nye serv

Nye services

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med nye services? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at højere lønsomhed og nye muligheder er fordele, der kan opnås, når der investeres i nye services. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Højere lønsomhed 

"Vi har fået nye forretningsmuligheder og øget indtjening." 

"Investeringen skabte hurtigt indtjening."

"Investeringen skabte høj indtjening i mange år."  

Nye muligheder

"Investeringen skabte mulighed for at udvide til nye markeder både nationalt og international."

"Investering har skabt nye muligheder og indtjening."

"Vi har skabt et nyt forretningsområde, som spreder vores aktiviteter til flere markeder." 

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at for stort tidsforbrug og højere ressourceforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i nye services. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

For stort tidsforbrug 

"Investeringen kræver ledelsesmæssige ressourcer og flytter fokus fra andre forretningsområder."

"Investeringen har medført for meget arbejde ift. antallet af ansatte."

"Det var en ulempe, at vi havde for stort tidsforbrug og vi brugte for mange ressourcer på efteruddannelse af ansatte."  

Højere ressourceforbrug 

"Vi fik øgede omkostninger grundet nyt udstyr, som krævede oplæring af medarbejdere. Investeringen krævede derudover mere administration."

"Det har været en dyrere og mere langtrukken proces end forventet."

"Vi havde høje startomkostninger i forhold til, hvad vi havde forventet."  

Gode råd
Når du investerer i nye services, bør det være efter grundig forberedelse og undervejs bør du være opmærksom på at styre forbruget af ressourcer, der nemt kan blive større end forventet. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i nye services. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt 

"Vi brugte mange ressourcer på at vurdere markedet og udviklingsmuligheder."

"Vi har lagt meget energi i at analysere vores kunders behov."

"Vi undersøgte markedet grundigt for at identificere kundernes behov." 

Undervurder ikke de ressourcer, investeringen kræver 

"Vi undervurderede opgavens omfang og investeringen krævede ledelsesmæssige ressourcer og flyttede fokus fra andre forretningsområder."

"Vi har undervurderet ressourceforbruget grundet utilstrækkeligt forarbejde. Vi skulle fx have brugt flere kræfter på at undersøge kundens behov."

"Det var en ulempe, at vi havde for stort tidsforbrug og vi brugte for mange ressourcer på efteruddannelse af ansatte."   

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i nye services er, om der vil være efterspørgsel efter investeringen og at styre ressourceforbruget. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Vil der være efterspørgsel efter investeringen? 

"Vi var bekymrede for, at der ikke var efterspørgsel efter produktet, da forbrugerne fokuserer på 'billigst er bedst'.”

"Der er risiko for, at der ikke er den nødvendige efterspørgsel til at dække omkostningerne til investeringen."

"Vi ved ikke, om kunderne finder de nye services attraktive, og om de er villige til at betale en merpris pris for produktet." 

Kan ressourceforbruget kontrolleres? 

"Omkostningen kunne potentielt blive meget større end ventet."

"Vi kan løbe ind i fastholdelse af anlægsomkostningerne."

"Der er risiko for, at vi kan komme til at mangle likviditet, inden vores service er færdigudviklet."