Medarb

Medarbejderudvikling

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med investering i medarbejderudvikling? - Bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten. 

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at nye kompetencer samt medarbejdertilfredshed er fordele, der kan opnås, når der investeres i medarbejderudvikling. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Nye kompetencer

"Vi har fået flere medarbejdere, som kan lede andre medarbejdere samt større fleksibilitet. Dette har givet større omsætning og mere frihed til øverste ledelse til kreative tanker."

"Alle nyansatte grønne akademikere gennem de seneste 4 år er stadig ansat hos os, og de er dygtige, glade og tilfredse. Det har sænket gennemsnitsalderen, og skabt god dynamik på tværs af teams via større aldersspredning samt nye input fagligt."

"Medarbejderudvikling har givet bedre uddannede medarbejdere og bedre udvikling samt en opkvalificering af den interne uddannelse."
 

Medarbejdertilfredshed

"Dygtigere medarbejdere har betydet, at vi kan tage en højere timepris. Derudover er medarbejdertilfredsheden øget. Kunderne er mere tilfredse, og det er nemmere at tiltrække folk, da vi investerer i dem."

"Medarbejderne er stolte af at arbejde hos os."

"Dygtige, ansvarsbevidste medarbejdere som er stabile og giver god service ud af huset. Alt det har vi fået ud af investeringen."

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at for højt ressourceforbrug samt pres på organisationen er ulemper, der kan opleves, når der investeres i medarbejderudvikling. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

For højt ressourceforbrug

"Vi er blevet for dyre med vores timer og har dermed mistet konkurrenceevne."

"Det koster penge og tager lang tid at opgradere personer fra medarbejdere til mellemledere."

"Investeringen var stor både i tid og penge, men udbyttet var det værd (dygtige medarbejdere)."

Pres på organisationen

"Omstillingen til at være en større arbejdsplads har været voldsom."

"Lønomkostninger til fastholdelse af kernemedarbejder i nedgang har været stor."

Gode råd
Når du investerer i medarbejderudvikling, bør du sørge for grundig oplæring af medarbejderne og undervejs bør du være opmærksom på involvering af medarbejderne. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i medarbejderudvikling. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Oplær medarbejderne grundigt

"Vi har brugt ressourcer (tid og penge) på at udvikle medarbejderne, for at vi kan vokse. Det var ikke muligt at ansætte medarbejdere, der allerede havde kompetencerne. På trods af store udfordringer, har det været rigtigt at holde ved beslutningen om medarbejderudvikling. Sidst men ikke mindst har det været rigtigt at give slip på kontrollen og kaste medarbejderne ud i at klare opgaverne selv."

"Tålmodighed med at oplære medarbejderen. Derudover har det været vigtigt med investering i de rigtige medarbejdere samt indførsel af konkret og tydeligt værdisæt i virksomheden."

"Vi har fundet en uddannelsesmulighed på en udenlandsk skole, hvor medarbejderne kan få de rigtige kompetencer. Vi har også givet medarbejderne mulighed for at anvende den nye viden fuldt ud."

Involver medarbejderne 

"Medarbejderen har fået mere og mere indflydelse, således at vedkommende er parat til at overtage virksomheden på sigt."

"Der har været fokus på procesforbedringer fremadrettet fremfor at finde medarbejdere, som har begået fejl. Og så har vi haft fokus på kommunikation af gode resultater."

"Jeg har ikke haft nok tid i den efterfølgende fase til at få fulgt op på alle medarbejderes trivsel. " 

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i medarbejderudvikling 
er, om medarbejderen har de rigtige kompetencer til udvikling og at fastholde medarbejderen efter investeringen. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Medarbejderfastholdelse 

"Jeg synes, at en risiko ved investering i medarbejderudvikling er at fastholde medarbejderen fremadrettet og ikke miste værdifuldt know-how. Vi er også sårbare ved sygdom/ferie og vi taber indtjening i oplæringsperioden."

"Det er risikabelt at investere i medarbejderudvikling, da medarbejderen kan finde en anden arbejdsplads."

"Der er konkurrence fra andre arbejdspladser og medarbejderen kan blive headhuntet, efter vi har investeret."

Medarbejderens kompetencer 

"Der er en risiko for, at medarbejderen ikke har de rette kompetencer samt energi og robusthed."

"Det tager tid at uddanne medarbejderen, og det er dyrt i lønudgift og udgift til materiel mv. Der er også uvished om indtjening efter investeringen. Desuden er der risiko for, at medarbejderen fejler og det medfører meget store udbedringsudgifter."

"I min erfaring er der en risiko i om medarbejderen evner at arbejde selvstændigt og løse komplekse opgaver."