Generationsskifte

Generationsskifte er et af de mest almindelige ejerskifter i Danmark. Det er en langstrakt proces, der kræver tilpasning af virksomheden og forberedelse af både den generation, der skal give stafetten videre, og den, der skal overtage. Herunder kan du læse vores bedste råd til et godt generationsskifte.

Lav langsigtet planlægning i familien

Det er vigtigt så tidligt som muligt at begynde at italesætte og planlægge generationsskiftet i familien.
Mange ejerledere oplever, at de har talt med familien og især næste generation om generationsskifte,
hvorimod familien ofte ikke har samme oplevelse. Det er derfor vigtigt at tale om planerne klart og
tydeligt, selvom de ikke er endelige løsninger – og at gøre det jævnligt.

Lav evt. en oversigt over relevante parter i generationsskiftet; fx ægtefælle, næste generation (både arvtager og evt. børn, der ikke aktivt skal ind i virksomheden) samt evt. minoritetsejere. Beskriv generationsskiftescenarie(r) for hver af disse parter set fra deres perspektiv – både økonomisk,
familiemæssigt, arbejdsmæssigt og tidsmæssigt. Det er vigtigt at sikre, at parterne er informeret og
involveret.
Illustration til: Lav langsigtet planlægning i familien
Illustration til: Giv næste generation kompetencer

Giv næste generation kompetencer

Hvis næste generation skal drive familiefirmaet, skal de have erfaring og kvalifikationer til at gøre det.
Virksomhedens næste leder bør have relevant erhvervs- og lederuddannelse og relevant
forretningserfaring uden for familiefirmaet. Skab et overblik over, hvilke kompetencer de(n) kommende
arvtager(e) skal besidde, og sørg for at skabe en fælles plan for, hvordan næste generation tilegner sig
disse kompetencer gennem uddannelse og erhvervserfaring i og udenfor virksomheden.

Skab klar rollefordeling og fælles værdier 

En styrke ved generationsskifter er muligheden for at opretholde det fælles familiemæssige og
virksomhedsmæssige værdisæt på tværs af generationerne. Det er derfor vigtigt at engagere næste
generation og overføre fælles værdier omkring drift og ledelse af virksomheden på tværs af generationer. En genvej til at sikre næste generations engagement i virksomheden og de værdier, virksomheden bygger på, er gennem kommunikation og delegering af både ansvar og reel autoritet til næste generation. Lav derfor gerne en plan for dette, og start involvering af og delegering til næste generation. Inddrag din efterfølger i relevante professionelle netværk, og opbyg vedkommendes autoritet over for relevante interessenter.
Illustration til: Skab klar rollefordeling og fælles værdier
Illustration til: Læg en plan for finansiering af overdragelse, og sørg for at time den

Læg en plan for finansiering af overdragelse, og sørg for at time den 

Jo mere konkrete I kan være i jeres planlægning af overdragelsen, jo bedre. Lav en fælles tidsplan, afklar om en glidende overgang er bedst for firmaet, og sæt en endelig overdragelsesdato både ledelsesmæssigt og økonomisk. Tag planen frem en gang om året for at sikre, at den stadig er i virksomhedens interesse. Inddrag rådgivere, hvor det er nødvendigt.
Det kan være en vanskelig og personlig udfordring at give slip på ledelsen i virksomheden. Forbered dig på, at du skal arbejde med dette for ikke selv at komme til at stå i vejen for generationsskiftet. Find hjælp og inspiration længere nede på denne side. 

Vil du læse mere om generationsskifte?

Hvis du vil endnu mere i dybden omkring mulighederne for et generationsskifte, kan du læse, hvad andre har gjort. Her er to cases fra vores arkiv, der beskriver forskellige omstændighederne for generationsskifte.


Kvist Industries – Brødre overtog uden kapital fra forældrene.

Gardit – Forståelse for markedet og unikt bidrag fra fire generationer.

VIPP – Fra smalt produkt til stort designhit.

Illustration til: Vil du læse mere om generationsskifte?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre, og glæd dig, til vi lander i din indbakke.

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond