Nye mark. dk

Nye danske markeder

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med nye danske markeder? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, athøjere omsætning og bedre lønsomhed er fordele, der kan opnås, når der investeres i nye danske markeder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere omsætning

"Vi har oplevet større marked og omsætning. Et resultat af at imødekomme landsdækkende kunders behov."

"Vores omsætning er vokset, og vi har fået mere loyale kunder og bedre kundefastholdelse."

"Vi har øget omsætningen og fået flere kontrakter."

Bedre lønsomhed

"Break-even er opnået hurtigere end ventet. Overskuddet har siden været stødt stigende måned efter måned."

"Vi har haft markant højere indtjening."

"Vi oplever højere lønsomhed, hvilket også har ledt til mere tilfredse medarbejdere." 

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at højere ressourceforbrug samt pres på organisationen er ulemper, der kan opleves, når der investeres i nye danske markeder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere ressourceforbrug 

"Vi fik høje udgifter, hvilket havde en negativ indflydelse på resultatet."

"Vi har brugt flere ressourcer på tilpasning af konceptet end forventet."

"Vi har brugt flere penge på etableringsomkostninger, lønninger og ledelsesressourcer, end vi havde troet." 

Pres på organisationen 

"Der har været stor udskiftning af medarbejdere og ledelse i den nye afdeling, hvilket har skabt pres på organisationen."

"Der har været øget arbejdspres på organisationen. Vi har haft brug for mere arbejdskraft, hvilket har været svært at finde."

"Investeringen har været krævende for medarbejderne." 

Gode råd
Når du investerer i entre på nye danske markeder, bør du være grundig med at finde de rigtige medarbejdere og huske markedsføring. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i nye markeder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Husk markedsføring  

"Vi har fokuseret på at få større synlighed."

"Vi har haft succes med at deltage i relevante messer."

"Vi har haft glæde af lokal markedsføring." 

Find de rigtige medarbejdere 

"Vi fandt de rigtige medarbejdere."

"Vi er lykkedes med ansættelse af de rigtige nøglemedarbejdere."

"Vi har undervurderet, hvor vanskeligt det er at rekruttere de rigtige personer. Vi endte desværre med at ansætte en uegnet afdelingsleder. Det kostede dyrt."  

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i nye danske markeder er, om der vil være efterspørgsel i markedet samt rekruttering. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Vil der være efterspørgsel i markedet? 

"Der er risiko for, at vi ikke kan skaffe kunderne på det nye marked."

"Kundegrundlaget er muligvis for spinkelt."

"Det er usikkert, om vi kan tiltrække kunder."  

Lykkes vi med rekruttering?

"Der har været problemer med at finde og oplære personale."

"Det er svært at finde medarbejdere med de rette kompetencer."

"Vi mangler mulighed for rekruttering."