Følg op & Juster

Alt muligt kan ske, mens I arbejder på at nå de målsætninger, der er sat for virksomheden. Faktisk er noget af det eneste, du kan være nogenlunde sikker på, når du arbejder med strategisk planlægning, at det ikke går helt efter planen. Så selvom I er dygtige til at formulere gode og ambitiøse målsætninger og dygtige til at eksekvere jeres planer, er det nødvendigt løbende at lave status for, om arbejdet med at opfylde målsætningerne skrider frem efter planen, eller om forudsætningerne for planen har ændret sig. Og ikke mindst er det vigtigt at justere målsætningerne, hvis det bliver nødvendigt. 
​​​​​​​ 

Status og justering af målsætninger

Omkring to ud af tre

ejerledere laver hvert kvartal eller oftere en status for, om arbejdet med målsætningerne skrider frem som planlagt. Kun en lille andel forsømmer at lave en status. Status er dog ikke i sig selv nok til at sikre virksomhedens udvikling.

I hvor høj grad justerer I på målsætningerne,
hvis arbejdet med at nå dem ikke skrider frem som ønsket?

Cirkeldiagram, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: I hvor høj grad justerer I på målsætningerne, hvis arbejdet med at nå dem ikke skrider frem som ønsket?

Hvor ofte justerer I på de målsætninger?

Cirkeldiagram, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Hvor ofte justerer I på målsætninger?

Der må også løbende

foretages en vurdering af, om målsætninger eller handleplaner skal justeres. Her løber mange ejerledere ind i udfordringer. Relativt få ejerledere er villige til at justere på deres målsætninger og handleplaner, hvis arbejdet ikke skrider frem som ønsket. Faktisk er det færre end en ud af tre ejerledere, der er flittige til at justere på virksomhedens målsætninger. 

Den store forskel

mellem, hvor mange der gør status, og hvor få der justerer på deres målsætninger, giver anledning til at overveje, om mange ejerledere opfatter arbejdet med at formulere målsætninger og strategi som en afsluttet opgave frem for som en proces, der løbende giver anledning til justering med henblik på at fremtidssikre virksomhedens udvikling.

Forventer du at nå de mål, du sætter dig?

Tabel, der viser fordeling over svar på spørgsmålet: Forventer du at nå de mål, du sætter dig?

Mange ejerledere justerer ikke

deres målsætninger, selvom arbejdet med at nå dem ikke skrider frem som planlagt. Det vil vi gerne bidrage til at ændre. For her gemmer sig et stort potentiale for, at ejerlederne kan få endnu større glæde af strategisk planlægning. Det lader dog ikke umiddelbart til at påvirke ejerledernes syn på deres arbejde med strategiske målsætninger. De har optimismen i behold: Langt de fleste forventer at nå deres mål.


Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre, og glæd dig, til vi lander i din indbakke.

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond