Digi

Digitalisering

 

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med investering i digitalisering? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.


 

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at bedre arbejdsproces samt bedre ressourcestyring er fordele, der kan opnås, når der investeres i digitalisering. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Bedre arbejdsproces

"Vi har fået bedre økonomisk overblik samt mere effektive interne processer. Derudover har vi fået oplevelsen af at være mere professionelle."

"Vi har fået bedre arbejdsgange samt billigere markedsføring. Derudover har vi bedre kommunikation."

"Vi har effektive og ensartede arbejdsgange. Yderligere bruger vi mindre tid på administration og har færre fejl."

Bedre ressourcestyring

"Vi har større driftsoverblik og væsentlig mindre papirarbejde. Herudover har vi bedre planlægning og øjebliksbillede over ressourcer - og dermed ressourcebehov. Vi har meget bedre afrapporteringer samt mulighed for udnyttelse af kundedatabase til mersalg, kampagner m.m."

"Vi kan ensrette vores arbejdsgange og digitalisering skal gøre vores arbejdsprocesser mere enkle. Derudover opnår vi øget indtjening."

"Vi kan håndtere mange data hurtigere og finde nye løsninger af opgaver. Derudover sparer vi 
Personaletimer."
 

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at for stort tidsforbrug samt for højt ressourceforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i digitalisering. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

For stort tidsforbrug

"Den ældre kundegruppe har svært ved at klare kravene fra digitalisering. De kommer i butikken og skal have vejledning. Derudover er kravet til interne kurser vokset."

"Det kræver meget og langvarig oplæring af medarbejdere."

"Udfordringen er tidsforbrug internt til oplæring og kurser."

For højt ressourceforbrug

"Digitalisering udvikler sig hele tiden. Det medfører opdateringer, man konstant skal lære at forstå."

"Digitalisering har medført yderligere udgifter. Derudover er der større fejlandel, da ekstra personale ikke kan finde ud af systemerne. Det er svært for personale at betjene vores nye kassesystem."

"Økonomien skrider og det kræver yderligere kompetencer hos os selv at holde virksomheden på sporet. Vi er små og har ikke råd til egen IT-specialist."

Gode råd
Når du investerer i digitalisering, bør det være efter grundig forberedelse og undervejs bør du være opmærksom på at styre forbruget af ressourcer, der nemt kan blive større end forventet. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i digitalisering. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt

"Planlægning medarbejderinddragelse, grundig research og grundig beslutningsproces var afgørende for, at vi havde succes med investeringen."

"Forud for investeringen brugte vi tid på til- og fravalg samt planlagde tidspunkt for igangsætning. En vigtig del af arbejdet med investeringen var medarbejderinddragelse."

"Vi kunne have fået et bedre og billigere produkt ved andre leverandører, hvis vi havde undersøgt det bedre."

Undervurder ikke de ressourcer investeringen kræver 

"Vi havde ikke afsat nok tid. Dels i implementeringen og oplæringen af personale (software oplæring) "

"Vi undervurderede tidsforbrug og manglende kompetencer hos medarbejderne."

"Vi brugte for meget tid og dette gik fra driften."

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i digitalisering 
er, at det er krævende både hvad angår tid og ressourcer for virksomheden. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Tidsforbruget stikker af

"Opgaven bliver dyrere end forventet og trækker ressourcer internt. Dette tager tid og fjerner fokus fra den daglige drift. Det har kostet meget at digitalisere, men alt i alt er vi glade for, vi fik det gjort og håber på godt afkast af investeringen."

"Det eneste risikable ved digitalisering var tabte timer. Men det havde vi forventet, og indregnet i vores estimater."

"Det mest risikable ved investeringen var om tidsforbruget blev omsat i øget indtjening. Dette skulle gerne ske gennem fremtidigt sparet tidsforbrug."

Investeringen er ressourcekrævende

"Der var risiko for betydelige budgetoverskridelser ved investering i nyt ERP-system samt risiko for afbrydelse af vores almindelige drift."


"Da vi investerede i digitalisering, så vi budgetoverskridelse, leverandørvalg og om vi selv havde ressourcerne til at løfte opgaven som de vigtigste risici."

"Det risikable ved digitalisering er, hvis digitaliseringsproduktet ikke fungerer som tiltænkt, hvilket betyder forsinket udrulning og ekstra udgifter til fejlfinding – det viste sig desværre at blive en realitet for os."