Hvad er en ejerleder?

Her på platformen bruger vi ordet ejerleder i flæng og tænker ikke over, at det måske ikke er alle, der er lige så dybt begravet i netop denne type virksomhedsdriver, som vi er. Derfor får du her en grundig indføring i, hvad den danske ejerleder er for en størrelse, og hvorfor hun er en af dansk erhvervslivs helt store helte.

Hvad er en ejerledet virksomhed?

En virksomhed med én kontrollerende ejer, der er aktiv i den daglige ledelse.
Ejerledelse er den dominerende ledelsesstruktur i både små, mellemstore og store danske aktie– og anpartsselskaber: Mere end 43.000 virksomheder er ejerledede – det svarer til 7 ud af 10 danske virsomheder.
Vi ser altså et klart overtal af ejerledede virksomheder. Det er således ikke for sjov, at vi kalder dem rygraden af dansk erhvervsliv. Det er ejerledere, der laver start-ups, der bliver til scale-ups, der bliver til veletablerede virksomheder. Ejerledere skaber jobs, de laver arbejdspladser, der udvikler sig, vokser og tiltrækker talent fra udlandet. Enten er du selv én, eller også arbejder du for en ejerleder. Derfor kalder vi ejerlederen for en helt: hun går i brechen for en iværksætterdrøm, vi andre kan bygge med på.

Antal ejere i A/S og ApS:

Kontrol over ejerskab

Der er generelt meget få ejere i danske ejerledede virksomheder:

2 ud af 3 ejerledet virksomheder er ejet af en enkelt person

Kun 1 ud af 10 ejerledet virksomheder har mere end 3 ejere

7 ud af 10 virksomheder har én kontrollerende ejer med mere end 50% af aktiekapitalen
​​​​​​​

Ejerlederens rolle i A/S & ApS

Den kontrollerende ejers rolle i direktion og bestyrelse

Ejerledelse

Er udbredt i alle brancher i dansk erhvervsliv

Det er kun blandt de allerstørste danske virksomheder, ejerledelse ikke er den dominerende virksomhedsform
​​​​​​​

Ejerskifte

I 10.200 ejerledede aktive anpartsselskaber er ejerlederen over 65 år.

Ifølge vores estimater skal alle virksomheder med en ejer over 65 år og halvdelen af virksomhederne med en ejer mellem 55 og 65 ejer igennem et ejerskifte inden for 10 år

1 ud af 3 ejerledede aktie- og anpartsselskaber skal igennem et exit inden for 10 år

I alt skal 23.000 virksomheder, heraf 17.000 ejerledede, foretage et exit eller ejerskifte inden for 10 år