Salgspl.

Salgsplatform

Hvilke erfaringer har andre virksomheder gjort med investering i ny salgsplatform? – bliv klogere her. Brug piletasterne til at klikke dig videre til andre virksomheders erfaringer med: Fordele, ulemper, gode råd og risici.
Klik her, hvis du vil tilbage til investeringsoversigten.

Fordele
Andre virksomheder har erfaret, at bedre arbejdsproces og øget markedskendskab er fordele, der kan opnås, når der investeres i ny salgsplatform. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Bedre arbejdsproces 

"Nu kan vi håndtere store ordrer for internationale selskaber."

"Vi har fået et bedre arbejdsværktøj og større overblik og generelt fremtidssikret vores virksomhed."

"Vi har nu et system, der er nemt at betjene – et let overskuelig system."  

Øget markedskendskab 

"Vi oplever, at vi har mere dynamik og bredere appel på markedet."

"Vi har øgede eksportmuligheder og mere synlighed på det danske marked."

"Synlighed og adgang til potentielle kundeemner er en afgjort fordel."

Ulemper
Andre virksomheder har erfaret, at for stort tidsforbrug og højere ressourceforbrug er ulemper, der kan opleves, når der investeres i ny salgsplatform. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

For stort tidsforbrug

"Vi har et højere internt tidsforbrug end forventet. Det tager tid, før kunderne vænner sig til platformen."

"Projektet har taget lang tid og er stadig ikke i mål."

"Det har taget meget fokus fra de daglige opgaver."  

Højere ressourceforbrug

"Vi har helt klart brugt for mange ressourcer."

"Vi har haft et højt internt ressourceforbrug."

"Omkostningerne blev højere end forventet."  

Gode råd
Når du investerer i ny salgsplatform, bør du forberede dig grundigt og særligt overveje valget af leverandør. Det har andre virksomheder erfaret, når de har investeret i ny salgsplatform. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Forbered dig grundigt

"Vi forberedte os ved at købe en markedsrapport."

"Vi har haft stort fokus på analyse og planlægning, før investeringen blev gennemført."

"Vi har investeret tid i at analysere andres erfaringer med samme type investering." 

Overvej valget af leverandør grundigt

"Vi har nok ikke foretaget tilstrækkelig afgrænsning af projektet. Vi valgte en nystartet leverandør, som ikke kunne levere den aftalte platform."

"Vi oplevede nedetid, fordi vi ikke var godt nok forberedt på skiftet. Det var dyrt."

"Vi skulle have været mere grundige i valg af udbyder. Vi skulle have inddraget tidligere erfaringer frem for at stole på leverandørs kvalifikationer."  

Risici
Andre virksomheder oplever, at de væsentligste risici ved investering i ny salgsplatform er, om der vil være efterspørgsel efter investeringen, og at styre tidsforbruget. Her kan du læse et udpluk af deres erfaringer med disse risici. Når du er færdig, kan du bruge pilene til at trykke dig videre.

Er der efterspørgsel efter investeringen? 

"Vil kunderne overhovedet bruge vores nye webshop?"

"Hvordan vil det blive modtaget hos kunderne?"

"Vil kunderne egentlig bruge vores nye platform?" 

Kan tidsforbruget kontrolleres? 

"Tidsforbruget bekymrer os."

"Der har været stort tidsforbrug i forbindelse med integration til regnskabsprogram."

"Der er risiko for stort internt ressourceforbrug i form af medarbejdertimer."