Ekstern ledelse

Er det nu den første eksterne eller ansatte direktør skal ind i virksomheden?
​​​​​​​Læs med her og bliv klogere på, hvordan det kan gribes an som en del af et fremtidigt ejerskifte.

Adskillelse af ejerskab og ledelse  

Når virksomheden skal transformeres fra ejerledelse til opdeling af ejerskab og ledelse, er det vigtigt at
opbygge systemer for varetagelse og udøvelse af hhv. ejerskabet og ledelsen i virksomheden.
Hvordan skal ejer(e) fremover udøve sit ejerskab i virksomheden – det kan være gennem en plads i
bestyrelsen eller ved at udpege en bestyrelse. Det vigtige er, at den nye leder får mulighed for at varetage den daglige ledelse af virksomheden, og at ejeren får et organ for at varetage sine ejer-interesser. Udvikling af ledelsen bør være en proces, der sigter mod at omdanne virksomheden fra at være afhængig af en enkelt nøgleperson (ejerlederen) til at have en organisationsstruktur, hvor ledelsesressourcer på flere niveauer er drevet af en fælles vision og fælles mål. Det er også særdeles vigtigt at skabe et ledelsesrum for og autoritet omkring den nye ansatte administrerende direktør.

Ansættelse af nye ledere

For det første er det vigtigt at skabe ledelsesrum for en ansat leder og opbygge en organisation, hvor der er en eller flere ledere, der er ansvarlige og i stand til at træffe beslutninger og udøve ledelse i et klart defineret ledelsesfelt. For en virksomhed, der vælger at uddelegere de forretningsmæssige beslutninger til en ansat leder, er det vigtigt at finde den rette person og give de rette incitamenter, således at den nye leder fungerer til virksomhedens bedste, og kan videreføre de værdier og den værdiskabelse, virksomheden bygger på.

Etablering af effektiv bestyrelse

Et første step i etablering af en effektiv bestyrelse er at vælge den rigtige bestyrelsesformand og sammen med ham eller hende finde den rigtige sammensætning af bestyrelsen. Det skal overvejes i hvor høj grad, bestyrelsen skal bestå af repræsentanter for ejerkredsen og såkaldte professionelle medlemmer, der primært har fokus på virksomhedens forretningsmæssige dispositioner. Bestyrelsen bør også spille en aktiv rolle i ansættelsen af den nye administrerende direktør.

Afklar din egen rolle 

En af de største udfordringer i ansættelsen af en ny administrerende direktør er ikke selv at fortsætte som administrerende direktør. Det er derfor vigtigt at tænke i egne interesser for fremtiden og definere sin egen rolle fremad. Skal dette være i eller uden for virksomheden? Og i fald, at det er i virksomheden, hvordan sikres, at den give den nye leder plads både i forhold til dig som ejerleder og i forholdet til resten af organisationen og øvrige partnere omkring virksomheden; kunder, leverandører, samarbejdspartnere osv.? Længere nede på siden her kan du finde eksempler fra den virkelige verden, som kan hjælpe dig med afklaring af egen rolle i forbindelse med overdragelse af virksomhedens ledelse. Du kan også læse mere om bestyrelser i ejerledede virksomheder her.

Vil du læse mere om professionalisering af
ledelse via eksterne kræfter?

Hvis du vil endnu mere i dybden med emnet, kan du læse, hvad andre har gjort. Her er t0 cases fra vores arkiv, der beskriver omstændighederne omkring professionalisering af ledelse med kræfter hentet udefra.


Strøjer Tegl A/S - Overlod livsværket til ansat direktør
​​​​​​​

Egholm Maskiner A/S - Solgt til konkurrent, professionel bestyrelse bidrog til værdiskabelsen

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre og glæd dig til vi lander i din indbakke 

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2021. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller projektet, eller er interesseret i at anvende data på siden, er du velkommen til at kontakte PhD og leder af Ejerlederen Ellen Mølgaard Korsager

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS

Industriens Fond