Forventningsindekset

Fra den 3. april til den 17. juni analyserede vi løbende alle de besvarelser, vi modtog fra de 500 spørgeskemaer, vi sendte ud hver dag. De analyser er blevet til Forventningsindekset – vores vejning af stemningen i de danske virksomheder under krisen.

Du kan læse samtlige besvarelser i vores idékatalog.

Du kan også dykke yderligere ned i vores grafer og indeks på analyse-siden.

ForventningsindeksetHvad ser vi?

Grafen viser, at forventninger til 2021 ændrede sig markant mod slutningen af vores undersøgelse. Knap 3 måneder inde i krisen forventede færre virksomheder, at deres økonomiske situation ville ændre sig negativt. Og særligt markant var det, at langt flere forventede at være nogenlunde tilbage på før-krise niveau ultimo 2021 end blot en lille måned før. For hver dato viser grafen, hvor stor en andel af respondenterne fra de syv foregående dage, der forventede at gå op eller ned på den fem-punktsskala, som anvendes til at indikere virksomhedens økonomiske situation før krisen henholdsvis ultimo 2020 og ultimo 2021.

Hvordan er indekset beregnet?

Hver dag fra den 3. april og til den XXX spurgte vi 500 virksomheder om deres økonomiske situation før krisen samt deres forventninger til 2020 og 2021. De svarede på en fem-punkts skala: (1) Meget dårlig, (2) Dårlig, (3) Middel, (4) God og (5) Meget god. Svarprocenten var ca. 10%. Vi benyttede svarene på fempunkts-skalaen til at danne indekset. Helt konkret beregnede vi et gennemsnit af henholdsvis den økonomiske situation før krisen og den forventede økonomiske situation ultimo 2020 og ultimo 2021. De to sidstnævnte delte vi med førstnævnte.

Forventningsindekset fordelt efter brancher

Her har vi udvalgt de tolv brancher, hvor der er flest virksomheder der har svaret i vores undersøgelse. De adspurgte virksomheder kunne vælge mellem de 21 brancher i Danmarks Statistiks branchekategorisering.Hvad ser vi?

Graferne viser, at i begyndelsen af juniforventede virksomhederne på tværs af brancher, at deres økonomiske situation ville være tættere på før-krise niveau ultimo 2021, end ultimo 2020. Graferne viser også at der er stor spredning i forventningerne på tværs af brancherne


Hvad viser grafen?

For hver branche (for hvilke der er mere end 50 observationer)  viser grafen, hvor stor en andel af respondenterne over hele undersøgelsens periode (fra 3. april) der forventer at gå op eller ned på den fem-punktsskala, som anvendes til at indikere virksomhedens øknomiske situation før krisen henholdsvis ultimo 2020 og ultimo 2021​​​​​​​.

Forventningsindekset fordelt efter virksomhedernes lønsomhed

Her ser vi på virksomhedernes forventninger i forhold til deres lønsomhed. Lønsomhed måler vi ved at dele virksomhedernes driftsresultat med de samlede aktiver ifølge virksomhedens seneste regnskab. Vi deler virksomhederne ind i fjerdedele. I grafen har vi medtaget den fjerdedel af virksomhederne der har den laveste lønsomhed og den fjerdel der har den højeste lønsomhed i forhold til de samlede aktiver.Hvad ser vi?

Virksomheder med lavest lønsomhed (afkastningsgrad) i seneste regnskabsår forventede i højere grad end de mest lønsomme at komme tilbage på før-krise niveau i 2021.  Den tendens var stigende gennem store dele af undersøgelsens forløb. For 2020 er forskellene dog mindre markante.

Hvis du er virkelig vild med vores analyse og grafer, har vi lavet en udvidet analyseside, hvor vi dykker ned i flere aspekter af virksomhedernes håndtering af krisen og deres forventninger til fremtiden


Analysegrundlaget

500 spørgeskemaer udsendt hver dag fra 3. april til 17. juni

+3500 besvarelser modtaget og analyseret  

Besvarelser fra virksomheder fra +20 forskellige brancher 

Datagrundlag

Forventningsindekset er lavet på baggrund af data fra lektor Jeppe Christoffersen og lektor Thomas Plenborg fra Institut for Regnskab ved CBS. Hver dag fra den 3. april til xxx spurgte vi 500 virksomheder om deres økonomiske situation før krisen samt deres forventninger til 2020 og 2021. Der svares på en fem-punkts skala: (1) Meget dårlig, (2) Dårlig, (3) Middel, (4) God og (5) Meget god. Svarprocenten er ca. 10%. Hver dag, når vi fik data ind, beregnede vi et gennemsnit af henholdsvis den økonomiske situation før krisen og den forventede økonomiske situation ultimo 2020 og ultimo 2021. De to sidstnævnte deles med førstnævnte, hvorved et dagsindeks fremkommer. For det samlede forventningsindeks, hvor vi viser forventningerne for 2020 og 2021 for alle virksomhederne, viser prikkerne den enkelte dags dagsindeks. Punkterne på linjerne repræsenterer et indeks baseret på de foregående fjorten dages observationer.

For de øvrige grafer, hvor vi kigger på forskellige udsnit af virksomhederne, viser vi kun linjerne med gennemsnittet for de foregående fjorten dage, da dagsindeks baseret på disse mindre segmenter vil være støjfyldte grundet færre data. Når vi analyserer på lønsomhed, gæld eller andre regnskabstal fra virksomhederne skar det på baggrund af træk fra Orbis regnskabsdatabase.


Ejerlederen

Alt indhold © Center for Ejerledede Virksomheder 2020. Alt data er ophavsrettighedsbeskyttet og må ikke anvendes uden aftale med forskerne bag projektet.

Hvis du har spørgsmål til siden eller projektet, eller er interesseret i at anvende data på siden, er du velkommen til at kontakte PhD og leder af Ejerlederen Ellen Mølgaard Korsager

GDPR

Nyhedsbrev

Må vi være i din indbakke?

Skriv dig op til at modtage Danmarks mest relevante nyhedsbrev om ejerledelse


Samarbejde

Ejerlederen er et samarbejde mellem

Center for Ejerledede Virksomheder på CBS

Industriens Fond