Nye produkter

Nye produkter

Hvilke erfaringer har andre virksomheder med nye produkter? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at højere omsætning samt bedre lønsomhed er fordele, der kan opnås, når der investeres i nye produkter. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere omsætning 

"Når et produkt er godt lanceret, generer det løbende omsætning/mersalg. Det giver opmærksomhed i markedet og en anledning til at kontakte kunder. Jo mere løbende produktomsætning, jo mindre risiko er der på driften."

"Vi har oplevet højere omsætning og mersalg hos kunder."

"Vi har sikret en højere omsætning, et godt samarbejde med kunder og bedre udnyttelse af kapacitet."  

Bedre lønsomhed 

"Større aktivitet fører til større salgsomsætning og heraf forbedret resultat. Vi har oplevet god synergi mellem de nye produkter og dem, vi havde i forvejen. Det har betydet mulighed for mersalg til eksisterende kunder og mulighed for salg af eksisterende produkter til nye kunder." 

"Vores investering har givet større udbud af produkter og dermed mere interessant tilbud for  nuværende og nye kunder, og det har medført bedre indtjening."

"Vi har oplevet positiv fortjeneste på nye produkter." 

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at tab af overblik samt for stort tidsforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i nye produkter. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Tab af overblik

"Vi oplever større kompleksitet i virksomheden og ændringer i forhold til kernekunder."

"Der er brugt masser af energi og timer på at oparbejde et marked, men der har vist sig ikke at være tilstrækkelig interesse for produktet. Fokus er gået fra kerneforretningen til etablering af det nye projekt." 

For stort tidsforbrug

"Vi har brugt alt for mange timer i forhold til indtjening."

"Mange mandetimer er brugt på tilretning/opbygning af hele produktet." 

Gode råd
Når du investerer i nye produkter, bør det være efter grundig forberedelse og så bør du overveje produktvalget nøje. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i nye produkter. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Overvej produktvalget nøje 

"Vi havde fokus på time-to-marked, ikke at spænde for bredt og på at opfylde minimumskrav hos kunderne i stedet for at finde en 100% løsning i første hug."

"Produktvalget og introduktionen af produktet var vigtigt."

"Produktstrategien har været rigtig. Vi har valgt et innovativt produkt til et stort og voksende marked, og det er blevet godt modtaget."  

Forbered dig grundigt 

"Vi har været gode til at finde pladsen på markedet. Vi har skaffet de rigtige samarbejdspartnere og holdt ressourcerne in-house, så vi selv kunne bestemme tempoet og holde viden i huset. Vi har styret udviklingsarbejdet stramt, og hele tiden haft fokus på at få det nye produkt ud og skabe indtjening."

"Grundig research før igangsættelse af projektet var en fordel."

"Investeringen var baseret på mavefornemmelser og kan stadig synes suboptimal og kunne måske have været gjort anderledes. Investeringen har låst os i en længere periode til at investere videre med samme producent."

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i nye produkter er, om der er efterspørgsel efter investeringen og udfordringer med at vurdere konkurrencen. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Manglende efterspørgsel efter investeringen

"Der er usikkerhed om markedspotentialet og dermed indtjeningen. Dertil kommer usikkerhed på eksterne faktorer som ændring i lovgivning, der vil ændre produktets potentiale og relevans for markedet."

"Vi var bekymrede for, om efterspørgslen var til stede."

"Der var usikkerhed om distribution i detailmarked trods betydelige forudgående markedsundersøgelser. Ville det nye produkt have forbrugerappel og evne til at skabe forbrugerpræference, genkøb og loyalitet?" 

Udfordringer med at vurdere konkurrencen

"Hvis ikke du udvikler din produktportefølje og virksomhed, bliver du overhalet af markedet og konkurrenter."

"Vi er i et konkurrencepræget marked, så det er svært at vide, hvor godt markedet tager imod nye produkter."

"Vi var usikre på konkurrenternes reaktion samt manglende bagvedliggende organisation hos os selv."