Nye investorer

Nye investorer kan være en vej til at sikre din virksomhed finansiering til vækst og samtidig en mulighed for at få bragt ny viden ind i virksomheden. Derfor kan det være en fordel for både virksomheden og dig som ejerleder at overveje nye investorer som en del af et ejerskifte.  
 
På denne side kan du læse vores bedste råd til, hvad du bør overveje, når du leder efter nye investorer.

Design af ejerskab med nye investorer  

Nøglen til at sikre langsigtet trivsel og vækst i den ejerledede virksomhed er at skabe et godt og sundt
ejerskab, der kan give virksomhedens leder mulighed for at reducere både de interne og eksterne udfordringer, der kan opstå. Fleksibilitet i ejerskabets design skal også tages med i betragtning, da den optimale ejerstruktur næsten helt sikkert skal justeres over tid. 
Illustration til: Design af ejerskab med nye investorer
Illustration til: Afgivelse af kontrol?

Afgivelse af kontrol? 

Ved udformningen af ejerstruktur i den ejerledede virksomhed er det vigtigt at overveje, om den
nuværende ejers kontrol skal opretholdes. Mange ejerledere opfatter svaret på det spørgsmål som helt
indlysende, nemlig ”ja, min kontrol som ejer skal opretholdes!” Det er dog værd at tage med i betragtning, at denne indstilling kan koste virksomheden. Ejerlederens holdning til kontrol kan nemlig stå i vejen for en konstruktiv forhandling med relevante investorer. Samtidig viser forskning, at virksomheder, hvor ejeren vælger at opgive sin kontrol for til gengæld at tiltrække relevante partnere og investorer, generelt vokser mere og hurtigere. 

Identifikation af relevant investor

Hvad er en relevant investor? Det afhænger dels af de overvejelser, du gør dig om fastholdelse af kontrol. Derudover bør du tænke over, hvad en investor skal bidrage med for at være relevant. Er der alene brug for at få tilført ny kapital? Eller er der også væsentlige ressourcer eller kvalifikationer, der kunne styrke virksomheden væsentligt? Spørgsmål som disse bør overvejes for dels at opnå det bedst mulige overblik over forhandlingspositionerne i forbindelse med forhandling med nye investorer og dels at sikre virksomhedens langsigtede vækst og trivsel. 
Illustration til: Identifikation af relevant investor
Illustration til: Virksomhedens gennemsigtighed

Virksomhedens gennemsigtighed 

For at kunne tiltrække nye investorer og gennemføre en fornuftig forhandling med disse, er det vigtigt, at der er gennemsigtighed i virksomheden, så en investor kan forstå, hvad der tilbydes. Det handler fx om at sørge for en klar ledelsesstruktur, at sikre hensigtsmæssige systemer for rapportering og måske også om en oprydning i virksomhedens aktiviteter, så der ensidigt fokuseres på de aktiviteter, der skaber størst værdi for forretningen.

Etablering og organisering af bestyrelse  

Når ejerskabet af virksomheden udvides med nye investorer, er det stort set altid nødvendigt og ønskeligt, at der etableres en bestyrelse. Et første trin i etablering af en effektiv bestyrelse er at vælge den rigtige bestyrelsesformand og sammen med ham eller hende finde den rigtige sammensætning af bestyrelsen. Det skal overvejes, i hvor høj grad bestyrelsen skal bestå af henholdsvis repræsentanter for ejerkredsen og såkaldt professionelle medlemmer, der primært har fokus på virksomhedens forretningsmæssige dispositioner. Du kan finde mere information om bestyrelser i ejerledede virksomheder længere nede på siden her.
Illustration til: Etablering og organisering af bestyrelse

Vil du læse mere om nye investorer og bestyrelser?

Hvis du vil endnu mere i dybden med emnet, kan du læse, hvad andre har gjort. Her er en case og en rapport fra vores arkiv, der beskriver omstændighederne omkring tiltrækning af nye investorer og etablering af bestyrelse.


Resolux ApS – Ejerleder fik først skabt værdi i sin virksomhed, da medinvestorer kom til.

Rapport om bestyrelser i danske ejerledede virksomheder.
​​​​

Illustration til: Vil du læse mere om nye investorer og bestyrelser?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre, og glæd dig, til vi lander i din indbakke.

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2022. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller
projektet eller er interesseret i at anvende
data på siden, er du velkommen til at
kontakte leder af Ejerlederen 
Ellen Mølgaard Korsager.

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse.


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS
og
Industriens Fond