Ny prod.

Ny produktionsteknologi

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med investering i ny produktionsteknologi? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at bedre arbejdsprocesser samt besparelser er fordele, der kan opnås, når der investeres i ny produktionsteknologi. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Bedre arbejdsprocesser

"Vi har glæde af, at monotont arbejde er overtaget af ny teknologi."

"Vi har væsentligt hurtigere forarbejdning af produkter, og vores anlæg kan håndtere mange typer at produkter. Dette har frigivet menneskelige ressourcer. En anden gevinst er lavere støjniveau."

"Vi har øget produktivitet og fået bedre kvalitet i produkterne."   

Besparelser  

"Vi har oplevet besparelser på materialeforbrug og tid."

"Vi har højere kapacitet og bedre produkter samt lavere variable omkostninger."

"Vores investering gør produktionen mere lønsom med mindre spild."  

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at højere ressourceforbrug samt tidspres er ulemper, der kan opleves, når der investeres ny produktionsteknologi. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere ressourceforbrug

"Vi har større driftsomkostninger end forventet."

"Vi har fået betydeligt højere opstartsomkostninger og derved flere faste omkostninger."

"Vi har højere nulpunktsomsætning og øget afhængighed af nøglemedarbejder."

Tidspres

"Indkøring af anlæg samt oplæring af personale tog lang tid."

"Vi oplevede tidskrævende indkøring."

"Investeringen krævede mere tid end forventet."   

Gode råd
Når du investerer i ny produktionsteknologi, bør det være efter grundig forberedelse og undervejs bør du være opmærksom på at styre forbruget af ressourcer, der nemt kan blive større end forventet. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i ny produktionsteknologi. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt

"Vi har analyseret behov på produktniveau samt indhentet konkurrerende tilbud på udviklingsopgaven. Derudover aftalte vi uddannelsesforløb med leverandøren."

"Vi analyserede markedet og investerede i de mest rentable produkter."

"Vi byggede businesscasen ret grundigt op."  

Undervurder ikke de ressourcer investeringen kræver

"Etableringen har taget for lang tid, og vi har været bekymrede for de usikkerheder, der er forbundet hermed."

"Vi undervurderede implementeringsomkostningerne, både med hensyn til tid, teknologi og kvalitetssikring."

"Behovet for arbejdskapital var højere end forventet. Dette løste sig dog inden for et år." 

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i ny produktionsteknologi
er, om der er efterspørgsel nok og generelle markedsændringer efter investeringen. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Er der efterspørgsel?

"Vi blev fravalgt som leverandør grundet investeringen i ny teknologi inden for et gammelt, stolt håndværkerfag."

"Teknologien blev ikke brugt og var ikke attraktiv for vores kunder."

"Vi oplevede, at der var ekstern konkurrence og/eller svindende efterspørgsel."

Markedsændringer

"Vi oplevede faldende ordretilgang og faldende markedsandel efter investeringen."

"Ændringer i markedet og salg var udfordrende set i forhold til afskrivning på investeringen."

"Aktiviteten i branchen faldt og gav os problemer med at afsætte vores produkter."