Insou.

Insourcing

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med insourcing? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at bedre arbejdsproces og fleksibilitet er fordele, der kan opnås, når der investeres i insourcing. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Bedre arbejdsproces 

"Investeringen har sparet os for arbejde og samtidig øget effektiviteten."

"Vi har nu mindre lagerbinding. Produkter kommer 'just in time'."

"Vi har øget vores produktionsevne." 

Fleksibilitet

"Vi er blevet mere fleksible."

"Vi har øget vores fleksibilitet. Tidligere var vi for afhængige af andre."

"Vi har fået mere fleksibel og større forretningsforståelse."  

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at højere ressourceforbrug samt for stort tidsforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i insourcing. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere ressourceforbrug 

"Omkostningerne er steget efter investeringen."

"Vi oplever øgede lønudgifter, som bliver faste fremfor variable."

"Investeringen har medført store omkostninger."

For stort tidsforbrug 

"Det tager tid at få det rette hold op at stå."

"Vi har et højere tidsforbrug end forventet." 

Gode råd
Når du investerer i insourcing, bør du forberede dig grundigt, være vedholdende og ikke give op. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i insourcing. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt 

"Research har spillet en afgørende rolle for os."

"Vi har gjort et godt forarbejde."

"Vi har ikke analyseret investeringen godt nok, så reelt har vi ikke været klar over mulige konsekvenser, hvilket gør vores organisation sårbar."   

Hold ud og giv ikke op 

"Vi har haft troen på projektet og investeringen."

"Vi har troet på os selv hele vejen."

"Du skal tro på, at det lykkes."  

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i insourcing er, om der vil være efterspørgsel efter investeringen og at sikre de rette interne kompetencer. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Vil der være efterspørgsel efter investeringen?

"Vi oplever usikkerhed om kundetilgang."

"Vi er bekymrede for manglende efterspørgsel." 

Har vi de rette interne kompetencer? 

"Vi er usikre på, om vi har evnerne til at insource denne investering."