Idékatalog

Her udgiver vi artikler, cases og podcasts, du kan bruge til inspiration i din egen virksomhed. Vi har desuden udgivet samtlige besvarelser, vi har modtaget fra de mere end 3500 virksomheder, der har udfyldt vores spørgeskema. Du har mulighed for at søge på branche, virksomhed eller de temaer, du selv ønsker. Vi kaldet det vores idékatalog. Du finder det nederst på siden. Rigtig god læselyst.

Vi analyserer desuden data på Forventningsindeks-siden, hvor du kan dykke ned i grafer og indekser der beskriver, hvordan virksomheder håndterede krisen.

Video: Søren Madsen

Her forklarer ejerleder Søren Madsen, hvordan han har tilpasset sin virksomhed efter omstændighederne under Coronakrisen.

Interview: Søren Madsen

Her kan du høre et udvidet interview med ejerleder Søren Madsen, hvor han uddyber sin virksomheds Coronakrise-tiltag.Vi har slået os sammen med den dygtige stab hos Tænketanken Mandag Morgen, og bringer sammen med dem artikler fra corona-ramte virksomheder og brancher. Artiklerne bliver udgivet i vores nyhedsbrev – Danmarks bedste nyhedsbrev om ejerledelse – og bliver også løbende lagt op her på siden. Læs med herunder. 


Case: P.A. Bager & Søn

Kriser Kræver Kreativitet

Læs hvordan Vejlensiske P.A & Søn har sadlet lynhurtigt om for at holde Coronakrisen for døren.


Spørgeskemabesvarelser

Læs, søg og find inspiration til din egen virksomheds situation herunder

Firmanavn Forretningsmæssige tiltag Brancheangivelse

lønnedgang
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Sven Bech A/S I kan arbejde igennem, og kun pt. med få syge. Bygge- og anlægsvirksomhed
Mere fart på digitale løsninger Transport og godshåndtering
Væsentlig øgning af kommunikationen til kunderne om, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem.
Øgede investeringer i digitalisering.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Øget dialog med nuværende kunder, stærkere salgsfokus og intern kompetenceudvikling. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
* Øger antallet af Webinarer til markedsføring
* Flere ansættelser idet det er blevet nemmere at rekruttere folk pga. Corona-krisen.
Information og kommunikation
- Alle arbejder hjemmefra
- Vi har kraftigt reduceret vores markedsføringsudgifter
- Vi forsøger at skabe positivt cash flow på kort sigt
Information og kommunikation
- Alle medarbejdere 10% ned i løn indtil 30. juni 2020
- Direktøren 30% ned i løn indtil 30. juni 2020
- 11 ud af 17 medarbejdere hjemsendt med lønkompensation
- Suspendering af IT projekt
- Genåbningstiltag: Få flere forhandlere på flere eksportmarkeder, øge synlighed (branding), afholdelse af webinars.
Fremstillingsvirksomhed
- Arbejder hjemmefra
- Mere kontrol/opfølgning
- Strammer fokus på optimering
- Ingen løn regulering
Information og kommunikation
Intellishore - Begrænset kapacitet på kontoret
- Fokus på salg til uberørte brancher såsom Life Science
- Øget opmærksomhed på økonomiske nøgletal såsom likviditet, cash flow og balance
Andre serviceydelser
- Digitalisering af processer og arbejdsmetode Information og kommunikation
- Flere ressourcer flyttet til Salg. Øget investering i planlægning og tilrettelæggning af nye og kørende projekter ud fra betingelsen om at samarbejde på afstand og at enkelte af vore kunder selv har stor usikkerhed
- Flere ressourcer flyttet til at følge op på for sene betalinger
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Randers City Camp - Frivillig nedlukning af campingpladsen i 3 uger
- Nedlukning af fællesrum, legeplads og pool
- Markant øget rengøring samt stillet rengøringsmidler og remedier til rådighed for gæster så de selv kan gøre rent
- Markedsføring af hytter til isolations ophold for udsatte
- Restriktioner på antal personer i køkkener og baderum
- Skiltning overalt på pladsen med henvisning til sundhedsstyrelsens anbefalinger og regler, samt på hjemmeside, facebook mm.
- Søgt kompensations pakker
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Rent Estate - I endnu tættere opfølgning på lejers betaling af deres lejer
- Tiltag omkring hjælp til hårdt ramte lejere, som er i økonomiske vanskeligheder
- Ingen større salgsindsats,
Fast ejendom
- Løbende tilpasning af mandskabet i vores konsulent-afdelinger
- Totalt omkostningsstop
- Evt. reduktion af konsulentpriser på længerevarende opgaver der fortsat kører fremfor opsigelser af aftaler
- Fastholdelse af kompetencer der før krisen var rift om - forventer et øget behov umiddelbart efter genåbning af bl.a. offentlige virksomheder
- Tilbud om længere kredittid til nøglekunder såfremt dette anses for nødvendigt
Information og kommunikation
- mange medarbejdere hjemsendt
- fokusere på salg i lande, der ikke er lukket ned
- fortsat fuld fokus og bemanding på produktudvikling
Fremstillingsvirksomhed
- møder kunder og medarbejdere virtuelt
- laver risikoanalyser på vores afsætningsområder så vi hele tiden har en fornemmelse for vores eksponering
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- Nedskæring
- Fokus på nye forretningsområder
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
- nye produkter
- ændring af distribution
- ændring af organisationen (salg)
Fremstillingsvirksomhed
- Reduktion af stab
- Udvikling af produkter der kan udføre 'remote'
- Udvikling af papers der beskriver Remote working muligheder til kunder
Andre serviceydelser
- Tilpasninger af organisationen
- Effektivisering og målrettelse af salgsindsatser
Fremstillingsvirksomhed
- Ved lukning - hjemsendelse af medarbejdere og som følge heraf også ned drosling af proaktive initiativer. Fokus har under ned lukningen været at minimere omkostninger.
- Ved åbning - Medarbejderne kommer tilbage. Vi har planlagt en række tiltag, som skydes igang hurtigst muligt. I første omgang er der fokus på salgs aktiviteter, der kan generere omsætning på kort sigt - nu og her! Vi skal have initiativ og drive tilbage, så vi på toppen af nødvendige kortsigtede resultater kan få den overordene strategi og de langsigtede projekter tilbage i fokus.


Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- yderligere investering i it-systemer/automatiseringsprocesser mv.
- lancering af nye produkter
- øget markedsføring overfor samarbejdspartnere for at fastholde synlighed
- Fremskyndelse af betalinger til vores leverandører
- hurtigere og enklere skadebehandling

Allerede gennemførte tiltag igennem de sidste 5 år gør dog at vores processer kan håndteres uændret ved hjemmearbejde og vores kernedrift er dermed ikke påvirket synderligt.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
-fyringer
-fokus på at nedbringe kunders kreditter og strammere kreditpolitik i det helt taget - nogle kunder er det ok at sige nej til.
-nedbringe lager
Bygge- og anlægsvirksomhed
-Nedskæringer af medarbejderstaben
-Slankning af virksomheden
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
-Skar alle medarbejdere kollektivt med 20%
-Sendte 40% af medarbejderne på lønkompensationordningen
-Strammet kreditgodkendelsen af kunder
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
1 fast - ansat 1 dag ugentlig - har sagt op og bruges nu som timelønnet personale. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
1 hjemsendt medarbejder 3 uger. Fokus på smitterisiko, jf gældende retningslinjer. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
1 medarbejdere (30%) sendt hjem med lønkompensation Information og kommunikation
1) Der er udviklet og lanceret nye digitale ydelser: fx digital facilitering og digital samudvikling.
2) Tæt dialog med eksisterende kunder om Corona-tilpasset håndtering af nuværende projekter.
3) Alle ydelser, der kan, gennemføres digitalt. Dette sammen med udvikling af nye ydelsesformer har sikret en relativ lav omsætningsnedgang på nuværende projekter.
4) Dialog med udvalgte samarbejdspartnere om muligheder for fælles markedsføring eller tiltag i digital form.
5) Skruet op for markedsføring vhja videndeling om emner inden for vores fagfelt med relevans for kunders situation under Corona.
6) Omkostningsreduktion og skarp tilskæring af forretningen, fritstilling af løst tilkoblet medarbejder. Afvikling af flex-tid.
7) Løbende evaluering af eventuelt behov for, og relevans af, hjælpepakker (ikke anvendt).

Stor nedgang i salgsaktivitet på nysalg rammer os mest. Vi har en meget stor andel af offentlige kunder eller projekter, der involverer udviklingsaktiviteter med offentlige aktører. Det har ikke været muligt at opretholde almindelig salgsaktivitet, da alle nye udviklings- og innovationsaktiviteter, som ikke vedører akuthåndtering af Corona, er lukket ned/udskudt. Ift. nysalg kan vi derfor pt. ikke gøre voldsomt meget andet end at afvente, at markedet kommer i gang igen. Derfor forventes en (forsinket) omsætningsnedgang hen over sommeren. Håbet er, at den off.sektor starter op normalt igen efter sommerferien.

Andre serviceydelser
Stigs oliven 1) Fra 9.marts - 9. Juni er medarbejder hjemsendt med løn.
2) Fra 9. Marts - til og med påske - Lukket helt
3) Fra uge 16 kun åbent fredage og lørdage hvor jeg selv har stået for det hele.
Vi lancerede en webside lige efter påske som har omsat godt
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
1) Givet funktioner væk, som før var betalende, og som kan give kunderne bedre mulighed for at overleve 2) igangsætning af nye initiativer i forretning, til at hente omsætning ind fra andre steder end kerneproduktet 3) gennemgang af omkostninger Andre serviceydelser
1-1 fremvisninger/åbne huse. Fast ejendom
1. Afskediget et par medarbejdere.
2. Gået mere digitalt med webinar's m.m.
3. Inspireret af Thomas Plenborg's virksomhedsanalyser - fokusere vi mere på kerneydelser så vi kan arbejde mindre i fremtiden og tjene det samme eller mere. Data, data og data
4. Omlangt arbejdsgange som ikke længere gav mening - men uden en krise ville have været sværere at omlægge så hurtigt.
5. Fået afprøvet nogle nye ting
Undervisning
1. Corona pololitik for god hygiejne for både gæster og medarbejdere for at undgå smitte
2. Særlige kampagner med tilbud til kunderne
3. Prioritering af udviklingsprojekter som følge af mindre driftsopgaver
4. Forbereder os på at stå 110% skarpt efter krisen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
1. Flere produkter på hylderne bl.a. tilbud med nyudviklede team- og undervisningsforløb og virtuelle mediationsforløb
2. Mere målrettet "jagt" på projektmidler fra forskellige programmer
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
1. fokus på hurtig betaling af regninger og skader til leverandører og kunder for at vise opbakning til vores kunder.
2. investering i yderligere digitalisering/automatisering af processer og dermed omkostningsoptimering.
3. Fokus på yderligere vækst i segmenter der ikke er særligt ramt af den nuværende situation.
4. Lancering af nye produkter.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
1. Markedsmæssigt
Har stillet kontakter med nye kontrakts- og potentielle kunder internationalt i bero.
Har presset hårdt på at planlagt certificeringsarbejde - også eksternt - har fortsat med ubegrænset fremdrift
Har skruet op for nye certificeringer - også med ekstern involvering.
2. Procesmæssigt
Har gearet op mht. oprydning i arkivsystem.
3. Organisatorisk
Hele frimaet har arbejdet hjemmefra i en måned med daglige møder over Teams med gennemgang af alles opgaver og med virtuel fredagsøl. Herefter 2 uger med delvis opstart på kontoret - med corona begrænsende tiltag indført. Nu er alle tilbage på job - 3 dage om ugen.
Coronaudbrud har været håndteret prompte og uden smitte til følge (pt.)
4. Finanser
Udnyttet udvidede terminer for moms- og A-Skat betalinger
Har medio april søgt om og fået accept for lønkompensation for 2 af ugens arbejdsdage for alle medarbejdere.
5. Ledelsesmæssigt
Afholdt Corona-fokuserede bestyrelsesmøder
Fremstillingsvirksomhed
1. Nedbringning af alle omkostninger som det er muligt at nedbringe.
2. Tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere omkring muligheder og samarbejdet i denne krisetid.
3. Meget tæt opfølgning på økonomien dagligt og udarbejdelse af forskellige scenarier for fremtiden. Dermed ved vi allerede nu hvordan vi står ved udgangen af 2020 alt efter hvilket scenarier der kommer til at udspille sig.
Andre serviceydelser
1. Nuludbetaling i forhold til udbytte fra 2019 resultat
2. Nedjustering af forventning til nuludbytte i 2020
3. Konvertering i opgaveløsning til virtuelt miljø
4. Fælles lønnedgangstiltag for at sikre fastholdelse af alle medarbejdere
5. Aftaler om up-front betaling for udsatte opgaver - dette er specielt gældende for statslige og kommunale opgaver
6. Tæt dialog og videndeling med kunder og nøgleinteressenter om tilgang og tiltag til håndtering af Covid-19 situationen
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
1. Oprettede hjemme arbejdplader til en del kontor ansatte.
2. Hjemsendte nogle medarbejdere på DI/ATL. 3F ordningen
1. Efter genåbningen har/vil vi skære forretning længere ind til benet
2. Flere forretningsområder ligges ud til underleverandører
Transport og godshåndtering
NYCO Virksomhedsformidling 1. Strategiske tilpasninger i forhold til markedet i form af kunde- og markedsfokus, markedsføringsstrategi etc.
2. Taktiske tilpasninger i forhold til markedssituation i form af forretningsmodel, selektering af kunder/marked, værktøjer, markedsføring etc.
3. Operationelle indsatser i form af lavpraktiske video (teams), praktisk håndtering, fokus på analyser og modeller
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
10 % er opsagt (3 ud af 25)
ny salgschef er ansat, uafhængigt af Corona
Ellers generel forsigtighed, men også en del nye initiativer igangsat.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Kids Coolshop Frederikshavn 10 stk personale sendt hjem med løntilskud (ud af 23 i alt)
Afbestilling af varer hos grossister
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
10 ud af 13 er sendt hjem. med løntilskud
Vi rydder op i alle systemer, gennemgår kundetyper og afkast hos disse... så vi bedst kan tilpasse og forbedre os når tingene igen kører.

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lopolight ApS 2 ugers lukning i begyndelsen af april, siden da arbejdet på 50% kapacitet med resten af arbejdsstyrken hjemsendt på lønkompensation.
Kundemøder og kundeseminarer er nu online og fungerer ret godt. Vi forventer fremover at vi derfor vil rejse mindre og klare flere ting over video.
Eksporten står for 95% af vores omsætning, så vi er meget afhængige af at resten af verden får hjulene i gang.
Netop igang med et GenstartNU.dk projekt, som skal være med til at forbedre vores konkurrencesituation.
Fremstillingsvirksomhed
Corp. Relocation Management ApS 2/3 dele af medarbejderne er blevet sendt hjem på lønkompensation. Vi forventer medarbejderne kan vende tilbage til arbejdet den 8. juni. Information og kommunikation
2/3 personale sendt hjem på løn kompensationsordning.
Ved genåbning forvente afskedigelser.
Information og kommunikation
20 lønreduktion
40% medarbejder på lønkompensation
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
3 af 6 medarbejdere på arbejdsfordeling. ellers kún lidt forøgede udgifter til værnemidler Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
3 måneders kompensation og fortsættelse med samme stab som før krisen. Fremstillingsvirksomhed
30% af medarbejderne er hjemsendt Fremstillingsvirksomhed
30% af medarbejderne er sendt hjem (løn kompensation).
Reduceret vores indkøb vedr. efterår 2020 med ca. 12%, da vi forventer kunder, som går konkurs samt kunder, som af økonomiske grunde, ønsker at annullere deres ordrer.
Vi har forlænget vores kunders kredittid.
Vi sælger lagervarer med minus 20%.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
30% af medarbejderne hjemsendt med kompensation Fremstillingsvirksomhed
Tømrermester Kim Nyrup Aps 4 doblet reklame budget Bygge- og anlægsvirksomhed
40% ned i tid - 20% ned i løn. Hjemmearbejdspladser. Fokus på nye arbejdsområder, kunder, projekter mm. for at skabe nye muligheder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
50 % af medarbejderne er på lønkompensation
alt markedsføring er sat på pause indtil videre
ved genåbning, vil vi formentlig være nødsaget til at fyre 20 % af medarbejderne
Ændring af markedsføring, til mere lokalt funderet
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
50% arbejdsfordeling af samtlige medarbejdere Fremstillingsvirksomhed
7 af 12 funktionærer er sendt hjem for at arbejde hjemmefra
De 3 skiftehold mødes ikke direkte, men 1 hold er ude af virksomheden inden det næste kommer
kaffe og frokostpauser spredes tids- og lokalemæssigt
Fødevarer serveres ikke i kantinen, kun kaffe, the og sodavand
Kantinemedarbejder gøre mere rent og spritter alle dørhåndtag af dagligt
Antal sprit dispensere er øget
Der udleveres en spritdispenser til alle medarbejdere til privatbrug
Fremstillingsvirksomhed
Restaurantskib Oranje i Nyhavn A.Forsøger at fremskynde udviklingsprojekter
B.Prøver at indrette os på,hvordan vi får lov til at. Åbne.
C. Vi er en sæsonbetonet turist- forretning,så jeg nyder et “sabbatår”-og at indre by er smuk og dejlig uden turister- Vi/jeg er 30årig velkonsolideret resataurant.Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Åbner ny filial Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Acceleration af digitaleløsninger. herunder udnyttelse af video teknologi.
Skærpelse af fokus på specifikke forretningsområder.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
administrative justeringer - udskydelse/aflysning af planlagte investeringer - tilpasning til ny markedssituation, når reel marked er kendt efter ophør af hjælpepakker Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afholdelse af ferier, tiltag til smitteforebyggelse så vi fortsat kunne drifte. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afholdelse af møder, internt og eksternt, foregår via video. Salgskonsulenter bedes respektere vores kunders ønske om besøg, og samtidig selv vurdere i hvilket omfang de vil køre ud. Der arbejdes hjemmefra i det omfang det er muligt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afholder online møder istedet for fysiske, justerer forsikrings gangene mv. til. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Aflysning af arrangement.
Overvejelse om udskydelse en måned eller et år.
Andre serviceydelser
Aflyst internationalt forhandlerseminar.
Forsøger at starte alternativt forretningsområde.
Fremstillingsvirksomhed
Afprøvning af nye salgskanaler med fokus på digital afsætning.
Revurdering af organisatoriske setup og forretningsgange
Overvejer outsourcing af visse dele af produktionen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedige 1 medarbejder, lukkede arbejdsplads i en kort periode. Arbejde så med halvdelen af medarbejderne i to hold som har arbejdet skiftevis i løbet af ugen. Genoptog arbejdet for alle samtidigt den 20.04,20 med iagttagelse af alle råd fra sundheds myndighederne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelse (ikke lønpakke).
Nyt produkt i sortiment.
Planlæggelse af kampagne, inkl. nye produkt, til september.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelse af 1/3 af medarbejderstaben. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afskedigelse af 25% af medarbejderstaben ultimo marts
Hjemmearbejdspladser og begrænset adgang til kontoret
Frokostordning afskaffet
Større fokus på omkostningsstyring
Renovering af kontor udsat
Aflyst udlandsrejser
Aflyste sociale arrangementer
Fokus på virtuelle arrangementer (foredrag, yoga, quiz mm.)
Bygge- og anlægsvirksomhed
Afskedigelse af administrative medarbejdere.
Intensivering af markedsføring af mersalgsydelser.
Intensivering af aktiviteter på sociale medier.
Ændring af kursusydelser til onlinekurser.
Information og kommunikation
Afskedigelse af en medarbejder
Besparelser på "frynsegoder" som massage, fællesfrokost og sociale arrangementer
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afskedigelse af halvdelen af medarbejderstaben, budgetstramninger på udgifter, nye tiltag til at opsøge nye kunder og projekter Bygge- og anlægsvirksomhed
. afskedigelse af medarbejder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelse af medarbejder. 1 medarbejder, der ved udgang af prøveperiode alligevel formodentlig ville være blevet afskediget.
Accellerering af investering i markedsføring.
Information og kommunikation
Afskedigelse af medarbejdere og udlicitering til lavløns lande. Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelse af medarbejdere samt afsøgning af nye forretningsområder Information og kommunikation
Afskedigelse af medarbejdere, opgradering af marketing og cases. Information og kommunikation
Afskedigelse af personale som følge af krisen. Outsourcing af dele/ eller hele produktionen ved genåbning. Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelse. Flytning til billigere lokaler Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelse/hjemsendelse af 50-75% af medarbejderne
Ansøgning om statsgaranteret lån via EKF
Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser
Omkostningsbesparelser
Information og kommunikation
Afskedigelser
Tilfører nye forretningsområder
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
afskedigelser
udgiftsstop
Nye produkter
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Afskedigelser Andre serviceydelser
Afskedigelser Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelser + lønkompensation
Satser yderligere på produktudvikling
Vedligeholder kunderelationer virtuelt.
Fremstillingsvirksomhed
afskedigelser - Digitalisering Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afskedigelser - omlægning af produktion mellem de forskellige lande Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser gennemført. Forhandling om rabatter hos faste leverandører pågående. Evt. lønnedgang senere. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Afskedigelser og ansøgning om hjælpepakker. Endvidere gennemgang af alle leverandører for at finde besparelser. På trods af Corona forsøger vi også at øge salget. Information og kommunikation
Afskedigelser og økonomisk tilpasning Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Afskedigelser, arbejdstids reduktion Fremstillingsvirksomhed
Afskedigelser, lønnedgang og hjemsendelse (lønkompensation)
Kompensation for omkostninger
Godtgørelse hos Rejsegarantifonden
Besparelser på alt der er muligt:)
Andre serviceydelser
Afskediger en medarbejder samt skærer i faste udgifter samt salgsrelaterede udgifter Fremstillingsvirksomhed
Awesome Adventures ApS Afskediget 75 % af al staff, opsagt alle kontorer, kontrakter etc. Skåret udgiver med ca 80 % generelt.
Prøver at skifte virksomheden fra rejsebureau til fokus på indenrigsrejser, da vi ikke tror almindelige rejser kommer til at foregå i flere år
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
afskærmning , afspritning og ekstra rengøring Fremstillingsvirksomhed
Willy´s Restaurant Hillerød Afskærmning mellem bordene , med plexiglas, der hvor afstand ikke er muligt Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
afskærmning, spritstationer, foranstaltninger så folk holder afstand Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
afspadseringer, afholdelse af ferie fridage, stop for investeringer mm Fremstillingsvirksomhed
Afspritning - ekstra rengøring - ekstra værnemidler til alle chauffører - hjemmearbejdspladser og afstand på kontoret
Derudover opbygges ekstra lagre med kritiske varer
Transport og godshåndtering
Afstand og hygiejne, virtuelle møder
"Plan B" med planlægning af scenarier for potentiel omsætningsnedgang
Fokus på mer-salg til eksisterende kunder
Information og kommunikation
Afstand og ikke større forsamlinger. Bygge- og anlægsvirksomhed
Afstand og meget mere online møder Andre serviceydelser
Afstand, afspritning, engangs handsker , ingen personale møder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afsøger netværk, og tilpasser vores ydelser til eventuelle nyd segmenter Bygge- og anlægsvirksomhed
Afsøger nye markeder, produktudvikler. Fremstillingsvirksomhed
Aftale med Leasingselskaber,
Aftale med forsikringselskab
Aftale med pengeinstitutter, afdragsfrihed på ejendom og udvidelse af kassekredit.
hjemsendelse af personale.
Tager selv de småopgaver der løbende kommer og det vil være gældende et stykke tid efter mere åbning af landet.
Transport og godshåndtering
Afventer Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Afventer ansættelser Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Løgstrup Ejendomme ApS Afventer med stigning i huslejen for vores lejere. Fast ejendom
Afvikling af afspadsering og ferie
Hjemmearbejde
Trinvis genstart efter påske.
Andre serviceydelser
Afvikling af alt restferie og overarbejde. Arbejde hjemmefra i meget stor udstrækning. Flere salgskampanger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Afvikling af ferie og afspadsering for alle ansatte
Udvikling af nye løsninger
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Agere jysk - sørger for afskrive mest mulig og tilpasse os det marked vi agere på. Transport og godshåndtering
agressiv vækst tiltag på bagkant af krisen Andre serviceydelser
Aktiviteter bliver alle digitale, mere opsøgende kontakt til kunder. Mere fokus på ledelse, hvem trives og hvem trives ikke? Mere en til en med medarbejdere.
Rengøring, sikkerhed, rengøring, rengøring
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Al arbejde foregår hjemme, og alle møder er erstattet med Skype / Google Meet etc. I det daglige er vi mere opsøgende hos vores kunder, og arbejder mere aggressivt efter selv små opgaver. Information og kommunikation
Alle ansatte er hjemsendt og vi forventer at være omfattet af hjælpe pakker.
Genåbning af grænser er nødvendig før der kan være en forventning om økonomisk rentabilitet i hotel drift.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Andreasen & Elmgaard A/S Alle ansatte i firmaet har accepteret en lønnedgang på 10% (Firmabetalt pensionsindbetaling) frem til og med September
Alle ansatte opererer på TEAMS eller skype - efter den relative åbning må der maks, være 5 personer på kontoret af gangen. Alle har individuelle pladser på kontoret.
Alle opgaver for kunder bliver udført på distancen, men mindre kunden kræver tilstedeværelse grundet, for kunden, forretningskritiske projekter.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Billev Pharma ApS Alle arbejder hjemmefra uden større udfordringer ved Corona-nedlukning, da alle har etablerede hjemmearbejdspladser. Interne møder og kundemøder afholdes via Teams i stedet for face-2-face. Fokus på personalets trivsel, mulighed for nedsat tid uden lønnedgang, remote kaffemøder med kollegaer, hyppig kontakt mellem ledelsen og medarbejder. Fælles firmatræning bibeholdes, men nu remote. Ved genåbning stadig mulighed for fuld hjemmearbejde ved behov. Men anbefaling om at møde på kontoret i turnusordning for at komme hjemmefra, socialt samvær med kollegaer.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Alle arbejder hjemmefra under nedlukningen, og vender derefterlangsomt tilbage til kontorerne Bygge- og anlægsvirksomhed
Alle arbejder hjemmefra, men arbejdsstyrken arbejder som normalt.

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Alle arbejder hjemmefra, men det har vi gjort i stor stil alligevel Information og kommunikation
Alle arbejder hjemmefra, sætter abonnement på hold for de af vores kunder, som berøres økonomisk negativt af krisen, pro bono program for SME, NGO og non-profits som kan benytte løsningen gratis ifm Coronakrisen. Information og kommunikation
alle de hjælpepakker vi kan søge, forventer arbejdsdeling efter udløb af lønkompensationspakken.
Fyns smedejerns Trapper A/S Alle der kan arbejder hjemmefra
Værkstedsfolk møder forskudt og holder pause og bader forskudt
Afspærret kontakt mellem værksted og kontor

Fremstillingsvirksomhed
Alle er gået ned i tid og løn. Visse medarbejdere er sendt hjem kompensation fra staten. Holder igen med investeringer. Andre serviceydelser
alle er opsagt. Så tager jeg stilling til genansættelse når deres opsigelse udløber. Fremstillingsvirksomhed
Alle er sendt hjem på hjemmekontor, restriktioner i forhold til hvor mange der må være på kontoret og hvor mange der kan sidde pr. 'ø'. Vi fokuserer på eksisterende kunder og 'approacher' nye kunder evt. med alternative betalingsbetingelser, Information og kommunikation
Alle er sendt hjem. Prøver at komme ud at lejekontrakter.
Ser hvordan vi kan realisere noget varelager og skabe noget likviditet.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
JOHN FORLEV A/S / KØREPLADER .NU Alle har siden starten arbejdet hjemme fra, og vil fortsætte med dette, en rum tid efter genåbning..
alle ikke pinedød nødvendige initiativer på den kortbane lukkes ned og skubbes til der igen er overskud til at investere i fremtiden. På den korte bane gælder de at spare så meget cash som muligt for at finansiere en drift der i en periode er underskudsgivende Bygge- og anlægsvirksomhed
Alle kan arbejde hjemmefra. Hvis vi oplever en nedgang i ordre (det har vi ikke set endnu) så overvejer vi selvfølgelig nogle af de tilskudsordninger regeringen har, men de passer bare ikke helt til os. Vi kunne ønske os en løsning, hvor vi kunne have medarbejderne på halv tid, og så fik de resten i tilskud fra staten, hvis ordretilgangen går ned. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ALLE kunder har båret engangshandsker og de steder som normal har krævet handsker er kunderne blevet bedt om at påføre sig nye handsker.
Rundt om i butikken er der opsat spritstationer hvor kunderne opfordres til at spritte deres handsker.
Alle håndtag, overflader, døre, kurve/vogne håndtag mfl. bliver forsvarligt rengjort flere gange om dagen.
Mange steder rundt i butikken er der hængt plakater op hvor vi minder kunder om de skal huske at holde afstand.
De steder hvor der kan opstå kø er der lavet afmærkninger på gulvet med 2 meters afstand.
Der er opsat plexiglas op ved alle personale betjent diske.
Vi har gratis vareudbringning til de kunder som ikke kan komme i butikken med baggrund i Corona.
Vi sælger håndsprit til vores egen indkøbspris.
Vi har stillet visir og mundbind til rådighed til de af personalet som har ønsket det - og alle er blevet givet små lomme håndsprit (20-30 ml.) sprayflasker/spraypenne som de altid skal have på sig.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle målsætninger for 2020 er annulleret. Eneste målsætning er at vi ikke vil afskedige nogen medarbejdere pga. Corona. Information og kommunikation
Amesto AccountHouse A/S Alle medarb. hjemsendt - det har vist sig at fungere fint.
Overvejer at fremleje en del af vores lejemål efter sommerferien, da vores behov for m2 formentlig vil ændre sig markant.
Fokus på nye services som erstatning for volumen nedgang pga. Corona
Andre serviceydelser
Alle medarbejder er sendt hjem på lønpakken og jeg er selv tilbage. Laver varm-selv i det omfang jeg kan følge med (har ca. 15-18 timer hver dag)

Genåbning... hmm den begynder jeg så småt først at overveje nu her - der er meget lange udsigter til at folk igen begynder at holde fester og det er der mine penge tjenes. Ikke på restauranten... Så det betyder nok også at det ikke er alle medarbejder der kan komme tilbage hertil...
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Alle medarbejdere arbejder hjemmefra indtil efter påske. Herefter er der mulighed for at bruge kontoret indtil 10. maj, hvorefter vi forventer at alle arbejder fra kontoret igen (vi er en mindre virksomhed). Information og kommunikation
Alle medarbejdere er sendt hjem m/lønkompensation
Direktør varetager alle servicefunktioner
Fremstillingsvirksomhed
Alle medarbejdere er varslet 4 dages uge fra første august. Dette grundet forventet nedgang i ordrer da vi arbejder i olie og gas branchen. Råstofindvinding
Alle medarbejdere har været sendt hjem for at arbejde hjemmefra. I dag arbejder 50% af medarbejderne hjemme og 50% på kontoret, dette for at sikre plads og for at sikre at virus ikke bliver spredt mellem de to teams. Fast ejendom
Alle mulige økonomiske tilpasninger, herunder opsigelser, fraflytninger fra lejemål og nedksæringer overalt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Alle parameter tilpasses Andre serviceydelser
Allerede før krisen, var vi blevet sat noget tilbage på leverandørsiden.
Vi arbejdede ved krisens opstart med at lande nye, bagvedliggende leverandøraftaler, for at kunne genetablere og øge tidligere niveau for indtjening. Det er dog blevet slået tilbage pga. generel europæisk lockdown, men forhandlingerne forventes genoptaget så snart der åbnes mere op. Det bliver dog næppe nemmere nu og afhænger meget af den kommende tids internationale risikoappetit.
Den løbende kundeservice/salg under krisen håndteres via hjemmearbejdspladser. Det er vi i forvejen vant til og det fungerer fint.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Alm. Forsigtighed. Fremstillingsvirksomhed
Almindelig sund fornuft og god håndhygiejne Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Almindelige anbefalede tiltag med afstand, sprit og værnemidler. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Almindelige forholdsregler omkring distance og hygiejne. Information og kommunikation
Alt arbejde selvfølgelig nedlagt. Medarbejdere afskrevet eller udsat ifht. sæsonarbejde. Huslejen er stoppet. Ombygningen udsat og jeg er taget til demonstration i Berlin - Corona ér røgsløret for at indføre tvang og overvågning som værktøj. REVOLUTION! Vågn op!!
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Event Eksperten ApS Alt er lukket pga corona- krisen, lever kun da vi forventer at få hjælp fra hjælpe pakker.
Håber på normale forhold derefter, men dette tager nok lang tid.
Andre serviceydelser
Alt kører som vanligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Realmæglerne A/S Alt...nedlukning af kontorer, hjemsendelse af medarbejdere, arbejde hjemmefra, masser af digitale løsninger, nyt markedsførings set-up.
Alt
Og alt fra dag til dag..
Fast ejendom
BOGHUSET I FAXE A/S Anden varersammensætning, samt udbringning af varer til kunder gratis Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
annoncering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
ansat flere folk
Ansatte sendt hjem med lønkompentation Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
PRO-CONSULT Ansættelser og ruster os til en finanskrise hvor vore kunder ikke har råd til nyinvesteringer men må ty til reparation når udstyret går i Sidstnævnte er vores kerneforretning Andre serviceydelser
Ansættelsesstop
Investeringsstop
Omkostningsbesparelser
Tilpasning/reducering af vores markedsføring
Produkttilpasning ift. nye muligheder/markeder
Andre serviceydelser
Ansættelsesstop.
Tilretning af fokus og services ud fra vores kunders ændrede behov.
Opgradering og uddannelse i gennemførelse af online kundemøder
Information og kommunikation
Ansætter flere folk Bygge- og anlægsvirksomhed
Ansætter folk til at håndtere øget efterspørgsel samt fremskynder investeringer i kapacitetsudvidelser og opgraderinger af produktionsudstyr. Fremstillingsvirksomhed
Ansøgning på pakker som stilles til rådighed.

Hvis ikke pakkerne forlænges længere tid end frem til juli 2020 kan vi ikke undgå at skulle sætte folk ned i tid eller fyre ansatte
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ansøgt om div. kompensationsmuligheder.
Fuld drøm på markedsføring af relevans for vores produkter i forbindelse med COVID 19 håndteringen
Andre serviceydelser
Anvendelse af hjemmearbejdspladser, så der er få/ingen personer i virksomheden
Mødeaktivitet flyttet til "skærm"
Varsling af overarbejde for at indhente forsinket produktion
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
anvender støtteordningen
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Damasec Global Group Anvender tiden til opdatering af IT platforme, justeringer af processer, organisationsoptimering samt iværksætter nye salgs og marketingstiltag. Andre serviceydelser
Arbejde hjemme fra Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Arbejde hjemmefra så vidt muligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejder alle fra hjemmet. Ingen kundebesøg.
Ellers ingen ændringer.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Arbejder hårdt på at få vores webshop ordentligt op at køre. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejder hjemme Information og kommunikation
Arbejder hjemme! Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Arbejder med udarbejdelse af online markedsføring Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Arbejdet på forskudte dage blandt andet. Opdelt arbejdspladser & hjemmearbejdspladser men de forskudte dage har gjort at vi har arbejdet i hele perioden og med alle medarbejdere. Har heldigvis ikke været tvunget ud i afskedigelser endnu.:-)
Dog mærkes nedgang i ordretilgang markant da vi osse sælger til det offentlige, som jo har været lukket ned i vores branche.
Fremstillingsvirksomhed
Arbejdsfordeling
Nedsat tid og løn
Hjemmearbejdsplads
Fremstillingsvirksomhed
Linde Hiq Arbejdsfordeling samt hjemmearbejdsplads Transport og godshåndtering
arbejdsfordeling - øget marketing og salgsindsats. Fremstillingsvirksomhed
Arbejdsfordeling i en periode indtil efterspørgslen er normaliseret. Fremstillingsvirksomhed
Arbejdsfordeling i hold af en uges varighed. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejdsfordeling i produktionen, fremrykker interne R&D projekter. Fremstillingsvirksomhed
arbejdsfordeling i produktionen, hjemsendelse af funktionærer, ansøgning om omkostningskompensation, fokus på nye kundegrupper (private forbrugere) Fremstillingsvirksomhed
Arbejdsfordeling på personale så de alle er på 60%
Delvise fyringer af personale

Fokus på finansiering af ordrer for os selv og vores kunder.
Dybdegående information til vores kunder omkring forventninger til fremtiden, set fra vores synspunkt.
Fokus på digitalisering og bæredygtighed
Strategi for fremtiden sat midlertidigt på pause i 4-6 måneder.

Næste uge genstart på kontoret med max. 50% ansatte fysisk på kontoret ad gangen indtil i første omgang 10. maj
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arbejdsfordeling, opsigelse af div. Abonnementer eks. aviser.
Omstrukturering af medarbejdere og opgaver til eks. rengøring og adm. opgaver.
Øget markedsføring via fb/ IG/ LinkedIn.
Telefon og videomøder med eksisterende kunder.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Dansk Miljørådgivning A/S Arbejdsgange jo ændret (arbejder hjemmefra, afstand mv).

Udskudt enkelte ansættelser - men har stadig ansat flere.

Større fokus på salg - da vi tror der kan komme kamp om opgaverne efter sommerferien
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
R. Revision ApS At få ansat mere personale til at få alle opgaver udført for at kunne håndtere efterspørgslen af vores assistance ifm. disse hjælpepakker foruden de normale øvrige arbejdsopgaver vi har. Det er rart at vores hoveddeadline er skubbet til 1. september med indlevering af årsrapport og selvangivelser for selvstændige erhvervsdrivende og selskaber. Andre serviceydelser
At mine medarbejdere føler sig trygge Andre serviceydelser
Bede enkelte ansatte om at gå ned i arbejdstid i resten af 2020. Typisk 1/3 ned i tid. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Bedre information til vores kunder - mail m.m Andre serviceydelser
Bedre lIkviditetsstyring, tættere kundekontakt, øget markedsføring, mere kortsigtet aktivitetsplanlægning Information og kommunikation
Bedre løbende resursestyring Information og kommunikation
Begrænse udgifter så meget som muligt. Andre serviceydelser
Begrænsede - kun tilbageholdt den planlagte lønstigning

Arbejder på mange løsninger til afskærmninger m.v. for at sikre virksomheder muligheder for en større genåbning
Fremstillingsvirksomhed
Luckow Film Begrænser udgifter og drift , skaber nye produkter Kultur, forlystelser og sport
Coffee Trade ApS begrænser udgifterne i virksomheden og optimere netto tilgang efter krisen samt benyttet os af statens tiltag. Andre serviceydelser
Begrænsning i adgang til virksomheden, ændret mønster i kundkontakt. Fremstillingsvirksomhed
begyndte at producere håndsprit Fremstillingsvirksomhed
Behovet for vore ydelser er uændret - så ingen deciderede forretningsmæssige ændringer.
Dog afholdes flere møder elektroniske, og rengøringsniveauet er øget samt øvrige normale forholdsregler.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Benhård fokus på omkostninger, sendte folk hjem på ferie. En enkelt sage op, der blev ikke genansat, to gik på deltid, hvilket havde været undervejs gennem længere tid. Opgaver der før blev sourcet blev løst med egne ressourcer osv. Ingen afskedelser, ledelsesmålet var gennem hele perioden og er det fortsat at kunne beholde det gode medarbejder team vi har. Salgsfokus blev flyttet fra de segmenter der ikke har det godt i Covid-19 tiden til de segmenter der har det. Kunsten at have flere segmenter serviceres af de samme ressourcer så der kan stilles om hurtigt og præcist til der hvor salget/opgaven er. Information og kommunikation
Benyttelse af ordning om lønkompensation Information og kommunikation
Benytter færre undervognmænd og sørger for at holde vores egne lastbiler igang først. Ansættelsesstop. Transport og godshåndtering
Benytter hjemsendelsesordningen Fremstillingsvirksomhed
Benytter statslige ordninger Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
besparelse på omkostninger, herunder 10% nedgang i løn og arbejdstid for alle ansatte Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Besparelser
Tilbud og rabat på opgaver til kunder for at booste salg
Mangedobling af salgsaktiviteter for at skabe omsætning
Tiltag som skal sikre kunderelationerne, individuelle
Andre serviceydelser
Besparelser Fast ejendom
besparelser generelt og ansættelsesstop. Fast ejendom
8 Besparelser i 2020, tilpasning i 2021 organisatorisk Bygge- og anlægsvirksomhed
Besparelser på alle områder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Besparelser på faste omkostninger. Andre serviceydelser
Besparelser på løn (arbejdsfordeling) og på andre faste omkostninger. Desuden søgning efter kortsigtet omsætning, der kan holde virksomheden oven vande. og endeligt intensiveret produktudvikling som del af vores overordnede strategiplan.
Fremstillingsvirksomhed
Besparelser, nedskæringer, øget fokus på salg Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Besparelser- afskedigelse - produkt udvikling - Nedsat ejerløn - osv. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Øresund Pharma Bestilte flere varer - øgede lagerstørrelse Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Bevarelse af likviditet til drift. Information og kommunikation
Bevarer den eksisterende akvititet og udvider produktpaletten med anti-virus produkter.
Bla prioritering af digital marketing Information og kommunikation
Blivende øget fleksibilitet ift at arbejde hjemmefra og når det passer optimalt ind i medarbejdernes hverdag under hensyn til kunder, kollegaer og projekter.

Øget opsøgende salgsarbejde i eksisterende og nye segmenter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
. Bliver nød til at reducerer vores udbud pris således vi kan opnår et større kundegrundlag Fremstillingsvirksomhed
Bogholder arbejder på kontoret - andre medarbejdere arbejder hjemmefra - ekspeditioner lukket - der sælges via hjemmeside eller over telefonen. Dagligt sprittes der af på tastaturer - vogne og andre flader hvor kunder rører. Andre serviceydelser
Breder os over flere projekter/nye forretningsområder som ikke vil være påvirket af social distancering. Vores eksisterende områder er hårdt påvirket af kravet om social distancering. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Brug af hjælpepakker og fokus på områder som særligt har brug for virksomhedens kompetencer. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Brug af hjælpepakker. Langsom opstart kombineret med lønkompensation, ansatte kun på arbejde enkelte hele dage, gerne 8+ timer.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Brug af værnemidler Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
bruger lømkompensation.
arbejder selv flere timer som ejer
optimering af SEO+adwords når vi må komme i gang igen
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
- Bruger lønkompensation 2/3 af medarbejdere sendt hjem. Ser på andre / nye forretnings muligheder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Bruger lønkompensation pakken og derefter øger vi vores fokus på salg og investere i mere salg. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Bruger mere tid på rengøring og af spritning mm. Bygge- og anlægsvirksomhed
Bruger mere tid på udvikling, samt styrkelse af online-udbud. Undervisning
Bruger ordningen med lønkompensation til at hjemsende en del af medarbejderne.
Koenig & Bauer Press Consum Bruger statens hjælpepakke, alle accepterer en midlertidig nedgang i arbejdstid og løn, for dem der stadig er på job, forventer en uandret status efter corona. Andre serviceydelser
Bruger video opkald for syn af opgaver, samt forklaring til montører.
Større brug af billeder, mindre kontakt.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Brugt de forskellige hjælpepakker
Sendt meget personale på kurser
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Budgetstramninger, herunder midlertidig lønnedgang, begrænsning af extern arbejdskraft. Forberedt udvidelse i salgsafdeling udskudt til 2021. Kontorflytning aflyst. Skift til fokus på online markedsføring i forbindelse med produktlancering. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Holm & Halby A/S Business as usual Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Business as usual El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Business as usual! i forhold til produktion mv. Vi bruger dog tid på optimeringer af vores systemer - ERP, CRM mv. Vores forretningsgange osv analyseres og forbedringer planlægges. Der er hyret eksterne konsulenter til at hjælpe med disse opgaver. Fremstillingsvirksomhed
Business as usual. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Business as usual. I vores lille hjørne af byggebranchen har vi ikke mærket væsentlige ændringer i perioden bortset fra mindre nedgang i offentlige service opgaver (lukkede bygninger = ingen skader). Privatkunde-markedet er boomet i samme tidsrum formodentlig begrundet er en vis grad af kedsomhed og en betydelig pengerigelighed blandt hus- og sommerhus ejere. Privat opsparingerne er store og lånefinansiering er stadig ganske billig.
Største udfordring er at vi til stadighed mangler kvalificerede danske medarbejdere.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Bygger mest for erhverv, og ikke så meget for private Bygge- og anlægsvirksomhed
Chauffører sendt hjem uden løn
busser på stilstandsforsikring.
Har prøvet at få leasinger rykket, men fået at vide at der er andre, som har større behov.
Har undersøgt hjælpe pakker. Men der er ingen der kan hjælpe.
Andre serviceydelser
Grouleff Communications Corona-rabatter og flere ydelser/produkter i flere forskellige prislejer. Øget dækningsområde geografisk. Investering i udstyr til øge kvaliteten af videomøder. Øget markedsføring via sociale medier og mailkampagner. Opdeling af større planlagt event i en række mindre events for at overholde grænserne for deltagerantal. Hyppigere rengøring og afspritning i lokaler og af firmabil. Udvidet åbningstid, større fleksiblitet og kortere leveringstid over for kunderne. Information og kommunikation
Coronanedlukningen betød, at vores planlagte markedsføringstiltag i Sverige blev stoppet før igangsættelse. Vi har forberedt os grundigt til at skulle finde kunder i Sverige, men det er nu udskudt til senere på året. Samtidig betød coronanedlukningen at en ny kundeaftale ikke når at få virkning i dette regnskabsår, idet kunden har udskudt ordrer med ca. 6 mdr. Det resulterer i markant dårligere resultat i 2019/20 end forventet og ansættelse af ny medarbejder må vente. Fremstillingsvirksomhed
Da jeg driver en bodega, er det svært at lave nye tiltag. Jeg har dog kikke på nye produkter, som kan tiltale nye mål/kundegrupper, som vil give dem lyst til, at deltage i det sociale liv som en bodega kan tilbyde. Andre serviceydelser
Da langt hovedparten af vore kunder blev tvangslukket, har vi ligeledes haft hjemsendt stort set alle medarbejdere. Jeg har så opsøgt nye typer kunder og har derved fået flyttet ca. 50% af salget væk fra horesta branchen og nu over på detail. Vi vil efter genåbningen fortsætte med at forfølge begge forretningsområder, således vi vil stå stærkere i fremtiden. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Da stort set alle vore kunder er tvangslukkede er strategien først og fremmest at minimere udgifterne, så vi har kapital til et fremstød når vore kunder igen får løv at åbne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Da v ikke kan holde foredrag på grund af nedlukningen , er vi overgået til webinarer samt et større projektsalg af analyser Andre serviceydelser
Bolsjehuset ApS. Da vi altid har kørt både fysisk butik og net butik, - Vi har under Corona-nedlukningen kun kørt netsalg. - og når vi gen-åbner den fysiske butik, vil det kun være lørdag der er åbent. - vi kommer til at køre således, -netsalg mandag til fredag, og lørdag åbent for kunder mellem 10-13.00. Andre serviceydelser
min PUB & Don Quijote Da vi arbejder med B-t-c vil vi lave nogle gode kampagner på de produkter vi sælger. i håb om, at vore gamle kunder vender tilbage, men også for, at tiltrække nye kundegrupper. Andre serviceydelser
Café Marina ApS Da vi er en café, må vi ikke have spisende gæster, vi lukkede helt ned i starten og sendte vores medarbejdere på lønkompensation, til påske åbnede vi op for take away mad, øl, vin samt varme drikkke. Vi sørger for at man kun må være 6 kunder i cafeen af gangen, der er sprit over alt og så er vi så lidt bemanding på arbejde af gangen det er muligt, og så kører vi i uge skift med medarbejderne så de ikke krydser hinanden for meget men mest arbejder med de samme. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Da vi er en hjemmepleje virksomhed, har vi arbejdet hele tiden under covid-19. Vi har derfor ikke været mærket af sygdommen.
Ikke ud over de retningslinjer som vi jo skal overholde.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Da vi er en It virksomhed, vil vi selvfølgelig have stort focus på at få implemneteret hjemmearbejdspladser.
Bedre internet forbindelse på privat adresser.
Information og kommunikation
Da vi er et konferencecenter må vi vente til man igen må mødes og så må vi overholde de regler regeringen har lagt ud. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Da vi er ved at udvikle og teste vores løsning, og endnu ikke har omsætning, har det primært været at passe på pengene, dvs. holde igen med omkostninger, hvor muligt, men samtidigt sikre fremdrift.
Vores tidsplan er blevet skudt 6 - 8 måneder som følge af COVID-19.
Vi har intensiveret vores kapitaljagt. Vi regner dog med, at værdiansættelsen kan blive ramt negativt som følge af COVID-19.
El-, gas- og fjernvarmeforsyning
BAKOBA ApS Da vi gik ind i 2020 havde vi investeret i og sat vores omkostningsniveau efter en firedobling af vores omsætning, som var meget realistisk. Corona-nedlukningen har desværre betydet at mange af vores kunder har sat alt on-hold, så vi har taget konsekvensen og skruet ned på de parametre, hvor det har kunnet lade sig gøre uden at tabe for meget momentum. Derfor bliver 2020 et stabilt 'pause-år' på omsætningsvækst for vores vedkommende, men samtidig et år, hvor vi kan tage hånd om de interne processer og bagvedliggende ting, som vi i normale tider har svært ved at nå. Det betyder ikke at corona-nedlukningen er god for os, men det betyder at vi forsøger at få det bedste ud af den situation vi står i. Fremstillingsvirksomhed
Da vi har kraftig mangel på likviditet, har vi sat vores priser ned med -20% i vores detailbutik. Så vi på den korte bane kan få nogle penge i kassen, og betale vores regninger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Da vi i vores industri, først får krisen at føle om tre-fire måneder (når indværende ordrer er eksekveret hos vore kunder og dermed hos os) Så kommer vi til at fyre en stor del af staben. Med de lange opsigelser der er på en del personale er vi dog i gang. Vi har INGEN glæde af de pakker der dækker "her og nu problemer". Der er INTET til os, når det virkelig kommer til at gøre ondt. Derfor må vi skære i alle omkostninger også selvom det kan have den konsekvens, at vi må sige nej til eventuelle ordrer der kommer senere på året. Fremstillingsvirksomhed
Da vi sælger licensbaseret software, har vi tilbudt vore kunder mulighed gratis licens til hjemmekontor, samt diverse on-line undervisningsmuligheder.
Virksomhedens medarbejdere arbejder alle hjemmefra.
Fremstillingsvirksomhed
Da vor omsætning er 90 % eksport, og da de fleste markeder lukker senere op end det danske, tror vi på, at der går lidt længere tid inden de markeder "kommer med igen". Vi har valgt at tage imod al den hjælp vi kan få og "sidde stormen ud" Det betyder ikke at vi ikke gør noget. Vi søger aktivt ny forhandler på et betydende marked, og vi er i færd med at udvide med en del af vort forretningskoncept på et andet. Vi var i god gænge og arbejder videre med mange potentielle kunder. Fremstillingsvirksomhed
De 6 uger har vi arbejde i to hold skift for at minimere smitten. Vores team bytte ikke imellem de forskellige team, ingen frokost sammen, ingen samkørsel til pladserne. Ledelsen har arbejdet hjemme de sidste 4 uger. Bygge- og anlægsvirksomhed
De af vore medarbejdere der laver forefaldende arbejde, mødte før krisen ind på lageret og fik morgenkaffe sammen.
Nu har hver medarbejder et specifikt tidsrum, hvor de kan hente dagens nøgler mv. i et dueslag på lageret.
Meget få af vore kunder er direkte påvirket af krisen, så på nuværende tidspunkt er vores økonomiske situation uændret. Vi planlægger dog ud fra den forventning, at der vil komme en generel økonomisk afmatning i samfundet. I praksis udmønter det sig i at vi overvejer projekter vi kan udføre internt i firmaet (større vedligeholdelses arbejder på egne bygninger, eventuelt indkøb af huse til renovering mv.), så vi vil kunne beholde alle vore medarbejdere indtil eftervirkningerne af krisen er væk.
Andre serviceydelser
De af vore teknikere som kunne køre fra hjem til kunde gjorde det ca. 20%. Dem som kunne arbejde hjemmefra gjorde det de første 2 mdr og derefter som før ca. 10% og resten passed arbejdet som før Corona Andre serviceydelser
De biler som ligger og kører i internt i DK er vi ikke ramt på, men en anden del som ligger og køre skibs-container der er vi gået ned på 4-dages uge indtil videre.

Men ingen planer om at sende folk hjem eller fyrer
Transport og godshåndtering
De dele af forretningen der er ramt med mere end 30% er i fælles CVR nr med den øvrige del der er mindre påvirket og vi kan dermed ikke gøre brug af hjælpepakke.
Store virksomheder kan nemmere nå de mindst 50 medarbejdere der kan hjemsendes på en pakke.
Begge dele er konkurrenceforvridende.
Information og kommunikation
De der kan arbejde hjemme gør dette og produktion og lager er delt i hold som arbejder i skift. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
De svageste ansatte bliver opsagt ( ca 15%) Information og kommunikation
De tiltag som regeringen har meldt ud. Ikke yderligere Information og kommunikation
Deler hold op i mindre enheder, men det giver en dårligere økonomi Kultur, forlystelser og sport
Delvis hjemmearbejde under Corona, og en tilpasning af medarbejderstaben, hvor vi forventer at afskedige enkelte medarbejdere. Fast ejendom
Delvis nedlukningen, øget take away, billige store genåbningsbrag, forberedelse af tiltag på sociale medier Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Dem, der kan, arbejder hjemmefra.
Vi overholder vejledningerne fra sundhedsmyndighederne.
Vi er meget aktive med løbende nyhedsbreve på LinkedIn.
Andre serviceydelser
Den er uændret. Bygge- og anlægsvirksomhed
Der arbejdes i stor grad hjemmefra, men der er altid mindst en på arbejde, så kunder kan aflevere materiale. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Der er arbejdsfordeling i 13 uger. 50/50.
Nedskæring i de faste og variable omkostninger.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Der er foretaget justeringer og tilpasninger i virksomhedens operations model - med fokus på at stå stærkere og mere smidig til når markedet vender igen.

Overordnet har vi haft tilgangen, at om end baggrunden er lidt trist, så er det en fantastisk mulighed for at trimme, optimerer og udvikle forretningen.
Transport og godshåndtering
Der er ikke behov for at foretage tiltag. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Der er ikke behov for ændringer lige pt., efterspørgslen er ikke faldet. Bygge- og anlægsvirksomhed
Der er ikke meget vi kan gøre, for der er bare ingen mennesker i turistområdet. Vi udvider med alt hvad vi kan til Take Away, reklamerer på nettet, ingen trykte medier endnu. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
iFront Der er ikke ret meget at gøre da vi arbejder indenfor rådgivning og projektering Andre serviceydelser
Der er ikke stor påvirkning pga conrona, udover praktiske ting er blevet vanskeligere at gennemføre. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Der er ingen kunder Andre serviceydelser
Der er ingen ændringer for vores vedkommende. Transport og godshåndtering
der er lavet aftale om kollektiv lønnedgang, samtidig revideres vores strategi i forhold til kortsigtet mål Fremstillingsvirksomhed
Der er pt ingen aktiviteter i firmaet, så krisen har ikke påvirket særligt. Andre serviceydelser
Ingen interesse. Der gennemføres ingen ny tiltag. Vi afventer genåbning. Vi følger blot udvikling i takt med genåbningen. Fremstillingsvirksomhed
Der har ikke været behov for tiltag Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Der vil ikke blive foretaget væsentlige tiltag, dog vil rejseaktiviteten blive genoptaget. Fremstillingsvirksomhed
FLT Alarmer ApS Det er ikke besluttet endnu, men vi øger nok vores reklameaktiviteter lidt når det hele åbner op igen Bygge- og anlægsvirksomhed
Det er meget begrænsede tiltag Bygge- og anlægsvirksomhed
Det er mest lavpraktiske foranstaltninger vedr. afstand og hygiejne ved besigtigelser og møder i private hjem. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Det er normal business, mine kunder har alle haft åben og en del har haft index 300+ på WEBSHOP
Det har ikke været nødvendigt at gennefører tiltag i den forbindelse. Kultur, forlystelser og sport
det har ikke været nødvendigt med forretningsmæssige tiltag i forbindelse med Corona-nedlukningen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Det har indtil nu været muligt for os at køre videre på næsten samme niveau og uden de helt store konsekvenser. Vi er dog mere bekymret om fremtidig ordre indgang. Fremstillingsvirksomhed
Det har ingen særlig påvirkning på vores branche. Folk laver stadig legepladser. Bygge- og anlægsvirksomhed
Det kan vi ikke sige noget om, da der jo ikke er nogen som ANER hvad, hvornår og hvorfor! Fremstillingsvirksomhed
Det meste arbejde foregår fra hjemmekontor både før, under og efter krisen Bygge- og anlægsvirksomhed
Det vigtigste er at være hurtigt omstillelig og tilpasse sig den virkelighed der er. Vi har omstillet produktionen. Vi er klar til at tage markedsandele og klar til at købe op blandt konkurrenter. Hver dag er en konkurrence, som de dårligst forberedte taber. Fremstillingsvirksomhed
Dialog med lejer Fast ejendom
Dialog og individuelle aftaler med vores erhvervslejere Fast ejendom
Digitale kataloger, webinarer, omstruktureing. Fremstillingsvirksomhed
Digitaliserer salget Transport og godshåndtering
DIgitalisering
Fokus på salg
Bygge- og anlægsvirksomhed
Digitalisering Information og kommunikation
Digitalisering af alle ydelser, hvor det er muligt.
Costcutting
Effektivisering
Andre serviceydelser
Digitalisering af kunde kontakt på eksport markederne. Corona vil dog først manifestere sig for os sent i 2 henholdsvis 3 og 4 kvartal. Her vil vi med stor sandsynlighed opleve en stærk tilbagegang i ordre mængden. Fremstillingsvirksomhed
Digitalisering af salg/marketing
To ugentloge hjemmearbejdsdage
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hydraulico A/S Digitalisering af serviceydelser, så udenlandske kunder kan få kvalificeret hjælp.
Sundhedmæssigt indført strenge krav til adfærd, afstand og håndhygiegne, samt krav om digitaliserede møder, og hjemmearbejder på skift så man kommer momentant på virksomheden, og har plads til afstand mv.
.
Fremstillingsvirksomhed
HumanTrust A/S digitalisering og kontor-automatisering Andre serviceydelser
Digitalisering, hjemmearbejde, salg, udvikle nye produkter Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
direkte kontakt og besøg af vores kunder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Diverse sikringsforanstaltninger for at undgå spredning af Covi 19 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
drastiske nedskæringer på personale siden Fremstillingsvirksomhed
Driften er beliggende i Rusland, hvilket har givet betydelige vanskeligheder med valutakursudsving som følge af corona- og oliekrisen.
TIltag i form af: 1) Sikring af likviditet ved opnåelse af kreditfacilitet, 2) opbyggelse af opbevaringskapacitet (siloer) til korn mhp at kunne imødekomme et eksportforbud på korn, 3) opbyggelse af ekstra reservelager mhp at undgå forsinkelser grundet grænsenedlukning, 4) etablering af beredskab til sikring af yderligere medarbejdere, såfremt kritiske medarbejdere bliver karantæneramt eller syge
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Driften er stoppe, og medarbejder hjemsendt og der er søgt om løntilskud.
Udviklingen er det eneste der kører videre.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Drive- In Shopping , levering til døren uden beregning Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
E handel fokus
Omkostningsbesparelser
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Effektivisering øget fokus på optimal kundeservice. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Effektuere arbe´jdesgange, tilføjer nye områder og minimerer udgifter Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Egon Pedersen Revision Efter nedlukningen har vi etableret hjemmearbejdspladser og sikret at de som er på kontoret engang imellem sidder med god afstand, samt ofte rengøre håndtag, overflader, kaffekander mm.
I forbindelse med arbejdet omkring kompensationsordninger, har vi måtte hyre ekstra arbejdskraft til at sikre at vi kan hjælpe vores kunder gennem krisen.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Efter sommeren skal jeg arbejde på at få flere jobs og kunder, det er svært pt. Andre serviceydelser
Efter Sundhedsstyrelsens vejledning blev alle medarbejdere hjemsendt jv Trepartsaftalen. Jeg selv (ejer) varetog alene de kritiske/akutte behandlinger som måtte opstå.
Forsøgte efter anbef. fra fagforening at lave en aftale om midlertidig lønnedgang med bestemt personalegruppe uden succes.
Genåbnede så snart det var muligt, med indkaldelse af 1/2 -delen af personalet. Efter 1 uge indkaldelse af øvrige personale. Arbejder dog stadig efter Sundhedsstyrelsens vejledning om nedsat kapacitet (nedsat patientflow) og øget krav om udgiftstunge værnemidler og rengørning. Derfor har jeg desværre set mig nødsaget til at pålægge alle patienter en ekstra gebyr (25 kr) i "smitteforbyggende tillæg", samt øge priserne for de frie ydelser.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Nexterminal A/S egentlig ikke nogen, vi har lavet ny hjemmeside, men det er fordi den "trængte"... vi har desuden fået nogle kunder til at fremrykke software vedligeholdelse ved at lokke med at den blev dyrere 1. Juli...(som den faktisk gør) ellers ikke det store. Ingen grund til pakin hvis man har 4 mill i reserve pr medarbejder. Information og kommunikation
Ekstra fokus på at hjælpe kunderne: Giver ekstra lange betalings-betingelser, giver gratis adgang til information for en given periode, nye produkter på markedet til at hjælpe vores kunder i krisen,
Omkostningsfokus: hiring freeze, travel & social event freeze (easy), lader folk gå på deltid der ønsker deltid i krisen (pga pasning af børn etc) etc.
Information og kommunikation
Ekstra fokus på faste omkostninger - kan vi omlægge til anden omkostningsmodel med flere variable omkostininger.. bl. outsourcing.
Sikre endnu større fleksibilitet i eksisterende forretningsmodel
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ekstra fokus på hygiejne og afstand. Begrænset adgang af udefra kommende på virksomheden. Begrænsning af fysiske møder. Fremstillingsvirksomhed
Ekstra fokus på kundetilfredshed
Ekstra fokus på at agere hurtigere i markedet
Periodisk lønreduktion for alle medarbejdere for at sikre fuld produktivitet.
Information og kommunikation
Ekstra fokus på markedsføring, optimering af timeforbrug samt nye tiltag særligt på Take Away, vi ikke tidligere har haft fokus på. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
CPH digital ApS Ekstra fokus på newbizz og markedsføring.
Vi vil netværke mere end vi normalt plejer.
Vi vil sørge for at alle medarbejdere har mere fokus på nye opgaver, samt at eksisterende opgaver skal køre snorlige
Information og kommunikation
Ekstra fokus på udvikling + R/D
Implementering af flere virtuelle værktøjer ex. videomøder
Fremstillingsvirksomhed
Ekstra obs på at skaffe nye kunder, vi har miste kunde ordre, grundet corona krisen.
Ekstra pleje af kunder vi stadig har i virksomheden.
Ekstra obs på at skaffe nye kunder, vi har miste kunde ordre, grundet corona krisen.
Ekstra pleje af kunder vi stadig har i virksomheden.
Ekstra obs på at skaffe nye kunder, vi har miste kunde ordre, grundet corona krisen.
Ekstra pleje af kunder vi stadig har i virksomheden.
Ekstra opmærksomhed på likviditet Bygge- og anlægsvirksomhed
Ekstra overvågning af markeder og lokale tilpasninger (omk) til efterspørgelsen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ekstra rengøring Andre serviceydelser
Ekstra vagter til produktionen (fødevarer).
Adskillelse af medarbejdere som er nødt til at møde fysisk op
hjemmearbejdspladser til alle andre.
ændring af deadlines overfor kunder
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ekstraordinær indsats for at skabe yderligere omsætning og nå det mistede under krisen.
Vi var netop på vej op, men da vi handler med det offentlige sygehusområdet og prak. læger, så blev alt lukket ned ...
Andre serviceydelser
Ekstraordinært fokus på salg og tilgang af nye opgaver på trods af travlhed lige nu... Fokus på relationer! Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ekstremt besværlig gjorte rejse betingelser.
Erhvervsministeren er frosset fast i stolen.
Transport og godshåndtering
Ekstremt meget digital mødeaktivitet
Ændrer vores salgskoncept så det passer i en digitaliseret verden
Langt mere målrettet i vores kundekontakt
Fremstillingsvirksomhed
nej tak en masse newbiss
Undervisning
Rinco En medarbejder hjemsendt. Breve til kunder. Opfølgning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
En reduktion af vores medarbejderstab med 12%. Vi forventer, at den ikke øges igen før godt inde i 2022. Transport og godshåndtering
en stor del af vores forretning er sæsonbetinget. vi har hovedsæson fra Påske og indtil uge 42. Det betyder at vores omsætning PT er lammet af nedlukningen.
vi har været mere aktive på eksportmarkederne, hvilket har givet flere ordrer. vi har købt en del varer ind, så vi er klar når der genåbnes.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
En stor del af vores fremst./salg er mode-tilbehør til bekl. forr., som er lukkede/i vanskeligheder. Vi har derfor hurtig koncentreret os salget til større varehuse i DK og i ø. eksport. Begge dele er lykkes, dog til yderst konkurrencedygtige priser, men vi har undg. hjemsendelse/nedlukning og lærer hver dag noget nyt Fremstillingsvirksomhed
En stor del af vores virksomhed er relateret til Olie og Gas industrien samt skibs og platform fremstilling og der sker ikke meget i øjeblikket, men vi forventer at der kommer gang i dette igen inden alt for lang tid. Fremstillingsvirksomhed
En større grad af digitale møde Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
En vis lageropbygning så vi er klar når markedet kommer tilbage Fremstillingsvirksomhed
En væsentlig andel af vores salg går til medical device industrien og vi har derfor kun mærket en beskeden nedgang i efterspørgsel Fremstillingsvirksomhed
Endnu mere fokus på e-handel Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Endnu mere fokus på produktudvikling Fremstillingsvirksomhed
endnu større fokus på salg, mobilisering af hele virksomheden, arbejde med værdier, styrke social sammenhæng.
fastholde/udvide kommunikation med kunder og potentielle kunder samt fastholde virtuelle møder.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Enkelte opsigelser. Information og kommunikation
Er en mands virksomhed uden ansatte, så der har ikke været behov for særlige tiltag Bygge- og anlægsvirksomhed
DMR - www.dmr.dk Er er naturligvis arbejdet hjemmefra i perioden.

Salg og langsigtede tiltag er iværksat så vi kan komme stærkere ud efetr krisen end vi kom ind i den ;-)
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Er mere aktive på sociale medier Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Er mere forsigtig med investeringer. Kun de investeringer som har en lang tidshorisont kan måske gennemføres. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Er privilegeret ved at være i en branche (advokat), hvor behovet for vores ydelser som følge af Corona-krisen grundlæggende er stort, mens der er andre områder som transaktioner, der selvfølgelig er gået meget tilbage, men samlet set er vi ikke ramt som så mange andre. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Et shift i vores målgruppefokus
Tilbudskampagner
Øget markedsføringsbudget
Prisstigning
Ansættelsesstop
Information og kommunikation
etablerer partnerskaber
følger op på kundeleads med tilbud om genstart efter corona
udvikling nye services
søger ny finansiering
Andre serviceydelser
etablering af hjemmearbejdspladser Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Etablering af hjemmearbejdspladser, implementering af intern digital komminikation (chat, video m.v) som samtidigt kan anvendes til videomøder eksternt, øge muligheder for sikker digital udveksling af dokumenter med kunder Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Etablering af større lager Fremstillingsvirksomhed
Evaluerer det der har været positivt og overvejer hvordan det kan implementeres i en hverdag uden Corona Andre serviceydelser
Evt. opsigelse af medarbejdere Andre serviceydelser
Evt. reduceret arbejdstid Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fam pakker og take away Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vitafood ApS Farvel til små kunder og nøje gennemgang af transaktionsomkostningen for alle ordre. Ligesom alle kunder bliver gennemgået. Med de logistiske udfordringer der er kommet ved import fra Sydeuropa og Asien, er der ikke mere plads til små skæve ordre og kunder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Faste hjemmearbejdspladser og masser af online-møder, hvilket gør os mere fit til internationale opgaver. Information og kommunikation
fastholder kontakt med kunder Andre serviceydelser
Fem ud af seks medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation og der ansøges om støtte til dækning af faste udgifter. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Firmaet er under afvikling uden ansatte, Corona har ingen betydning
Flere ansatte gik ned i tid og løn for en periode. Andre serviceydelser
Flere digitale møder m.m. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
flere nye tiltag for at gøre vore gæster trygge, så de tør at bestille en rejse (f.eks. mulighed for afbestilling med dags varsel), adskillige kommunikationstiltag, ændrede rutiner til rengøring af feriehusene, ændrede åbningstider, fleremedarbejdere er sendt hjem, ændrede markedføringstiltag, inkl. nye målgrupper (som erstatning for udlændinge), osv. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
- Flere online tiltag
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Flere opgaver løses online Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Flere tilbud. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Flere tjenester online for at begrænse fysisk kontakt. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Flere videomøder og hjemmearbejde ellers ingen tiltag Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Flere virtuelle møder Bygge- og anlægsvirksomhed
Nielsen & Christensen ApS Flyttede vores detail del af forretningen over på en hjemmeside for at redde noget af salget. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Flytter nok i mindre lokaler.
Sparer på administrationspersonale.
Information og kommunikation
Foden er taget væk fra speederen. Rationalisinger og besparelser. Andre serviceydelser
Fokus på alle omkostninger.
Forberedelse af materiale til kunder, så vi er forberedt på at vores branche kommer igang igen.
Transport og godshåndtering
... Fokus på anden applikation, hvor vores produkt kan anvendes til Covid19 Bygge- og anlægsvirksomhed
Fokus på at sælge på nettet. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Fokus på bundlinie:
- spare omkostninger
- opsagt nogle medarbejdere
- øget fokus på salg, og forlængelse af eksisterende aftaler
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fokus på cash flow. Minimere Capex. Udsætter innovation. Men har mod til at investere i alm drift og projekter der er bevist succesfuld. Fyrer ikke medarbejdere men ansætter heller ikke selvom det var planen grundetvækst. Så, padler og afventer men afvikler ikke. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fokus på Corona-relaterede forretningsmuligheder Information og kommunikation
AUTOLANDET A/S Fokus på digital markedsføring i form af videopræsentation af biler (Vi sælger brugte biler, som kan være noget vanskeligere for folk at købe ubeset ifht. nye) Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- Fokus på digitalisering
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Fokus på indenlandske kunder Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Fokus på karantæne af udlandske medarbejdere, samt god håndhygiejne. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Fokus på kerne strategi
nedlukning af ikke strategiske aktiviteter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fokus på kerneforretningen og ikke på produktudvikling Information og kommunikation
The Bagel Co Fokus på kernevirksomhed, specificeret marketingindsats. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Fokus på nethandel herunder åbning på nye markeder
Samarbejde/sammenlægning med andre i branchen for at skabe stærkere fundament
Udførelse af vedligeholdelsesarbejder
Færdiggørelse af udviklingsprojekter
Forøget markedsføring og kommunikation med kunder
Andre serviceydelser
Fokus på omkostninger og mindske markedsintroduktion af nye produkter, som skaber højere omsætning end nuværende produkter alene Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fokus på omkostningernes nødvendighed, herunder brugen af eksterne ydelser.
Optimering af interne omkostninger(Medarbejderudgifter og lønninger)
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fokus på personalet og deres motivation, fokus på sundhed og opfyldelse af retningslinjer, fokus på daglig likviditetsplanlægning, og god kontakt til kreditorer Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Fokus på risiko og omkostninger samt at holde gang i forretningen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
nej Fokus på segmenter i vækst. Vi er en grossist i onlinesalg og kan flytte fokus på de segmenter, der klarer sig godt i markedet Information og kommunikation
Fokus på simplere produkter. Fremstillingsvirksomhed
fokus på støttet byggeri. Bygge- og anlægsvirksomhed
Fokus på take away Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Fokus på udvikling - til 2021 Fremstillingsvirksomhed
Fokuserer på at lave produktforbedringer under krisen sådan kunderne vil opleve et klart løft når vi kommer ud af Corona Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Fokuserer på at øge egenkapital og anvender støttepakkerne. Andre serviceydelser
Fokusering af strategien - fravalg af visse forretningsområder - reduktion i stabsfunktioner. Bygge- og anlægsvirksomhed
Fokusering på eksisterende forretningsområder
fokusering på færre aktiviteter
mindre afhængighed af kommuner
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Fokusering på regeringshjælpepakker ifm med stimulering af byggebranchen (Fjernelse af anlægsloft, Grønne tiltag - for bygningsmassen m.m.) Bygge- og anlægsvirksomhed
Folk arbejder hjemmefra og møder afholdes telefonisk eller via web. Efter Corona vil vi være mere offensive omkring vores markedsføring, da vi har en del gode historier at fortælle omkring vores koncept. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
for os har lukningen af grænsen til Tyskland betydet en omsætnings stigning på ca20% dette vil falde når grænsen åbner igen Andre serviceydelser
Foranstaltninger til at sikre afstand plus imødekomme skærpede krav til håndhygiejne Fremstillingsvirksomhed
Forbedre website og produktudvikning Fremstillingsvirksomhed
Forberedelse for at byde på projekter som stat/kommune lover udbudt, efter Corona. Justering og udvikling af nye produkter. Bygge- og anlægsvirksomhed
Fordeling af medarbejdere og afstand Bygge- og anlægsvirksomhed
Fordeling med lønkompensation Fremstillingsvirksomhed
Foreløbig er vi ikke "ramt" - det bliver vi på den lange bane, hvis ikke snart grænsen til Tyskland åbner. 70% af vore kunder er udenlandske. Andre serviceydelser
Foreløbigt har vi måttet udsætte vores sæsonstart, så vi ikke kunne åbne til Påske, som vi plejer. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Forholdsregler i virksomheden i forhold til sundhedsstyrelsen anbefalinger samt etablering af hjemmearbejdspladser.
Ingen fysiske møder med kunder/leverandør/samarbejdspartnere samt buffet i kantine lukket. Ekstra rengøring i virksomheden og tæt dialog med leverandører omkring forsyningssikkerhed af råvarer.
Fremstillingsvirksomhed
Formodentlig nedlukning af virksomheden Information og kommunikation
fornyet prisstrategi samt lønnedgang hos personale og ledelse Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Forretningsmæssigt ingen tiltag.

Organisatorisk har alle været hjemmearbejdende siden den 11. marts. Først i sidste uge har vi introduceret mødepligt på kontoret, dog i form af et rotationsprincip: To dage pr. uge møder man ind på kontoret - varierende dage for lige/ulige uger dage således, at man møder såvel funktionelt relevante kolleger, som der sker en vis social afveksling.
Fast ejendom
Forsigtig investment i nye projekter Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Forsigtighed og omkostningsanalyser Bygge- og anlægsvirksomhed
Forskellige nedskæringer. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
forstærket inkassoindsats overfor debitorer, som der er flere af
dialog med lejere
arbejder hjemmefra
håndsprit
Fast ejendom
TimePlan Software A/S Forstærket investering i udvikling
Konvertering af fysiske kontakter/møder til virtuelle kontakter/møder i forbindelse med salg og implementering
Yderligere automatisering af administrative rutiner
Information og kommunikation
Forsøg på større synlighed på internettet..... Transport og godshåndtering
Forsøge at finde nye kunder/andre ydelser at tilbyde Transport og godshåndtering
Keinicke ApS Forsøger at arbejde mere digitalt - lederudvikling via Skype Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Forsøger at finde job ved vores kunder i DK i stedet for i udlandet.
Afvikle afspadsering og ferie
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Forsøger at holde fast i de netværksmøder som vi faciliterer både selv og for andre.
Vi kommunikerer en del ud og forsøger at bevare optimismen
Undervisning
Forsøger at lave online aktiviteter og fastholder kommunimation med vore medlemmer Andre serviceydelser
Forsøger at markedsføre nye produkter. Holder endnu tilbage med nedskæringer Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Amplexa Genetics Forsøger at opdyrke nye markeder
Forsøger at "stimulere" vores kunder
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Forsøger at skabe mere salg på fx kurser. Andre serviceydelser
Forsøger at sætte tæring efter næring hver dag, I vores virksomhed yder vi service i private hjem og kommunale institutioner, vi kan ikke fortage andre tiltag end lave besparelser i takt med den manglende indtægt. ( Selvmord i slowmotion ) Vores forretning kan ikke anvende hjælpepakker fra staten pt. Det næste bliver fyringer af personalet. Andre serviceydelser
Forsøger at være fleksible over for kunder Undervisning
Fortsat dele af virksomhedens aktiviteter online via Zoim og MS Teams Andre serviceydelser
Servico ApS Fortsætter med at holde en høj kvalitet, men umiddelbart ikke andre tiltag udover i forvejen besluttede tiltag.
Fortsætter som hidtil Bygge- og anlægsvirksomhed
Forventer en reduktion i omsætning på ca. 10%, så har derfor reduceret medarbejderstyrken med 10%.
Om nødvendigt vil der blive indført arbejdsfordeling i efteråret, hvis coronakrisen trækker ud.
Fremstillingsvirksomhed
Dahldorph logistik Forventet førest en reduktion i omsætningen men omsætningen øget efter udmelding af statsministeren om at købe Ind på nette.
Vi har pga af dette måtte ansætte nye chauffør uden varebilschaufføruddannelse da uddannelsesstederne er lukket pga coronatiltag, der er lige blevet udmeldt at vi har nu 9 dage til at få alle gennem varebilsuddannelse , trods dette at mine chauffør har været og er voldsom presset for at kunne leverer til privat kunder der er hjemsendt pga corona. Denne meget korte frister er ganske sværtgennem førlig .
Transport og godshåndtering
Forøgelse af markedsføringsindsats (annoncering/brush up på hjemmesider/kundekampagner (messer i år er aflyst)).
Forøgelse af produktionskapacitet (for at indhente det tabte)
Bygge- og anlægsvirksomhed
Forøger vores indkøb af materialer til lager - således at vi kan drive vores forretning og leverer rettidigt. Bygge- og anlægsvirksomhed
Forøget fokus på salg og samarbejde med vores norske partner Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Fraflytning af lokaler, nedskæring i antal medarbejdere, effektivisering af processer. Undervisning
Guardian-srm. Fremskynder implementeringen af teknologiske systemer som kunden kan bruge. Andre serviceydelser
Fuld digitalisering af virksomheden Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
fuld fart i webshoppen.
Evt flytte til billigere husleje
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fuld fokus på levering til slutbrugeren Andre serviceydelser
Fuld fokus på online forretninger og hård opfølgning på betalinger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
fuld gas igen! Fremstillingsvirksomhed
Fuld kraft på vores onlinesalgskanaler. Mere end før Corona-krisen.
Hjemsendelse af medarbejdere på lønkompensation.
Meget mere online/telefon-møde aktivitet.
Generel optimering - Fyring af medarbejdere
Fremstillingsvirksomhed
Fuld tryk på den digitale udvikling af markedsføring og salg. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fulgte myndighedernes anbefaling 14 ud af 16 medarbejdere arbejdede hjemmefra. pr 11/5 er alle tilbage på job. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
. Full speed på web-delen, da vores wholesale deal har stået helt stille. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fullstendig omlegging av virksomheten. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Fyre folk på stribe, først 2021 kommer der gang i den, hvis ikke de straks lukke op Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
fyrer og hyrer efter opgaver Bygge- og anlægsvirksomhed
Fyring af en medarbejder Transport og godshåndtering
Fyring af en medarbejder, forsøger at skære ned på udgifter. Sender infomails til patienter. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
fyringer Undervisning
Fyringer af 1/3 af medarbejderne. Øjeblikkeligt efter lukning.

Derefter genansættelse af 1/3 af dem, da det ikke gik så galt.

Besparelser. Og skærpet fokus på pipeline ift nye opgaver.

Klar til yderligere fyringer, hvis påkrævet.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fyringer og strømligning af processer Fremstillingsvirksomhed
Fyringer som det første
Mindre løn til ejer
Bygge- og anlægsvirksomhed
NA Fyringer, besparelser og udskydelse af nye initiativer Fremstillingsvirksomhed
Fyringer, nedskæringer, udlejning af lagerplads
Fyringer, opsigelse af lokaler Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Fyringer/nedskæringer/ingen investeringer Fremstillingsvirksomhed
Jesper Hannibal Rejser Fyrret 5 ud af 9, og 3 er på arbejdsfordeling.
Hjælpepakkewr til ejer på 23.000 x 3 søgt
pakke til faste omkostninger søgt.
Hjælpe pakke / lån til Rejsegarantifonden modtaget. Det er dog frygteligt og vi kan ikke undsige os at tage del ig tilbegebetaling af det kollektive lån, og hermed minder byrden om et åger lån, hvor vi kommer til at betale 2½ gang mere tilbage end vi har lånt.
Andre serviceydelser
Færre ansatte Bygge- og anlægsvirksomhed
Færre ansatte Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Følger de anvisninger som foreligger - adm. personale og tegnestue arbejder hjemmefra, bedre rengøring, større afstand, ingen besøg, mere afholdes online mm Fremstillingsvirksomhed
FØLGER KÆDENS ANVISNINGER Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Følger regeringens og sundhedsstyrelsens anvisninger og har herudover finanssieret og etableret hjemmearbejdspladser for alle medarbejdere.

Meget omhyggelige med at alle vasker hænder og sprutter af. Rengøringen er øget på arbejdspladsen. Medarbejderne sidder med større afstand og skal blive hjemme ved mindste forkølelse el. lign. Maden serveres som vacuempakkefe portionsanretninger.
Allerede inden regeringens nedlukning blev en medarbejder bedt om ikke at møde på arbejde i 14 dage da vedkommende have
været på skiferie i Tyrol.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Følger situationen og reagerer, hvis der opstår en mulighed for nye opgaver. Ellers intet specielt. Fremstillingsvirksomhed
Følger statens anbefalinger og lader så mange som muligt arbejde hjemmefra. Stadig i udviklingsfasen med forventet første salg ultimo året. Fremstillingsvirksomhed
Følger sundhedsstyrelsens direktiver, og håber på lempelser hen af vejen så vi kan få den normale hverdag igen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Følger tæt op på vores lejeres betalingsevne og "vilje", da flere af vores virksomhedslejere er totalt lukket ned af regeringens tiltag, og derfor ikke har nogen indtjening. Fast ejendom
følger vejledninger om håndtering af corona. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Før lå der ca. 23 timer på værkstedet og ifbm værkstedet /hverdag. Pga. smittefare for os selv, kunder og familier har vi skåret antallet af værkstedstimer ned til ca 10. Derved går vi ikke for tæt og det passer med det antal kunder der kommer, dvs en halvering -dertil kommer at kunderne møder låste døre og bliver mødt udenfor. De kan ringe ind vha en ringklokke vi har monteret.
Ved genåbning forventer vi ikke at have mulighed for at ændre meget, alle er blevet forskrækkede og det varer lang tid inden det hele normaliseres, herunder at investere i have/park/vej-maskiner.
Mvh Michael Vorre
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Bigfood Danmark ApS Før/under nedlukning: Hjemsendelse af ansatte. Fokus på omkostninger. Hjælpepakker. Situationsvurdering. Strategirevision.
Efter genåbning: Omstrukturering af arbejdsopgaver. Øget markedsføring, bl.a. digitale løsninger. Tæt dialog med kundegruppen. Omstillingsparat.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Først hjemsendelse på lønkompensation, og med udgangen fyringer Fremstillingsvirksomhed
genåbningstilbud samt stor synlighed på sociale medier Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Generel løn- og arbejdstidsnedgang på 20%. Ledig tid investeres i interne processer, arbejdsgange, udvikling af forretningsmodeller og produktportefølje. Information og kommunikation
Generel lønreduktion på 7,5% for alle ansatte i maj, juni og juli Information og kommunikation
Gennemføre kampagner som er mulige i sammenhæng med regeringens retningslinier. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Gennemført indkøb og opsætning af IT for at muliggøre hjemmearbejde. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Gennemgang af alle være kunder i forhold til deres situation især deres økonomiske / vores interne arbejdstid og fordeling / vores omkostninger
Vores branche har ikke været hårdt ramt i første omgang idet grænsen ikke var lukket for varetilførsel.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Gennemgang af kapacitetsomkostninger, øget fokus på netværk Andre serviceydelser
gennemgang af mulige besparelser og undgå planlagt ansættelse af medarbejder. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Den Danske Zoneterapeut Skole ApS Giver 15% rabat på kurser året ud, så jeg får fyldt klasseværelset op Undervisning
Giver gas på webshoppen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Giver gratis adgang til vores online baserede undervisningsmateriale. Undervisning
Grundig gennemgang af hele selskabets økonomi. Fast ejendom
ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s Gør opmærksom på hvad vi kan som helhed overfor faste kunder.
Udvider vores geografiske arbejdsområde på f.eks. Google AdWords
Bygge- og anlægsvirksomhed
HÅBER DET BEDSTE Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
HAFT ÅBENT HELE TIDEN, FØDEVARER Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
halvdelen af medarbejderne har arbejdet hjemmefra og her i begyndelsen af maj er vi lige så stille ved at få medarbejderen tilbage på kontoret igen. Information og kommunikation
Halvering af vores pladser indendørs! Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Handlingsplaner for trygge rammer for personalet samt planer for håndtering af kunder og sikring at vareflows, så vores kunder kan holde gang i deres produktion. Transport og godshåndtering
Håndsprit og afstand og øget markedsføring. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har afskediget én medarbejder ( 16%) Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lars Jeppesen Tømrer og Snedkermester A/S Middelfart Har annonceret ekstra, for at fastholde vores position i markedet, samt undgå at sende folkene hjem. primært udendørs aktiviteter. Har heldigvis nogle kunder som har
fremrykket nogle renoveringer til glæde og gavn for alle. Regner ikke med at det bliver nødvendigt at fyre eller sende folk hjem.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Integrated Gas Technologies aps Har ansat endnu en ny sælger for at øge salget. Fremstillingsvirksomhed
Har arbejdet fra hjemmearbejdspladser og overholder skærpet hygiejne Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Detailhandel - Sengeexperten.dk Har bedt to kollegaer om at arbejde hjemmefra, ellers kører firmaet som det plejer.
Har bla. etableret en app, hvor private kan bestille frugtkasser. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
dinBOLI A/S Har et byggefirma - lige nu producerer vi boliger, der er solgt ult. 2019 og primo 2020, så produktionsmæssigt er vi ikke ramt af corona-krisen. Det er vi til gengæld salgsmæssigt, dvs. lige nu skulle vi sælge boliger, der skal produceres i efteråret og afleveres ultimo 2020 og primo 2021 - her vil vi blive ramt økonomisk hårdt for manglende salg.
Pt. er der ikke nogen hjælp at søge for den manglende salg som kommer til at ramme os senere på året.
Bygge- og anlægsvirksomhed
VIBLA APS Har forsøgt at finde nicheer, men har samtidig skåret på medarbejderstaben. Fremstillingsvirksomhed
Har forsøgt mig med online salg - massiv markedsføring m.v. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har haft åbent hele perioden. Har forsøgt med lidt mere online synlighed og vil yderligere aktivere dette. Dog ikke online salg. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har haft ekstra fokus på salg i corona-perioden, og det er faktisk lykkedes os at holde samme omsætningsniveau som i de 3 foregående år. Information og kommunikation
Har hjemsendt 2 medarbejdere af 5. Kontoret holdes åbent således erhvervskunder stadig kan få hjælp i det omfang det er muligt. Samtidigt har vi "ro" til at færdiggøre ny webshop / ERP system. Information og kommunikation
Har hjemsendt 22 ud af 30 medarbejdere via lønrefusion (trepartsaftalen)
Stoppet udviklingsprojekter og har stor fokus på vort forbrug af cash.
Har søgt ekstra lån i Nordea via EKF garanti støtteordningen.
Fremstillingsvirksomhed
Har hjemsendt halvdelen af personalet med tilskud.
Reducerer varelagre
Overvejer forretningsmodel
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har hjemsendt over 50 % af medarbejderne og forventer efterfølgende afskedigelser Fremstillingsvirksomhed
Har holdt lukket og er genåbnet med nedsat åbningstid, pga hjemsendt personale. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har ikke haft lukket Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
har ikke haft lukket - har arbejdet gennem hjemmearbejdspladser - Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Har ikke haft lukket, vi er en blomsterforretning som leverer ud, og i denne tid mere end normalt. Selvfølgelig på bekostning af færre kunder i butikken Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Avifauna Har ikke haft lukket,kun taget forholdsregler, og kunderne gør det rigtigt godt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
GuldBageren Køge a/s Har ikke haft lukket... brød og kage hitter når cafeeer mm er lukket....
ændringer i dagligdagen ... ikke mange.. endnu mere fokus på rengøring og handsker altid..
værst : at skulle være politibetjent overfor ( undskyld) den ældre del af kundemassen, der åbenbart ikke forstår vigtigheden af afstand håndsprit og dankort :) Bedst: at vores skoleelever mm har MEGET stor forståelse på samme :)
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har ikke mærket nedlukningen på vor omsætning endnu og vil nok først se ændringer i 3. kvt. men fokuserer nu endnu mere på kundens behov (især eventuelle nye behov) og vil resten af 2020 reducerer interne investeringer til et minimum. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Har ikke været lukket Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
har ikke været lukket Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Randal Beton Har ikke været nedlukket i denne tid. Vi har haft et boom at indkomne ordre. Fremstillingsvirksomhed
Har ikke været nedlukket, men har desværre været nødt til at sende folk på dagpenge. Fremstillingsvirksomhed
Har implementeret flere af sundhedsstyrelsens retningslinjer og og tiltag.
Ingen besøgende, møder eller kundebesøg.
Folk der kan arbejde hjemmefra får tilbuddet om at gøre dette.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vision IT ApS Har intensiveret brug af video mv. i marketing og møder.
Udvikler produkter sammen med eksterne partnere.
Investerer i kompetencer.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Thaisen Hus Har konference, hotel og restaurant, som er 100 % lukket ned
laver i stedet - take away - engros produktion af produkter til detail salg - udvikling af services og produkter
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Har lejet arbejdskraft i stedet for ansættelse hvis der har været behov og dermed været i stand til hurtig fleksibilitet. Fremstillingsvirksomhed
Har lukket buttiker og kørt online Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har mistet en del normal forretning, men har opnået tilsvarende andet - så det går nogenlunde op. Andre serviceydelser
har nedlukket og hjemsendt mere end 30 % af medarbejderne med henblik på hjælpepakken..
Holder tæt kontakt med vore kunder.
Fremstillingsvirksomhed
Har opsagt 2/3 dele af virksomhedens ansatte. Andre serviceydelser
Har produceret mere til lager end normalt for at sikre forsyninger.
Fremstillingsvirksomhed
Har reduceret i alle udgifter, medarbejder, minimerer indkøb og har nedsat min lån/pension. Fremstillingsvirksomhed
Har rykket en stor del af vores indhold online Kultur, forlystelser og sport
Har sagt farvel til ca 50% af arbejdsstyrken, primært i opsøgende salg og marketing. Finder ind til vores kernekompetencer og gentænker vores "purpose" Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Har sat priserne lidt ned på genudlejning Fast ejendom
HAR SAT PRISERNE NED PÅ LAGER BILER Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har sendt alle medarbejderne hjem. Forsøger selv at løse alle opgaverne selv. Der er meget lidt at lave.
Tænker i nye baner. Nye muligheder opstår. Vi
Fremstillingsvirksomhed
Dansk dental design Har sendt breve til alle nuværende kunder og beskrevet vigtigheden af at støtte danske virksomheder netop nu.......... Da vores branche er i hård konkurrence med kineserene og mange tandkroner sendes ud af landet fordi produktionen her er billigere..... Fremstillingsvirksomhed
Har sendt medarbejdere hjem med lønkompensation Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har sendt medarbejdere på fordeling Fremstillingsvirksomhed
Har søgt lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. Fremstillingsvirksomhed
Har trimmet organisationen, personalet har afholdt tilgodehavende afspadsering/fri og overvejer nu om vi på baggrund af de sidste nye initiativer fra regeringen skal igangsætte produktudvikling Fremstillingsvirksomhed
Har udvidet vores ugentlige varetur til 2 dage samt markedsført dette for at hjælpe kunder i nærområdet. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Har under nedlukningen ikke haft direkte kundekontakt - men det genoptager vi nu.
Møder har været lukket ned, men begynder også igen.
Marketingsansvarlig har arbejdet hjemmefra, og vil fremadrettet også have flere hjemmearbejdsdage, da hun har langt at køre.
Fremstillingsvirksomhed
Hård omkostningsstyring og hjemsendelse i stedet for fyringer.
Likviditeten er hård fordi kunder ikke kan betale og regeringens kompensationer er alt for langsommelige og bureaukratiske. Man burde have rullet moms 01.03.20 baglæns som lån til virksomhederne, alle tømte kassen for at betale og står nu med håret i postkassen. Godt med kompensationer men de er skruet forkert sammen af folk der aldrig har drevet virksomhed selv. Banklån med statsgaranti på 70% er no go for bankerne tager ikke risiko på den sidste 30% på virksomheder der er pressede.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Havde tidligere to butikker + webshop. Har netop opsagt den ene butik og afskediget medarbejderne i denne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Enkon A/S Hensyn til ældre medarbejder.. ældste fuldtidsansatte er 74 år gammel og der er 3-4 mellem 65 og 70 år
virksomheden forsøger at følge regeringens anvisninger
Bygge- og anlægsvirksomhed
Hente/bringe service. Ekstra rengøring/afspritning Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hiring freeze
mindre lønnedgang for ledelsen
Reduktion af rejseaktivitet
Aflysning af firmafester mm.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Phototeam Horsens Hjem sendelse af medarbejdere, opstart af webshop, fraskæring af alle omkostninger hvor muligt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjem sendte medarbejder på fuld Løn.
Dog uden kompensation.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemmearbejde
Tjek in dagligt online
Retur på arbejdet lige efter påske
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemmearbejde - forskudt arbejdstid - begavet áfstand Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemmearbejde for alle som følge af lukningen og det vil formentli fortsætte indtil der gives helt frit. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Friheden Gruppen Hjemmearbejde for de ansatte på kontoret
Virtuelle møder
Aftaler om udskydelse af betalinger fra debitorer, som er ramt på likviditeten
Fast ejendom
Hjemmearbejde for dem der kan
Indkøb af ekstra It- og kontorudstyr samt trukket nyt el + netkabler, så der kan skabes ekstra afstand imellem personalet og tages ekstra lokaler i brug
Håndsprit og tydelig skiltning ved alle indgange til virksomheden
Opdeling af toiletter til personalet og til udefra kommende personer
Transport og godshåndtering
MTO electric a/s Hjemmearbejde for dem som har mulighed. Følger sundhedsstyrelsen retningslinjer meget nøje.
Har arbejdet på lager og i produktion i hele perioden, uden problemer.
Investeret i Teams til salg og kundekontakt, samt senere til leverandører og samarbejdspartnere.
Har pt. ikke haft nedgang i salget.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemmearbejde hvis muligt.
Ekstrem travlhed med at levere bærbare til alle dem, der lige pludselig skal have hjemmearbejdspladser.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
hjemmearbejde og udbredt brug af teams. ellers ikke noget. Information og kommunikation
Hjemmearbejde pladser. Strammere likviditetsstyring Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Hjemmearbejde samt hjemsendelse af medarbejdere i en måned. Information og kommunikation
Hjemmearbejde, møder via videokonference mellem kollegaer og samarbejdspartnere Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemmearbejde, omkostningsreduktioner og omorganisering Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejde, vurdering af hvor mange vi kan være, medarbejdere har været inddraget fra første færd. Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejde. Information og kommunikation
Hjemmearbejdsplads, den bliver brugt flittigt, desuden at unødvendige møder aflyses og klares over telefon og mail.
Stor glæde over at skolerne er åbnet igen, da det giver 20 timer uden børn på kontoret.
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Hauschildt Marine A/S Hjemmearbejdspladser
Afskedigelse af 2 medarbejdere
Afspadsering
Afvikling af restferie
Forbud mod overarbejde

Efter:
Delvist retunering fra hjemmearbejdspladser
Øget rengørning af kontorer
Papir håndklæder og sprit
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemmearbejdspladser
Nye produkter
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemmearbejdspladser
Restferieafholdelse
Udvikling af ydelser der kan anvendes til fjernmøder
Udvikling af ydelser der kan bruges efter krisen
Information og kommunikation
Hjemmearbejdspladser for vore medarbejdere Information og kommunikation
Hjemmearbejdspladser og alle møder ud af huset omlagt til Zoom møder Andre serviceydelser
hjemmearbejdspladser og skiftehold Andre serviceydelser
Hjemmearbejdspladser, afstandstagen, skiltning, sikkerhedsvagt, afspritning, ekstra rengøring, periodevis nedlukning. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Robot Nordic ApS Hjemmearbejdspladser, ekstra rengøring og Skypemøder Fremstillingsvirksomhed
Hjemmearbejdspladser, hjemsendelser, forskudt arbejdstider, reduceret åbningstider, alternative serviceydelser, efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Vivino bar Scandinavia ApS Hjemsende alle ansatte med lønkompensation. Slukke for alle kølleskabe, og køleanlæg.
Bygget om for at forbedre baren, køkken og lager.
Søgt efter nye medarbejdere lige inden genåbning, for måske at finde bedre arbejdskraft.
Indkøbt og opsat sæbe og håndsprit dispensere.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Hjemsendelse af ansatte på restferie samt evt hjemsendelse på dagpenge. Bygge- og anlægsvirksomhed
BECK TRADING APS Hjemsendelse af de folk vi kan undvære.
Rydder op og forbereder gen-åbning.
Efter åbning kontakte vores kunder, hører om situationen.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
hjemsendelse af medarb , satser på projekter ved genåbningen Kultur, forlystelser og sport
Hjemsendelse af medarbejder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af medarbejder. Forsøger bredere markedsføring for at skaffe opgaver. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af medarbejdere
Arbejde hjemmefra
Øget markedsførring
Transport og godshåndtering
Hjemsendelse af medarbejdere + omkostningsrefusion. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af medarbejdere i .henhold til 3 parts aftale..div. hjælpepakker til hotel og restaurant virksomheden..
Svaret er givet som koncern, der bl.a. ejer hotelvirksomhed. Det er den del som er hårdest ramt. Men også .elproduktion fra vore VE anlæg er ramt.
Kultur, forlystelser og sport
Kamark Grafisk A/S Hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn og statens løn pakke.
Ved den såkaldte "genåbning af samfundet" må vi alt afhængig af markeds udviklingen, tilpasse driften og virksomhedens udgifter på alle måder.
hvis regeringen begynder at udfase hjælpe pakkerne, uanset om vi har den nødvendige omsætning og indtjening, har vi følgende muligheder:
arbejdsfordeling, lønnedgang, fyring af medarbejdere, lukning / konkurs.
Hvis regeringen fortsætter den asociale og usolidariske linje med at friholde organisationer og den offentlige sektor for nogen form for bidrag og reguleringer, kan
jeg ikke se at ansatte i den private sektor, eller de private virksomheder skal acceptere denne ulighed, men så hellere trække stikket.
Fremstillingsvirksomhed
ATH Transport og Handel ApS hjemsendelse af medarbejdere med løn.
Transport og godshåndtering
Koppenbjerg Emballage A/S Hjemsendelse af medarbejdere med lønkompensation. Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendelse af medarbejdere med tilskud. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af medarbejdere og investeringsstop. Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendelse af medarbejdere på kompensation
Søgning af tilskud til faste omkostninger
Øget reklame og tiltag som udvidelse af åbningstider for reparation af lastbiler
Afskedigelser af medarbejdere
Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendelse af medarbejdere på LØN KOMPENSATION - 75% af arbejdsstyrken. Konsekvenserne omkring økonomi afhænger af længden på krisen. Vi har endnu ikke mødt nedgangen, idet vi havde placeret ordre og salg frem til og med Maj. Salget stoppede op pr. medio marts og derfor har vi ikke ordre fra Juni og fremadrettet, hvilket betyder at vi først rigtigt rammes af den økonomiske nedgang, når tilskuds pakkerne ophører - medmindre de forlænges efter 8 Juli. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af medarbejdere pga. forventet nedgang i ordrer. Øget new bizz tiltag. Information og kommunikation
Best Travel Hjemsendelse af medarbejdere samt kompensation for faste udgifter
Reduktion af rejsemål
Andre serviceydelser
Hjemsendelse af medarbejdere samt omkostningsminimering. Udvikle og styrke online-salg. Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendelse af medarbejdere, ekstra logistik og planlægning Bygge- og anlægsvirksomhed
nej hjemsendelse af medarbejdere, nød bemandingsplaner, omrokering af medarbejdere , aflysninger af planlagte events.
Renovering
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
hjemsendelse af medarbejdere.
Aflysning af messer.
Cancellering af ordrer/skære i størrelsen af ordrer.
Fuld fokus på egen webshop/egen kampagne.
Kampagne sammen med andre designbrands for at opnå den synergi der kan ligge i større udbredelse.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
AV fusion A/S Hjemsendelse af medarbejdere.
Udarbejdelse af opgaver der ikke haster
Information og kommunikation
Hjemsendelse af medarbejdere. Andre serviceydelser
Hjemsendelse af Personale
Budget tilrettet.
Stopper med luxusbil ala. Rengøring, branding, åbenthus, gaver ect.
Det er for dumt at de medarbejder der er hjemsendt med løn ikke må hjælpe det de kan.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Optik Rahr A/S Hjemsendelse af personale 1. Måned. Meget skarp styring af alle omkostninger. Ingen indkøb til varelager. Ingen annoncering. Investering i værnemidler. Andre serviceydelser
Hjemsendelse af personale ca. 50% Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af personale med lønkompensation Transport og godshåndtering
Det ønsker jeg ikke Hjemsendelse af personale, nedskæringer hvor det er muligt, indførsel af videokonsultationer, længere åbningstider. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Hjemsendelse af personale. Tilpasning af produktion.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Fahrendorff optik Hjemsendelse af personale., således jeg har minimum bemanding, samtidig med at jeg lægger så mange timer jeg kan.

Vi havde 10 års jubilæum i april, det skubbet vi til efteråret - kampagner - tilbud o.l
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendelse af personalet
Annullering af de ordrer vi kan
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse af personalet, kortere åbningstider, målrettede produkter tilpasset dagens Danmark, tilbud, mulighed for at købe ind udenfor åbningstid, udlevering af tøj til hjemmeadresser, aftaler med leverandører omkring yderligere kredit eller stop for varer eller justering af pris. Endnu flere tiltag på de sociale medier Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse ag medarbejdere under tilskudsordning.
udvikling produkter til hygieje,
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse alle medarbejderne. Pga. Leverer ydelser til offentlige som er lukket ned. Andre serviceydelser
Hjemsendelse JF. 3 partsaftale. Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendelse med løn indtil restauranter, barer mv. genåbner. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse med lønkompensation
Udsættelse af projekter og lang-sigtede forbedringstiltag.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse med lønkompensation og ansøgt om omsætningskompensation Bygge- og anlægsvirksomhed
2BM hjemsendelse og restriktioner på transport.
Virtuelle babejdspladser med remote access for alle data og værktøjer
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Hjemsendelse, holde afstand. Forskudt arbejdstid. Mere arbejde hjemmefra. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelse, produkttilretning, gennerelle nedskæringer Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendelser for mere end 50% af ansatte.
Effektiviseringer i arbejdsgange.
Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendelser, hjælpepakken & nedskæringer (opsigelser)
Andre serviceydelser
Hjemsendelser. Kultur, forlystelser og sport
Hjemsendelser. Tilpasning af materiel. Udsættelse af leasing ydelser. Transport og godshåndtering
Hjemsendelsesaftaler Andre serviceydelser
hjemsendelsespakken
omkostningspakken
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendendelse med lønkompensation. Dækning af fast udgifter. Omfordeling af medarb. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsender folk med løntilskud.
Fokuserer på den del af markedet, som ikke bliver så hårdt påvirket af krisen.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Hjemsender medarbejdere, og tænker digitale løsninger- da vores produkt i dag er fysiske karrierespil og karriereevents med mange deltagere ude på landets skoler. Information og kommunikation
Hjemsendt de medarbejdere der ikke producerer
Mødes ikke med kunder pga. smitterisiko
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Hjemsendt medarbejder med løntilskud, nye tiltage, optimere virksomhed Fremstillingsvirksomhed
Hjemsendt medarbejdere Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
hjemsendt personale Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendte en del af personalet i nogle uger. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendte folk Andre serviceydelser
Lyngby Special Optik Hjemsendte medarbejdere og opretholdt kun et akut beredskab Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjemsendte straks alle vores løsarbejdere/timelønnede Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Hjælpepakker Andre serviceydelser
holddeling, hjemmearbejde, øget rengørring, fokus på rationaliseringer, planlægger scenarier for nedgang Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Holde afstand bland medarbejdere, vaske hænder m.v.
Ellers ingen større tiltag.
Fremstillingsvirksomhed
www.acbacl.com Holde igen med investering der kan påvirke likviditeten for meget Information og kommunikation
Holde mindste 2 m. afstand til alle kunder og holde alle anbefalet forholdsregler
udsætte mange rutine procedurer
udsætter alle investeringer
Arbejder på skift og planlægge fyringer af medarbejder.
Er meget meget sur over vi ikke kan blive testet...
Andre serviceydelser
holder afstand og kører kun en i hver bil Bygge- og anlægsvirksomhed
Holder afstand og spritter Bygge- og anlægsvirksomhed
Holder afstand til kunder Bygge- og anlægsvirksomhed
Holder afstand, vasker ofte hænder, spiser i hold, begrænser vores kontaktkreds, passer generet på. Fremstillingsvirksomhed
Holder business kørende. Høj aktivitet med kunder online. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Holder fast i de gode dyder og lancerer nye produkter og går efter mere "nærkontakt" til markedet, så vi har fingeren endnu mere på pulsen i forhold til slutkunderne. Fokus på hvad der virkelig bidrager og giver værdi til markedet - anno 2020. Fremstillingsvirksomhed
Uptime Development A/S Holder igen med ansættelser. Brugere freelancere mere. Information og kommunikation
Holder igen med Investeringer
Afvikler alt ferie og fridage
Skærer ned på lageret, for at forbedre likviditeten
Fremstillingsvirksomhed
LNP Corporate Finance A/S Holder investeringer tilbage Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Holder investeringer tilbage.
Udbetaler ingen udbytte til aktionærerne.
Udliciterer intern funktion.
Fast ejendom
Holder kun kundemøder via telefon og videochat indtil videre. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Holder længere åbent, ingen ugentlig fridag Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Lundhilds tegnestue aps Holder mange teamsmøder Bygge- og anlægsvirksomhed
Holder mest muligt i gang og åbent. Fast ejendom
Holder mængder af webinarer Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Holder møder udenfor, hvis muligt.
Holder afstand og forsøger kun at mødes med personer som vi har mødt med før nedlukning.
Vi forsøger at arbejde så normalt som muligt, med omtanke.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Holder produktionen i gang - underleverandør til bl a fødevare industrien . Sendt flest mulige funktionærer på hjemmearbejde for at skabe afstand mellem medarbejdere der nødvendigvis skulle supporter produktionen. Fremstillingsvirksomhed
DKT AUTO AS Hurtig og resolut tilpasning af kapacitet og omkostninger. Fremstillingsvirksomhed
Højere grad af videokonferencer internt og med kunder Information og kommunikation
I 2 mdr (April/maj). er al personale gået 10 % ned i løn + tid. Så vi ikke har været al for mange på arbejde ad gangen. Men nok personale til at forretningen har kunne være åben og levere varer til kunderne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
I Corona lukketiden har vi arbejdet med at få lavet en bæredygtighedsprofil til virksomheden.
Vi har planlagt hvilke brancher vi skal angribe salgsmæssigt efter Corona tiden.
Fremstillingsvirksomhed
I det vi er en poduktions virksomhed kan vi ikke indstille produktionen. Produkter 2-3 år frem skal produceres. Derfor har vi ikke kunne hjemsende personale og kan ikke bruge nogle af hjæpe pakkerne. Der er kun en mulighed og det er at søge kriselån. For en lille virksomhed havde det været rart med lidt hjælp. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
. I forventning om at nogle af vores kunder vil få likviditetsproblemer har vi indledt en væsentlig mere stringent evaluering og overvågning af vores kunders betalingsevne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke de store, det store fokus var på at passer på vores medarbejder og kunder ved at delle alle op i hold der ikke mødtes, for derved at kunne holde produktion igang og mindske smittespredning. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke det store - kun oprydning og klargøring Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Ikke lavet ændringer. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
SABIC Ikke mange nye, men mere fokus på de af vore produkter som aktivt kan bekæmoe COVID-19 elelr e rmest upåvirket efterspørgselsmæssigt Fremstillingsvirksomhed
Ikke nogen Information og kommunikation
Ikke nogen generelle tiltag - vil opleve tab på konsulentbistand på kunde-adresser Information og kommunikation
Murermester Ole Larsen Ikke nogen har kørt på 100 % Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke nogen nye udover vi nu igen må besøge vores kunder fysisk som er tømmer handlere, byggemarkeder, brændsels forhandlere etc. Vi har i 8 uger solgt via mail og telefon fra vores hjemmearbejdspladser, hvilket har betydet lidt mindre omsætning omend vi på ingen måde skal klage i forhold til mange andre brancher. Men det giver mere salg at besøge kunder. Vi tror dog resten af 2020 vil blive lidt svært indtil diverse boligprojekter er igangsat og diverse byggefirmaer kommer igang. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Pengerådgivning Ikke nogen væsentlige tiltag Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ikke nogen væsentlige ændringer - vi har i forvejen overvejenede hjemmearbejdspladser Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke noget Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke noget Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lades Akupunktur Ikke noget ekstra. Andre serviceydelser
Ikke noget specielt egentlig. Vi har brugt tiden på diverse ting vi har udskudt de seneste år. Struktureringer, dokumentation, markedsføringsmateriale m.v. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ikke noget specielt udover at vi har været hjemsendt og arbejdet hjemmefra Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke noget specielt. Andre serviceydelser
Ikke noget specielt. Vi er som sådan ikke påvirket. Andre serviceydelser
Brandt A/S Ikke noget specielt. Vi forsætter vores forretningsplan som hidtil. Fremstillingsvirksomhed
Ikke noget særskilt, vi havde allerede inden sat vores erhvervsandelslokaler til salg. Kultur, forlystelser og sport
ikke noget ud over det sædvanlige - der har ingen ændringer været Transport og godshåndtering
ikke noget. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke nogle da vi er så heldig at vi ikke rigtig er ramt. Fremstillingsvirksomhed
Ikke nogle specielle tiltag endnu. Vi planlægger at hvis vi bliver ramt af nedgang, skal vi ha udviklet på nogle nye produkter der har ligget i skuffen et stykke tid, Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke påvirket af corona-nedlukning - medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Koala Designs ApS Ikke rigtig nogen tiltag - vi arbejder som vi altid har gjort. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ikke rigtig nogen, jeg er en enmandsvirksomhed som laver fejlfinding og energioptimering indenfor vvs.Jeg arbejder som regel alene og det har jeg også bedt alle
mine kunder om at ku gøre under Coronakrisen.Det har sagtens kunne lade sig gøre så derfor har min virksomhed ikke lidt under krisen heldigvis.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke rigtig nogen. Vi oplevede faktisk et stigende salg i starten af nedlukningen, dels på grund af ordre inden nedlukningen, men måske også lidt hamstring fra de af vores kunder som er fødevareproducenter. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ikke rigtig nogle, da vi ikke er i direkte kontakt med vores kunder. Andre serviceydelser
ikke så mange da vi er så privilegeret at have opgaver udendørs så vi er ikke så hårdt ramt, men det kan jo komme med opbremsningen af ordretilgang som vi dog endnu ikke har oplevet. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ikke så mange tiltag - men vi vil helt sikkert have lidt mere af vores reservedele på lager El-, gas- og fjernvarmeforsyning
FOM Technologies A/S Implementering af E-learning webbaseret kurser mod betaling. Fremstillingsvirksomhed
Indførelse / accept af flere hjemmearbejdsdage.
Afholdelse af flere møder internt- og med kunder, online.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Indkøb af desinficerende rekvisitter Andre serviceydelser
indkøb at 3 nye produktions linjer Fremstillingsvirksomhed
Indskrænkninger af projekter, personale samt øvrige løbende omkostninger Fast ejendom
Indtil nu har vi opgaver nok til fuld beskæftigelse. Vi udsætter løndrøftelse og har haft øget fleksmulighed de seneste måneder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Andersen Travel A/S Indtil videre afventer vi åbning 31.08 iflg Mette F Transport og godshåndtering
Indtil videre ikke så meget, idet vi som digital konsulentvirksomhed mest er ramt på vores salg. Vi overvejer at lave nogle online salgsarrangementer. Information og kommunikation
indtil videre, ingen, what so ever Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingem Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen
Kun almindelig sund fornuft
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Andre serviceydelser
Ingen Fast ejendom
Ingen Information og kommunikation
Kølkær Entreprenør A/S ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Transport og godshåndtering
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Hauch & Bach ApS Ingen Fremstillingsvirksomhed
INGEN Fremstillingsvirksomhed
Ingen Andre serviceydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Information og kommunikation
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Ingen Transport og godshåndtering
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Elbek & Vejrup as Ingen Information og kommunikation
Ingen Fast ejendom
Ingen Information og kommunikation
Uno APS Ingen Andre serviceydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Flashbulb ingen Kultur, forlystelser og sport
Ingen Andre serviceydelser
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen El-, gas- og fjernvarmeforsyning
SÆFE Vagtservice Ingen Andre serviceydelser
LAMILUX Nordic ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Information og kommunikation
MR Skovservice A/S Ingen Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
ingen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ingen Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
BIPA A/S Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Bøllemosen Døre & Vinduer A/s Ingen Fremstillingsvirksomhed
INgen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ribers Maskinimport Ingen Fremstillingsvirksomhed
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Andre serviceydelser
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Silcofa A/S ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Information og kommunikation
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Information og kommunikation
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Shoporama ApS Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
JL-ENERGY Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
DeSeed Denmark A/S Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Arte Glasbyg Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Information og kommunikation
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Haugaard & Olsen byg og rådgivning ApS Ingen Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Jeno Electric Aps ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
EN Stillads & Hejs A/S Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
nej ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Information og kommunikation
Citrotek ApS Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Andre serviceydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen
Ingen Transport og godshåndtering
ingen Kultur, forlystelser og sport
ingen Fast ejendom
Voli ApSk Ingen Information og kommunikation
Ingen Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Sjællands Vikarservice ingen Andre serviceydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Information og kommunikation
Combikøl ApS Ingen Andre serviceydelser
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen Transport og godshåndtering
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
BASES A/S ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Jens Johan Andersen A/S ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Andre serviceydelser
Myllerup Entreprenør A/S ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen Information og kommunikation
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Information og kommunikation
ingen Fast ejendom
Viggo Bendz A/S Ingen Andre serviceydelser
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ingen Andre serviceydelser
Ingen Information og kommunikation
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Fremstillingsvirksomhed
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Transport og godshåndtering
ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
ingen Andre serviceydelser
ingen Andre serviceydelser
ingen Andre serviceydelser
Ingen Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Kurtzweil A/S Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Andre serviceydelser
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Information og kommunikation
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Fast ejendom
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen ! Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen (en enkelt medarbejder arbejdede hjemmefra) Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen (endnu) Fremstillingsvirksomhed
Ingen , da forretningen kører som vanligt med ganske små justeringer Andre serviceydelser
Flisekompagniet Ingen - business as usual Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen - business as usual. Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Ingen - der har aldrig været mere travlt i byggeriet Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen - er ikke berørt af nedlukning/genåbning Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen - fortsætter uændret Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen - håndværkere er der ingen restriktioner på, så der er kun enkelte kunder der aflyser/udsætter arbejdet, og de fleste byggerier kører videre - så tiltag vedrørende dette er kun ekstra håndvask samt afspritning - samt afstemning med kunden før arbejdet Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen - vi afhænger fuldstændig af fiskeriets situation Fremstillingsvirksomhed
ingen - vi er en forsyningsvirksomhed og er reguleret indtægtsmøssigt Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Ingen - vi er ikke ramt Bygge- og anlægsvirksomhed
Saabyg ApS ingen - vi har ikke arbejdet næsten som "normalt" Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen - vi har kunne arbejde som vi hele tiden har gjort, da vi arbejder i små hold, samt udelukkende arbejder udendørs Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen - vi har kunne holde det hele kørende hele tiden. Men vi kan blive påvirket som følge af general dårlig økonomi hos befolkningen på sigt. Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen - vi kan indrette os, så forskrifter overholdes. Ordebogen uændret. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen - vi kan køre videre som normalt. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Flexys a/s Ingen ansættelse og een afskedigelse. Bygge- og anlægsvirksomhed
Dansk Stillads Service A/S Ingen bortset fra de sundhedsmæssige og begrænset hjemmearbejde Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen corona relateret Andre serviceydelser
Ingen da der ikke er taget hensyn til håndværkerne, vi har skullet fortsætte som normalt! Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen da der ikke har været behov for det. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen da vi ikke har egenprodukter Fremstillingsvirksomhed
ingen da vi ikke har lukket ned Bygge- og anlægsvirksomhed
Karin Strand-Holm Ingen da vores arbejde består i at tage rundt og underholde ældre og seniorer. Kultur, forlystelser og sport
ingen der er så meget at gøre vi er en service virksomhed
så kunder vil ikke rigtig have at vi kommer
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen eller meget få, vi er en softwarevirksomhed, der nok har haft det nemmere under covid-19 sammenlignet med andre brancher. Andre serviceydelser
Ingen endnu vi har meget travlt Transport og godshåndtering
Ingen endnu. Fremstillingsvirksomhed
Ingen endnu. Andre serviceydelser
Ingen for vi har ikke været berørt af krisen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen foreløbig, da vi ikke har mærke konsekvenserne af krisen endnu, og vi har ikke været lukket ned. Transport og godshåndtering
Ingen fysisk kontakt, ingen åbne hus, men fremvisninger med kontrol og afspritning mv.
Brug af lønkompensation
Fast ejendom
Ingen fysiske kundemøde på nuværende tidspunkt i stedet bruges alternative mødeformer via digitale platforme. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen gæster i huset.
Special sluse til fragtfolk og forsendelser
Ekstra opfølgning på import/eksport.

Andre serviceydelser
Ingen hjælpepakker med direkte støtte passer til os, så vi har prøvet at reducere omkostningerne så meget som muligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen hjælpepakker med direkte støtte passer til os, så vi har prøvet at reducere omkostningerne så meget som muligt Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen idet virksomheden ikke er ramt af denne krise. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen indtil videre Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen indtil videre, da vi ikke kan gøre bruge af nogle af hjælpepakkerne. Vi har dog bedt alle medarbejdere om at få afholdt alt restferie etc. inden udgangen af april 2020 og vil muligvis også bede dem om at afholde de nye 5 feriefridage allerede i maj 2020. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen kontakt mellem kunder og chauffør, følgesedler fremsendes pr mail i stedet for den udleveres på stedet. ingen besøg på kontor udover personale, håndvask og sprit står fremme, til personalet ,enkle personale holder sig til deres egen bil i pauser, Råstofindvinding
Ingen lukning. Forsøger at finde andre forretningsområder for at hente det der er/ eller bliver ramt af omsætningen pga. corona situationen.
Fremstillingsvirksomhed
N/A Ingen markante tiltag, som vi ikke også ellers ville have gennemført. Information og kommunikation
Ingen nyansættelser før vi ser en bedring. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen nye tiltag. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen nævneværdige Information og kommunikation
Ingen nævneværdige ændringer. Kort hjemsendelse af noget personale, hævet kassekreditten. Andre serviceydelser
Ingen p.t. - afventer det fulde billede af krisens omfang og reelle konsekvenser Andre serviceydelser
Ingen på nuværende tidspunkt , vi har hele tiden produceret som vi plejer Fremstillingsvirksomhed
Ingen PT Transport og godshåndtering
Ingen pt. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen pt. Information og kommunikation
Elministeren.dk ApS Ingen specielle nye tiltag, men flyttet noget fokus til online og fået opdateret webshop både grafisk, funktionsmæssigt og nye prdoukter.
Holdt løbende telefonisk kontakt med eksisterende kunder i vores projektafdeling, så vi har en ide om hvor vi står henne og kan supportere på bedste vis.
Andre serviceydelser
Ingen specielle tiltag udover de nødvendige sundhedsmæssige forholdsregler og nogle udsatte genbesættelser af et par sælgerjobs. Fremstillingsvirksomhed
Hedepejs, Silkeborg Ingen specielle. Lidt ændret markesføringstaktik ift. hvilke kunder vi henvender os til. Andre serviceydelser
Ingen specielle. Vi har været så heldige/dygtige, at vore kunder ikke har mærket situationen voldsomt. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Helmer Christiansen A/S Ingen specifikke tiltag Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen specifikke, bortset fra de generelle retningslinier der udstikkes for befolkningen som helhed. Afstand, sprit mm Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ecodel A/S Ingen specifikt omkring Corona. Information og kommunikation
Ingen store radikale ændringer, men en bekræftelse på at kunde/produkt diversifikation og en stærk og lokal/regional/national værdikæde fortsat er en farbar vej på den lange bane, selvom den kan være lidt tungere omkostningsmæssigt.
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Ingen større tiltag Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen særlige tiltag Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen særlige. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen særlige. Vi oplever ikke omsætningsmæssig nedgang men er opmærksomme på at de meget vel kan komme. Fremtiden er tåget. Information og kommunikation
ingen tiltag Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
ImmuMap Ingen tiltag andet end hjemmearbejde som udgangspunkt i perioden 12/3-25/5 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen tiltag under nedlukningen. Vi er stadig beordret lukket. Vi ved endnu ikke hvornår vi må åbne igen og de tiltag vi kommer til at lave afhænger af hvilke restriktioner der vil være ved vores genåbning. Kultur, forlystelser og sport
Ingen tiltag vi har fulgt retningslinjerne. Transport og godshåndtering
Ingen tiltag, med mindre at de forventet ordre ikke kommer, så bliver jeg nød til at sige få op, 1-3 mand ud af 28...
Fremstillingsvirksomhed
Ingen ting Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen ud over at give vores kunder længere kredittid. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen ud over at medarbejder arbejder hjemmefra Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen ud over bedre kontrol med debitorer Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
. ingen ud over opgradering af muligheder for håndhygiejne, afstand mellem medarbejderne etc. som myndighedernes anbefalinger. Bygge- og anlægsvirksomhed
perpl group a.s ingen udover introducering af Teams møder Information og kommunikation
Ingen umiddelbare. Dog vil muligheden for fremtidigt hjemmearbejde for personalet blive opgraderet som følge af gode erfaringer med hjemmearbejde. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen vi er ikke berørt af krisen endnu. Bygge- og anlægsvirksomhed
W&M A/S Ingen væsentlige . Fremstillingsvirksomhed
Ingen væsentlige som følge af corona. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen væsentlige ændringer, som forvaltnings virksomhed af investeringer Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen ændring Transport og godshåndtering
Ingen ændring Information og kommunikation
ingen ændring Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen ændringer Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen ændringer Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen ændringer udover overvejelser omkring hvordan vores kurser fremadrettet skal afholdes. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Proces360 ApS Ingen ændringer. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen ændringer. Afholder dog formentlig flere møder virtuelt fremover. Information og kommunikation
Ingen øvrige tiltag end allerede planlagte iht. forretningsplanen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen! Fast ejendom
Ingen, vi har indtil videre ikke mærket nogen konsekvens af Corona krisen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Elitegruppen Slagelse ApS. Ingen, absolut ingen . Kun passivitet.
Ved ikke i hvilken retning noget som helst går.
Så derfor sidder vi stadig passivt og venter på at restaurationer og lign åbner som førhen.
Før har vi ikke noget forretningsmæssigt grundlag
Andre serviceydelser
ingen, bortset fra at vi har arbejdet i døgndrift for at nå vores arbejde. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen, da vi er bundet af SST Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen, da vi er et revisionsfirma, og har fået ekstra arbejde pga. Corona Andre serviceydelser
Ingen, da vi ikke er ramt af corona relaterede problemer Andre serviceydelser
Ingen, da vi ikke er særlig hårdt ramt. Vi har sørget for at arbejde hjemme i væsentlig højere grad end før og har afholdt flere digitale møder, men ellers har der ikke været de store ændringer. Andre serviceydelser
Ingen, da vi ikke har haft nedlukning. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen, da vi ikke har været lukket ned. VI har derimod udvidet antallet af medarbejdere med 25% Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, da vi ikke har været påvirket af Corona Bygge- og anlægsvirksomhed
ingen, der har været nok at se til- bortset fra holde afstand-sprite bilen af efter brug-og holde -afstand til kunderne-skriver selv under på scanneren- Transport og godshåndtering
Ingen, det er business as usual. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen, ej påvirket. Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Ingen, har ikke været nedlukket Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, Har ikke været særligt ramt Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen, har ikke været væsentligt ramt af Coronakrisen Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Ingen, idet vores forretning er blevet drevet uanfægtet af corona. El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Ingen, men vi kommer på sigt til at afskedige medarbejdere. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen, udover at vi i 6 uger alle arbejdede hjemmefra - og siden har arbejdet 50/50 hjemme/på kontoret med ugentlig skift. Vi bruger p.t. IKKE offentlig transport for at komme på kontoret. Transport og godshåndtering
ingen, udover en masse mere rengøring Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen, vi arbejdede i forvejen hjemmefra Information og kommunikation
Ingen, vi arbejder for fuld kraft, som revisor har vi ikke haft mulighed for at lukke ned. Vi passer bare godt på os selv. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
LN Tømrer og Snedkermester Ingen, vi er en håndværksvirksomhed, og er ikke ramt af nedlukning.
Vi har heller ikke været syge.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen, vi er pre-revenue og derfor afhængige af investorer og er netop lykkes med fundraising under de første tre uger af Corona krisen :-) Fremstillingsvirksomhed
Ingen, vi er tvanglukket frem til 8. august!!!!! Kultur, forlystelser og sport
Rustfri Service A/S Ingen, vi har arbejdet igennem krisen. vores eneste problem var at man skulle passe sine egne børn og nå sit arbejde. Fremstillingsvirksomhed
Ingen, vi har ikke mærket nogen nedgang i de arbejdsopgaver vi laver. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
ingen, vi har ikke været berørt Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
ingen, vi lagde ny strategi i september 2019 som har gjort at corona ikke påvirker os. Andre serviceydelser
Skibby Røgeri ingen, vi var ikke lukket og fik som fødevareproducent mere travlt, da alle danskere var hjemme. Fremstillingsvirksomhed
ingen, vibeskæftiger os med incomming og outgoing turisme, så vi har ingen frihedsgrader overhovedet. Samt salgsfremstød for udenlandske vinkomiteer, som alle har annulleret, fordi de ikke kan rejse ind i DK. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Allan's KurérService ApS Ingen.
Har ikke haft behov og ej heller mulighed for at gøre brug af diverse Hjælpepakker.
Transport og godshåndtering
Ingen.
Vi arbejder i forvejen hovedsageligt "hjemmefra".
Information og kommunikation
Ingen.
Vi er en arbejdsgiverforeningen og rådgiver vores medlemmer om forretningsmæssige tiltag.
Internt har vi blot etableret mulighed for hjemmearbejde.
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Logistik Konsulenten. ApS ingen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. Fast ejendom
Ingen. Transport og godshåndtering
Ingen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen. Information og kommunikation
Ingen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
ingen. Fremstillingsvirksomhed
Ingen. Fast ejendom
Ingen. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Ingen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Belægningsteknik ApS Ingen. Bygge- og anlægsvirksomhed
Ingen. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. ( Vi har heller ikke været i den situation at være nødsaget til at lukke ned) Fremstillingsvirksomhed
Ingen. (Arbejder mere hjemme.) Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Ingen. Corona nedlukningen har ikke haft de store konsekvenser for vores forretning. Bygge- og anlægsvirksomhed
Realize ApS Ingen. Det går godt, og det tror vi det vil fortsat. Vi har haft totalt ordrestop i de første 5 uger af corona-nedlukningen. Så kom der gang i kundehenvendelser igen. De kan se, at de skal have igangsat ting for at nå det i deres egne årsplaner. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. Det har været muligt for os at fastholde en meget stor del af vores forretning, ved at udføre opgaver remote. Andre serviceydelser
Ingen. Er nu firma i ejendomsbranchen udelukkende med boligejendomme uden butikker Fast ejendom
Haslev Boghandel ApS Ingen. Vi er en boghandel i en provinsby, og har ikke holdt lukket. Vi har dog sendt personalet hjem (de er timelønnede gymnasielever), men de er vendt tilbage igen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingen. Vi er ikke specielt berørt (endnu). Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Asergo Scandinavia ApS Ingen. Vi er uafhængige af fysisk arbejdssted, og vores produktpalette og kundetilgang er ikke berørt af corona. Andre serviceydelser
Ingen. Vi har arbejdet hjemme, men er hjemvendt halvt/halvt til kontoret Information og kommunikation
Ingen. Vi har faste aftaler om konsulentydelser. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Ingen. Vi har indtil videre ikke mærket nedgang i salget. Virksomheden har ikke været lukket ned, og ingen medarbejdere har arbejdet hjemme. Fremstillingsvirksomhed
Ingen. Vi havde en toptunet virksomhed i vækst, og må bare vente på tvangslukningen er ovre.
Da vi er 100% tvangslukket, overlever vi udelukkende på hjælpepakkerne. Hvis hjælpepakkerne stopper den 10. juli, men tvanglukningen forsætter, er vi konkurs efter 60 dage. Som ansvarlig ledelse, vil vi dog erklære os konkurs det øjeblik hjælpepakkerne ophøre, da der ikke er noget valid grund til at betale udgifter i 60 dage, når vi allerede kender resultatet derefter.
Kultur, forlystelser og sport
Ingen. Vores forretning har ikke været berørt af ned lukning eller reduktion. Vi har derfor kunnet agere næsten som normalt. Andre serviceydelser
ingenting, vi venter bare på at grænsen bliver åbnet igen Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Ingenting. Alt kører som hidtil Bygge- og anlægsvirksomhed
ingenting. vi er ikke ramt overhovedet. Andre serviceydelser
Faaborg Malerfirma ApS Ingenting. Vi har haft åbent hele tiden og har haft samme mængde arbejde som inden Covid-19. Dog afspritter vi selvfølgelig som alle andre, og tager de afstandsforholdsregler vi er blevet bedt om. Bygge- og anlægsvirksomhed
Innovation, Uddannelse og Digitalisering Andre serviceydelser
Intensivere fokus mod de områder, hvor vi fortsat har salg Andre serviceydelser
Interne retningslinjer for hygiejne og hensyn til kolleger og kunder, samt retningslinjer for afholdelse af fysiske møder Bygge- og anlægsvirksomhed
Interne udvikling, udvikling af nye produkter Information og kommunikation
MG-Udvikling ApS - www.virker.dk Internt: Vi bruger vores 'egen medicin': VækstModellen, som viser sig fantastisk brugbar til at fokusere, fastholde den positive tankegang og optimismen, og skaber nye veje og ikke mindst nye handlinger og ny adfærd!
Eksternt: Vi kører business as usual så vidt muligt, ringer til gamle kunder og kontakter nye - ud fra vores interne samtaler med VækstModellen
Information og kommunikation
Chr. Olesen A/S intet Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Intet Bygge- og anlægsvirksomhed
Intet Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Intet Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Intet Information og kommunikation
Intet Andre serviceydelser
Intet Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
T.J. Transmission A/S Intet El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Intet udover hvad vi plejer at gøre. God service til gode priser til rette tid. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Intet.
Vi har været heldige/dygtige og klaret os igennem uden brug af støtte ordninger ol.
Bygge- og anlægsvirksomhed
intet. Information og kommunikation
Introduktion af nye services, fx. Microsoft Teams, Webinars, onlinemøder mv. Information og kommunikation
Investere i ny sælger og maskiner Andre serviceydelser
RH Optronic ApS. Investerer i videreudvikling af produkter. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Investeringer på hold
Back to basics, reducer variable omkostninger (markedsføring bla)
Behold al personale - og øge afviklingen af ferie hvor muligt
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Investeringerne omlægges. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Investeringsbudgettet reduceres en smule Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Jeg fyrer 33% af medarbejderne, og skærer ind til benet, da jeg ikke forventer at mine kunder vil investere det næste lange stykke tid. Information og kommunikation
Jeg har en frisørsalon med 4 ansatte, så vi har rigeligt at lave. Ellers bare flere timer på gulvet! Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Jeg har et par ting oppe at vende, men som en restauration kan det være en anelse svært at genopfinde sig selv. Vi fortsætter med at være gode til det vi gør, men at finde på et nyt initiativ som gør der at stedet er fyldt hele tiden, for at kunne overleve, den er sgu svær! Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Energi og vvsinstallatør Din Grønne Installatør v/ John Thomsen Jeg har sprit i bilen og når jeg er ude ved kunder , så står vi et stykke fra hinanden. Der har ikke været en af de kunder jeg havde aftale med som ikke har ønsket at se mig og der kommer daglig nye opgaver ind som skal løses , med omtanke på at beskytte kunden og mig selv. Jeg arbejder både for private og erhverv. Jeg driver en Energi og vvs installatør forretning. Bygge- og anlægsvirksomhed
Jeg har suppleret egen indtægt med ekstra job, så min virksomhed har sparet min løn. Jeg har sørget for at renovere så meget som muligt af hvad jeg selv har kunnet. Jeg har forhandlet kreditter hos leverandører Jeg har skaffet henstand på husleje osv osv Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Jeg havde meget lange snakke med nogle af mine kunder, p.g.a de ville lukke projekter ned p.g.a covid19.
dertil måtte jeg svare at de så skulle betale for at mine medarbejder skulle side hjemme og lave ingen ting. Altså de ville bryde kontrakter.
Det lod de så være med og kom på bedre tanker, idag er vi alle glade over at det på ingen måder havnede her.
Mvh. Vinkler ApS
Bygge- og anlægsvirksomhed
A/S Ninolab Jobkompensationer, udskydelse af moms Andre serviceydelser
Justere bemandingen så den passer til den nuværende situation Fremstillingsvirksomhed
Justerer bemanding, sparer på omkostninger, udsætter investeringer Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
RETHNK Justering af koncepter til virtuel
Andre typer opgaver
Andre serviceydelser
Justering af låneaftaler og sortiment Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Justering af organisation
Øget digitalisering
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Justering af personale Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Kongruens ApS Justering af udgifter, opsigelse af abonnementer, reduktion af lønninger
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
kampagner og finansiering af udstyr Andre serviceydelser
Kampagner, meget øget antal virtuelle kundesamtaler, træning i koncept for at tale om kundens nye problemstillinger, refreshed hjemmeside, øget aktivitet på Linkedin Andre serviceydelser
Kan ikke gøre andet end producere de enkelte akutte opgaver vi får ind Fremstillingsvirksomhed
Kigger mere på omkostninger end tidligere Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
Knap så meget kontakt m kunder - mere mail og telefon

besøg og udførsel af arbejder som vanlig
Bygge- og anlægsvirksomhed
kollektiv lønnedgang i 3 måneder samt to opsigelser.
nye processor for kontoret jvf. Erhvervstyrelsens regler.
Besparelser på faste udgifter (kantine, aviser, osv.)
Information og kommunikation
Konsekvent opstilling af forskelle scenarier så vi præcis ved hvordan vi skal navigere i de tænkelige situationer vi kan se foran os. Hyppig dialog med medarbejdere, ledere og bestyrelsesformand. Dialog med Dansk Erhverv. Undervisning
Kontakten med interesserede nye kunder skulle overholde corona regler - også som signal til kunden Fast ejendom
Kontakten til vores kunder betyder alt
Andre serviceydelser
Kontorarbejde hjemmefra, digital adgang til server, digitale møder, sprit og værnemidler til rådighed. Ekstra rengøring af kontorer. Færre besøg i private hjem. Møder med færre deltagere. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Kontrolleret nedlukning Fremstillingsvirksomhed
Kortere vikarperioder - på helt ned til 3 måneder. Det er højtuddannede vikarer, hvor vi normalt kører med min. 1 år. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Kraftig reduktion af omkostninger og udnyttelse af hjælpepakken omkring personale.
Ellers genoplivning af kunder og projekter.
Fremstillingsvirksomhed
Kraftigt reduceret i faste omkostninger.
Sat Capex på hold
Afskediget funktionærer og timelønnede medarbejdere
Opsagt aftaler med vikarer
Fremstillingsvirksomhed
Kreditforenings lån i bygningen. Mindre åbent i 2020 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Kun at vi i perioden ikke tog nye kunder ind, ellers var det business as usual Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Kun de lovpligtige Bygge- og anlægsvirksomhed
kun en person ud af 5 på arbejde på kontoret (max 2 i skift) Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Kun handel gennem vinduet, så kunderne står på gaden. Da vi er en isforretning, er det et stort skridt. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Kundebesøg aflyses samt serviceopgaver aflyses. Når grænser åbnes vil disse aktiviteter genoptages. Fremstillingsvirksomhed
Kundekontakt og opgaver løses via web værktøjer - dialog mellem ledere og medarbejdere - 2 ugentlige telefonkonferencer - global virksomhed med kontorerer i hele Europa Bygge- og anlægsvirksomhed
Kundekontakt via telefon, mails mm.
Større lokale til kundekontakt ved genåbning
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Kunder bestiller tid i dametøjsforretningen.
Stamkunder køber gavekort.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Kurser flyttes til Live Online kurser i Zoom.
Co-working space pladser er opsagt så medarbejdere arbejder hjemmefra.
Information og kommunikation
Køb af ekstra iscrem maskine Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Gro Company ApS Lancere ny Webshop investere i B2C, hvor vi udlukkende før fokuserede på B2B marked.

Præsentere de kommende kollektioner via Skype og video fremvisning. Hvor vi tidligere deltog i messer og lavede kørende salg.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lancering af ny strategi, fortsat øget digitalisering, forbedret infrastruktur/værdikæder, større risikoafdækning og forsat højt udviklingsniveau både i services, mennesker og platform. Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Lancering af nye koncepter og færdige løsninger til kunder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Laver arbejde hvor kun 2 mand arbejder Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Laver vores produkt bedre og mere miljørigtigt
(hotel, lejligheder og sommerhuse)
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Lavere efterspørgsel har givet anledning til at sælge nye produkter til eksisterende kunder og opsøge nye kunder til eksisterende produkter. Andre serviceydelser
Lavere en strammere debitor opfølgning. Er mere observant på spot ordrer. Tilsikrer at vi hurtigt kan både nedskaleret, men også opskalere indenfor segmenter og forretningsområder. Transport og godshåndtering
Leder efter investor til at redde os, har sendt 40% medarbejdre hjem, er gået 20% ned i løn - Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
lever op til sundhedskriterier mht afspritning, afstand mellem patienter både mht booking og hvor mange der må være på klinikken ad gangen. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Lidt afventende på indkøb af nye ejendomme. Fast ejendom
Lidt mere fokus på online. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
INKA Consult Lidt mere tilbudsskrivning Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Lidt mindre fremmøde og store udgifter til værnemidler og andre anderledes aktiviteter. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Lidt nøjere opfølgning på kunderne både under og efter nedlukningen Råstofindvinding
lidt personale nedgang Kultur, forlystelser og sport
Lidt øget markedsføring. Fast ejendom
Lige nu er 4 medarbejdere hjemsendt på løn, som vi får kompensation for. Vi håber på at i al de 3 skal tilbage senest starten af juni måned. Vi forsøger at finde nye produkter og mere og anderledes markedsføring, men det er ikke kun pga. coronakrisen men også pga den i forvejen lidt underlige situation, som vores firma står i
Fremstillingsvirksomhed
Likvidering Bygge- og anlægsvirksomhed
Aerobicgården Aps live-streaming Kultur, forlystelser og sport
Lukker alle åbne projekter. Forsøger at blive taler på relevante konferencer i fremtiden. Gennemgår salgs- og markedsførings strategi Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Montra Hotel A/S Lukker alt hvad vi kan ned i virksomheden, sender ansatte på løn refusion, søger kompensation for faste omkostninger og prøver så godt vi kan at hjælpe vores kunder med flytning af deres arrangementer. Informerer bestyrelsen og medarbejdere om vores situation og hvad vi gør af tiltag.
Gør klar til genåbning, Sender infomation om vores virksomhed på sociale medier og hjemmeside. Laver attraktive tilbud for vores kunder.
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
lukker dele af udviklingen ned Information og kommunikation
Lukker for personlig henvendelse, men har åbent ellers på normal vis. Igangsætter også ekstra investeringsprojekter, som egentlig var planlagt til senere. El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Lukket og tager det Tab som følger med Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Lukket samtlige butikker (7) indtil omkring den 1 maj. Ca 2 måneder
Skære produktion ned og leverer mindre til wholesale kunder.
Forventer mindre salg i efterår 2020 og i 2021.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lukning af butiksdør, kunder kunne kun bestille pr. mail, telefon eller webshop og så afhente.
Alt kører normalt som tidligere, dog med max 3 kunder i forretningen pr. gang.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lukning af fysisk butik og 100% fokus på netsalg. Salg i fysisk butik udgjorde før coronakrisen ca. 25%. Netsalget er steget mere under krisen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Løbende analyse af tilbagemeldinger fra kunder Bygge- og anlægsvirksomhed
Løn kompensation
Kompensation for ejerleder
Kompensation for faste udgifter
Minimum af investering
Andre serviceydelser
Løn kompensation Fremstillingsvirksomhed
Løn nedgang
Fyringer
Frekvens ændring
Information og kommunikation
Lønkompensation
Efter dette muligvis afskedigelser. (forhåbentligt kan vi undgå dette)
Fremstillingsvirksomhed
lønkompensation
fastholdelse af innovations projekter (produkt modularisering, samt øget grad af digitalisering)
Fremstillingsvirksomhed
Lønkompensation
Skiftehold
Øget fokus på marketing
Plejer kunder
Test af nye områder
Fremstillingsvirksomhed
Greenoil Standard Lønkompensation Fremstillingsvirksomhed
Lønkompensation for 30% hjemsendte.
Øget markedsføring
Ville gerne søge om kompensation for faste udgifter, men da vi som ordreproducerende virksomhed har en hvis gennemløbstid og ordrebeholdning så var vores omsætning været helt fin i både marts og april. Nu bliver vi så hårdt ramt fra maj måned og frem, men det er denne kompensationsordning ikke designet til at tage højde for. Vi kan derfor ikke bruge ordningen selvom vi forventer at få hårdt brug for den fremadrettet.
Fremstillingsvirksomhed
Lønkompensation istedet for fyringer. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
lønkompensation, der dog er helt utilstrækkelig så den vil blive fulgt op med afskedigelser af 50-60% af de ansatte. Fremstillingsvirksomhed
Lønkompensation, så arbejde / servicer matcher til behovet.

Genåbningen er svær at forudse, men vi tror at resten af 2020 vil være med lavere aktivitet.
Andre serviceydelser
Lønkompensations ordningen , faste udgifter
Efterfølgende , reduktion af medarbejderstaben og aftale om løn nedgang
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Lønkompensationsordningen og måske opsigelser på sigt Fremstillingsvirksomhed
Lønnedgang
Generelle spareforanstaltninger
Alternative indtjeningskilder
Kultur, forlystelser og sport
Lønnedgang, fordeling, og opsigelser. Vi har som det er lige nu ikke mulighed for at få del i nogle af hjælpepakkerne da vores omsætning ikke kommer ned med 35 % men kun ca 30 % det rammer hårdt. Fremstillingsvirksomhed
Lønreduktion
Afskedigelser
Fokusering af strategi / fokusområder
Udskyde skat/moms
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Lønreduktion og formentlig afskedigelser. Samt øget arbejdsmængde for ejerleder.
Gode økonomi udelukkende følge af megen beskeden lønudbetaling til ejerleder gennem adskillige år.
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Løntilbageholdenhed fra marts 2020. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
mange
incl øget digitalisering
By Mogensen ApS Mange af vores produkter bliver solgt via web-shops - vi valgte derfor at reducere leveringstiden, således at man i dag kan få special-lavede produkter på mellem 5-8 arb. dage. Det har givet yderligere omsætning uden det har kostet på bund-linjen. Fremstillingsvirksomhed
&RUM ApS Mange flere møder virtuelt frem for personlige møder
Tiden har været til at planlægge en udvikling af forretningen.
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Mange mindre tiltag. Bla er virksomhedens partnere gået ned i løn og medarbejderne har holdt kano 20 procent ferie uden løn i marts og april. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Mange ændringer for at undgå fysiske møder. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Mange! Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Markedsføring og opdatering af medarbejder og it værktøjer. Bygge- og anlægsvirksomhed
Markedsføring via nettet, det virker for tiden. :-) Fremstillingsvirksomhed
Marketing plan sættes i gang. Vi håber momsen
Vil blive eftergivet så vi kan sætte andre tiltag i gang. Vi har ikke har kunne søge tilskud fra det offentlige grundet komolicerede regler hvor der skal spekuleres i at gøre sig kvalificeret og det ønsker vi ikke.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Act Vikar & Rekruttering Marketingplan og sparring med bla. vores lokale Erhvervsforum samt revisorer etc. Andre serviceydelser
Måske afskedigelser eller job til fordeling Bygge- og anlægsvirksomhed
Måske afskedigelser. Information og kommunikation
masser af kommunikations tiltag og tæt opfølgning på vores klienter og internationalt øget samarbejde. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Apair med 2 nye butikker ud af 4 og web plus engrossalg, er vi hårdt udfordret med 4 lukkede butikker. Personale er sendt hjem og hjælpepakkerne aktiveret, men sæsonvarer for 2020 er ikke til at ændre, så ingen ny finansiering til betaling af vareleverancer. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Med alene 2 ansatte har der ikke været særlige tiltag. Andre serviceydelser
Medarbejder arbejder hjemmefra, vi er en lille virksomhed og har hos os ikke været påvirket af mangel på arbejde endnu, Vi ser med største ydmyghed på hvordan mange kæmper i disse dag. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
medarbejder er sendt hjem Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Medarbejder er sendt hjem, resulterende i produktivitets nedgang. Medarbejder begynder at komme på arbejde igen, ifb. med genåbningen, Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Medarbejder med symtomer skal blive hjemme.
Medarbejder med med større risiko skal blive hjemme.
Holde afstand og spritte/vaske hænder
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Medarbejder reducering og omstrukturering med opsigelse af ledere. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Medarbejdere arbejder hjemmefra - ændring i Produktion etc.
Tilpasset lokalerne etc til genåbning etc.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Medarbejdere arbejder hjemmefra i begrænset omfang
Øget salgaktiviteter efter corona
Andre serviceydelser
Medarbejdere er blevet bedt om at afvikle feriefridage og lidt ferie, men ellers ingen. Bygge- og anlægsvirksomhed
Medarbejdere er sendt hjem med lønkompensation Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Medarbejdere hjemsendt med lønkompensation. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Medarbejdere på fordeling - producere til lager Fremstillingsvirksomhed
Medarbejdere på lønkompentation 2dage pr. uge. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
medarbejdere sendt hjem på kompensation, ansøgning om hjælpepakker, reduktion af indkøb.
genåbning stille og roligt uden store nedsættelser, hvor vi kan få problemer med kundemængde.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Meget aktiv på sociale medier. Bygge- og anlægsvirksomhed
Meget få, øget opsøgende salg ved direkte henvendelse til slutkunder pga. midlertidigt lukkede butikker (hvor webhandel dog i nogen grad har kompenseret). Kultur, forlystelser og sport
Renoveringskonsulenterne ApS Meget kommunikation med vores kunder, i forhold til vores og deres situation. Ærlighed i forhold til leverancetider, opfølgning og generel dialog.
Vi har ikke foretaget fyrringer eller lignende, men medarbejderne har haft brug for stor fleksibilitet, for at få deres liv til at hænge sammen.
Sammen har vi forsøgt at få medarbejdernes hjemmearbejdsplads til at fungere bedst muligt, så de har de bedste muligheder for at udføre deres arbejde hjemmefra.
Bygge- og anlægsvirksomhed
Meget mere fokus på kunder og salg, optimering. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Meget mere online kundekontakt
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Meget mere rengøring, indkøb af værnemidler, holde afstand. Andre serviceydelser
Meget obs på medarbejders sikkerhed for ikke at blive smittet. Mere telefonisk kundekontakt opfølgning på tilbud mv. være sikker på at få ordre i hus Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Mere +1 salg, af varer og ydelser som ikke er vores kerneydelse Andre serviceydelser
Mere aggressiv opsøgning af opgaver blandt eksisterende netværk i branchen Information og kommunikation
Mere annoncering Bygge- og anlægsvirksomhed
PB Service ApS Mere annoncering med ops på energi Optimering . Kultur, forlystelser og sport
Mere arbejde hjemmefra
Ellers er det "business-as-usual" for os.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere brug af video og telefonkonsultationer Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Mere digital mødekultur, online præsentationer og webinars Information og kommunikation
mere digitalisering af processer, specielt i spændings feltet mellem os og kunderne. Andre serviceydelser
Mere digitalisering og endnu flere møder afholdes efterfølgende som videomøder El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Mere digitalisering og endnu flere møder afholdes efterfølgende som videomøder El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Mere direkte salg gennem vores webshop, mere synlighed direkte overfor slut-brugerne, ændret produktsortiment i forhold til ændret efterspørgsel, tilretning af kollektioner, udskydelse af indsalg til engroshandlen. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere focus på omkostninger Fast ejendom
mere focus på salg vedr. eksisterende kunder og nye kunder
prøver at reducere omkostninger hvor vi kan som følge af corona virus.
midlertidig ansættelses stop
Transport og godshåndtering
Mere fokus i butikken på sikkerhed i forhold til kunder. Sprit, handsker afstand m.m. Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
Mere fokus på digital aktivitet. Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Mere fokus på digitale platforme som bidrag til processer Andre serviceydelser
Mere fokus på digitalisering. Styrke samarbejdet med kunderne. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
mere fokus på e-business Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere fokus på markedsføring på sociale medier frem for magasiner el. lign.

Overordnet har vi været heldige, da onlinesalget har været stabilt. Vi har dog også haft flere tabte ordrer.
Fremstillingsvirksomhed
Mere fokus på online Fremstillingsvirksomhed
Mere fokus på online aktiviteter: virtuelle møder og nye måder at løse vores opgaver på Andre serviceydelser
Mere fokus på online salg og marketing. Fremstillingsvirksomhed
Mere fokus på online salg. Tiltag der øger trygheden ved at handle (vi er en butik). Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere fokus på online.
Online-salg, online-rådgivning, online eksekvering af marketingkampagner.
Afholdelse af webinarer.
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Mere hjemmearbejde Andre serviceydelser
mere markedsføring nationalt Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
mere markedsføring og mere effektiv omkostningsstyring Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
mere markedsføring, mere telesalg Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere newbizz Information og kommunikation
Mere newbizz fokus
Flytning til mindre lokaler
Andre serviceydelser
Mere online booking Kultur, forlystelser og sport
Mere opsøgende salg. Skærer alle unødvendige udgifter fra Bygge- og anlægsvirksomhed
Mere reklame. Andre serviceydelser
Mere remote selling Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Mere rengøring, bruger handsker og sprit (hvis haves). Hente-/bringe service. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere rengøring, reklame også på andre områder. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Mere salg Andre serviceydelser
Mere salg til detailmarkedet og mindre til caterinområdet. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
Mere SEO Andre serviceydelser
Mere SoMe reklame. Mere personlige reklamer lavet af vores konsulenter. Mere fokus på hygiejne fremover. Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Mere speed i vores produktudvikling Fremstillingsvirksomhed
mere websalg samt lagersalg. Kører ud med varer. Ølsmagninger samt øget aktivitet på Facebook Fremstillingsvirksomhed
Midlertidig lønnedgang, omkostningstilpasninger, produktændringer, øget brug af web-møder Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Midlertidig reduktion af kapaciteten vha Statens Lømkompensation, ellers intet. Information og kommunikation
Logistik Konsulenten. ApS Min indtjening er altid med en forsinkelse på ca. 12 måneder ift. aktivitetsniveau. Det betyder at reduktion i aktivitetsniveau under coronakrisen sætter sine økonomiske spor på samme tid i 2021. Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
- Mindre flow grundet hygiejnemæssige forholdsregler Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Mindre fokus på forretningsudvikling der ikke relateres til salgs-initiativer samt reduction i ikke kundevendte IT investeringer
Stærkere end normalt fokus på aftaler med kunder, der sikrer forbedret cash flow management (branchen er sæson betonet)
El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Minimering af omkostning. Timelønnede får færre timer. Information og kommunikation
Dansk Bilspedition A/S monitorere omkostningerne
forstærker marketing/salg
Transport og godshåndtering
DDN Middelfart Montører kører hver for sig Bygge- og anlægsvirksomhed
Mulig relancering af restauranten Kultur, forlystelser og sport
Møder afholdes online. Udstyr sprittes af før brug. Information og kommunikation
NA NA Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Når vi genåbner vil vi introducere take away, muligvis også på antal medarbejdere, og nye medarbejderkontrakter. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
neddrosling af aktiviteter.
Vi venter på, at eksport-markedet åbner igen.
Fremstillingsvirksomhed
Neddrosling af investeringer Fast ejendom
Neddrosling af medarbejderstaben, idet eksporten på normalt 45% af oms. er blevet reduceret til ca. 15% af oms. Fremstillingsvirksomhed
Nedgang i antallet af medarbejdere.
Prisjusteringer
Finder flere nicher at sælge vores produkter i.
Andre serviceydelser
Nedjusterer udgifter, sælger ud af aktiverne, markedsfører webshop, starter billetsalg tidligere. Vi har ikke mulighed for ekstra aktiviteter fx i vintermånederne. Kultur, forlystelser og sport
IoT Denmark A/S Nedjustering af antal ansatte, Digitalisering. Onlinemøder i stedet for fysisks møder m.v. Information og kommunikation
Nedlukning af aktiviteter uden kunder
Delvis nedlukning af aktiviteter med delvist kundefravalg
Kampagner for salg af gavekort på SoMe og email
Tilbudskampagner på SoMe og email
Langsigtede planlægning for øget indtjening, herunder forbedring af marketing, salg og branding, samt lidt besparelser på omkostninger
Optagelse af lån
Benyttelse af statens lønkompensation
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Nedlukning af alle aktiviteter. Afskedigelse af alle medarbejdere. Andre serviceydelser
nedlukning af møder og samlede udvikling og produktions initiativer. Opgradering af marketing projekter samt udvikling der kan foregå hjemmefra Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
nedlukning med lille akutberedskab Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Nedlukning.
Skåret omkostninger og bemanding ned til minimum.
Genåbning.
Øget markedsføring, når tiden er til det.
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Nedlukning:
Afholder ferie.
Efteruddannelse ved hjælp af selv studie.
Nye tiltag og investeringer er stoppet.
Genåbning:
Kontakt til kunder og forsætte udvikling og salg, men forventer at vores kunder skal igennem det første kvartal for, at se hvor de er økonomisk, inden de laver yderligere investeringer eller nye tiltag.
Andre serviceydelser
Nedsat arbejdstid for alle medarbejdere. Nedsat løn til mig. Andre serviceydelser
Nedsat løn Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
Nedskalering / tilpasning af organisationen Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Nedskalering i alle udgifter, herunder afskedigelser, opsige lejemål, mv. Andre serviceydelser
nedskalering, arbejdsdeling, investeringsstop Andre serviceydelser
nedskæring Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
nedskæring af faste omkostninger, herunder afskedigelser Andre serviceydelser
AEM Booking nedskæring af medarbejderstab, flytning af samtlige indgåede aftaler, dialog og opretholdelse af kontakt til kunder. Kultur, forlystelser og sport
Nedskæring af personaleomkostninger og lukning af kontor