialog med medarbejdere, ledere og bestyrelsesformand. Dialog med Dansk Erhverv. Undervisning
Har sendt medarbejdere på fordeling Fremstillingsvirksomhed
Jeg fyrer 33% af medarbejderne, og skærer ind til benet, da jeg ikke forventer at mine kunder vil investere det næste lange stykke tid. Information og kommunikation
Bruger mere tid på rengøring og af spritning mm. Bygge- og anlægsvirksomhed
Fokuserer på at øge egenkapital og anvender støttepakkerne. Andre serviceydelser
Øger kompentencer, og udvider hjemmeside for at skabe leads, men prioriterer eksisterende kunder så længe de er der. Det kræver en ekstra indsats nu i økonomi og timer. Information og kommunikation
Vi sendte 5 medarbejdere midlertidigt hjem, da Danmark lukkede ned. De er så ansat igen, da byggeriet begynder at røre lidt på sig igen. Derudover holder vi afstand, har håndsprit med i bilerne og kører i samme sjak med 2 mand.
Vi har ellers ikke gjort brug af nogle hjælpepakker.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi er et mindre staldrens / Industrirens - rengøringsselskab.
Firmaet er 24 år. I den periode har det hele tiden ændret sig.
Forskellige opgaver - forskellige kunder.
Vi kigger hele tiden efter nye områder - nye kunder - oplærer medarbejdere i nye opgaver
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har ikke været lukket ned, men enkelte medarbejdere arbejder hjemmefra.
Vi skulle have været igang med markedsføring over for kunder i Skandinavien med et nyt katalog, men det er i øjeblikket sat i stå.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
etablering af hjemmearbejdspladser Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Fordeling af medarbejdere og afstand Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har ikke haft lukket på noget tidspunk, men følger naturligvis alle sikkerheds regler Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Formodentlig nedlukning af virksomheden Information og kommunikation
Løn nedgang
Fyringer
Frekvens ændring
Information og kommunikation
Vi er en lille produktion og vi er på ingen måde ramt
Det er kun at vi afspriter og holder afstand
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke nogen Information og kommunikation
Bedre information til vores kunder - mail m.m Andre serviceydelser
Medarbejder reducering og omstrukturering med opsigelse af ledere. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
mere markedsføring nationalt Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Afskediger en medarbejder samt skærer i faste udgifter samt salgsrelaterede udgifter Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejdspladser og alle møder ud af huset omlagt til Zoom møder Andre serviceydelser
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- Nedskæring
- Fokus på nye forretningsområder
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Prøver at overlever på eksisterende kunder og forsøger at få nye kunder i dialog. Information og kommunikation
Vort issue er, at vi har specialister fra andre lande, som skal udføre vore anlægsopgaver. OG at de fleste opgaver er i Norge, hvor man vil have, at alle arbejdere skal i karantæne i 14 dage, for at komme ind i landet og derefter 14 dage igen, hvis de skal ind i et andet amt... Bygge- og anlægsvirksomhed
Endnu mere fokus på e-handel Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
En stor del af vores fremst./salg er mode-tilbehør til bekl. forr., som er lukkede/i vanskeligheder. Vi har derfor hurtig koncentreret os salget til større varehuse i DK og i ø. eksport. Begge dele er lykkes, dog til yderst konkurrencedygtige priser, men vi har undg. hjemsendelse/nedlukning og lærer hver dag noget nyt Fremstillingsvirksomhed
Det kan vi ikke sige noget om, da der jo ikke er nogen som ANER hvad, hvornår og hvorfor! Fremstillingsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
der er lavet aftale om kollektiv lønnedgang, samtidig revideres vores strategi i forhold til kortsigtet mål Fremstillingsvirksomhed
Ingen Andre serviceydelser
Spreder vitale varekøb ud på flere leverandører Fremstillingsvirksomhed
1. Nedbringning af alle omkostninger som det er muligt at nedbringe.
2. Tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere omkring muligheder og samarbejdet i denne krisetid.
3. Meget tæt opfølgning på økonomien dagligt og udarbejdelse af forskellige scenarier for fremtiden. Dermed ved vi allerede nu hvordan vi står ved udgangen af 2020 alt efter hvilket scenarier der kommer til at udspille sig.
Andre serviceydelser
Giver gratis adgang til vores online baserede undervisningsmateriale. Undervisning
Vi fokuserer mere på online handel og dropshopment. Fremstillingsvirksomhed
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Arbejder hårdt på at få vores webshop ordentligt op at køre. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Bruger lønkompensation pakken og derefter øger vi vores fokus på salg og investere i mere salg. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har reduceret medarbejderstaben og reduceret arbejdsugen til 3 dage, således at de resterende medarbejdere er hjemsendt med løn-kompensation 2 dage om ugen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har holdt fokus på logistik og leveringssikkerhed til vores kunder
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
fornyet prisstrategi samt lønnedgang hos personale og ledelse Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi er desværre nød til at afskedige 7 funktionærer i DK og 5 andre i øvrige lande. Alle salgsfremmende udgifter skæres ind til et minimum, øvrige faste omkostninger gennemgås med tættekam af ledelse, lager justeres ned til absolut minimum, bestilling hos producenter ud skydes og optagelse af lån til finansiering af forventet underskud på året, er igangsat. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
bruger lømkompensation.
arbejder selv flere timer som ejer
optimering af SEO+adwords når vi må komme i gang igen
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Mere newbizz Information og kommunikation
Stoppet alle indkøb og nedskæring af personale Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke noget specielt udover at vi har været hjemsendt og arbejdet hjemmefra Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
vi har ikke været lukket Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Skarpt fokus på likviditet.
Alle større bygningsprojekter stoppet
Fast ejendom
Vi har hjemsendte medarbejdere i Danmark (lønkompensation,) vi har forhandlet reducerede faste omkostninger på vores fabrik i Vietnam, hvor vi tillige har afskediget 165 medarbejdere Fremstillingsvirksomhed
Tilpasser omkostninger til nye markeds situation.
Investere i mere infrastruktur til online processer og mulighed for at tilgå alle IT systemer remote
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Tilpasser produkter til nyt marked.
Sikre at vi tjener penge på de produkter vi tilbyder.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Hjemsendelse med løn indtil restauranter, barer mv. genåbner. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har ikke haft lukket, men øgede udgifter til sprit, rengøring og afstandsmarkeringer. Til gengæld også et kraftigt øget salg til privat kunder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Sparede og prøver at finde nye veje at få bilerne ud. Transport og godshåndtering
Udvikling af ny forretningsområder Kultur, forlystelser og sport
Rationalisering på alle områder
udvidet strategisk markedsføring
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi arbejder med flere segmenter indenfor arbejdsbeklædning, hvor vi mener at kan få ekstra omsætning til sundhedssektoren.
Vi har afskediget 3 personer ud af 27 - kan ikke bruge hjælpepakken
Fremstillingsvirksomhed
Fyre folk på stribe, først 2021 kommer der gang i den, hvis ikke de straks lukke op Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ændring af logistikken i flere lande for at hjælpe vores forhandlere med at nå ud til slutbrugerne uden mellemstation hos dem.
Hjemsendelse af medarbejdere pga. forventet nedgang i ordrer. Øget new bizz tiltag. Information og kommunikation
Hjemsendelse af medarbejdere samt omkostningsminimering. Udvikle og styrke online-salg. Fremstillingsvirksomhed
Vi hjemsendte alle timelønnede ansatte, således at de kunne få suppleret op fra fagforeningen når der ikke var nok arbejde til alle. Vi lukkede ned for alle unødvendige udgifter som sponsorater og lignende. Vi solgte den ene lastbil fra.
Efter genåbningen har vi købt ny lastbil til levering når alt forhåbentligt ser bedre ud om en måneds tid. De timelønnede vender stille og roligt tilbage efter som arbejdsmængden gradvist normalisere sig.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Øget aktivitet omkring opsøgende salg, netværksdialog øget, pristiltag for web butikker ... Andre serviceydelser
Vi arbejder hjemmefra på skift fra bærbar computer, og har påtænkt langsomt at optrappe kontoret.
Forsøge at finde nye kunder/andre ydelser at tilbyde Transport og godshåndtering
Vi holder fast i vores markedsføringsstrategi, og hjælper vores forhandlere med kreditter og markedsføringsmateriale, så vi kan fremstå som gode samarbejdspartnere, der har tro på fremtiden sammen. Fremstillingsvirksomhed
Vores forretning har haft åbent , normalt hele tiden.
Vi er to ansatte og to indehavere - og har besluttet at os to ejere ikke får løn resten af året, for at beholde vores to ansatte.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle arbejder hjemmefra, sætter abonnement på hold for de af vores kunder, som berøres økonomisk negativt af krisen, pro bono program for SME, NGO og non-profits som kan benytte løsningen gratis ifm Coronakrisen. Information og kommunikation
ved genåbning vil vi klart øge vores markedsførring Information og kommunikation
Afstand, afspritning, engangs handsker , ingen personale møder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Besparelser på faste omkostninger. Andre serviceydelser
Reelt kun små ændringer Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelse af medarbejder. 1 medarbejder, der ved udgang af prøveperiode alligevel formodentlig ville være blevet afskediget.
Accellerering af investering i markedsføring.
Information og kommunikation
Arbejder hjemme Information og kommunikation
Jeg havde meget lange snakke med nogle af mine kunder, p.g.a de ville lukke projekter ned p.g.a covid19.
dertil måtte jeg svare at de så skulle betale for at mine medarbejder skulle side hjemme og lave ingen ting. Altså de ville bryde kontrakter.
Det lod de så være med og kom på bedre tanker, idag er vi alle glade over at det på ingen måder havnede her.
Mvh. Vinkler ApS
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har kun haft en arbejdsplads hvor arbejdet blev lukket ned, her måtte vi så fyre en medarbejder med øjblikkelig afgang.

resten af vores kontrakter er kørt videre og vores kunder er tilfredse og det er vi også

mvh. vinkler aps
Bygge- og anlægsvirksomhed
Lukker alle åbne projekter. Forsøger at blive taler på relevante konferencer i fremtiden. Gennemgår salgs- og markedsførings strategi Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Vi ringer til kunder inden besøg og sikrer at der ikke er sygdom samt hvor de personer vi skal have kontakt med har været de seneste par uger. Der er håndsprit i taskerne til personligt brug. Information og kommunikation
Ikke de store, det store fokus var på at passer på vores medarbejder og kunder ved at delle alle op i hold der ikke mødtes, for derved at kunne holde produktion igang og mindske smittespredning. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har ikke oplevet ændringer og kører uforandret videre Fremstillingsvirksomhed
Reduktion af bemanding indtil vi kan bekræfte markedet er tilbage Information og kommunikation
Øger markedsføringen Bygge- og anlægsvirksomhed
Da jeg driver en bodega, er det svært at lave nye tiltag. Jeg har dog kikke på nye produkter, som kan tiltale nye mål/kundegrupper, som vil give dem lyst til, at deltage i det sociale liv som en bodega kan tilbyde. Andre serviceydelser
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Omlægning til elæring, webinar m. M.
Tilbyder ydelser tilpasset krisen
Sælger til kostprisen for at dække bare lidt ind
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Mere +1 salg, af varer og ydelser som ikke er vores kerneydelse Andre serviceydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Afsøger netværk, og tilpasser vores ydelser til eventuelle nyd segmenter Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Rykket tæt på eksisterende kunder - give uopfordrede rabatter til kunder i krise
Ny produktudvikling - Nyt produkt efter 10 dage
Økonomireview
Fokus på branding
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Besparelser
Tilbud og rabat på opgaver til kunder for at booste salg
Mangedobling af salgsaktiviteter for at skabe omsætning
Tiltag som skal sikre kunderelationerne, individuelle
Andre serviceydelser
Anvendelse af hjemmearbejdspladser, så der er få/ingen personer i virksomheden
Mødeaktivitet flyttet til "skærm"
Varsling af overarbejde for at indhente forsinket produktion
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Vi har taget et lån I Vækstfonden.
Udskudt betaling af moms.
Udskudt betaling af skat
Bedt om længere kredit ved vores leverandør
Fyret personale
Lavet nye budgetter igen igen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har arbejdet for at lave et detailprodukt. Før lavede vi kun engeos Fremstillingsvirksomhed
Ingen endnu. Andre serviceydelser
for os har lukningen af grænsen til Tyskland betydet en omsætnings stigning på ca20% dette vil falde når grænsen åbner igen Andre serviceydelser
Vi klargør i øjeblikket et ny forretningsområde, som vil blive drevet i et datterselskab. Information og kommunikation
Skærer mest muligt på omkostninger
Reducerer lønninger
Hander forsigtigt
Andre serviceydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen vi er ikke berørt af krisen endnu. Bygge- og anlægsvirksomhed
Udskydelse af planlagte aktiviteter. Information og kommunikation
Har sendt alle medarbejderne hjem. Forsøger selv at løse alle opgaverne selv. Der er meget lidt at lave.
Tænker i nye baner. Nye muligheder opstår. Vi
Fremstillingsvirksomhed
Besparelser Fast ejendom
Brug af værnemidler Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Omstillings parate og meget fleksible med kunderne, samarbejde med kunderne efter hvilke behov der er. Andre serviceydelser
Vi har ikke været lukket ned, men har givet den gas :-) Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Vi skallerede ned ifht. medarbejdere, men er nu 1/5 oppe på fuld bemanding igen. Forventer at ansatte yderligere medarbejdere over de næste par måneder - hvilket allerede var planlagt inden Coronakrisen og vi kan se fortsat blive relevant. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen. Vi havde en toptunet virksomhed i vækst, og må bare vente på tvangslukningen er ovre.
Da vi er 100% tvangslukket, overlever vi udelukkende på hjælpepakkerne. Hvis hjælpepakkerne stopper den 10. juli, men tvanglukningen forsætter, er vi konkurs efter 60 dage. Som ansvarlig ledelse, vil vi dog erklære os konkurs det øjeblik hjælpepakkerne ophøre, da der ikke er noget valid grund til at betale udgifter i 60 dage, når vi allerede kender resultatet derefter.
Kultur, forlystelser og sport
Vi prøver forskellige nye koncepter af - bla. online smagninger, nedsættelse af fragtgrænsen, opretter ny B2B shop Andre serviceydelser
Sender folk hjem ( 50% ) med løn , opsiger vore 2 kontorer ,forsøger at styrke vore kunderelationer Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Vi nedlægger betalt frokost, forhåbentlig i enighed ellers varsles det. Evt. fyres en efter lønkompensations perioden. Kolleger skal dække hinanden ved sygdom. Frygter enhver snotnæse koster en uges sygdom Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
ingen da vi ikke har lukket ned Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi følgere restaurationsbranchen tæt for vi handler med dem, så deres genåbning er vi dybt afhængig af. Det kommer til at tage flere år mht store festivaller og større event, mange vil lukk Andre serviceydelser
Intet Information og kommunikation
Vi foretog ingen forretningsmæssige tiltag ved nedlukningen, og vi vil følge udviklingen tæt hen mod de efterfølgende genåbninger. Og især på de europæriske eksportmarkeder, hvor vi har meget eksport til. Og specielt omkring den primære fødevareproduktion. Men fordi vi skal have noget at spise, og at vi lige har introduceret et nyt innovativ produkt til markedet, så tror jeg vores økonomiske situation i 2021 bliver meget god. Fremstillingsvirksomhed
Vi var heldige at lande en rigtig god opgave for en kommune, med et formodentligt fornuftigt overskud El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Hjemsendelse af medarbejdere, ekstra logistik og planlægning Bygge- og anlægsvirksomhed
Først hjemsendelse på lønkompensation, og med udgangen fyringer Fremstillingsvirksomhed
Nedskæringer og besparelser over en bred kam. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Information og kommunikation
Vi er en trælast og vore omsætning er steget med ca. 15-20% både p. g. a. Covid 19 og den milde vinter Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Strategisk samarbejde med andre virksomheder. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Indtil nu har vi opgaver nok til fuld beskæftigelse. Vi udsætter løndrøftelse og har haft øget fleksmulighed de seneste måneder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
en stor del af vores forretning er sæsonbetinget. vi har hovedsæson fra Påske og indtil uge 42. Det betyder at vores omsætning PT er lammet af nedlukningen.
vi har været mere aktive på eksportmarkederne, hvilket har givet flere ordrer. vi har købt en del varer ind, så vi er klar når der genåbnes.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Fokusering på regeringshjælpepakker ifm med stimulering af byggebranchen (Fjernelse af anlægsloft, Grønne tiltag - for bygningsmassen m.m.) Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har afgivet størrere ordrer til vores underleverandører og tidligere end ellers for at sikre vareflowet i vores virksomhed. Det har belastet likviditeten på den korte bane, men umiddelbart ser det ud til at det lønner sig - vi har øget omsætningen i april og indtil videre ser det ud til at fortsætte i maj. Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendte folk Andre serviceydelser
Aflyst internationalt forhandlerseminar.
Forsøger at starte alternativt forretningsområde.
Fremstillingsvirksomhed
Vi køre fuld fokus på vores digitale del og ansætter i August en marketingperson til kun at have fokus på optimering af digitale platforme, nyhedsbrev, LinkedIN osv.
Derudover lægges strategier for hvem og hvordan eksisterende og nye kunder approaches efter krisen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
vi gør hvad vi kan for at overleve. det er en meget svær opgave at løfte. der er ingen der ved hvor vi står før om et år.
men vi håber på stadig at være her. men det er helt op til danskerne. vil de på ferie vil de ud og spise kigger de kun efter tilbud som ikke giver os noget på bundlinjen.
jeg er bekymret
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Fam pakker og take away Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi står midt i en transformation, som vi fortsat vil gennemføre og udvikle yderligere. Måske tilføje nye brand/samhandelsaftaler og mere erhvervscanvass. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen foreløbig, da vi ikke har mærke konsekvenserne af krisen endnu, og vi har ikke været lukket ned. Transport og godshåndtering
nedsættelse af løn, flere træninger online Information og kommunikation
Opsøgende arbejde via Facebook Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
øget markedsføreing
øgte brug af online møder
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi overvejer sammenlægning med andre dele af koncernen Fremstillingsvirksomhed
Tilpasning af udvalgte kunders vilkår under hensyn til deres betalingsevne. Tilpasning af organisationen under hensyn til myndighedernes retningslinjer. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Har ikke været lukket Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Omkostningsreduktion primært fasteudgifter
Ekstra fokus på eksisterende kunder og mindre på nye
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi hjemsender medarbejder og forsøger at finde mindre ordre på reservedele og mindre vedligeholdelses opgaver.
Efter åbning af grænser fortsætter arbejde på igangværende projekt til Norge som produceres i Polen og forhåbentligt starter der en mere almindelig hverdag på vores markeder i DK, NO og SE omkring investeringer ig opstart på samme
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi kører business as usual.
Vi er endnu ikke gået i brake-even, og det ser ud til at Corona faktisk har givet lidt ekstra vind i sejlende når det kommer til at rejse penge fra bl.a. Vækstfonden.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Vi har omlagt til 100% take away og har været succesfulde med at sikre en omsætning på niveau med "før-corona".
Vi har desuden en lidt lavere løn udgift.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ekstra fokus på at hjælpe kunderne: Giver ekstra lange betalings-betingelser, giver gratis adgang til information for en given periode, nye produkter på markedet til at hjælpe vores kunder i krisen,
Omkostningsfokus: hiring freeze, travel & social event freeze (easy), lader folk gå på deltid der ønsker deltid i krisen (pga pasning af børn etc) etc.
Information og kommunikation
Dem, der kan, arbejder hjemmefra.
Vi overholder vejledningerne fra sundhedsmyndighederne.
Vi er meget aktive med løbende nyhedsbreve på LinkedIn.
Andre serviceydelser
Har haft ekstra fokus på salg i corona-perioden, og det er faktisk lykkedes os at holde samme omsætningsniveau som i de 3 foregående år. Information og kommunikation
Ingen på nuværende tidspunkt , vi har hele tiden produceret som vi plejer Fremstillingsvirksomhed
Vi forsætter ufortrødent og har drejet vores indsatser over imod initiativer der sigter længere frem.

Vores mere operationelle og kortsigtede opgaver har mødt udskydelse grundet manglende beslutninger hos en række kunder og derfor har vi drejet indsats over imod opbygning af langsigtet forretningsudvikling (+ 6 mdr. fokus).

Derigennem ruster vi os til vi er på "bagkant" af den nuværende situation og udnytter ledig ressource kapacitet til gevinst på længere sigt.
Information og kommunikation
Vi gør mere for at holde den høje hygiejniske standard Bygge- og anlægsvirksomhed
Fuld fokus på online forretninger og hård opfølgning på betalinger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Uddannelse og træning gennem seminarer og online træning Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Transport og godshåndtering
Fem ud af seks medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation og der ansøges om støtte til dækning af faste udgifter. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har ikke været nedlukket, men har desværre været nødt til at sende folk på dagpenge. Fremstillingsvirksomhed
Ikke rigtig nogen, jeg er en enmandsvirksomhed som laver fejlfinding og energioptimering indenfor vvs.Jeg arbejder som regel alene og det har jeg også bedt alle
mine kunder om at ku gøre under Coronakrisen.Det har sagtens kunne lade sig gøre så derfor har min virksomhed ikke lidt under krisen heldigvis.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen nyansættelser før vi ser en bedring. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Tilpasser Balancen
Transport og godshåndtering
Afholdelse af møder, internt og eksternt, foregår via video. Salgskonsulenter bedes respektere vores kunders ønske om besøg, og samtidig selv vurdere i hvilket omfang de vil køre ud. Der arbejdes hjemmefra i det omfang det er muligt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi forsøger at komme af med vores fysiske kontorer - og generelt arbejde mere hjemme fra.
Kundemøder flyttes til on-line møder...
Information og kommunikation
Hjemsender medarbejdere, og tænker digitale løsninger- da vores produkt i dag er fysiske karrierespil og karriereevents med mange deltagere ude på landets skoler. Information og kommunikation
Fokus på kerneforretningen og ikke på produktudvikling Information og kommunikation
Ekstra vagter til produktionen (fødevarer).
Adskillelse af medarbejdere som er nødt til at møde fysisk op
hjemmearbejdspladser til alle andre.
ændring af deadlines overfor kunder
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Vi har alle sammen arbejdet hjemmefra, med stor success og der har ikke været nogen former for forretningsmæssige konsekvenser. Til gengæld kigger vi på hvordan vi kan lave besparelser internt pga fremtidens usikkerheden.

Under genåbning, har vi givet få medarbejdere lov til at arbejde på kontoret hvis de ønsker det, med begrænsninger på hvor mange mennesker kan være på kontoret på et givent tidspunkt.

Til gengæld, håber vi at vores kunder vil forsætte med at holde online møder, eftersom der er mange betragtelige besparelser som kan realiseres ved at undgå rejser, hoteller osv.
Andre serviceydelser
Fuld kraft på vores onlinesalgskanaler. Mere end før Corona-krisen.
Hjemsendelse af medarbejdere på lønkompensation.
Meget mere online/telefon-møde aktivitet.
Generel optimering - Fyring af medarbejdere
Fremstillingsvirksomhed
Skærer på omkostningerne inklusiv lønomkostningerne. Andre serviceydelser
Vi har omlagt møder til primært at være virtuelle Andre serviceydelser
Meget mere online kundekontakt
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har kun sørget for at alt ferie er afholdt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Øget fokus og tiltag vedr. langsigtede relationer til kunder. Information og kommunikation
Måske afskedigelser eller job til fordeling Bygge- og anlægsvirksomhed
Udover at informere medarbejderne om sundhedskravene fra myndighederne har vi ikke skullet gennemføre tiltag. Vi kan fortsætte arbejdet på næsten normal vis. Bygge- og anlægsvirksomhed
Interne udvikling, udvikling af nye produkter Information og kommunikation
Ændret markedsføring
Udskyder kapitalrejsning
Information og kommunikation
Ingen ændring Transport og godshåndtering
Vi kører uændret - kun få varer har været svære at skaffe Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi forsætter, som før.
Sætter lidt mere udvikling af nye produkter i gang, nu vi har lidt mere tid til det.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle medarbejdere er varslet 4 dages uge fra første august. Dette grundet forventet nedgang i ordrer da vi arbejder i olie og gas branchen. Råstofindvinding
Har holdt lukket og er genåbnet med nedsat åbningstid, pga hjemsendt personale. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
vi udvikler funktioner i vores planlægningssoftware Der støtter vores kunders evne til at tackle konsekvenserne af Covid-19 krisen Information og kommunikation
Afskedigelse af 25% af medarbejderstaben ultimo marts
Hjemmearbejdspladser og begrænset adgang til kontoret
Frokostordning afskaffet
Større fokus på omkostningsstyring
Renovering af kontor udsat
Aflyst udlandsrejser
Aflyste sociale arrangementer
Fokus på virtuelle arrangementer (foredrag, yoga, quiz mm.)
Bygge- og anlægsvirksomhed
1 hjemsendt medarbejder 3 uger. Fokus på smitterisiko, jf gældende retningslinjer. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Allerede før krisen, var vi blevet sat noget tilbage på leverandørsiden.
Vi arbejdede ved krisens opstart med at lande nye, bagvedliggende leverandøraftaler, for at kunne genetablere og øge tidligere niveau for indtjening. Det er dog blevet slået tilbage pga. generel europæisk lockdown, men forhandlingerne forventes genoptaget så snart der åbnes mere op. Det bliver dog næppe nemmere nu og afhænger meget af den kommende tids internationale risikoappetit.
Den løbende kundeservice/salg under krisen håndteres via hjemmearbejdspladser. Det er vi i forvejen vant til og det fungerer fint.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Lønreduktion
Afskedigelser
Fokusering af strategi / fokusområder
Udskyde skat/moms
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Mere digitalisering og endnu flere møder afholdes efterfølgende som videomøder El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Mere digitalisering og endnu flere møder afholdes efterfølgende som videomøder El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Bevarer den eksisterende akvititet og udvider produktpaletten med anti-virus produkter.
Afskedigelser Andre serviceydelser
Lidt afventende på indkøb af nye ejendomme. Fast ejendom
nedlukning af møder og samlede udvikling og produktions initiativer. Opgradering af marketing projekter samt udvikling der kan foregå hjemmefra Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ikke noget specielt. Vi er som sådan ikke påvirket. Andre serviceydelser
Fokusering på eksisterende forretningsområder
Tilapasser bemanding og reducerer omkostninger mest muligt. Andre serviceydelser
Har forsøgt mig med online salg - massiv markedsføring m.v. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle medarbejdere har været sendt hjem for at arbejde hjemmefra. I dag arbejder 50% af medarbejderne hjemme og 50% på kontoret, dette for at sikre plads og for at sikre at virus ikke bliver spredt mellem de to teams. Fast ejendom
1. Markedsmæssigt
Har stillet kontakter med nye kontrakts- og potentielle kunder internationalt i bero.
Har presset hårdt på at planlagt certificeringsarbejde - også eksternt - har fortsat med ubegrænset fremdrift
Har skruet op for nye certificeringer - også med ekstern involvering.
2. Procesmæssigt
Har gearet op mht. oprydning i arkivsystem.
3. Organisatorisk
Hele frimaet har arbejdet hjemmefra i en måned med daglige møder over Teams med gennemgang af alles opgaver og med virtuel fredagsøl. Herefter 2 uger med delvis opstart på kontoret - med corona begrænsende tiltag indført. Nu er alle tilbage på job - 3 dage om ugen.
Coronaudbrud har været håndteret prompte og uden smitte til følge (pt.)
4. Finanser
Udnyttet udvidede terminer for moms- og A-Skat betalinger
Har medio april søgt om og fået accept for lønkompensation for 2 af ugens arbejdsdage for alle medarbejdere.
5. Ledelsesmæssigt
Afholdt Corona-fokuserede bestyrelsesmøder
Fremstillingsvirksomhed
annoncering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Opsigelser og tilpasning.
Fokusering på digitale tiltag.
Fremstillingsvirksomhed
Ingen
Kun almindelig sund fornuft
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har sendt medarbejdere hjem i en periode, men de er på vej tilbage igen. Fremstillingsvirksomhed
Øget hygiegne på fabrikkerne for at sikre og opretholde en høj fødevareleverance til dagligvarehandelen, og for at minimere risikoen for smitte bland vores medarbejdere. Alle funktionærer blev sendt hjem (hjemmearbejde), og i første fase af genåbningen har vi tilladt at ca. 40-50% af funktionærerne kan genoptage arbejdet på kontoret. Fremstillingsvirksomhed
Nedlukning af alle aktiviteter. Afskedigelse af alle medarbejdere. Andre serviceydelser
Kundekontakt via telefon, mails mm.
Større lokale til kundekontakt ved genåbning
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Rejseaktivitet og face-to-face møder er konverteret til digitale møder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Budgetstramninger, herunder midlertidig lønnedgang, begrænsning af extern arbejdskraft. Forberedt udvidelse i salgsafdeling udskudt til 2021. Kontorflytning aflyst. Skift til fokus på online markedsføring i forbindelse med produktlancering. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Bedre lIkviditetsstyring, tættere kundekontakt, øget markedsføring, mere kortsigtet aktivitetsplanlægning Information og kommunikation
Vi er afhængige af kommunernes anbringelser
Pt ingen - vi er i fuld drift Fremstillingsvirksomhed
Prøver at få lidt andet arbejde ind, som vi ikke plejer at lave Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Holder afstand til kunder Bygge- og anlægsvirksomhed
30% af medarbejderne hjemsendt med kompensation Fremstillingsvirksomhed
Vi søger nye muligheder = salg af andre produkter til eksisterende kunder. Andre serviceydelser
Ansøgt om div. kompensationsmuligheder.
Fuld drøm på markedsføring af relevans for vores produkter i forbindelse med COVID 19 håndteringen
Andre serviceydelser
Fuld fokus på levering til slutbrugeren Andre serviceydelser
Vi sender medarbejdere hjem, og søger lønkompensation. Vi ringer til alle vores kunder og laver aftaler. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af medarbejdere på LØN KOMPENSATION - 75% af arbejdsstyrken. Konsekvenserne omkring økonomi afhænger af længden på krisen. Vi har endnu ikke mødt nedgangen, idet vi havde placeret ordre og salg frem til og med Maj. Salget stoppede op pr. medio marts og derfor har vi ikke ordre fra Juni og fremadrettet, hvilket betyder at vi først rigtigt rammes af den økonomiske nedgang, når tilskuds pakkerne ophører - medmindre de forlænges efter 8 Juli. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opsigelser - og senere forhåbentligt et par genansættelse Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har blot tilpasset organisationen iforhold til fysisk afstand - ellers har vi kørt som vi plejer, men med øget fokus på at byde ind ved kunder der har haft udfordringer med deres forsyningslinje.

Obs, svarene på de to sidste spørgsmål herover er for vores vedkommende svaret ud for en generel betragtning, som naturligvis også er påvirket af Corona, men også hvordan markedet har været forinden og hvad der forventes efter / i forlængelse heraf - det er derfor nok svært at
Fremstillingsvirksomhed
Tilpasninger af arbejdsstyrke og materiel til opgaverene Bygge- og anlægsvirksomhed
Forsøger at skabe mere salg på fx kurser. Andre serviceydelser
Vi gennefører ingen særlige foranstaltninger, da vi er 100 % afhængige af vores kunder i det offentlige. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
overvejer nye forretningsområder Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
lever op til sundhedskriterier mht afspritning, afstand mellem patienter både mht booking og hvor mange der må være på klinikken ad gangen. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Hjemmearbejdspladser, afstandstagen, skiltning, sikkerhedsvagt, afspritning, ekstra rengøring, periodevis nedlukning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Tilføjede flere betalingsmuligheder for vores produkter. Øgede online aktivitet med flere gratis webinars og undervisning i brug af vores produkter.
Tilbød gratis hjemmearbejdslicenser til alle nuværende kunder, som er senere udvidet til gratis hjemmelicenser for alle virksomheder uanset om de er kunder eller ej.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Har søgt lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. Fremstillingsvirksomhed
Ansøgning på pakker som stilles til rådighed.

Hvis ikke pakkerne forlænges længere tid end frem til juli 2020 kan vi ikke undgå at skulle sætte folk ned i tid eller fyre ansatte
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Kigger mere på omkostninger end tidligere Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
Vi vil selvfølgelig følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, men udover det har vi ikke planlagt at ændre noget. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Acceleration af digitaleløsninger. herunder udnyttelse af video teknologi.
Skærpelse af fokus på specifikke forretningsområder.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Omprioritering af indsatser i forhold til produkt- og forretningsudvikling. Øget fokus på nye markeder. Information og kommunikation
ingen, vi har ikke været berørt Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Vi har hjemsendt medarbejder med løntilskud for minimere vores tab. Vi kører en øget indsats i forhold til vores kunder for at følge op og sikre, at de stadig har os in mente, når verden lukker op igen. Vi overvejer at køre nogle kampagner med rabatter, når vi kan se, at det lige så stille åbner op igen for at tilskynde vores kunder (grossister) til at få slutbrugeren til at investere. Fremstillingsvirksomhed
Vi er anlægsgartnere, så vi arbejder frit udendørs, så vi har ikke ændret på noget væsentligt. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi investerer i træning og uddannelse i disse måneder. Investeringer som vi forventer vil øge vores konsulenters kompetenceniveau og gøre os mere attraktive på den lange bane Andre serviceydelser
Interne retningslinjer for hygiejne og hensyn til kolleger og kunder, samt retningslinjer for afholdelse af fysiske møder Bygge- og anlægsvirksomhed
Søger fonde til udvikling Undervisning
Ingen særlige tiltag Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
vi har ikke været i stå El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Vi sætter gang i endnu mere digitalisering af virksomheden.
Vi tror på det er nødvendigt at blive endnu dygtigere online, end vi allerede er, for at klare os i fremtiden.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Sørger for vi kan overholde sundhedskravene. Da vi endnu ikke kender dem for vores forretning, foretages det først når denne information foreligger. Kultur, forlystelser og sport
Ingen eller meget få, vi er en softwarevirksomhed, der nok har haft det nemmere under covid-19 sammenlignet med andre brancher. Andre serviceydelser
alle ikke pinedød nødvendige initiativer på den kortbane lukkes ned og skubbes til der igen er overskud til at investere i fremtiden. På den korte bane gælder de at spare så meget cash som muligt for at finansiere en drift der i en periode er underskudsgivende Bygge- og anlægsvirksomhed
Alle parameter tilpasses Andre serviceydelser
Vi har ændret en del af vores kommunikation i vores markedsføring på baggrund af Covid-19 - og fysisk har vi lavet tiltag for at kunne holde afstand og spritte af mv. i forhold til kunderne og medarbejdere. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Outsourcing til Kina Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
halvdelen af medarbejderne har arbejdet hjemmefra og her i begyndelsen af maj er vi lige så stille ved at få medarbejderen tilbage på kontoret igen. Information og kommunikation
vi bruger mere online kommunikation, har haft medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Vi har pr. 1. juni ansat en ny salgs og innovations medarbejder til at syyrke vores position i markedet Fremstillingsvirksomhed
Vi ændrer fokus midlertidigt til at skabe andre indtjeningskilder Information og kommunikation
Vi har sendt vores udekørende sælgere hjem, og forsøgt at håndtere situationen - dog virkeligt tåbeligt, vi ikke kan bruge arbejdskraften, dette er en KÆMPE hæmsko. Vi investere i nye kataloger, løbende kampagner, således at vi forsøger at være klar så godt vi kan Andre serviceydelser
Lønkompensation for 30% hjemsendte.
Øget markedsføring
Ville gerne søge om kompensation for faste udgifter, men da vi som ordreproducerende virksomhed har en hvis gennemløbstid og ordrebeholdning så var vores omsætning været helt fin i både marts og april. Nu bliver vi så hårdt ramt fra maj måned og frem, men det er denne kompensationsordning ikke designet til at tage højde for. Vi kan derfor ikke bruge ordningen selvom vi forventer at få hårdt brug for den fremadrettet.
Fremstillingsvirksomhed
Vi er p.t. ikke ramt hårdt af corona-nedlukningen og har indtil videre alene gennemført almindelige tiltag for at beskytte medarbejdere og undgå smittespredning Bygge- og anlægsvirksomhed
DIgitalisering
Fokus på salg
Bygge- og anlægsvirksomhed
vi har ikke været ramt af corona, vi har holdt lidt ferie og afskediget en medarbejder.
Vores værkfører går på efterløn til august, hvor vi så har valgt ikke at ansætte en ny for ham.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
fuld fart i webshoppen.
Evt flytte til billigere husleje
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Kraftigt reduceret i faste omkostninger.
Sat Capex på hold
Afskediget funktionærer og timelønnede medarbejdere
Opsagt aftaler med vikarer
Fremstillingsvirksomhed
vi har stadig plader på busserne - men har skrevet 100 gange om at stat udskyder vægtafgift fx. på turistbusser
men har lige modtaget 6 vægtafgifter for busser som ikke køre og der er ikke kørt en km siden 7. marts.
Transport og godshåndtering
vi benytter os af lønkompensations ordningen. Andre serviceydelser
Vores virksomhed kører med uændret produktion. Vi har foretaget de nødvendige smitteværnstiltag, og fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Fremstillingsvirksomhed
Vi forsøger at holde udgifterne nede. Vi får udsættelse på husleje og leasing af bil.
Vi får ingen ejerløn. Medarbejdere er sendt hjem.

Vores foretning består I at tjekke rejsende ind hjemmefra og hente deres bagage. Samt udlevere rboardingkort på kundens adresse.

Ved genåbning, vi vil reklamere mere med at vi kan afhjælpe kontakt mellem afrejsende i lufthavnen, da vi ordner bagdrop og checkin ud hos kunden.
Andre serviceydelser
Vi genovervejer planlagte nyinvesteringer. Transport og godshåndtering
Ingen ændringer Bygge- og anlægsvirksomhed
Opsiger nogle aftaler og tilpasser omkostningerne Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Kun handel gennem vinduet, så kunderne står på gaden. Da vi er en isforretning, er det et stort skridt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemmearbejde, møder via videokonference mellem kollegaer og samarbejdspartnere Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har brugt nedlukningen til at fokuserer vores arbejde på post-produktion, hvilket vi har kunne arbejde med fra vores hjemmecomputere. Fremstillingsvirksomhed
Vi har været heldige at have store opgaver og faste kunder inden corona ramte. På den anden side skal vi skabe øget salg og udvide vores kundeportefølje Information og kommunikation
Vi har øget vores fokus på eksisterende kunder og skruet ned for udvikling af nye forretningsområder. For os handler det pt. om at stå sammen med de gode kunder og udvikle samarbejdet, så vi i fællesskab står stærkere på den anden side af krisen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi foretager os ikke nogen forretningsmæssig tiltag. Vi er underlagt sundhedsministeriet og deres retningslinjer for institutioner /botilbud. Så vi følger retninger både ved ned lukningen og ved genåbningen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen hjælpepakker med direkte støtte passer til os, så vi har prøvet at reducere omkostningerne så meget som muligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen hjælpepakker med direkte støtte passer til os, så vi har prøvet at reducere omkostningerne så meget som muligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Delvis nedlukningen, øget take away, billige store genåbningsbrag, forberedelse af tiltag på sociale medier Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Lønreduktion og formentlig afskedigelser. Samt øget arbejdsmængde for ejerleder.
Gode økonomi udelukkende følge af megen beskeden lønudbetaling til ejerleder gennem adskillige år.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Nyt koncept indenfor el-service. El-, gas- og fjernvarmeforsyning
FØLGER KÆDENS ANVISNINGER Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Umiddelbart ikke noget endnu, men fyringer kan komme på tale Bygge- og anlægsvirksomhed
ALLE kunder har båret engangshandsker og de steder som normal har krævet handsker er kunderne blevet bedt om at påføre sig nye handsker.
Rundt om i butikken er der opsat spritstationer hvor kunderne opfordres til at spritte deres handsker.
Alle håndtag, overflader, døre, kurve/vogne håndtag mfl. bliver forsvarligt rengjort flere gange om dagen.
Mange steder rundt i butikken er der hængt plakater op hvor vi minder kunder om de skal huske at holde afstand.
De steder hvor der kan opstå kø er der lavet afmærkninger på gulvet med 2 meters afstand.
Der er opsat plexiglas op ved alle personale betjent diske.
Vi har gratis vareudbringning til de kunder som ikke kan komme i butikken med baggrund i Corona.
Vi sælger håndsprit til vores egen indkøbspris.
Vi har stillet visir og mundbind til rådighed til de af personalet som har ønsket det - og alle er blevet givet små lomme håndsprit (20-30 ml.) sprayflasker/spraypenne som de altid skal have på sig.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Information og kommunikation
Online-udsalg.
Mere fokus på online-salg generelt.
Sparer på/udsætter projekter.
Fokus på likviditet
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Øget fokus på at skabe større pipeline, og lave skarpe prioriteringer.
Forsøg på at bruge hjælpepakker, lønkamp. er taget i værk
Nedlukning (og efterfølgende åbning med begrænsninger) af kontoret.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har reduceret vores salgs afd. med 50% og forventer ikke at udvide den før slut 2021.
Opsige og spare på alle de udgifter som ikke er nødvendige I Corona krisen.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere online booking Kultur, forlystelser og sport
Blivende øget fleksibilitet ift at arbejde hjemmefra og når det passer optimalt ind i medarbejdernes hverdag under hensyn til kunder, kollegaer og projekter.

Øget opsøgende salgsarbejde i eksisterende og nye segmenter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har brugt hjælpepakkerne indtil videre, men stopper ved udgangen af maj og opsiger ca halvdelen af vores faste medarbejdere (10 mand) - forventer ingen eller minimal aktivitet i 2020. Andre serviceydelser
Vi har fast omkostninger uanset hvad vi gør - og derfor har vi stillet noget til rådighed for andre (gratis), så vi har en dialog med nogle, når Corona-krisen er ovre. Information og kommunikation
Ingen væsentlige som følge af corona. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
- Flere ressourcer flyttet til Salg. Øget investering i planlægning og tilrettelæggning af nye og kørende projekter ud fra betingelsen om at samarbejde på afstand og at enkelte af vore kunder selv har stor usikkerhed
- Flere ressourcer flyttet til at følge op på for sene betalinger
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Besparelser- afskedigelse - produkt udvikling - Nedsat ejerløn - osv. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen for vi har ikke været berørt af krisen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Intet Andre serviceydelser
Vi tænker i langt højere grad over hurtig implantering af digitale løsninger Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Sender folk hjem med løntilskud Andre serviceydelser
Nedskæringer, indkørsel af mad ud af huset Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ingen da vi ikke har egenprodukter Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser og ansøgning om hjælpepakker. Endvidere gennemgang af alle leverandører for at finde besparelser. På trods af Corona forsøger vi også at øge salget. Information og kommunikation
telefonsalg og anvendelse af teams som interview værktøj Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Afskedigelse af medarbejdere og udlicitering til lavløns lande. Fremstillingsvirksomhed
Pausede produktion fra 13/3 til 8/6 i Danmark, udsatte produktion i Sverige 1 år. Afskedigede medarbejder pga opgavebortfald, fokus på omkostninger Kultur, forlystelser og sport
Ansætter flere folk Bygge- og anlægsvirksomhed
Forberedelse for at byde på projekter som stat/kommune lover udbudt, efter Corona. Justering og udvikling af nye produkter. Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har mistet ordre i Norge til hvad de svare til en 1/8 del af omsætningen
Vi har reduceret med ca. 5 -10 % af arbejdsstyrken
Fremstillingsvirksomhed
nedskærring i personale og unødvendige udgifter Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Flere tilbud. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har måtte fyre en mand Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi er i gang med en udvidelse for at blive mere konkurrencedygtige i en meget konkurrencepræget branche. Kultur, forlystelser og sport
Ingen, da vi ikke har været lukket ned. VI har derimod udvidet antallet af medarbejdere med 25% Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Oprettelse af hjemmekontorer og lukning af kantine.
Nedskæringer, såfremt det kræves.
Fremstillingsvirksomhed
Vi skal ny tænke samtlige tilbud til vores kunder, forventer dog at tilbud vedr. fleksjob vil kunne fortsætte i samme udgave som hidtil. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Medarbejder er sendt hjem, resulterende i produktivitets nedgang. Medarbejder begynder at komme på arbejde igen, ifb. med genåbningen, Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Nedskalering i alle udgifter, herunder afskedigelser, opsige lejemål, mv. Andre serviceydelser
Afvikling af afspadsering og ferie
Hjemmearbejde
Trinvis genstart efter påske.
Andre serviceydelser
vi agerer offensivt i markedet Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har været i den heldige situation, at vi ikke har mærket corona-nedlukningen på vores virksomhed. Vi har haft den samme ordretilgang og har kunnet få leveret råstofferne dertil. Fremstillingsvirksomhed
Som håndværksvirksomhed (Tømrer, Snedker, Blikkenslager) har vi ikke været nævneværdigt påvirket af krisen. Vi har rent arbejdsmæssigt fulgt de centralt udmeldte retningslinjer. Det er alt, hvad vi har ændret i forhold til før. Bygge- og anlægsvirksomhed
Afskedigelser - omlægning af produktion mellem de forskellige lande Fremstillingsvirksomhed
Opdatering af forretningsformål/model, justering af leverancer ift nye behov, omlægning fra fysisk til virtuel kundekontakt, øget hjemmearbejde og flere virtuelle møder, fremfor fysiske Undervisning
Sørge for at holde os likvide og dermed have kapital til de muligheder der vil opstå efter genåbningen Bygge- og anlægsvirksomhed
Lønkompensation istedet for fyringer. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Forsøger at markedsføre nye produkter. Holder endnu tilbage med nedskæringer Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Opsagt medarbejdere og lokaler, brainstormer på nye mulige produkter. Information og kommunikation
Ingen (en enkelt medarbejder arbejdede hjemmefra) Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Afventer ansættelser Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen ændringer udover overvejelser omkring hvordan vores kurser fremadrettet skal afholdes. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af medarbejdere + omkostningsrefusion. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen store radikale ændringer, men en bekræftelse på at kunde/produkt diversifikation og en stærk og lokal/regional/national værdikæde fortsat er en farbar vej på den lange bane, selvom den kan være lidt tungere omkostningsmæssigt.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Mere fokus på markedsføring på sociale medier frem for magasiner el. lign.

Overordnet har vi været heldige, da onlinesalget har været stabilt. Vi har dog også haft flere tabte ordrer.
Fremstillingsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
På trods af krisen har vi kunnet opretholde stort set normal aktivitet på vores igangværende projekter.

organisationen arbejder indtil nu hjemmefra. Kun enkelte uopsættelige møder på fysiske byggepladser er gennemført fysisk.
Fast ejendom
Større fokus på hjemmearbejdsplads. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen tiltag vi har fulgt retningslinjerne. Transport og godshåndtering
Strategiomlægning
Anden form for finansiering
Anden prisstruktur
Kultur, forlystelser og sport
udvikling af digitale ydelser
reducere alle variable omkostning
lønnedgangsaftale og hjælpepakker
Undervisning
Vi har ikke ændret på vores arbejde eller service - hverken mens der var nedlukning eller nu, hvor der åbnes op igen.
Vi har kun sat begrænsninger på hvem der kommer ind ad døren og vi sørger for at spritte af flere gange dagligt.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Stor opmærksomhed på medarbejdertrivsel og ekstra opmærksomhed på kunderne. Information og kommunikation
Vi prøver at udvikle nye forretningsområder, der passer bedre med Corona-situationen - sopm er mere holdbare Information og kommunikation
Stor opmærksomhed på medarbejdertrivsel og ekstra opmærksomhed på kunderne. Information og kommunikation
Mere remote selling Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Fraflytning af lokaler, nedskæring i antal medarbejdere, effektivisering af processer. Undervisning
Lønkompensationsordningen og måske opsigelser på sigt Fremstillingsvirksomhed
følger vejledninger om håndtering af corona. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi har udviklet vores fysiske kurser, så de nu fungerer som online kurser. Medarbejderne har arbejder hjemmefra, mødes og samarbejder via video. Information og kommunikation
Brug af hjælpepakker. Langsom opstart kombineret med lønkompensation, ansatte kun på arbejde enkelte hele dage, gerne 8+ timer.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Kundebesøg aflyses samt serviceopgaver aflyses. Når grænser åbnes vil disse aktiviteter genoptages. Fremstillingsvirksomhed
Leder efter investor til at redde os, har sendt 40% medarbejdre hjem, er gået 20% ned i løn - Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Justering af personale Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Salgsindsats mod eksisterende projekter/kunder. Højere indsats mod offentlig renovering, mindre mod oplevelsesindustrien.

Indsats mod at øge konkurrencedygtighed på pris.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har afsøgt alternative order og arbejder i andre brancher, vi kan, men ikke normalt beskæftiger os med. Fremstillingsvirksomhed
Afspritning - ekstra rengøring - ekstra værnemidler til alle chauffører - hjemmearbejdspladser og afstand på kontoret
Derudover opbygges ekstra lagre med kritiske varer
Transport og godshåndtering
Ikke nogen generelle tiltag - vil opleve tab på konsulentbistand på kunde-adresser Information og kommunikation
VI følger alle anbefalinger og restriktioner, men gør alt vi kan for at holde vores forretning i gang igennem krisen. VI har foretaget nødvendige tilpasninger i alle datterselskaber ift. størreordninger, og hjemsendelsesordninger. VI har i meget begrænset omfang reduceret på medarbejdere. Fremstillingsvirksomhed
Øget brug at virtuelle møder, videopræsentationer og digital markedsføring. Fremstillingsvirksomhed
vi har ikke foretaget noget da alle vores biler er i drift Transport og godshåndtering
Øget hjemmearbejde og videomøder
Øget fokus på bredde områdemæssigt for vores kunder
Information og kommunikation
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har fyret 10% og har 30% på lønkompensation.
Fremstillingsvirksomhed
Vi opfordre til at afholde virtuelle møder. Information og kommunikation
Sikrede den likviditetsmæksige situation, afdækkede olie- og rente risici men ingen ændringer med effekt på driften. Transport og godshåndtering
Vi er et hotel med afholdelse af selskaber også. Vi har ikke som sådan alm. restaurant.
Vi er pt. i gang med at lave nogle af vores værelser om til små thekøkkener, da vi mener, at det må være vejen frem - også efter Corona. Et supplement til udlejning af sommerhuse og ferielejligheder.
Vi vil gerne lave dejlige brugbare rammer, men mere selvkørende. Der er et stort løntryk på denne branche.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi er en fødevarevirksomhed og skal derfor holde åbent Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi lever af at udvikle og sælge digitale læringsløsninger, og derfor er den øgede brug af digitale løsninger i nedlukningen med til at give os medvind på sigt. Lige nu afprøver mange på egen krop, hvilke gevinster der er ved at kunne kompetenceudvikle digitalt. Så vi gør ikke så meget andet, end det vi plejer at gøre. Information og kommunikation
Giver gas på webshoppen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Personale reduktion, besparelser på faste omkostninger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fullstendig omlegging av virksomheten. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
1) Givet funktioner væk, som før var betalende, og som kan give kunderne bedre mulighed for at overleve 2) igangsætning af nye initiativer i forretning, til at hente omsætning ind fra andre steder end kerneproduktet 3) gennemgang af omkostninger Andre serviceydelser
Vi forbereder os på en ny nedlukning af samfundet i den vestlige verden i efteråret/vinteren og afventer opstart af væsentlige aktiviteter indtil vi ved mere. Vi forventer at markedet fra 2021 vil være væsentligt anderledes og navigerer så vi hurtigt kan tilpasse os den virkelighed der kommer Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Omkostningsminimering, mest mulig udnyttelelse af regeringens kompensationspakker og hjælpepakker samt afale om at rykke betalinger for at sikre likviditet.
Ved genåbning, nøje gennemgang af sortiment mv. - på den længere bane tilpasning af produkter, ydelser og organisation.
Andre serviceydelser
Har mistet en del normal forretning, men har opnået tilsvarende andet - så det går nogenlunde op. Andre serviceydelser
Lønnedgang, fordeling, og opsigelser. Vi har som det er lige nu ikke mulighed for at få del i nogle af hjælpepakkerne da vores omsætning ikke kommer ned med 35 % men kun ca 30 % det rammer hårdt. Fremstillingsvirksomhed
Der er ingen kunder Andre serviceydelser
Opsigelser og omstrukturering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi har fulgt myndighedernes anvisninger, men har ikke været i en situation hvor vi var tvunget til at lukke. Størstedelen af vores forretning er online og har kørt som den plejer, endda med stigende salg, som vi forventer aftager en smule igen jo længere vi er påvirket af denne virus. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Digitaliserer salget Transport og godshåndtering
Hjemmearbejde for dem der kan
Indkøb af ekstra It- og kontorudstyr samt trukket nyt el + netkabler, så der kan skabes ekstra afstand imellem personalet og tages ekstra lokaler i brug
Håndsprit og tydelig skiltning ved alle indgange til virksomheden
Opdeling af toiletter til personalet og til udefra kommende personer
Transport og godshåndtering
Vi arbejder mere med vores on-Line forretning
100 % fokus på vores kunders tryghed når de handler hos os
Vi lytter til kundernes input og tager en dialog og forklare hvordan/hvorfor vi håndtere de udfordringer der er.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
lidt personale nedgang Kultur, forlystelser og sport
Mere direkte salg gennem vores webshop, mere synlighed direkte overfor slut-brugerne, ændret produktsortiment i forhold til ændret efterspørgsel, tilretning af kollektioner, udskydelse af indsalg til engroshandlen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
vi har ikke været berørt af corona krisen endnu, så vi har kun neddroslet vores omkostninger til min. Bygge- og anlægsvirksomhed
Mere rengøring, bruger handsker og sprit (hvis haves). Hente-/bringe service. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hente/bringe service. Ekstra rengøring/afspritning Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere fokus i butikken på sikkerhed i forhold til kunder. Sprit, handsker afstand m.m. Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
Skærer ind til benet og vægter hele tiden need to have- op mod nice to have-udgifter. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ingen nævneværdige Information og kommunikation
Vi fortsatte som normalt servicevirksomhed til 'Industri Andre serviceydelser
Kontorarbejde hjemmefra, digital adgang til server, digitale møder, sprit og værnemidler til rådighed. Ekstra rengøring af kontorer. Færre besøg i private hjem. Møder med færre deltagere. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Omkostningsbesparelser (søger lønkompensation + støtte til faste udgifter) + ændret salgsfokus (anden målgruppe) Fremstillingsvirksomhed
Vores produktionshold arbejder i segregerede teams, R&D folk mødte ind på skidt i loboratorier og alle andre arbejdede hjemmefra.
Ingen, da vi ikke har haft nedlukning. Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi er afhængige af Messer og Events.
Vi producerer Bannere.
Vi vil prøve at satse bredere på f.eks. flag som bruges af alle firmaer.
Fremstillingsvirksomhed
ingen Information og kommunikation
Vi er en sæsonvirksomhed (sæsonstart 1. maj, dog har vi påskeåbent). Det betyder, at største delen af vores medarbejdere kun er ansat fra april til december. Så det vi har gjort i år er, ikke at ansætte medarbejderne. Pt har vi to ansat – da haverne, hele attraktionen og kontoret skal passes, og så har vi lagt ekstra mange kræfter i og klaret ret med selv samt fået hjælp af venner og familie. Og så har vi bare sparet og kun købt det aller mest nødvendige – som mad til dyrene, maling til vedligeholdelse og håndsprit! Kultur, forlystelser og sport
vores fokus vil helt klart være kontaktpunkter i virksomheder og vi er klar til at udfører ekstra rengøring for dem der gerne vil have rengøring flere gange dagligt Andre serviceydelser
HÅBER DET BEDSTE Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har kørt produktion som hidtil. Dog med corona retningslinier for medarbejderne. Vi har valgt at se tiden an de første måneder og bygge lagre op, da vores normale ordreflow er reduceret kraftigt. Vi har lagt mere fokus på at udvikle og bruge digitale platforme. Vi lavede hurtigt - indenfor 24 timer efter nedlukningen af Danmark - en plan for at tage fat i andre salgskanaler, end dem der har ligget i vores hidtidige salgskanal strategi. Vi forberedte samtidig omstilling i produktionen, til at varetage nye kunder i andre kanaler, såfremt vi lykkedes med at få solgt varer ind. Fremstillingsvirksomhed
Ansættelsesstop
Investeringsstop
Omkostningsbesparelser
Tilpasning/reducering af vores markedsføring
Produkttilpasning ift. nye muligheder/markeder
Andre serviceydelser
Ud over mere arbejde hjemmefra og flere online møde, så har vi ikke lavet særlige forretningsmæssige tiltag som følge af nedlukning og genåbning. Vores kunders generelle behov for vores software og tilhørende serviceydelser er principielt uændrede uanset krisen. Ændringen er derfor primært mindre behov hos vores kunder i særligt berørte brancher (f.eks. rejse og hotel), samt mindre lyst til at sætte nye ting i gang generelt - og så selvfølgelig samarbejdsformen med ingen / færre fysiske møder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Har sagt farvel til ca 50% af arbejdsstyrken, primært i opsøgende salg og marketing. Finder ind til vores kernekompetencer og gentænker vores "purpose" Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Det vigtigste er at være hurtigt omstillelig og tilpasse sig den virkelighed der er. Vi har omstillet produktionen. Vi er klar til at tage markedsandele og klar til at købe op blandt konkurrenter. Hver dag er en konkurrence, som de dårligst forberedte taber. Fremstillingsvirksomhed
Vi har ændret fokus til at sælge produkter relateret til Corona Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingenting. Alt kører som hidtil Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Møder afholdes online. Udstyr sprittes af før brug. Information og kommunikation
Vi har forsøgt at forsætte uændret, det er gået ok, men vi er selvfølgelig bekymret om de kommende måneder. Særlig på grund af Mette Frederiksens gavebod med hjemsendte medarbejdere rammer sammen med sommerferien, denne sommerferie burde have været afviklet i hjemsendelses perioden, dette faktum tror jeg påvirker dansk økonomi voldsomt. Information og kommunikation
Der er arbejdsfordeling i 13 uger. 50/50.
Nedskæring i de faste og variable omkostninger.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Justering af organisation
Øget digitalisering
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Holder mest muligt i gang og åbent. Fast ejendom
Ikke påvirket af corona-nedlukning - medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejdsfordeling i produktionen, fremrykker interne R&D projekter. Fremstillingsvirksomhed
Udvider vores produktsortiment. Udviser fleksibilitet. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Vi har ikke været lukket ned Andre serviceydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
sikrer nødvendig likviditet.
fokuserer på omkostningerne.
afventer nyansættelser.
personalepleje.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi er gået mere på digitaleløsninger i forholde til møder. Vi har i starten været opmærksom på at vores håndværker primært skulle arbejde alene.
Informeret meget om retningslinje, og gjort hjælpemidler tilgængelige. Sendt personale med kroniske lidelser hjem/sygemeldt dem i starten. Set vores organisation igennem
Efter genåbningen har vi fortsat fokus på hygiejniske retningslinje.
Vi er mere opsøgende i forhold til arbejdsopgaver end tidligere.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Opdatering af hjemmeside og revision af strategi for markedsføring, herunder brug af sociale medier.
Videreudvikling af nogen af virksomhedens egne produkter
Information og kommunikation
1. Flere produkter på hylderne bl.a. tilbud med nyudviklede team- og undervisningsforløb og virtuelle mediationsforløb
2. Mere målrettet "jagt" på projektmidler fra forskellige programmer
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
1 fast - ansat 1 dag ugentlig - har sagt op og bruges nu som timelønnet personale. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har hjemsendt 35% af medarbejderne på lønkompensation.
I forbindelse med genåbningen er vi nu i tæt dialog med vore kunder om deres eventuelle ændrede behov, som følge af Corona og hvordan de er påvirkede af hhv. lukning og genåbningen.
I takt med at vore kunder har åbnet og åbner igen, indkalder vi successivt de hjemsendte medarbejdere på arbejde. Vi forventer, at vi vil have 15% af medarbejderne hjemsendt indtil 8. juni (fast 3 af genåbningen). Herefter forventer vi at have fuld beskræftigelse igen - stort set som før nedlukningen af samfundet i starten af marts.
Andre serviceydelser
Ekstra fokus på hygiejne og afstand. Begrænset adgang af udefra kommende på virksomheden. Begrænsning af fysiske møder. Fremstillingsvirksomhed
Vi har kollektivt indgået aftale i 1 måned om nedgang i arbejdstid og tilsvarende løn, svarende til 20%
Vi har arbejdet hjemmefra, hvilket for os er muligt ift. håndtering af opgaverne
Vi er startet fysisk op i små hold og nu med fuld bemanding idet vi kan opfylde de udstukne retningslinjer
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Afskedigelse/hjemsendelse af 50-75% af medarbejderne
Ansøgning om statsgaranteret lån via EKF
Fremstillingsvirksomhed
lønkompensation
fastholdelse af innovations projekter (produkt modularisering, samt øget grad af digitalisering)
Fremstillingsvirksomhed
Intensivere fokus mod de områder, hvor vi fortsat har salg Andre serviceydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Fyringer, nedskæringer, udlejning af lagerplads
medarbejder er sendt hjem Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
hjemmearbejdspladser og skiftehold Andre serviceydelser
Justere bemandingen så den passer til den nuværende situation Fremstillingsvirksomhed
Vi bruger mere digital markedsføring, da vi ikke kan besøge vores kunder som vi plejer. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke lavet ændringer. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi arbejede alle hjemmefra men er næst nu igen fuld bemandet. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Øget markedsføring i DK Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Vi har ikke lavet tiltag i forbindelse med Corona Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ændrede arbejdsmetoder overfor kunder + nye kundegrupper Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Video præsentationer til kunder; og evaluering, om det kan økonomisk forsvare sig at deltage i 2 store messe i Tyskland i januar og februar 2021, hvis der er meget lidt besøgende. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Opgaver er udsat, personale pålagt tvungen ferie og afspadsering Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
personalemæssige tilpasninger, samt øget web markedsføring Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi vil gennemføre tilpasninger af organisationen, da vi bliver ramt på aktivitetsniveauet, som følge af påbud mod aktiviteter hos nogle af vores kunder Andre serviceydelser
Måske afskedigelser. Information og kommunikation
Fyringer og strømligning af processer Fremstillingsvirksomhed
Arbejder med udarbejdelse af online markedsføring Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Folk arbejder hjemmefra og møder afholdes telefonisk eller via web. Efter Corona vil vi være mere offensive omkring vores markedsføring, da vi har en del gode historier at fortælle omkring vores koncept. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi har ikke hjemsendt medarbjedere i forbindelse med Corona-nedlukningen.
Vi har opsøgt trofaste kunder, og spurgt om de har arbejder der kan igangsættes tidligere.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har passet vores klienter pr. telefon og ved fremmøde har vi sprittet hænder når vi kom og når vi gik fra klienten. Det samme ved møder med samarbejdspartnere. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Større synlighed på instagram under nedluk. Behersket rabat ved genåbning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Følger regeringens og sundhedsstyrelsens anvisninger og har herudover finanssieret og etableret hjemmearbejdspladser for alle medarbejdere.

Meget omhyggelige med at alle vasker hænder og sprutter af. Rengøringen er øget på arbejdspladsen. Medarbejderne sidder med større afstand og skal blive hjemme ved mindste forkølelse el. lign. Maden serveres som vacuempakkefe portionsanretninger.
Allerede inden regeringens nedlukning blev en medarbejder bedt om ikke at møde på arbejde i 14 dage da vedkommende have
været på skiferie i Tyrol.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Vi har haft åben hele tiden. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Øget fokus på online produkter og markedsføring Undervisning
Ingen. Information og kommunikation
Vi har ikke været lukket ned og skal derfor ikke genåbnes. Vi har ligget vandret med arbejde i hele perioden. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
indkøb at 3 nye produktions linjer Fremstillingsvirksomhed
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi forsøger, at finde nye kunder og markeder for vores produkter, så vi spreder risikoen . Endvidere forsøger vi også at finde Nye produkter, som ikke Er så følsomme overfor Corona nedlukninger (Ne) samt kan sælges på nettet. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- møder kunder og medarbejdere virtuelt
- laver risikoanalyser på vores afsætningsområder så vi hele tiden har en fornemmelse for vores eksponering
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Innovation, Uddannelse og Digitalisering Andre serviceydelser
Meget obs på medarbejders sikkerhed for ikke at blive smittet. Mere telefonisk kundekontakt opfølgning på tilbud mv. være sikker på at få ordre i hus Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Afprøvning af nye salgskanaler med fokus på digital afsætning.
Revurdering af organisatoriske setup og forretningsgange
Overvejer outsourcing af visse dele af produktionen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vi har sendt vores medarbejdere på lønkompensation.
Overvejer vores fremtidige organisation i forhold til efteråret - og hvor hurtigt der kommer gang i tingene.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
salget af ydelser gik i 0 den 9/3. Tiden er brugt efterfølgende på udvikling af markedsførings aktiviteter til at understøtte genopstarten til efteråret. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Opskalering på medarbejdere til at håndtere yderligere volumen/flere skift samt opretholde anbefalinger om afstand. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
spare på udgifter - udbetaler ikke løn til ejer
Fremstillingsvirksomhed
Skift i fokus imellem varesortiment
Arbejder meget mere med Working kapital og finansiering
Øget fokus på onlineafsætning
Tilpasser ressourcer
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemmearbejde, omkostningsreduktioner og omorganisering Fremstillingsvirksomhed
besparelse på omkostninger, herunder 10% nedgang i løn og arbejdstid for alle ansatte Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Mere SEO Andre serviceydelser
VI HAR FORSØGT AT PROMOVERE ENKELTE AF VORES VARER, SOM KAN ANVENDES TIL FREMSTILLING AF VÆRNEMIDLER Andre serviceydelser
Vi vil forsøge at få nye kunder, ved at udsende forslag til samarbejdsaftaler. Transport og godshåndtering
Vi har ikke ændret meget. Vi har måtte tilpasse nogle kontrakter og forventer nedgang i omsætning - men er vant til udsving, så vi kan hurtigt justere på udgiftssiden. Andre serviceydelser
Det er mest lavpraktiske foranstaltninger vedr. afstand og hygiejne ved besigtigelser og møder i private hjem. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Udvikler nye produkter og processer samt omlægger dele af vores forretning til virtuel Andre serviceydelser
Holder afstand og spritter Bygge- og anlægsvirksomhed
Lønnedgang
Generelle spareforanstaltninger
Alternative indtjeningskilder
Kultur, forlystelser og sport
Introduktion af nye services, fx. Microsoft Teams, Webinars, onlinemøder mv. Information og kommunikation
Evaluerer det der har været positivt og overvejer hvordan det kan implementeres i en hverdag uden Corona Andre serviceydelser
nedsættelse af aktivitet Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Vi planlægger afskedigelse af medarbejder Transport og godshåndtering
Tilpasning af vores produkter til den "nye" verden samt tilpasse medarbejder stamben samt øge vores marketingsindsats. Information og kommunikation
Tilpasning af vores produkter til den "nye" verden samt tilpasse medarbejder stamben samt øge vores marketingsindsats.
øger markedsføring fordi det bliver billigere Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afskedigelser, arbejdstids reduktion Fremstillingsvirksomhed
Driften er beliggende i Rusland, hvilket har givet betydelige vanskeligheder med valutakursudsving som følge af corona- og oliekrisen.
TIltag i form af: 1) Sikring af likviditet ved opnåelse af kreditfacilitet, 2) opbyggelse af opbevaringskapacitet (siloer) til korn mhp at kunne imødekomme et eksportforbud på korn, 3) opbyggelse af ekstra reservelager mhp at undgå forsinkelser grundet grænsenedlukning, 4) etablering af beredskab til sikring af yderligere medarbejdere, såfremt kritiske medarbejdere bliver karantæneramt eller syge
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
rabbatter til eksiterende kunder og billigere priser det første år for nye Andre serviceydelser
Vi har oplevet stor forretningsmæssig fremgang som følge af Corona.
Vi har øget lagerkapacitet for at følge med efterspørgsel.
Fremstillingsvirksomhed

lønnedgang
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Nedsætter omkostninger det som er muligt. Transport og godshåndtering
Fyring af en medarbejder Transport og godshåndtering
Ingen ændring Information og kommunikation
Afskedigelse af personale som følge af krisen. Outsourcing af dele/ eller hele produktionen ved genåbning. Fremstillingsvirksomhed
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
vi prøver at komme ovenpå igen. Men fordi alt har været lukket, så er der en del ting som er gået i stykker. Andre serviceydelser
Skifter salgskanal fra at udelukkende at arbejde med distribution/grossister til at sælge direkte b2c samt direkte til retail. De fleste butikker i vores branche er lukket. Derfor skal vi sælge direkte til kunderne for at overleve.

Denne ændring i kanal bidder sig fast efterfølgende regner vi med.Kultur, forlystelser og sport
ingen Fremstillingsvirksomhed
Kreditforenings lån i bygningen. Mindre åbent i 2020 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Færre ansatte Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har haft åben hele tiden, og de gæster som ikke kan være her, holder vi løbende underrettet om hvad der sker. Så bliver det nemmere for dem at komme til de pladser de har reserveret, og som vi har lovet at holde til dem. Supermarkedet holder åben som sædvanligt, selvom det koster. Det er efter aftale med banken. Vi har haft flere danske gæster end normalt. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Bygger mest for erhverv, og ikke så meget for private Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har reduceret udgifter til et absolut minimum, tilført privat kapital samt arbejdet med nye løsninger, der kan tilføre hurtig kapital ved genåbning af virksomheden. Kultur, forlystelser og sport
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, vi er tvanglukket frem til 8. august!!!!! Kultur, forlystelser og sport
Vi er koncert arrangører og sadlede som de første om til online-streaming koncerter af samme høje kvalitet som fysiske koncerter.
Vi allierede is med PR konsulenter som kunne fortælle vores budskab og samarbejder med den absolutte elite inden for streaming.
Ingen shortcuts. Hard work pays off.
Kultur, forlystelser og sport
Hjemmearbejde
Tjek in dagligt online
Retur på arbejdet lige efter påske
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
vi fokuserer på: 1. integration af teknologi ifm. øget interaktion - 2. læringplatform med fokus på øget værdiskabelse - 3. udvikling og opgradering af medarbejderkompetencer Information og kommunikation
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Lønkompensations ordningen , faste udgifter
Efterfølgende , reduktion af medarbejderstaben og aftale om løn nedgang
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Personale hjem med lønkompensation, søger div. hjælpepakker

Har haft hotellet åben på div. portaler under hele perioden, men ingen bookinger.

Genåbning, grænser vil giver nogle bookinger, men hvor mange?, vi er klar til at modtage gæster :)
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Flere tjenester online for at begrænse fysisk kontakt. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Øger vores kapacitet Andre serviceydelser
Ikke rigtig nogen. Vi oplevede faktisk et stigende salg i starten af nedlukningen, dels på grund af ordre inden nedlukningen, men måske også lidt hamstring fra de af vores kunder som er fødevareproducenter. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
vi har haft hjemsendt 30% medarbejdere, men vi tager alle tilbage pr. den 8 juni da vi har pænt travlt Fremstillingsvirksomhed
Ingen, vi har indtil videre ikke mærket nogen konsekvens af Corona krisen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Fokus på take away Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
vi har ændret i vores retnings linser i forhold til hygiejne håndvask afspritning .
samt at vi spørger ind til vores kunders helbred ved aftale om montør besøg .
Bygge- og anlægsvirksomhed
Separation af medarbejdere mellem holdskifte, forbedret hygeijne, reduceret adgang for samarbejdspartnere. Meget kan klares virtuelt. Forud for møder bliver der spurgt ind til rejser, sygdomsforløb, smitte på arbejde og i sociale kontakter.
Fremstillingsvirksomhed
Vi fortsætter som hidtil, da det har vist sig, at vi ikke blev særligt hårdt ramt. Vi kan selvfølgelig ikke spå, om en anden bølge vil ramme anerledes, men så tilpasser vi os den nye situation. Bygge- og anlægsvirksomhed
Aktiviteter bliver alle digitale, mere opsøgende kontakt til kunder. Mere fokus på ledelse, hvem trives og hvem trives ikke? Mere en til en med medarbejdere.
Rengøring, sikkerhed, rengøring, rengøring
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen - vi har kunne arbejde som vi hele tiden har gjort, da vi arbejder i små hold, samt udelukkende arbejder udendørs Bygge- og anlægsvirksomhed
Vurdering af medarbejderstab - sammensætning og antal.
Tæt dialog med kunder omkring igangværende ordrer og kommende ordrer.
Fremstillingsvirksomhed
Webinarer som markedsførings tiltag og video møder i stedet for fysiske møder. Denne form for screening af virksomheder og potentiale ved 1. gangs møder, vil vi benytte mere fremover. Information og kommunikation
Vi indfører permanente hjemmearbejdspladser for alle medarbejdere, så der ikke længere er et fælles kontor Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Vi har ingen nedlukning haft. Fremstillingsvirksomhed
Det er normal business, mine kunder har alle haft åben og en del har haft index 300+ på WEBSHOP
Vi bruger mere energi på marketing med henblik på at holde forretningen aktiv, og holder flere digitale møder. Information og kommunikation
Ændrede åbningstider og mindre bemanding Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ikke nogle specielle tiltag endnu. Vi planlægger at hvis vi bliver ramt af nedgang, skal vi ha udviklet på nogle nye produkter der har ligget i skuffen et stykke tid, Bygge- og anlægsvirksomhed
Vi har desværre afskediget 2 medarbejdere. Samtidig har vi indført holdarbejde i produktionen - opdelt produktionen i 2 hold a 4-5 personer som ikke er på arbejde samtidigt. Der er max 2 personer på kontoret på arbejde samtidig alle andre arbejder hjemmefra. Fremstillingsvirksomhed
Digitalisering Information og kommunikation