Koeb virk

Køb af virksomhed

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med køb af virksomhed? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at bedre lønsomhed og højere omsætning er fordele, der kan opnås ved køb af virksomhed. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Bedre lønsomhed

"Cash flow og overskud efter afskrivninger er forbedret."  

"Lønsomheden er steget meget. Det samme er markedsandelene. Dette giver øget stolthed blandt medarbejderne."

"En række positive konsekvenser kan nævnes, heriblandt markant bedre økonomi, mere effektiv drift, bedre indkøb og god ledelsesudvikling."  

Højere omsætning 

"Vi har oplevet hurtig omsætningsvækst på grund af ny viden og knowhow."

"Investeringen har givet større aktivitet og flere muligheder."

"Vækst i omsætning og tilgang af knowhow." 

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at uklart fokus samt for stort tidsforbrug er ulemper, der kan opleves, i forbindelse med køb af ny virksomhed. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Uklart fokus

"Vi har oplevet negligering af medarbejdere og manglende fokus på kerneforretning i forbindelse med køb af virksomhed."

"Mens opkøbet stod på, tabte vi fokus på den ‘gamle’ forretning."

For stort tidsforbrug 

"Vi har knoklet og brugt rigtig meget tid på investeringen."

"Det tager tid fra andre dele af forretningen og pengebindingen er stor."

"Vores tidsforbrug var stort, og det var vanskeligt at kommunikere til markedet (kunderne)."   

Gode råd
Når du køber virksomhed, bør det være efter grundig forberedelse og undervejs bør du være opmærksom på implementeringsprocessen. Det har andre virksomheder erfaret, når de har købt virksomheder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt 

"Vi har fundet den rigtige virksomhed og lavet en professionel opkøbsproces. Vi har håndteret informations flow og integreret virksomheden godt. Vi valgte de rigtige leverandører og har fundet gode medarbejdere og lavet gode ledelsesprocesser."

"Vores organisation var ikke klar, og vi havde for dårligt kendskab til den virksomhed, der skulle integreres."

"Vores plan skulle have været mere klar. Udviklingsprojekter skulle vi have fulgt bedre op på, og det stod ikke klart hvilke motiver, der var bag samarbejdet med den integrerede virksomhed."  

Hav fokus på implementeringsprocessen 

"Vi styrkede ledelsesfunktionerne i den eksisterende virksomhed og uddelegeret mere ansvar. Vi lyttede til kernemedarbejdere og var opmærksomme på anden kultur og andre beslutningsprocesser i den virksomhed, vi har overtaget."

"Vi inddrog medarbejderne, således at de ikke havde følelsen af at være blevet overtaget. Vi tog det bedste fra begge virksomheder og havde fokus på fastholdelse af kunder og medarbejdere."

"Vi burde have forberedt administrationen bedre og afsat flere ressourcer til implementering af nye administrative processer. Det havde givet større kontrol, lavere omkostninger og bedre indtjening fra overtagelsen."  

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved køb af virksomhed er problemer med kundefastholdelse og medarbejderfastholdelse. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Problemer med kundefastholdelse

"Vi var bekymrede for fastholdelse af markedsandele og kunder i den nye virksomhed."

"I hvor høj grad følger kunderne med, når man køber en anden virksomhed? I vores situation er den købte virksomhed afhængig af få store kunder. Det er bekymrende."

"Der er en risiko i de overtagede kunders vilje til at skifte til et andet produkt."  

Problemer med medarbejderfastholdelse

"Det var usikkert, om medarbejderne ønskede at blive i den overtagne virksomhed."

"Vi overvejede, om vi kunne sikre synergier, og så medarbejderfastholdelse som risikabelt."

"De medarbejdere, vi overtager, er de væsentligste i investeringen, men der er ingen garanti for, at de bliver i virksomheden."