GDPR & Persondata

GDPR og persondata på Ejerlederen.dk


Dataansvarlig: 
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Telefon.: 3815 3815
E-mail: cev.acc@cbs.dk 
Formål med indsamling af data
Vi samler data i form af cookies udelukkende med statisk for øje, og for at gøre din oplevelse på www.ejerlederen.dk, så god som mulig. Vi samarbejder ikke med tredjeparter og vi videregiver ikke dine data til andre.
Hvis du får mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve og arrangementer, er dette frivilligt, og du kan altid anmode om, at vi fjerner dig fra sådanne lister.  
Brugerne på denne platform kan til enhver tid få uddybende oplysninger om vores brug af cookies, samt info om de mails og arrangementer, de melder sig til via ejerlederen.dk. kontakt os på cev.acc@cbs.dk. 
Samtykke
Dine oplysninger bliver behandlet på baggrund af det samtykke, som du har afgivet i forbindelse med, at dine oplysninger blev indsamlet (da du accpterede vores brug af cookies, ellers krydsede en af info-boksene af ved afslutingen af vores værktøjer).
Hvis du ikke længere ønsker, at dine oplysninger skal behandles til formålet ovenfor, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til den dataansvarlige.
At du trækker dit samtykke tilbage, har ikke betydning for den behandling af dine oplysninger, som allerede er sket, men det forhindrer, at oplysningerne bliver behandlet efter, at du har trukket dit samtykke tilbage.
Skal jeg afgive oplysninger?
Det er frivilligt at tilmelde sig, og hvis du ikke ønsker at afgive de efterspurgte oplysninger, er konsekvensen, at du ikke vil modtage fx nyhedsbreve og de arrangementer, der arrangeres af Center for Ejerledede Virksomheder.
Hvor længe opbevares mine oplysninger?
Dine oplysninger bliver opbevaret fra indsamlingstidspunktet og indtil det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne for at kunne opfylde formålet. Det vil som udgangspunkt sige, at vi opbevarer dine oplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
Rettigheder: 
Dine rettigheder, som beskrives i dette afsnit, kan udøves ved henvendelse til den dataansvarlige.
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, og du har ret til at få en kopi af de oplysninger, som behandles om dig.
Hvis du mener, at der er dele af oplysningerne, som ikke er rigtige, har du ret til at få berigtiget oplysningerne. Mens den dataansvarlige berigtiger dine oplysninger, har du ret til at kræve, at den dataansvarlige ikke behandler dine oplysninger, før at de er blevet berigtiget
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, som er indsamlet, hvis du trækker dit samtykke tilbage.
Du har ret til at få overført de oplysninger, som du har givet til os i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format, og hvis det er teknisk muligt få oplysningerne overført fra os til en anden dataansvarlig.
Klage:
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger, kan du sende din klage til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
Email: dt@datatilsynet.dk

Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2020. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller projektet, eller er interesseret i at anvende data på siden, er du velkommen til at kontakte PhD og leder af Ejerlederen Ellen Mølgaard Korsager

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS

Industriens Fond