Eksekver

Når du har formuleret konkrete målsætninger for din virksomhed, skal disse eksekveres – det vil sige omsættes til handleplaner og arbejdsopgaver, der kan implementeres i virksomhedens drift. Eksekvering er en disciplin, som mange finder vanskelig. Ofte hænger det sammen med, at eksekvering kræver løbende opfølgning, hvilket kan være svært i en travl hverdag. Skal du lykkes med eksekvering, er vores råd: Hold det simpelt! På denne side finder du derfor inspiration og vejledning til lavpraktisk eksekvering af strategiske målsætninger. 

 Fra tanke til handling: Sådan kan du gøre

Vores bedste råd,
når du arbejder med at omsætte strategiske målsætninger til handling, er:
Hold det simpelt.
Brug fx nedenstående tjekliste og skema til at arbejde med dine målsætninger, så de bliver til konkrete arbejdsopgaver, som virksomheden kan kaste sig over. 

  • Bryd dine målsætninger ned i delmål

  • Beslut, hvordan du vil måle, om I når målene

  • Bryd alle delmål ned i konkrete aktiviteter 

  • Udpeg en ansvarlig for hvert delmål eller hver enkelt aktivitet 

  • Vurder, om der er delmål eller aktiviteter, som kræver en tilpasning af organisationen. Skal der fx tilføres nye ressourcer, eller skal overflødige ressourcer skæres ned. Hvis det er tilfældet, skal tilpasningen af organisationen også være et delmål, som brydes ned i konkrete aktiviteter og tildeles en ansvarlig 

  • Sæt økonomi på hver enkelt aktivitet

  • Formuler en tidsplan for hver enkelt aktivitet og delmål

  • Brug evt. et skema som dette til at holde styr på arbejdet og bevare overblikket

Fra tanke til handling: Det kan være svært

Omkring halvdelen
aff 1.500 adspurgte ejerledere omsætter kun i nogen eller mindre grad målsætninger til handleplaner og arbejdsopgaver. For mange af disse virksomheder vil det være svært at indfri deres målsætninger. Uden konkrete handleplaner og arbejdsopgaver, der skal sikre virksomhedens udvikling, risikerer disse ejerledere, at virksomhedens situation i fremtiden bliver truet af konkurrerende virksomheder, der er bedre til at omsætte deres målsætninger til handlinger.
Tabel, der viser i hvor høj grad målsætningerne omsættes til hhv. handleplaner og arbejdsopgaver

Eksekvering: En af strategiarbejdets udfordringer

Der er al mulig grund

til at være særligt opmærksom på eksekvering af strategiske målsætninger. Mange af de udfordringer, som ejerledere støder på i forbindelse med arbejdet med målsætninger, har netop at gøre med at omsætte målsætningerne til handling.

Tabel, der viser fordelingen af de udfordringer ejerledere støder på i forbindelse med arbejdet med målsætninger

Mest af alt holder jeg af hverdagen

– Hvad viser forskningen om ejerlederen og hverdagen?

Ejerledere har ofte en tendens

til at være overordentligt optaget af hverdagen og den umiddelbare drift af virksomheden. Allerede i 1950'erne konstaterede Harvard-professor C. Roland Christensen, at denne hverdagsforblændelse er et paradoks. På den ene side gør ejerlederen virksomheden til centrum i sit liv. Han stræber efter at udvikle og styrke den som en form for forlængelse af sig selv. På den anden side forsømmer ejerlederen ofte muligheder for vækst, fx ved at undlade at opstille mål for virksomheden.

Illustration af ejerlederen og hverdagsforblændelse
Illustration til de tre væsentlige årsager til at hverdagsforblændelse opstår

Christensen pegede på tre væsentlige

og indbyrdes afhængige årsager til, at denne hverdagsforblændelse opstår. For dem alle tre gælder det, at de formodentligt er lige så typiske i dag som tidligere. For det første bygger hverdagsforblændelsen på den grundlæggende indstilling, at i dag er vigtig, mens i morgen kan vente. For det andet betyder denne indstilling, at ejerlederen opbygger en organisation, hvor han selv træffer alle de væsentligste (samt en lang række mindre væsentlige) beslutninger og derfor ikke opbygger nye ledelseskræfter, der kan bidrage til at forfølge strategiske mål. For det tredje har ejerlederen ofte en form for urokkelig tro på fremtiden. Det skyldes som regel, at ejerlederen tidligere har været i stand til at overvinde en lang række udfordringer og derfor har den samme forventning til fremtiden.

Alle de faktorer,

Christensen pegede på, hænger sammen med den erfaring, som ejerlederen gjorde sig i den vanskelige opstartsfase, hvor virksomhedens overlevelse var på spil, ofte hver eneste dag i en lang periode, og hvor der for det meste ikke var andre end ejerlederen selv til at løse problemerne. På langt sigt betyder det, at der ofte bliver tale om organisationer med en operationelt fokuseret ledelse. Det er en organisation, hvor det er uvant at tænke langsigtet. Derfor bliver hverdagsforblændelsen ofte en barriere for at opstille og forfølge strategiske mål. Hovedparten af danske ejerledere er grundlæggere af deres virksomhed. 

Undersøgelser viser, at ejerledere

ofte er meget driftfokuserede. Der findes dog endnu ingen undersøgelser af, hvordan, hvorfor og i hvilke sammenhænge ejerlederen bedst bringes til at sætte sig ud over hverdagen og påbegynde strategisk planlægning.

Måske kan du ændre dette i din virksomhed.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre, og glæd dig, til vi lander i din indbakke.

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond