Nye afs.

Nye afsætningskanaler

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med nye afsætningskanaler? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten. 

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at højere omsætning og øget markedskendskab er fordele, der kan opnås, når der investeres i nye afsætningskanaler. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere omsætning 

"Vi har øget omsætningen."

"Virksomheden har fået større fokus på afsætning og bedre omsætning."

"Vi er blevet mere kendte og fået større omsætning."

Øget markedskendskab 

"Vi fik positiv respons fra vores kunder, da vi gik ud på sociale medier. Flere blev opmærksomme på vores nye produkt. "

"Investeringen har styrket vores image."

"Vi er blevet mere kendte i markedet." 

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at for stort tidsforbrug og højere ressourceforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i nye afsætningskanaler. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

For stort tidsforbrug 

"Det har taget lang tid. Leverandøren har lavet flere fejl, som har taget tid at rette."

"Det er tidskrævende i dagligdagen, at der er flere områder, vi skal forholde os til."

"Det kræver mange mandetimer til vedligeholdelse, fornyelse og ekspansion." 

Højere ressourceforbrug 

"Et stort ressourcetræk har hæmmet udviklingen i produktionen."

"Vi har haft mange udgifter til vedligeholdelse."

"Projektet har øget vores omkostninger – hidtil uden synlige resultater."   

Gode råd
Når du investerer i nye afsætningskanaler, bør du være vedholdende og ikke give op og huske markedsføring. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i nye afsætningskanaler. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Vær vedholdende 

"Vi var vedholdende og kæmpede i mange år."

"Det er et spørgsmål om ikke at give op, men bare klø på."

"Man skal regne med at bruge mange arbejdstimer." 

Husk markedsføring  

"Vi har brugt ressourcer på at blive et velkendt brand."

"Vi arbejder på at markedsføre os på de rigtige kanaler sammen med vores nyansatte medieansvarlige."

"Vi har fået udbredt kendskabet til vores løsninger og produkter ved at have fokus på at synliggøre virksomheden."   

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i nye afsætningskanaler er at opnå tilstrækkeligt markedskendskab, og om der vil være efterspørgsel efter investeringen. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Har vi tilstrækkeligt markedskendskab? 

"Vi er bekymrede for, om vores nye repræsentanter formår at sælge vores ydelser."

"Det er svært præcist at vurdere nye salgskanaler og markeder."

"Der var tale om nye kunder, hvor vi ikke kendte potentialet."

Vil der være efterspørgsel efter investeringen?

"Vi har fejlvurderet digitale medier og er usikre på, om vi kan nå vores målgruppe."

"Vi er bange for, at vores sortiment ikke kan afsættes."

"Vi er usikre på, om den forventede efterspørgsel rent faktisk vil komme."