nye mark. udl

Nye udenlandske markeder

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med nye udenlandske markeder? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten. 

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at højere omsætning samt bedre lønsomhed er fordele, der kan opnås, når der investeres i nye udenlandske markeder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere omsætning

"Vi har opnået større omsætning og mere afledt salg samt bedre risikospredning på grund af flere markeder." 

"Investeringen har ført til øget omsætning, væsentlig øget værdi af virksomheden og attraktivitet for investorer."

Bedre lønsomhed 

"Resultatet af investeringen har været vækst i toplinje og bundlinje, forbedret markedsposition, attraktivitet for medarbejdere og en større virksomhed."

"Vi har opnået god signalværdi til leverandører og gode salgsmuligheder i fremtiden."

"Investeringen gav trods alt et afkast. Markedsindsatsen blev vedligeholdt, så der er fastholdt åbninger fremadrettet."   

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at for højt ressourceforbrug samt for stort tidsforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i nye udenlandske markeder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre. 

For højt ressourceforbrug

"Det viste sig, at investeringen var ressourcekrævende i alle led (udvikling, marketing, finans)."

"Meget ressourcekrævende – både i tid og penge."

"Regler, sprog og forsendelse af varer var nogle af udfordringerne ved investeringen, hvilket gjorde den ressourcetung." 

For stort tidsforbrug 

"Vi havde et stort tidsforbrug. Derudover udgifter til rejseaktiviteter." 

Gode råd
Når du investerer i entre på nye udenlandske markeder, bør det være efter grundig forberedelse og så bør du overveje produktvalget nøje. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i nye udenlandske markeder. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt 

"Vi lagde vægt på analyse/vurdering af forretningsmulighederne og grundighed i ansættelsesfasen, on-boarding og personlig involvering."

"Jeg synes, at vi gjorde alt det rigtige i forhold til at gå ind i det nye marked. Vi lavede en meget grundig business case. Men vores problem var, at vores produktprogram var for svagt, og derfor trækker vi os ud igen."

"Vi har haft succes med etablering og kontinuerlig videreudvikling af en skalerbar løsning til dækning af et udækket behov i nye markeder. Vi har et mål om en markedsledende rolle inden for afgrænsede nicher. Vi har ambitiøse vækstmål, der bygger på design og udrulning af en offensiv go-to-market-strategi. Vi valgte tidligt en internationalisering af virksomheden med engelsk som corporate language - ikke kun eksternt men også internt." 

Undervurder ikke de ressourcer, investeringen kræver

"Den primære årsag til ekstra udgifter og tidsforbrug er dokumentation og kontrol og atter kontrol af selv ubetydelige ting, som ikke har nogen betydning, men som kun er udgifter."

"Til tider har der manglet kvalitet i arbejdet, hvilket har betydet unødvendige ekstra omkostninger og dermed manglende indtjening."

"Det økonomiske grundlag for at komme i gang har været for spinkelt og dårlige betalere har ført til flere ledelsestimer."  

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i nye udenlandske markeder er utilstrækkeligt markedskendskab og vanskeligheder med at vurdere, om der er efterspørgsel. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Utilstrækkeligt markedskendskab 

"Vi var usikre på markedets parathed til vores produkter. Det daglige samarbejde med vores kompagnon og medejer af afdelingen i udlandet var besværligt, og vi oplevede tekniske vanskeligheder ved delvis produktfremstilling i den nye afdeling."

"Vores vurdering er, at der er lille sandsynlighed for at finde den rigtige agent. Dertil kommer udgifter til investering i etablering af kontor."

"Det er vanskeligt at oprette et firma i et andet land, og der er udgifter til forsendelse. Og så må man ikke glemme omkostninger til oversættelse af hjemmesider osv." 

Vanskeligheder med at vurdere, om der er efterspørgsel

"Vi var bekymrede for, at de nye markeder ikke ville acceptere vores koncept."

"Vi oplevede ingen respons fra besøg på messer i udlandet. Vi har ellers de sidste 8-10 år altid haft god respons."

"Der var usikkerhed omkring gennemslagskraft som en mindre virksomhed over for store kunder i Nordamerika. Og usikkerhed omkring etablering af partnerbaseret salgskanal."