Salg

Salg af virksomheden er en lang proces, der kræver planlægning. Der er mange overvejelser undervejs - både hvad angår virksomhedens vækst og trivsel og hvad angår dine egne personlige forhold. Her kan du læse, hvad der skal til for at modne og klargøre din virksomhed til et salg.

Salgsmodning af virksomheden 

Salgsmodning er afgørende for at sikre virksomhedens fortsatte værdiskabelse i perioden op til og efter salget. Det kan derfor også have stor betydning for værdiansættelse og afkast til ejer(e). Helt
grundlæggende handler salgsmodning om at skabe gennemsigtighed, så en køber kan se hvad der er til salg. Det handler fx om at sørge for en klar ledelsesstruktur, at sikre hensigtsmæssige systemer for
rapportering og måske også om en oprydning i virksomhedens aktiviteter, så der fokuseres ensidigt på de aktiviteter, der skaber størst værdi for forretningen. En meget afgørende del af en sådan modningsproces er også at sikre, at din egen viden overdrages til andre i virksomheden, sådan at virksomheden ikke taber afgørende værdi ved udsigten til en fremtidig ledelse uden din medvirken. 

Mulige købere

At finde den rigtige køber til den rigtige pris kræver planlægning og fleksibilitet. I første omgang handler det om at se indad, og forsøge at lave en beskrivelse af den ideelle køber ud fra ønsker om virksomhedens og egen fremtid – er det vigtigt at virksomhedens medarbejdere forbliver i virksomheden, skal virksomheden fortsætte som en selvstændig enhed og i lokalområdet, og er det vigtigt at kunne lave et glidende ejerskifte for evt. at bevare virksomhedens værdisæt og fundament?
Men det er også vigtigt at se virksomheden udefra og udarbejde en oversigt over mulige interesserede
købere; en eksisterende eller udefrakommende leder/ledelsesteam, eksterne investorer, konkurrenter,
leverandører, medarbejdere, kapitalfond eller andre? Det kan være godt og nyttigt at bringe eksterne
rådgivere ind i forbindelse med salg af virksomheden.

Værdiansættelse

Det kan være svært at have en realistisk fornemmelse af den værdi, som virksomheden kan sælges til. En vigtig opgave er derfor at få udarbejdet en værdiansættelse med potentielle købere for øje. For den
potentielle køber kan en værdiansættelse, der ikke er udarbejdet af en ekstern rådgiver, opleves som et skøn som ikke er baseret på en objektiv vurdering af virksomhedens værdi. Dette er sjældent
hensigtsmæssigt i forhold til dialogen mellem køber og sælger. 

Overvejelser om hvad så?

En af de største udfordringer i salg af virksomheden kan være overvejelser omkring ens personlige fremtid. Det er derfor vigtigt at tænke i egne interesser for fremtiden og definere sin egen rolle fremad. Skal dette være i eller uden for virksomheden? Og er dine ønsker forenelige med køberens interesser, evt. i et glidende ejerskifte? Herunder kan du se en film om ejerlederes rolle efter salg, og længere nede har vi samlet 3 cases, som kan hjælpe dig med afklaring af egen rolle i forbindelse med ejerskifte, herunder salg.

Tjeklisten til det gode salg


- Hvad skal du især holde øje med?

Gode procedurer
Gode mellemledere
Dokumentation
Markedsviden
Afhængighed af ejer
Ejer som ikke vil fortsætte
Hockeysticks
Manglende gennemsigtighed

Hvad ser køberne på?


Vi har spurgt Knud Foldschack, partner i investeringsfællesskabet Executive Capital, om hans holdning til køb af ejerledede virksomheder, og hvilke kritiske succesparametre, han og Executive Capital kigger på ved køb af en ejerledet virksomhed.  

Styrker og svagheder?

Efter et salg,
hvad så?

Involvering af organisationen?

Bestyrelsens rolle?

Vil du læse mere om salg?

Hvis du vil endnu mere i dybden med et muligt salg, kan du læse, hvad andre har gjort. Her er tre cases fra vores arkiv, der beskriver omstændighederne omkring muligheder for salg.


MC Emballage – Medarbejderne købte virksomheden, da ejerlederen blev alvorligt syg

Dansommer A/S - Salg til kapitalfond, der ville konsolidere markedet

IQ Metal - Et succesfuldt opkøb der havde alle odds imod sig
​​​​​​​

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Vi udgiver Danmarks mest vedkommende og veloplagte nyhedsbrev om ejerledelse.
Skriv dig op ovre til højre og glæd dig til vi lander i din indbakke 

Ejerlederen 

er et samarbejde mellem Center for Ejerledede
Virksomheder
 på CBS og Industriens Fond.
Industriens Fond er en privat uafhængig fond,
som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2021. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller projektet, eller er interesseret i at anvende data på siden, er du velkommen til at kontakte PhD og leder af Ejerlederen Ellen Mølgaard Korsager

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS

Industriens Fond