f & u

Forskning & udvikling

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med forskning og udvikling? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at konkurrencefordele og nye muligheder er fordele, der kan opnås, når der investeres i forskning og udvikling. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Konkurrencefordele 

"Vi har skabt et nyt marked og har en ekspert position i markedet. Vi er mange år foran konkurrenter i forhold til resultater og har stærk kompetenceopbygning i virksomheden samt vækst i omsætning."

"Vi har fået bedre konkurrenceevne samt nye produktmuligheder. Vi har fået nye medarbejdere og samarbejde med vidensorganisationer."

"Der er skabt nye konkurrencefordele."   

Nye muligheder 

"Stort løft af virksomheden med muligheder for globalt salg samt bedre muligheder for at komme i partnerskaber med andre virksomheder. Dette sikrer en bedre indtjening til virksomheden."

"Nye markedsmuligheder og udvikling af produkter er betingelsen for overlevelse i branchen."

"Investeringen har givet mulighed for udvidelse af forretningen."  

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at tab af overblik samt for stort tidsforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i forskning og udvikling. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Tab af overblik

"Investeringen trak ud og udmattede dele af organisationen, som ventede på resultater. Investeringen fjernede også fokus for andet salg og udvikling og så kostede investeringen likviditet og negativ påvirkning af regnskabet, uden sikkerhed for et afkast senere."

"Vi lavede en for spredt indsats og manglede fokus på kerneforretningen."

"Vi mistede fokus på daglig drift og indtjening."  

For stort tidsforbrug

"Det var en dyr investering med mange skjulte omkostninger og meget stort tidsforbrug ud over almindelig arbejdstid."

"En negativ konsekvens var et meget højt timeforbrug, som kunne være brugt på andre markedstiltag. Dette betyder, at vi måtte tage et valg, da virksomheden er begrænset af mængden af ressourcer."

"Vi tabte en del egenkapital på udvikling, patent og markedsundersøgelser. Dette pga. dyr ingeniørtid, som omkostningsføres med det samme i regnskabet. Derudover var der dyr ledelsestid involveret samt omkostninger til forskning og udvikling. Sidst, men ikke mindst mistede vi fokus på eksisterende forretning." 

Gode råd
Når du investerer i forskning og udvikling, bør det være efter grundig forberedelse og så bør du have fokus på at styre processen undervejs i projektet. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i forskning og udvikling. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt 

"Vi forsøger at træffe velovervejede og gennemdiskuterede fælles beslutninger, og vi foretager undersøgelse af markedet før igangsættelse af projekter."

"Vi brugte tid på at læse markedets behov og omsætte dem til et salgbart produkt. Dertil benytter vi salgs- og leverancemetoder, som falder i markedets smag. Vi har desuden gode erfaringer med ansættelse af personale med gode kvalifikationer, der har gjort, at området har udviklet sig bedre end forventet."

"Vi planlægger grundig forberedelse af de enkelte projekter i samarbejde med eksterne firmaer. Dertil har vi foretaget udvikling af udviklingsafdelingen inkl. bedre klarhed om roller og ansvar ift. resten af organisationen."   

Hav fokus på at styre processen 

"Vi har været for tilbageholdende med ansættelser, og vi har manglet detailstyring af processen."

"Vi har manglet styring af udviklingsprocessen, og vi har manglet indkøringstid efter investeringen."

"Vi undervurderede, hvor lang tid ting tog, inden vi var i mål. Og vi spredte investeringen for bredt ud i for mange forskellige mål."   

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i forskning og udvikling er, om der vil være efterspørgsel efter investeringen og at styre tidsforbruget. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Vil der være efterspørgsel efter investeringen? 

"Vi vidste ikke, om det nye produkt ville blive godt modtaget. Det var også en udfordring, at vores salgskanal ikke forstod, hvad produktet kunne gøre for kunderne, og vi var ikke selv dygtige nok til at markedsføre produktet."

"Vi var bekymrede for, om produktet ville leve op til vores forventning og være konkurrencedygtigt i markedet, eller om der ville være begrænset forbrugerinteresse."

"Der var risiko for, at andre ville komme før os med samme produkt, og at markedet ville være ligeglade med produktet. Vi har en kundegruppe, der interesserer sig meget for produktets egenskaber, og en kundegruppe der kun interesserer sig for pris. De to kundegrupper påvirker hinanden, og hvis kundegruppen, der kun interesserer sig for pris, har overtaget, vil investeringen være spildt."   

Kan tidsforbruget styres?

"Vi investerer løbende i videreudvikling af vore produkter og ydelser, så derfor er det primært investering af interne timer, det drejer sig om."

"Udvikling tager tid og koster penge."

"Da vi laver projektarbejde, hvor succesen afgøres af en konkurrence mellem os og konkurrenterne, er der stor risiko for, at projekttimer går til spilde, da alle konkurrenter er dygtige."