Rapportering

 Mange ejerledere har ikke fokus på at sikre god intern rapportering i deres virksomhed. God rapportering kan både understøtte effektiv drift og udvikling af virksomheden. Her på siden har vi samlet vores viden om intern rapportering i danske ejerledede virksomheder. Du finder viden om, hvordan de mest effektive virksomheder griber deres rapportering an. Og du får et værktøj, der kan hjælpe dig med at udvikle og forbedre rapporteringen i din virksomhed.

Rapporteringsværktøjet

Kom godt i gang med den interne rapportering.

Klik her og prøv Rapporteringsværktøjet med det samme.


Illustration med link til rapporteringsværktøjet
Billede af forsiden til rapporten: Intern rapportering i danske SMV'er

Ny Rapport!

Læs rapporten her og bliv klogere på, hvordan det står til med den interne rapportering i danske SMV'er.


Fem tips til god rapportering

Følg disse 5 råd og få mest muligt
ud af rapporteringsarbejdet

1. Mål dybt og detaljeret

Skab et nuanceret billede af, hvilke dele af forretningen, der er mest profitable. Opsæt din kontoplan, så du har mulighed for at finde ud af, hvor din virksomhed tjener/taber penge. Fordel omkostninger til de mest relevante indtægtssegmenter på en systematisk måde. Indtægtssegmenter afhænger af typen af virksomhed, men inkluderer ofte: kunder/kundegrupper, produkter/produktgrupper eller geografiske markeder.

2. Hold øje med væsentlige ikke-finansielle faktorer

Mål ikke kun på finansielle nøgletal, men også på ikke-finansielle områder som fx medarbejdertilfredshed eller kundetilfredshed. Disse nøgletal er fremadskuende, og kan give vigtig information om, hvordan virksomheden vil præstere de kommende år. Når du vælger ikke-finansielle måltal, skal du overveje hvordan disse mål relaterer til fremtidig performance, samt hvordan de kan måles pålideligt.

3. Rapportér hyppigt

Sørg for, at du løbende har adgang til information fra den interne rapportering. Brug den hyppigt. Sørg også for, at dine ledende medarbejdere træffer beslutninger på et oplyst grundlag, ved at dele relevant information fra den interne rapportering med dem. Hvis det er nødvendigt, kan du
implementere ledelsesinformationssystemer som kan gøre relevant information tilgængelig for relevante beslutningstagere på daglig/ugentlig basis.

4. Sammenlign din performance med andre virksomheder og lad dig inspirere

Find virksomheder, der er sammenlignelige med din (peers). Hvordan klarer de sig? Analyse af peers’ indtjeningsevne er et oplagt sted at starte, men virksomheders regnskaber kan gemme på andre potentielt værdifulde oplysninger. Er jeres lagerbinding eksempelvis længere og er jeres kredittider mere ugunstige, end de virksomheder, I sammenligner jer med, kan der ligge et skjult forbedringspotentiale, som kan frigøre likviditet.

5. Indret budgetteringen efter jeres behov

Budgettering tjener mange formål som styringsværktøj. Det kan være til planlægning, kontrol/evaluering, ressourceallokering, koordination og kommunikation af planer internt og eksternt (til fx banken). Gør dig derfor klart, hvad det er budgetteringen skal hjælpe med og fokusér på dette, så
du/I undgår at spilde ressourcer.

Hvilke tal bruger andre til at rapportere?

Procent, der nævner kategorien
Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Hvilke tal bruger andre til at rapportere?

Hvilke tal (finansielle og ikke-finansielle) lægges der mest vægt på, når virksomhedens udvikling skal vurderes?

De fleste virksomheder styrer efter indtjening og omsætning. Nøgletal er i høj grad baseret på dækningsbidrag (bruttoavance, margin osv.). 1 uf af 10 virksomheder nævner ikke-finansielle nøgletal – såsom medarbejdermål, kundemål, produktivitetsmål, faktureringsgrad, osv. – som et af de tre vigtigste nøgletal.


Hvordan anvendes rapportering?

Information omkring virksomhedens finansielle og ikke-finansielle udvikling bliver brugt til at træffe en række beslutninger: Bl.a. styre omsætningen, omkostninger, investeringer og likviditet. Information fra den interne rapportering bliver overordnet set i mindre grad brugt til at identificere områder for ny vækst. Undtagelsen er de virksomheder, der perfomer højest: De bruger i højere grad informationen til at afdække nye vækstområder.


Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Hvordan anvendes rapportering?

Budgetter – hvem bruger dem og skaber de værdi?

Cirkeldiagram, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Hvor stor en andel laver budget?

Hvor stor en andel laver budget?

Blå = laver budgetter

Orange = laver ikke budgetter

9 ud af 10 virksomheder udarbejder budgetter. Små virksomheder er mere tilbøjelige til ikke at lave budgetter. For små virksomheder (10-19 medarbejdere) udarbejder mere end hver 6. virksomhed ikke budgetter.

Lettere overraskende viser vores undersøgelse ikke, at budgetter er statistisk associeret med højere performance. For virksomheder med komplekse arbejdsopgaver er budgetter associeret med lavere performance. Dette kan skyldes, at komplekse virksomheder er svære at lave meningsfyldte budgetter for

Skaber budgetterne værdi for virksomhederne?

Mere end 8 af 10 virksomheder, der laver budgetter, mener, at budgetter skaber
en værdi, der er højere end de ressourcer, de kræver.

Større virksomheder tillægger budgetteringen mere værdi end mindre virksomheder.

Dem med komplekse arbejdsopgaver tillægger budgetteringen mere værdi end dem med simple arbejdsopgaver.

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Skaber budgetterne værdi for virksomhederne?

En ny undersøgelse blandt 970 virksomheder

Tallene på denne side bygger på vores seneste spørgeskemaundersøgelse blandt næsten 1.000 danske SMV'er.

Spørgsmålene omhandler, hvilke tal SMV'erne bruger til at styre virksomheden med. Vi spørger blandt andet:

  • Hvordan og hvor ofte benyttes informationen?
  • Hvordan budgetteres der?
  • I hvor høj grad benyttes bonusaflønning?

Svarene er blevet samkørt med mål for performance og med forskellige virksomheds- og omverdensfaktorer, som fx virksomhedsstørrelse, kompleksitet af arbejdsopgaver, konkurrencesituation og branchekode. Der er taget højde for netop de faktorer ved undersøgelsen af relationen mellem den interne rapportering og performance

Det er vores håb, at de erfaringer, som vi har indsamlet og behandlet statistisk, kan udgøre et fælles erfaringsgrundlag, der kan hjælpe dankse SMV’er med at få større værdi ud af deres interne rapportering.


Har du prøvet vores andre værktøjer?

– Du kan bruge dem til at styrke ledelsen i din virksomhed

EJERSTRATEGIKORTET

Benyt Ejerstrategikortet til at få indsigt i, hvilke strategiske overvejelser, du kan gøre dig for at vælge den langsigtede ejer- og ledelsesstruktur, der passer netop din virksomhed.

STRATEGITRAPPEN

Kom godt i gang og sikkert i mål med det strategiske arbejde.
Prøv Strategitrappen med det samme og få indsigt og overblik, uanset hvor du er i processen
.

INVESTERINGSVÆRKTØJET

Prøv Investeringsværktøjet og få en anbefaling til, hvad du især skal være opmærksom på,  når du investerer. Værktøjet bygger på 3.200 ejerlederes investeringserfaringer.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre og glæd dig, til vi lander i din indbakke. 

Ejerlederen 

Er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond