Velkommen til Ejerlederen

Danmarks første og største onlineplatform for ejerledere. Her finder du forskningsbaseret data, viden og værktøjer, du kan bruge til at styrke ledelsen i din virksomhed med. 

TEMA

RAPPORTERING

Hvordan håndterer danske SMV'er den interne rapportering? 

Hvilke finansielle og ikke-finansielle tal bruger danske SMV'er, når de skal vurdere virksomhedens udvikling?

Gå på opdagelse i et nyt værktøj og en masse ny viden om rapportering!

TEMA

FINANSIERING

Hvor skal pengene komme fra? 

Få et finansielt overblik over din virksomhed i dag.

Du finder bl.a. en finansieringsguide og en masse nyttig viden, der giver dig overblik over finanserne i din virksomhed.


TEMA

INVESTERING

Hvor klar er du til din næste investering? 

Med vores værktøjer kan du blive klogere på, hvad andre virksomheder har gjort, og selv blive klædt på til din næste investering.


TEMA

STRATEGI

Kom godt i gang og sikkert i mål med strategiarbejdet. 

Brug vores værktøjer til at formulere realistiske mål for din virksomhed – og nå dem.TEMA

EJERSKIFTE

Lær, hvordan du planlægger et godt generationsskifte, tiltrækker nye investorer, henter ekstern ledelse eller gør virksomheden klar til salg.TEMA

LEDELSE

Ledelse er en disciplin, alle kan træne og forbedre. Det kan betale sig både for medarbejderne og for virksomheden. Få inspiration og guides til at udvikle din ledelse.

Anbefalinger for god ejerledelse

Vi har udviklet 12 anbefalinger for god ejerledelse. De er lavet i samarbejde mellem forskere, rådgivere og ejerledere. Tag dem til dig, og brug dem aktivt – de kan styrke ledelsen i din virksomhed.

Læs her, og download her.

Illustration med link til anbefalinger for god ejerledelse

Hvorfor er du egentlig ejerleder?

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Hvorfor er du egentlig ejerleder?

Mere end 1.500 danske ejerledere har i en ny undersøgelse givet os et indblik i, hvorfor de driver virksomhed. Vi havde godt en fornemmelse af, at det ikke nødvendigvis handler om at tjene penge. Det er tydeligt ud fra tallene, at det at være ejerleder i lige så høj grad handler om at bestemme selv. Over sin egen hverdag. Eller om at brænde for det, man arbejder med.   

Hvordan er ejerledede
virksomheder skruet sammen?


I medierne hører vi ofte

om de store børsnoterede selskaber med tusindvis af ejere. De store aktieselskaber med mange ejere er dog undtagelsen og ikke reglen i Danmark.
Langt de fleste virksomheder har nemlig kun én ejer, og der er relativt få virksomheder med mere end tre ejere. De fleste danske virksomheder har altså kun én stærk majoritetsaktionær, der har indflydelse nok til at sætte dagsordenen i virksomheden. 
I tabellen her har vi medtaget virksomheder, hvor vi med sikkerhed kan afgøre, om de har én dominerende ejer eller ej. Hvis vi ikke har kunnet finde information om, hvordan ejerskabet er fordelt mellem flere ejere, så er det ”ikke muligt” at klassificere, om virksomheden har én kontrollerende ejer.

Har danske virksomheder
en kontrollerende ejer?

​​​​​​​

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Har danske virksomheder en kontrollerende ejer?

Er den kontrollerende ejer også direktør?

​​​​​​​

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Er den kontrollerende ejer også direktør?

En ejerledet virksomhed er en virksomhed

med én kontrollerende ejer, som samtidig også er aktiv i ledelsen af virksomheden. I de fleste tilfælde er der tale om en ejer, der også er direktør. Tabellen her viser, at langt de fleste af de virksomheder, der har en kontrollerende ejer, også er ejerledet. Det betyder, at ejerledelse er den mest almindelige ledelsesform i danske virksomheder. 


Alle aktieselskaber skal have en bestyrelse,

men det er frivilligt for ApS’erne, om de vil have en bestyrelse. Bestyrelsen vælges af ejerne og skal tilse, at virksomheden drives på en forsvarlig måde. Samtidig giver en dygtig bestyrelse ejerlederen mulighed for at sparre om udvikling af virksomheden. Forskning viser da også, at en bestyrelse kan bidrage positivt til virksomhedens vækst. På trods af det, er der rigtig mange virksomheder, der vælger ikke at have en bestyrelse. Det mener vi er ærgerligt.    

Har danske ejerledede
virksomheder en bestyrelse?

​​​​​​​

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Har danske ejerledede virksomheder en bestyrelse?

Sidder den kontrollerende ejer i bestyrelsen?

​​​​​​​

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Sidder den kontrollerende ejer i bestyrelsen?

I mere end to ud af tre af de virksomheder,

der har en bestyrelse, sidder den kontrollerende ejer samtidig i bestyrelsen. Denne tendens er gældende både blandt aktieselskaber og anpartsselskaber. De ejerledere, der har størst glæde af deres bestyrelse, er ofte dem, der sammensætter et hold, der kan inspirere og udfordre ejerlederen og dermed styrke ledelsen af virksomheden. 

Antallet af fremtidige generationsskifter baseret på aldersfordelingen af den nuværende direktør

Vi ved fra tidligere forskning, at mellem 1,3 og 3,4 pct. af alle virksomheder hvert år foretager ejerskifte. Samtidig ved vi, at mange flere virksomheder bør ejerskifte i den nærmeste fremtid. Det ved vi, fordi vi kender alderen på direktørerne i de danske virksomheder og samtidig ved, at de ofte også er ejer af virksomheden. Husk, at et ejerskifte tager lang tid at planlægge.
Tabel, der viser fordeling for alder på direktør
Cirkeldiagram, der viser fordeling for alder på direktør


Hvad sker der så, når virksomheder ejerskifter?

Her ser vi både på direktør- og ejerskifter. Totalt set er det næsten hvert andet ejerskifte, der sker inden for familien. Og interessant nok, så er der flere ejerskifter inden for familien i virksomheder, der ikke har en dominerende ejer. Det viser, at en del virksomheder opfatter sig selv som familievirksomheder.

Ca. hvert tredje af alle direktørskifter sker inden for familien, og der er en tendens til flere direktørskifter inden for familien i ejerledede virksomheder. Forskellen mellem udfaldet af ejerskifter og direktørskifte viser, at der også er en gruppe ejerledere, der vælger at fastholde ejerskab i familien, men ansætte en ekstern direktør.     

Udfaldet af direktør- og ejerskifter fordelt på, om virksomheden er ejerledet

​​​​​​​

Tabel, der viser udfaldet af direktør- og ejerskifter fordelt på, om virksomheden er ejerledet

Om vores data

Vores undersøgelser bygger på regnskabstal fra alle danske aktie- og anpartsselskaber i perioden 1995-2019. Alle aktie- og anpartsselskaber er forpligtet til både at indsende årsregnskab og underrette Erhvervsstyrelsen om ændringer i virksomhedens ledelse, herunder i direktion og bestyrelse. Vi har adgang til Erhvervsstyrelsens database over nuværende og tidligere direktører og bestyrelsesmedlemmer. Det datasæt har vi suppleret med oplysninger om familierelationer fra CPR-registret. Tilsammen gør det os i stand til at identificere de familiære bånd mellem medlemmerne i de familier, der driver virksomhed, samt give et detaljeret billede af ledelsen i danske virksomheder og af dansk erhvervsstruktur generelt. Du kan læse mere i vores rapport om ejerledelse i Danmark. Her finder du tal op til 2015, mens de nyeste tal op til 2019 kun findes her på siden. 

Hvem står bag?

Ejerlederen 

Er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.

Har du prøvet vores værktøjer?

Du kan anvende dem til at styrke ledelsen i din virksomhed.

EJERSTRATEGIKORTET

Benyt Ejerstrategikortet til at få indsigt i, hvilke strategiske overvejelser du kan gøre dig for at vælge den langsigtede ejer- og ledelsesstruktur, der passer netop din virksomhed.

STRATEGITRAPPEN

Kom godt i gang og sikkert i mål med det strategiske arbejde.
Prøv Strategitrappen med det samme, og få indsigt og overblik, uanset hvor du er i processen.

INVESTERINGSVÆRKTØJET

Prøv Investeringsværktøjet, og få en anbefaling til, hvad du især skal være opmærksom på, når du investerer. Værktøjet bygger på 3.200 ejerlederes investeringserfaringer.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Gør som 4.200 andre: Skriv dig op herunder, og glæd dig, til vi lander i din indbakke. 


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond