På denne side kan du læse grafer, der går ekstra dybt i detaljen omkring danske virksomheders håndtering af Coronakrisen, sammen med de Forventningsindeks, du kender

På den måde har vi taget temperaturen på dansk erhvervsliv under Coronakrisen, og giver dig her mulighed for at dykke dybere i vores data.

Du kan desuden læse de besvarelser, vi hverdag modtager fra danske virksomheder her.


add
add

ForventningsindeksetHvad ser vi?

Grafen viser, at forventninger til 2021 ændrede sig markant mod slutningen af vores undersøgelse. Knap 3 måneder inde i krisen forventede færre virksomheder, at deres økonomiske situation ville ændre sig negativt. Og særligt markant var det, at langt flere forventede at være nogenlunde tilbage på før-krise niveau ultimo 2021 end blot en lille måned før.

For hver dato viser grafen, hvor stor en andel af respondenterne fra de syv foregående dage, der forventede at gå op eller ned på den fem-punktsskala, som anvendes til at indikere virksomhedens økonomiske situation før krisen henholdsvis ultimo 2020 og ultimo 2021.

add
add

Forventningsindeks med dagsobservationer 2020Hvad ser vi?

Grafen viser et indeks over virksomhedernes forventninger til deres økonomiske situation ultimo 2020 og ultimo 2021 ift. den situation de var i, da krisen satte ind. Hvis indekset er på 100% forventer virksomhederne gennemsnitligt at være i samme økonomiske situation ultimo 2020 (hhv. ultimo 2021), som umiddelbart før krisen. Hvis det er under (over) forventer de at være i en værre (bedre) situation. Hvert punkt på linjen dannes ud fra de foregående fjorten dages observationer.


Hvordan er indekset beregnet?

Hver dag fra den 3. april til d. 17. juni spurgte vi 500 virksomheder om deres økonomiske situation før krisen samt deres forventninger til 2020 og 2021. Der svares på en fem-punkts skala: (1) Meget dårlig, (2) Dårlig, (3) Middel, (4) God og (5) Meget god. Svarprocenten er ca. 10%. Vi benytter svarene på fempunkts-skalaen til at danne indekset. Helt konkret beregner vi et gennemsnit af henholdsvis den økonomiske situation før krisen og den forventede økonomiske situation ultimo 2020 og ultimo 2021. De to sidstnævnte deles med førstnævnte. Hvert punkt på linjen benytter observationer for de foregående fjorten dage. Prikkerne viser indekset baseret på den pågældende dags observationer.

Forventningsindekset fordelt efter virksomhedernes størrelse

Her ser vi på virksomhedernes forventninger for 2020 og 2021 med udgangspunkt i antal medarbejdere. For de mindste virksomheder gælder, at vi først fra den 17. april havde data nok til skabe et retvisende dagsindeks. Derfor begynder indekset for de mindste virksomheder først den dag.


add
add

Forventningsindekset fordelt efter virksomhedernes faste omkostninger

Her ser vi på virksomhedernes forventninger i forhold til hvor store deres faste omkostninger er. Vi kigger på hvor stor en del af virksomhedernes driftsomkostninger, der er faste omkostninger ifølge deres seneste regnskab. Igen deler vi virksomhederne ind i fjerdedele. I grafen har vi medtaget den fjerdedel af virksomhederne der har de højeste faste omkostninger i forhold til deres driftsomkostninger og den fjerdel der har de laveste faste omkostninger i forhold til deres driftsomkostninger.


Datagrundlag

Forventningsindekset er lavet på baggrund af data fra lektor Jeppe Christoffersen og lektor Thomas Plenborg fra Institut for Regnskab ved CBS. Hver dag fra den 3. april til xxx spurgte vi 500 virksomheder om deres økonomiske situation før krisen samt deres forventninger til 2020 og 2021. Der svares på en fem-punkts skala: (1) Meget dårlig, (2) Dårlig, (3) Middel, (4) God og (5) Meget god. Svarprocenten er ca. 10%. Hver dag, når vi fik data ind, beregnede vi et gennemsnit af henholdsvis den økonomiske situation før krisen og den forventede økonomiske situation ultimo 2020 og ultimo 2021. De to sidstnævnte deles med førstnævnte, hvorved et dagsindeks fremkommer. For det samlede forventningsindeks, hvor vi viser forventningerne for 2020 og 2021 for alle virksomhederne, viser prikkerne den enkelte dags dagsindeks.

Punkterne på linjerne repræsenterer et indeks baseret på de foregående fjorten dages observationer. For de øvrige grafer, hvor vi kigger på forskellige udsnit af virksomhederne, viser vi kun linjerne med gennemsnittet for de foregående fjorten dage, da dagsindeks baseret på disse mindre segmenter vil være støjfyldte grundet færre data. Når vi analyserer på lønsomhed, gæld eller andre regnskabstal fra virksomhederne skar det på baggrund af træk fra Orbis regnskabsdatabase.Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2020. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller projektet, eller er interesseret i at anvende data på siden, er du velkommen til at kontakte PhD og leder af Ejerlederen Ellen Mølgaard Korsager

GDPR

Nyhedsbrev

Må vi besøge din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS

Industriens Fond