Analyser & Formuler

Det første skridt, når du arbejder med strategisk udvikling af din virksomhed, er at opstille egnede målsætninger. Før du lægger dig fast på dine målsætninger, er det en god ide at foretage en analyse af din virksomheds kompetencer og ressourcer og af virksomhedens marked. På denne side kan du finde inspiration og gode råd til begge dele, altså både til formulering af målsætninger for din virksomheds udvikling og til forudgående analyse. 

Er dine målsætninger inden for skiven?

Illustration med spørgsmålet: Hvad er I gode til?
Illustration med spørgsmålet: Hvad tjener I penge på?

De tegninger og modeller, du skal bruge for at følge guiden på denne side, kan du downloade lige her.

Illustration til målsætning
Når du skal formulere

målsætninger for din virksomhed, anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i to spørgsmål:
Hvad er I
du og virksomheden  gode til, og hvad tjener I penge på?
Det handler om at forstå virksomheden, som den er lige nu, og bruge den viden til at opstille realistiske mål.
​​​​​​​

Sådan gør du

Vælg max tre ting, som I er gode til. Placer dem på figuren. Sæt det, I er bedst til, i midten.

Vælg max tre ting, I tjener penge på. Placer dem på figuren. Sæt det, I er bedst til, i midten.

Lav gerne denne øvelse sammen med andre, der kender virksomheden godt. Brug figuren som udgangspunkt for jeres diskussion. Begynd evt. med at sætte alt, hvad I kan komme i tanke om, på figuren, og hjælp derefter hinanden med at skære det ned til tre ting på hver skive, og prioriter dem.

Når I har udfyldt figuren

kan I bruge det overblik, I har fået, til at formulere målsætninger med udgangspunkt i virksomhedens situation. Vi anbefaler, at I kombinerer øvelsen med yderligere analyse af virksomhedens omverden, fx ved at bruge en SWOT-analyse, som du finder længere nede på siden.​​​​​​​

Det er vigtigt

når I arbejder med at formulere målsætninger, at de er;

1. Konkrete

2. Så simple som muligt og ikke for mange ad gangen 

3. Til at måle på, så I kan følge med i, om I når dem

Hvorfor driver du din virksomhed?

Før du formulerer målsætninger

for din virksomhed, er det en god ide at tænke lidt over, hvorfor du egentligt driver virksomhed? Eller spurgt på en anden måde: Hvorfor er du ejerleder? Det spekulerer du måske ikke så meget over til daglig, men alligevel. Din grundlæggende motivation for at drive virksomhed bør nemlig afspejle sig i de konkrete målsætninger, du opstiller. Ellers vil du næppe være helhjertet engageret i at nå målene. 

Det kan også være, du har flere mål med at drive virksomheden. I det tilfælde bør du tænke over, om målene komplimenterer hinanden, eller om de måske snarere er hinandens modsætninger. Driver du fx virksomhed for at sikre dig en hverdag, hvor du selv bestemmer. Ja, så kan det stå i vejen for at nå den vækst, du også drømmer om. For hvordan skal din organisation vokse, hvis du fx har svært ved at uddelegere, fordi du gerne selv vil bestemme? 

Vores råd er, at du tænker lidt over disse ting som en forberedelse til at formulere målsætninger for virksomheden. Hvorfor driver du virksomhed? Skriv dine grunde ned. Hvis der er flere, så forsøg at prioritere dem, og hav dem i tankerne, når du arbejder videre med at opstille mål for virksomheden.   

Det, vi tjener penge på, er...

Illustration til det, vi tjener penge på
Det forekommer (oftere end man måske skulle tro)
at ejerledere faktisk ikke ved, hvad virksomheden tjener penge på. Andre gange forekommer det, at ejerlederen regner med, at hun/han ved det, uden at vedkommende faktisk har undersøgt det. Virker det bekendt? 
Ja, så er du nødt til at indstille dig på at kigge lidt bagud og ned i bøgerne for at finde ud af, hvad virksomheden tjener penge på. Kig også gerne efter, om der mon skulle være aktiviteter eller produkter, I ligefrem sætter penge til på. Og brug denne anledning til at få opbygget rutiner for god rapportering, så I løbende kan følge med. Det behøver ikke være kompliceret, og vi vil gerne love, at I bliver glade for det, når I har vænnet jer til at bruge rapportering aktivt i ledelsen af virksomheden. Overvej at få en rådgiver til at hjælpe dig og virksomheden godt i gang med rapportering.   


Analyse

For at I kan formulere gode og konkrete målsætninger, bør I gennemføre en analyse af virksomhedens situation og ressourcer. Hvad angår virksomhedens ressourcer, så har I måske allerede diskuteret dem, da I brugte de to skydeskiver ovenfor. Det er også en god ide at overveje virksomhedens omverden fx det marked, I opererer på mere nøje.   

Der findes mange forskellige modeller, du kan bruge til at få struktur på din analyse. Modellen nedenfor kaldes en SWOT-analyse. Den er et godt sted at begynde. Så kan I altid bygge mere på, når I har mere øvelse. Eller I kan freestyle og lave gode analyser uden at bruge specifikke modeller. Det er op til jer. Det vigtigste er, at I formulerer jeres målsætninger for virksomhedens udvikling med udgangspunkt i konkret viden om virksomhedens situation, dens marked og dens omverden generelt. 

​​​​​​​

Download dit eget SWOT-analyseskema her.

Illustration af SWOT-modellen med Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats

SWOT kommer af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats.
Der findes mange andre modeller, I kan bruge til analyse af virksomhedens situation, fx

 Osterwalder: Business Model Canvas

Porter: Five Forces

Ritter: Alignment Squared

De tegninger og modeller, du skal bruge for at følge guiden på denne side, kan du downloade lige her.

Nå i mål  3 gode råd fra praksis

1. Find en sparringspartner
fx et bestyrelsesmedlem eller en rådgiver. Vi foreslår, at du begynder med kun en enkelt sparringspartner. Hav fokus på at opbygge en god relation til din sparringspartner, og lad dig udfordre.

Illustration til første råd: Find en sparringspartner
Illustration til andet råd: Spørg en ven eller en i netværket

2. Spørg en ven eller en i netværket
Lad dig inspirere, hvis du kender andre, der er lykkedes godt med at sætte mål for deres virksomhed. Prøv at finde ud af mere om, hvordan de har gjort.  

3. Giv ikke op!
Det kræver øvelse at blive dygtig til at arbejde med strategiske mål. De fleste har brug for at prøve det nogle gange, inden det bliver rigtig godt.

Illustration til tredje råd: Giv ikke op!

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre, og glæd dig, til vi lander i din indbakke.

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond