Finansiering

 Hvor kommer pengene til din virksomhed fra?

Hvad koster det at skaffe penge, og hvilken risiko skal du overveje?

Få en introduktion til finansiering her på siden.  

Alle virksomheder har brug for kapital – også din. For det første skal I have tilstrækkelig likviditet til virksomhedens drift – altså penge på kontoen. Der er jo regninger, der skal betales. For det andet skal I have kapital til at investere i udvikling, hvis I ønsker at virksomheden skal vokse eller trives bedre.

Finansiering handler om, hvor kapitalen skal komme fra, og hvad det koster at skaffe den.

Her på siden finder du både guides og gode råd til finansiering af din virksomhed og viden om, hvordan danske ejerledere generelt finansierer deres virksomheder. Læs med nedenfor. 

Finansieringsguiden: Hvor skal pengene komme fra?

Få overblik over finansieringen af din virksomhed i dag!
Se finansieringsguiden og bliv klogere på de mest almindelige finansieringstyper. Lær mere om finansieringsomkostninger og risiko, og få hjælp til at vurdere, om der er en god balance i finansieringen af din virksomhed. Klik på videoen for at komme i gang med at bruge guiden.


Ny rapport

Håndbog om finansiering for ejerledere

I vores seneste rapport får du viden om den nyeste forskning indenfor finansiering af ejerledede virksomheder i Danmark samt en række gode råd, som du kan anvende, når du arbejder med finansiering i din egen virksomhed.
Download rapporten her.
Billede af forsiden til rapporten: Finansiering for ejerledere

7 gode råd til at få finansielt overblik

Her får du en tjekliste, så du kan holde styr på finanserne.

Rådene stammer fra rapporten, som kan downloades her.

filter_1

Gør løbende status

Udvælg kritiske data og nøgletal, og følg op på dem hver måned. Sørg for, at virksomhedens ledelse har adgang til opdaterede nøgletal og relevant information, så I kan reagere rettidigt.

filter_2

Forstå virksomhedens likviditet

Lav ved starten af regnskabsåret et budget og en oversigt over den finansielle likviditet, som du derefter følger op på løbende. Er der sæsonforskelle i udgifter og indtægter? Korriger budgettet og oversigten over den finansielle likviditet, hvis forholdene ændrer sig. Kalkuler også risici, eventuelle investeringer og finansieringsbehov.

filter_3

Vurder kapitalberedskabet

Sørg for et forsvarligt kapitalberedskab. Når det går godt, er det vigtigt, at du sparer penge op i virksomheden til perioder, hvor det går mindre godt. Sørg for, at kapitalberedskabet (som minimum) dækker virksomhedens fremtidige behov.

filter_4

Få finansieringen på plads i god tid

Er finansieringen af drift og fremtidige investeringer på plads i god tid? Er der tilstrækkelig kassebeholdning, hvis virksomhedens likviditet kommer under pres? Finansieringsomkostningerne vil være større, jo mere presset virksomhedens likviditet er. Det er derfor vigtigt at udvise rettidig omhu og få finansieringen på plads i god tid.

filter_5

Forbered dig til mødet i banken

Er virksomhedens forretningsplan opdateret? Hvilke forhold har ændret sig siden sidste møde? Hvordan ser virksomhedens likviditet og kapitalberedskab ud? Hvordan skal virksomhedens drift og investeringer finansieres fremadrettet, og hvor meget af finansieringen skal banken bidrage med?

filter_6

Sørg for sammenhæng mellem virksomhedens strategi, målsætninger og finansieringsplan

Arbejdes der målrettet med strategi og planlægning af virksomhedens fremtid? Er der lagt en finansieringsplan, som gør det muligt at indfri målsætningerne? Er der en tilstrækkelig finansiel buffer, hvis arbejdet med at indfri målsætningerne forsinkes eller trækker ud?

filter_7

Vurder, om virksomheden og ejerlederen kan drage fordel af øget lånefinansiering

Har virksomheden haft overskud på driften igennem en årrække og derfor betalt selskabsskat? Selskabsskatten kan nedbringes ved at optage et banklån. Banklånet frigiver samtidig kapital, som gør det muligt for ejerlederen at sprede sin privatøkonomiske risiko ved at investere i aktier 53 eller obligationer. Overvej, om virksomhedens drift er robust nok til at kunne betale renter og afdrag på et banklån i også mindre gode år.

Hvad ved vi om ejerledere og finansiering?

Ejerledere foretrækker finansiering via egenkapital...

Tabel, der viser sammenhængen mellem virksomheders størrelse og finansiering via henholdsvis lån, indskud og overskud

Ejerledede virksomheder er finansieret med 35 % lånefinansiering og 65 % egenkapitalfinansiering. 16 % af egenfinansieringen udgøres af ejernes oprindelige indskud, mens 49 % er overskud, som er blevet geninvesteret i virksomheden. Den typiske ejerledede virksomhed er med andre ord overvejende selvfinansieret.

​​​​​​​Figuren viser også, at i takt med at virksomhederne vokser, falder graden af lånefinansiering. For store virksomheder med mere end 50 mio. kr. i aktiver er kun 20 % finansieret med lånekapital


... men lån giver virksomhederne mulighed for at vokse 

Tabel, der viser sammenhængen mellem vækst og finansiering via henholdsvis lån, indskud og overskud

Lånefinansiering giver virksomhederne adgang til kapital, der kan understøtte virksomhedens vækst. Derfor er der sammenhæng mellem graden af lånefinansiering og virksomheders vækst. Figuren viser, at virksomheder med negativ eller ingen vækst anvender mindre lånekapital end virksomheder med positive vækstrater. Graden af lånefinansiering stiger fra 31 % for virksomheder med negativ vækst til 41 % for virksomheder med høj vækst. Samtidig viser figuren, at det primært er virksomheder med negativ vækst, som anvender en høj grad af indskudt egenkapital til at finansiere virksomhedens drift.

​​​​​​​I tabellen måles virksomhedens vækstrate ved den procentuelle ændring i den bogførte værdi af virksomhedens aktiver og sammenholdes med virksomhedens finansieringskilder. 


Læs mere her.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op herunder, og glæd dig, til vi lander i din indbakke. 

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond