oUTS.

Outsourcing

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med outsourcing? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at bedre ressourcestyring og besparelser er fordele, der kan opnås, når der investeres i outsourcing. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Bedre ressourcestyring 

"Projektet har frigivet tid til kerneopgaver."

"Vi har fået bedre kontrol over omkostninger."

"Vi kan bruge tid på det, som vi er gode til."

Besparelser

"Nu har vi ingen binding af kapital i produktionen."

"Vi har sparet på lønningsomkostninger."

"Vi har lavere produktionsomkostninger."

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at tab af overblik samt højere ressourceforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i outsourcing. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Tab af overblik 

"Afgivelse af kontrol kræver fortrolighed og meget tillid til eksterne partnere. Det medfører afhængighed af eksterne nøglemedarbejdere."

"Vi mister kompetencerne internt i virksomheden."

"Vores varer var ikke til stede på rigtige tidspunkt og sted."

Højere ressourceforbrug 

"Vores rejseaktivitet er steget. Det er en udfordring, at vi ikke bare kan holde et fysisk møde ved behov."

"Det er en dyrere løsning, end vi havde regnet med."

"Vores transportomkostninger er blevet væsentligt højere." 

Gode råd
Når du investerer i outsourcing, bør du huske grundigt forarbejde, løbende opfølgning og at sikre gode aftaler med leverandører. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i outsourcing. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Husk løbende opfølgning og justering 

"Vi har lavet grundig research inden investeringen. Men efterfølgende har vi haft for dårlig kvalitetskontrol, hvilket har gjort samarbejdet dyrere, end det burde have været."

"Vores forarbejde har været en vigtig del af processen. Til at begynde med var kvaliteten ikke som forventet, men det har vi efterfølgende justeret."

"Vi har lavet en god forberedelse og planlægning."

Gode leverandøraftaler er afgørende

"Vi har givet leverandøren for frie tøjler. Det har kostet."

"Vi havde for store forventninger til leverandøren, som de ikke kunne leve op til."

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i outsourcing er manglende leverandørsikkerhed og manglende markedskendskab. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Kan vi regne med leverandørerne? 

"Ved anvendelse af underleverandører er der altid en risiko for fejl og andre problemer."

"Vil leverandøren blive ved med at eksistere?"

"Vi regner med en risiko for manglende leveringssikkerhed."   

Er vores markedskendskab godt nok? 

"Vi har manglende fortrolighed med mulige outsourcing partnere."

"Vores kunderelationer kan bringes i fare."